Kalite ve Çevre Politikaları

Yeşil Binalar İnşaat Mühendislik Enerji Yatırım Ticaret Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre ve Kalite Politikaları aşağıda sunulmuştur:

Kalite Politikası

3. Katılım:


İş yapış fikirlerimize çalışan, paydaş, akademi ve kamu katılımını sağlamaktayız.
4. Kadın İstihdamı:


Personel yapımızda kadın istihdamını desteklemekteyiz.
1. Genel Kalite Politikası:


Firma olarak vermiş olduğumuz hizmetler kapsamında yerel ve uluslararası standartlara uygun, sektörümüzde yer alan en iyi uygulama örneklerine sadık, müşteri koşul ve gerekliliklerine esnek olarak hizmet vermek, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmak amacımızdır.
2. Müşteri / Paydaşlarımızın Memnuniyeti Kalite Değerlendirmesi:


 • Müşteri beklentilerini araştırmak ve üzerinde performans sergilemek için bilimsel metotları kullanmaktayız. SERVQUAL Metodu ile tüm müşterilerimizle müşteri memnuniyeti araştırması yapmaktayız.
 • İşletmemize ait telefon ve mail adreslerine gelen her türlü kalite önerisi dikkate alınmaktadır. İşletmemizde sunduğumuz hizmetlerle ilgili olan tüm çalışanlarımızın hizmet kalitesi ölçümlenir. İyileştirme yapılması gerekli alanlarda süratle iyileştirme yapılır.
 • Müşterilerimizin hedefledikleri hizmet kalitesinin üzerine geçmeyi temel politika olarak benimsenmektedir.
 • Hizmet kalitemizi arttırmak için etkin ve verimli bir entegre yönetim sistemini uygulamaktayız.
5. Yüksek Teknoloji Kullanımı:


 • İş yapış sistemimizi ve iletişim sistemimizi sürekli iyileştirmek için yüksek teknolojili kaynakları kullanmaktayız.
6. Afet ve Pandemi Dönemi Hizmet Devamlılığı:


 • Afet ve Pandemi gibi koşullarda hizmetlerimizi devam ettirebilmek için gerekli iş yapış şekilleri dönüşümlerimizi gerçekleştirmiş, hizmet sürekliliğimizi sağlayacak yüksek teknoloji, çalışan eğitimi, iş yapış şekilleri, afet ve pandemilere dayanıklı yönetim yapısı konularında firma olarak tüm altyapımızı uluslararası standartlarda kurmuş durumdayız.
 • Çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı sürekli eğitimlerle geliştirmek. Kalite bilincinin işletmede her kademede yerleşmesini sağlamak, çalışan olmanın yüklediği sorumluluk bilinci ile hareket ederek elde edilen başarılar ile sektördeki rekabet gücümüzün ve saygınlığımızın artmasına katkı sağlamak amacımızdır.
8. Ofis Alanlarımız:


 • Ofis alanlarımızın LEED Gold Yeşil Bina Sertifikası standartlarında olması müşterilerimiz ve çalışanlarımız için bir diğer kalite politikamızdır. Ofislerimizde iç hava kalitesini anlık olarak ölçüyoruz. ECOBUILD Yeşil Ofis sayfası için.
7. Çözüm Ortaklarımız ve Kalite Politikamız:


 • Çözüm ortaklarımızın, kanunlara ve ECOBUILD’in Kalite Yönetim Sistemlerinin yöntem ve ilkelerine uymalarını sözleşmelerimizde teşvik ediyoruz.
 • Çözüm ortaklarımıza kalite eğitimi veriyoruz.
 • Gerekli tüm kalite, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kriterlerinden taviz vermeyecek şekilde kontrol ve takip sistemlerini kurarak, çözüm ortaklarımıza da uygulattırıyoruz. Çalışanlarımızı, paydaşlarımız olan tüm 3. şahıs firma ve ilgili tarafları işletme kimliğinin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenliyoruz.
9. Etik Politikası:


 • Etik değerlere sahip çıkarak, çalışanlarımızın tüm bilgileri doğru olarak arşivlemesini, işletme ve müşterilerimize ait bilgileri yetkili olmayan kişilerle paylaşmamasını, kanunlar çerçevesinde işletme ve müşterilerimiz çıkarları doğrultusunda hareket etmelerini, rakip firmalar ile ilişkilerde saygı ve adalet çerçevesinde davranmalarını, haksız rekabet etmemelerini, kişisel verilere saygı duymalarını, yasaların verdiği sınırlar dışında hediye almamalarını, bağış kabul etmemelerini veya çıkar sağlamamalarını sözleşmelerimizde yerine getiriyoruz.
10. Hediye Kabul Etme ve Verme Politikası:


 • Çalışanlarımız görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını etkileyen veya etkileme ihtimali olan ekonomik değeri olan veya olmayan hiçbir menfaat ve hediyeyi almaz, rüşvet veya komisyon olarak algılanabilecek herhangi bir iş yürütmede ayrıcalıklı davranmaya neden olabilecek hediye, eğlence etkinlikleri, nakit, hediye çekini, değerli madenleri kabul etmez, iş gereği geziler, ulaşım ve konaklama sözleşme şartlarına uygun karşılanır, ajanda, takvim, kalem promosyonları, eğitim faaliyetleri, kurumsal iletişim organizasyonları kabul edilir.
 • Para dışında kabul edilen hediyelerin toplam değeri 700 lirayı geçemez.
11. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası:


ECOBUILD Yeşil Binalar İnşaat Mühendislik Enerji yatırım Ticaret Danışmanlık Ltd. Şti. faaliyette bulunduğu tüm sektörlerde en iyi işi yaparak bünyesindeki personeli be paydaşları için güvenli bir çalışma ortamı hazırlamayı benimsemiştir.

 • Yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği yasal mevzuatının yanı sıra üyesi olduğu kuruluşların öngördüğü standartlara uymak
 • Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikelere karşı önceden önlemleri almak, olası bir tehlikeye karşı hazırlıklı olmak
 • Çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler vererek bilinçlendirmek
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetiminin performansını ölçmek ve performansı geliştirmek için çalışmalar yapmak
 • Sıfır iş kazası-sıfır göremezlik-sıfır iş gücü kaybı politikasına uymak
 • Bu ilkeler doğrultusunda faaliyetlerini kalite ve çevre yönetim sistemleri ile birlikte yöneterek, iş sağlığı ve güvenliği açısından öncü bir kuruluş olmak için çalışmalarını sürdürmeyi taahhüt etmek.

Çevre Politikası

3. Sosyal Sorumluluk:


 • Sosyal sorumluluğumuzu ağaç dikerek,
 • Yeşil bina konusunda uzmanlaşmak isteyenlere eğitim desteği ve staj imkanı sağlayarak gerçekleştiriyoruz.
 • Sosyal Sorumluluk sayfası için.
4. Çevre Kanunları ve Mevzuat:


 • Türkiye ve dünyada yürürlükte olan çevre ile ilgili kanun ve yönetmelikler ile hizmet verilen müşterilerin özel koşul ve gerekliliklerine uyuyoruz.
 • Türkiye'de Çevre Kanunlarınınoluşturulmasına bilimsel katkı sağlıyoruz.
 • Türkiye Cumhuriyetinde'de yer alan tüm siyasi partilerin Çevre Komisyonlarına ücretsiz danışmanlık yapıyoruz.
1. Genel Çevre Politikası:


 • ECOBUILD Yeşil Binalar, yürüttüğü tüm faaliyetlerde çevrenin korunmasını, sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyum ve kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını, en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının temeli kabul eder.
 • ECOBUILD, sektöründe lider ve çevre politikalarını uygulayan bir yapıdadır.
2. LEED Sertifikalı Ofisler:


 • Ofis alanlarımızın LEED Gold Yeşil Bina Sertifikası standartlarında olması müşterilerimiz ve çalışanlarımız için bir diğer çevre politikamızdır.
 • Ofislerimizde dünya çevre mevzuatı vevsağlıklı ofis gerekliliklerinin tamamını karşılıyoruz.
 • Ofislerimizde standart bir ofisin 1/10'u oranında enerji tüketiyoruz.
 • Tüm atık suyumuzu arıtıyoruz.
 • ECOBUILD Yeşil Ofis sayfası için.
5. Enerji Yönetimi ve İklim Koruma:


 • Düşük sera gazı emisyonlu hizmet sunabilmek için, iş yapış şekillerimizde emisyonlarımızı ölçüyoruz. Alternatif kaynaklar kullanarak daha düşük emisyonlu hizmet sağlıyoruz.
 • Enerji ve su gibi doğal kaynakların iş yapış şekillerimiz sırasında verimli kullanılmasını sağlıyoruz. İklimin korunması için iş yapış şekillerimizde düşük emisyonlu ulaşım sağlıyoruz. İş toplantılarımızın bir kısmını internet toplantısı yaparak daha düşük emisyonlu hizmet sunuyoruz. Enerji tüketimimizi anlık olarak ölçüyoruz.
 • İklim koruma stratejimiz doğrultusunda enerji kullanımımızı düşürecek ve hizmet, ulaşım, toplantı operasyonlarımızdan ve soğutucu gazlardan kaynaklanan karbon emisyonlarımızı azaltacak çalışmalar yürütmekteyiz.
 • Düşük enerji ve su tüketen teknolojiler kullanıyoruz. Hizmet üretimimizde kullandığımız suyu azaltıcı çalışmalar yaparak, faaliyet gösterdiğimiz ofislerimizde yasal yönetmeliklere ve işletme gerekliliklerine uygun olacak şekilde atık suyun var olan en yüksek standartlara göre arıtılmasını sağlamaktayız. Ofislerimizin atık suyu bulunduğumuz binalarda arıtılmaktadır.
6. Su Kaynakları Korunması:


 • Su kaynaklarının ofislerimizde ve iş yapış şekillerimiz sırasında verimli kullanılmasını sağlıyoruz.
 • Hizmet üretiminde kullandığımız suyu azaltıcı çalışmalar yaparak, faaliyet gösterdiğimiz ofislerimizde yasal yönetmeliklere ve işletme gerekliliklerine uygun olacak şekilde atık suyun var olan en yüksek standartlara göre arıtılmasını sağlamaktayız.
 • Ofislerimizin atık suyu bulunduğumuz binalarda arıtılmaktadır.
7. Atıklar ve Geri Dönüşüm:


 • Atıkların geri dönüşümüne önem vererek atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve geri kazanımını sağlıyoruz.
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı, geri kazanım veya tekrar kullanım ile değerlendiriyoruz.
 • Geri dönüşümlü mobilyalar kullanıyoruz.
 • %100 geri dönüşümlü kırtasiye malzemeleri kullanıyoruz.
 • Kısmen kağıtsız ofis uygulaması programını sürdürüyoruz.
8. Çözüm Ortaklarımız ve Çevre Politikamız:


 • Çözüm ortaklarımızın, kanunlara ve ECOBUILD’in Kalite ve Çevre Yönetim Sistemlerinin yöntem ve ilkelerine uymalarını sözleşmelerimizde teşvik ediyoruz.
 • Çözüm ortaklarımıza çevre eğitimi veriyoruz.
 • Gerekli tüm kalite, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma kriterlerinden taviz vermeyecek şekilde kontrol ve takip sistemlerini kurarak, çözüm ortaklarımıza da uygulattırıyoruz.
9. Çevre Performansının Ölçümü:


 • Çalıştığımız çevrenin korunması ve doğal kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanılmasını sağlıyoruz. Çevresel etkileri dikkate alarak, kirliliği oluşmadan önce kaynağında önleyecek yöntemler oluşturuyoruz.
 • Çevresel kirliliği önlemek, yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmek ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmek amacımızdır.
 • Çevresel performansımızı takip ediyor ve daha da iyileştirmek için ISO 14001 standardı doğrultusunda çevre yönetim sistemleri oluşturuyoruz ve Çevre Yönetim Sistemi’nin ve performansını sürekli iyileştiriyoruz.
10. Çevre İçin İş Planları:


 • Çevresel sürdürülebilirliğin operasyonlarımızın ayrılmaz bir parçası olmasını sağlamak için yıllık iş planlarımıza çevre ile ilgili stratejilerimizi, amaçlarımızı ve hedeflerimizi dâhil ediyoruz.
11. Sürdürülebilir Tüketim:


 • Sürdürülebilir kırtasiye, toner ve sarf malzemeleri kullanıyoruz.
 • Ozon ve diğer emisyonları olmayan yazıcı ve sarf malzemeleri kullanıyoruz.
 • Resmi ıslak imzalı evraklar, elektronik ortamada olamayacak yayınlar, daha önceden basılı hale getirilmiş dokümanlar haricinde kağıtlara çıktı almıyoruz.
 • Kağıtsız ofis anlayışını benimsiyoruz. Veri paylaşımımızı kağıtsız olarak yapıyoruz.
 • Mali yazışmalarımızı ve faturalarımızı elektronik olarak gönderiyor ve alıyoruz.
12. Çevre İçin Yüksek Teknoloji:


 • Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için tüm iş yapış şekillerimizde ve ofislerimizde yüksek teknoloji kullanıyoruz.
 • Düşük emisyonlu web sitesi tasarımı kullanıyoruz.
 • Tüm ofis ekipmanlarımızda, yazılımlarımızda enerji verimli ve akıllı teknolojilerle donatılmış ürünleri kullanıyoruz.
13. Çevre Sponsorluğu


 • Çevre bilincinin her boyutta arttırılmasını sağlamak için büyük kongre ve organizasyonlarda sponsor oluyoruz.
 • TV, radyo programları, web siteleri, dergi, gazete gibi basılı yayınlar ve sosyal medya kanallarına, yeşil binalar, sağlıklı binalar, pandemi ve enfeksiyona dayanımlı yapılar, bina ve şehir enerji verimliliği, sürdürülebilir politikalar, sürdürülebilir şehircilik ve benzeri hizmet alanımıza giren konularda ücretsiz olarak danışmanlık yapıyoruz.