05

ECOBLOG

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Kyoto Protokolü Paris Konvansiyonu İklim Değişikliği Mevzuatı ve Türkiye Sera gazı

Yeşil Binalar LEED Sertifikası LEED Eğitimi Yeşil projeler yeşil bina nedir? Yeşil Bina nasıl yapılır? Sera gazı Emisyonu Envanteri İklim Değişikliği Eylem Planı

Şehirler dünyadaki sera gazı emisyonun büyük bir kısmından sorumludur. Hızlı şehirleşme ve artan insan faaliyetleri atmosfere salınan sera gazlarının artmasına neden olmaktadır. Bu durum küresel ısınma ve iklim değişikliğini doğurmaktadır. Şehir yönetimleri, Şehir Sera Gazı Emisyonları Envanterini uluslararası normlara uygun olarak hazırlanmalıdır. ECOBUILD, Şehir Sera Gazı Emisyonları Envanteri Hesaplaması konusunda ülkemizde danışmanlık hizmeti...

SITES Sertifikası SITES Uzmanı çevre dostu yeşil alan sertifikası LEED Sertifikası Yeşil Bina Yeşil Şehircilik İklim Değişikliği Eylem Planı Sera Gazı Emisyonu

LEED Sertifikası V4.1 Nedir? LEED Eğitimi LEED Yeşil Bina LEED Danışmanlığı Şehir Sera Gazı Emisyonu Envanteri İklim Değişikliği Eylem planı Yeşil Binalar

20.08.2019

Yeşil Bina Sertifikası LEED Sertifikası LEED Eğitimi WELL Sertifikası LEED Nedir? Yeşil Bina Tasarımı Çevre Dostu Bina Sertifikası LEED Danışmanı

Yeşil Bina Sertifika Sistemleri ve Maliyetler LEED Sertifikası LEED Eğitimi LEED Danışmanı İklim Değişikliği Eylem Planı Sera Gazı Emisyonu Bina Enerji Modeli

LEED Yeşil Bina LEED Sertifikası LEED Eğitimi LEED Danışmanı LEED for Cities İklim Değişikliği Eylem Planı, Sera Gazı Emisyonu Envanteri Yeşil Bina Kriterleri

Please reload

  • Facebook Sayfamız
  • Twitter Sayfamız
  • YouTube Social  Icon

Park Oran Sitesi A3 Blok No:6 Oran, Çankaya, Ankara 06450 | info@ecobuildturk.com | Tel: +90 312-221-2147

© 2019 by ECOBUILD Green Building Consultancy

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Vimeo Icon