05

ECOBLOG

Siemens'in Sürdürülebilir Bir Şehirler Girişimi olan Kristal, Londra'da 2012'den bugüne faaliyet gösteriyor. LEED Sertifikası Yeşil Bina Sera Gazı Emisyonu

Yeşil Binalar LEED Sertifikası LEED Eğitimi Yeşil projeler yeşil bina nedir? Yeşil Bina nasıl yapılır? Sera gazı Emisyonu Envanteri İklim Değişikliği Eylem Planı

Yeşil Binalar LEED Sertifikası LEED Eğitimi Yeşil projeler yeşil bina nedir? Yeşil Bina nasıl yapılır? Sera gazı Emisyonu Envanteri İklim Değişikliği Eylem Planı

LEED Danışmanı Yeşil Bina Sertifikası LEED Sertifikası LEED Eğitimi WELL Sertifikası LEED Nedir? Yeşil Bina Tasarımı Çevre Dostu Bina Sertifikası USGBC

PFAS Kimyasalları Nelerdir ve İnsan Sağlığına Nasıl Etki Ederler? Yeşil bir çevre için nelere dikkat etmeliyiz. WELL Sertifikası Nedir? LEED Sertifikası Nedir?

Yeşil Şehircilik LEED ND Sertifikası Süperkent Projesi Eskişehir Kocakır Ekolojike Şehir Yeşil İmar Planı Yeşil kentsel Dönüşüm Sera Gazı Emisyonu Envanteri

Enerji Bakanlığı tarafından Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi Yayınlandı Yeşil Bina Yeşil kamu Binası Bina Enerji Verimliliği Danışmanlığı

Net Pozitif Enerji Binalar Net Sıfır Enerji Binalar Yeşil Binalar LEED Sertifikası İklim Değişikliği Eylem Planı Sera Gazı Emisyonu LEED Eğitimi LEED Danışmanı

Şehirler dünyadaki sera gazı emisyonun büyük bir kısmından sorumludur. Hızlı şehirleşme ve artan insan faaliyetleri atmosfere salınan sera gazlarının artmasına neden olmaktadır. Bu durum küresel ısınma ve iklim değişikliğini doğurmaktadır. Şehir yönetimleri, Şehir Sera Gazı Emisyonları Envanterini uluslararası normlara uygun olarak hazırlanmalıdır. ECOBUILD, Şehir Sera Gazı Emisyonları Envanteri Hesaplaması konusunda ülkemizde danışmanlık hizmeti...

İklim Değişikliği Eylem Planı ile İklim Dostu, Dayanıklı ve Yeşil Şehirler

İklim değişikliği; fosil yakıtların kullanımı, enerji tüketimi, şehirdeki arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle atmosfere salınan H2O(b), CO2, CH4, O3, N2O, CFC–11, HFC, PFC, SF6 gibi sera gazlarının birikimlerindeki hızlı artışın dünyadaki doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda yerkürenin ortalama yüzey sıca...

Please reload

  • Facebook Sayfamız
  • Twitter Sayfamız
  • YouTube Social  Icon

Park Oran Sitesi A3 Blok No:6| Oran, Çankaya, Ankara 06450 | info@ecobuildturk.com | Tel: +90 312-221-2147

© 2019 by ECOBUILD Green Building Consultancy

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Vimeo Icon