SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK

Sürdürülebilirlik yaptığımız danışmanlığın ana fikridir. Şehirlerin, binaların, altyapıların ve 

ürünlerin, yeşil kriterlerde tasarlanıp 

uygulanmasına liderlik yapıyoruz.

ECOBUILD® USGBC üyesidir.

LEED® AP BD+C, LEED® AP ND, EnvisionTM SP, WELL AP Akredite Profesyonel kimliklerine sahip olarak, ulusal-uluslararası proje tecrübesiyle, yeşil bina tasarım, inşaat, sertifikalandırma ve yeşil malzeme üretim süreçlerinde Türkiye ve yurt dışında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

ECOBUILD, USGBC Üyesidir ve LEED Akredite Uzmanlardan oluşan bir kadroya sahiptir ve LEED Sertifikasyonu ve yeşil malzemeler konusunda tüm bileşenleri ile tam ve entegre hizmet sunmaktadır. LEED Sertifikasyonu konusunda Türkiye'deki en büyük referanslara sahip danışmanlık şirketidir. Yine Türkiye'de ilk ve tek olarak LEED AP ND ve WELL AP kimliğine sahip uzman kadro ECOBUILD'de bulunmaktadır. İşveren, yatırımcı, kamu yönetimi veya tasarımcılar için planlama ve tasarım ilkelerini ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olarak belirlemekte, proje hedeflerini ortaya koymaktadır.

 

ECOBUILD uzmanları, yapıların tasarımı ve inşaatı sırasında gerekli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için LEED puanlama sistemlerinden faydalanarak işverenlerin yeşil bina projeleri tasarlamasına ve inşa etmesine danışmanlık sunmaktadır.

ECOBUILD®, yeşil bina tasarım ve inşaat süreçlerinde gerekli olabilecek, enerji, gün ışığı, yağmursuyu akışı, aydınlatma, akustik gibi tüm raporlama ve modelleme hizmetlerini sunmaktadır.

 

ECOBUILD, uluslararası deneyimli uzman kadrosuyla sadece Türkiye ile sınırlı değil, yurt dışında da sürdürülebilirlikle değer yaratan proje çözümleri için yerel yönetimler, kamu birimleri, planlamacılar, vakıf ve dernekler, kar gütmeyen kuruluşlar ve şirketlere sürdürülebilir yerleşmeler ve kentler yaratılması konusunda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 

LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından geliştirilmiş bir Çevre Dostu Bina sertifikasıdır. 1998′den beri verilmekte olan LEED sertifikası bugün tüm dünyada en çok bilinen yeşil bina sertifikasıdır ve ülkemizde de uygulanmaktadır.

LEED sertifikası binaların sağlıklı, çevreci ve ekonomik olmasını sağlamaya yönelik olarak tasarlanmasını sağlar. Bu sayede binalar daha enerji ve su verimli, çevreye daha az zarar veren ve daha sağlıklı yaşanabilir mekanlar olurlar.  Ayrıca LEED sertifikası, binanın uluslararası platformlarda tanınmasını, değerinin artmasını ve binayı yapan şirket ve kurumların prestij kazanmasını sağlar. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıda yer alan LEED Sertifikası İçin Bina Tipleri alt başlıklarını inceleyiniz.

LEED SERTİFİKASI

TİPLERİ

LEED Yeni Bina Sertifikasyonu

LEED® for New Construction-Yeni Bina Sertifikasyonu ofis, iş merkezi, çok katlı konutlar, spor ve kongre merkezi vb binalar için uygundur. Projelerde tasarım aşamasında, proje paydaşlarıyla yapılan çeşitli atölye çalışmaları ile tasarım sürecine ait LEED® önkoşulları ve krediler incelenir. ECOBUILD, LEED Sertifikası alımı sürecinde size danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. İlk değerlendirme toplantısında tespit edilen hedef doğrultusunda gerekliliklerin sağlanması için proje tasarım ekibi ile koordineli çalışılır. Bu aşamada hedef, daha yüksek seviyede bir LEED® sertifikası alabilmek için tüm olanakların araştırılması, süreci olumsuz etkilemeden projelerin mimari, elektrik, mekanik, altyapı, peyzaj konularının LEED® sertifikası doğrultusunda geliştirilmesidir. İşverenler, tasarımdan sorumlu tüm taraflar, sahadaki uygulayıcılar ve diğer disiplinlerdeki danışmanlar ile birlikte projeler, saha ve bina LEED® kriterleri kapsamında değerlendirilmektedir. Bu sürecin ardından üzerlerinde karara varılmış olan ilgili krediler GBCI incelemesine sunulur. Projenin yapım sürecinde de, LEED® AP uzman tasarım sürecinde olduğu gibi süreci kontrol eden ve yönlendiren çalışmalar yapar. Ayrıca inşaat ile ilgili gerekli tüm belgeleri, dökümanları ve projeleri GBCI incelemesine sunar. USGBC tarafından incelemenin tamamlanması ile LEED® sertifikası alınır. 

LEED Yeşil Şehir Sertifikası şehirlerin yeşil performansını ölçmek ve karşılaştırmak için küresel bir araç olarak tasarlanmıştır. Şehirlere verilen tek yeşil şehircilik sertifikası olan “LEED for Cities”, şehirdeki insanların yaşam kalitesini yükseltmek için şehir planlanma ve yönetim anlayışını yeşil şehircilik normlarında değiştirmektedir. LEED Yeşil Şehir Sertifikası, şehir genelinde veya ilçe/mahalle düzeyinde sosyal, ekonomik ve çevresel koşulların performansını planlamak, tasarlamak, ölçmek ve yönetmek için bir çerçeve sunmaktadır. 

LEED Yeşil Şehir Sertifikası, şehirlerin doğal sistemler, enerji, su, atık, ulaşım ve yaşam kalitesine katkıda bulunan diğer birçok faktör için sorumlu, sürdürülebilir ve yeşil planlar geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu anlamıyla yeşil şehircilik için rehber ve aynı zamanda bir ölçüm aracıdır.

Dünyadaki bir çok önde gelen büyük şehir İklim Değişikliğine Adaptasyon Planı yapmak durumundadır. LEED Yeşil Şehircilik Çerçevesi iklim değişikliğine adaptasyon planları için de en kapsayıcı programa sahiptir.

LEED Yeşil Şehir Sertifikası normlarına uygun şehirler, insanların yaşamayı sevdikleri, sağlıklı ve sürdürülebilir yerler olarak tanımlanmaktadır. Bugün dünya yaşanabilir kentler sıralamasına baktığımızda ilk 5 şehrin yeşil şehircilik normlarını sağladıkları, sürdürülebilir bir planlama anlayışına sahip oldukları ve iklim değişikliğine adaptasyon önlemlerini aldıkları görülmektedir. 

LEED Yeşil Şehir Sertifikalı şehirler sürdürülebilirliği ve hatta daha fazlasını içerirler: 

 • Yüksek yaşam kalitesi 

 • Yüksek sağlık standartları 

 • Gelişmiş ekonomi ve refah 

 • Toplumsal eşitlik 

 • Gelişmiş ve kaliteli ulaşım olanakları, 

 • Güvenlik ve yüksek erişim 

 • Kaliteli ve yüksek standartta eğitim 

 • İklim değişikliğine dayanıklı altyapı sistemleri

 • Yeşil, akıllı ve verimli enerji sistemleri bunlardan bazılarıdır. ​

LEED Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları Sertifikasyonu

ECOBUILD, Türkiye’de ilk ve tek olarak LEED® for Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikasyonu Danışmanlığı hizmetleri sunan ve kadrosunda LEED® AP ND uzmanı olan danışmanlık şirketidir. Dünya’nın “Yeşil Şehirciliğe” getirdiği en yeni standartlar LEED® for Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikasyonu ile ülkemizde de uygulanabilir hale gelmiştir. Türkiye ve gelişmekte olan bölge ülkelerinin en önemli şehircilik konusu daha sağlıklı, daha enerji verimli ve daha çevreci yerleşim yerleri inşa edilmesidir. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri olarak sürekli büyüyen ülkemizin önündeki en önemli şehircilik konusu, sunduğumuz LEED® for Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikasyonu Danışmanlı ile aşılmaktadır. 

LEED Mevcut Bina Sertifikasyonu

Mevcut binaların LEED® sertifikası alması mümkündür. Ekonomik ömrünü tamamlamamış ancak enerji verimliliği, sağlık ve düşük çevresel etki hedefleyen mevcut binalar LEED® for Existing Buildings sertifikası almaktadırlar. ECOBUILD olarak büyük yatırımlar gerekmeden bunu yapabilmeniz için danışmanlık hizmeti sunuyoruz. LEED® Mevcut Bina Sertifikasyon Süreci:

 • LEED® Bina Kontrol Süreci

 • LEED® Fizibilite Çalışması

 • Yeni Entegre Tasarım

 • İnşaat

 • Doğrulama-Kontrol

 • Sertifikasyon

LEED Çekirdek Kabuk Bina Sertifikasyonu

LEED® Core & Shell, büyük oranda kiralanan, bina dış kabuğu ve temel çekirdek faaliyetleri yapılarak yaygın tabiriyle içi ham olarak kiralanan iş merkezleri için geliştirilmiş bir sertifika sistemidir. Bu sertifika sisteminde kabuk ve çekirdeği inşa edilmiş binaların kullanıcıları olan kiracılara yönelik de farklı standartlar aranmaktadır. Özellikle kiralanacak iş merkezleri için uygun olan bu sertifikasyonda kullanıcıların da sisteme katıldığı bir süreç izlenmektedir. LEED® Core & Shell çok daha yüksek seviyede çevreye duyarlı ve sağlıklı ortamlarda kiralanacak olan iş merkezlerinin geleceğini sağlıklı, ekonomik ve çevreye duyarlı kılmaktadır.

LEED Okul Binaları Sertifikasyonu

LEED® for Schools, eğitim kurumları ve okullar için geliştirilmiş bir sertifika sistemidir. Bu sertifika sisteminde okullara yönelik olarak özel standartlar aranmaktadır. Öğrencilerin eğitim ortamları için akustik, gün ışığından yararlanma, sertifikalı sağlıklı okul mobilyası-eşyası seçimi ve buna benzer bir dizi farklı standart LEED® for Schools sertifikasyonunda sağlanmaktadır. Bu kriterler sayesinde sağlıklı ve verimli eğitim ortamaları inşa edilmektedir. Eğitim Kurumları, Okullar ve Üniversiteler LEED® for Schools sertifikası alarak akademik kadrolara ve öğrencilere sağlıklı, ekonomik ve çevreye duyarlı bir yapı içinde eğitim imkanı sunabilmektedirler. LEED Okul sertifikalı okulların eğitim başarısının %2 arttığı bilinmektedir.

LEED Depo ve Dağıtım Merkezleri Sertifikasyonu

LEED® Warehouse & Distribution Centers - Depo ve Dağıtım Merkezleri Sertifikasyonu Sistemi, özellikle depo ve dağıtım merkezleri binaları işleten kuruluşlarının ihtiyaçları ve diğer binalara göre daha önde olmaları gereken yönleri dikkate alınarak geliştirilmiş bir sertifikasyon sistemidir. Sistem, özellikle depoların ve dağıtım merkezlerinin binalarının uymaları gereken normlarını dikkate almaktadır. Ancak bunun yanında diğer LEED® sertifika sistemlerinde olduğu gibi, binalarda çevreye duyarlılık, malzeme seçimi, enerji ve su tüketimi gibi konularda da diğer LEED® sertifikasyon sistemleriyle benzer standartları uygulamaktadır. LEED® Warehouse & Distribution Centers - Depo ve Dağıtım Merkezleri Sertifikasyonu Sistemi özellikle uluslararası lojistik hizmetleri veren tesisler için gerekli bir sertifikasyondur.

LEED Otel ve Konaklama Tesisleri Sertifikasyonu

Otel, tatil köyü ve konaklama tesisleri önemli miktarda su ve enerji tüketimi yapan binalardır. LEED® sertifikalı otellerde ise %40’a varan enerji ve su tasarrufları sağlanmaktadır. LEED® Hospitality - Otel Binaları Sertifika Sistemi, özellikle otel ve turizm tesisi işleten kuruluşlarının ihtiyaçları ve diğer binalara göre hassas olmaları gereken yönleri dikkate alınarak geliştirilmiş bir sertifikasyon sistemidir. LEED® Hospitality - Otel Binaları Sertifikası, özellikle konaklama tesislerinin binalarının uymaları gereken normlarını dikkate almaktadır. Ancak bunun yanında diğer LEED® sertifika sistemlerinde olduğu gibi, binalarda çevreye duyarlılık, malzeme seçimi, enerji ve su tüketimi gibi konularda da diğer LEED® sertifikasyon sistemleriyle benzer standartları uygulamaktadır. 

LEED Hastane Sertifikasyonu

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından LEED® for Healthcare sertifikasyonu 200 ve üzeri yatak sayısına ait yeni yapılan hastanelerde bir zorunluluk haline getirilmiştir. LEED® for Healthcare - Hastane Binaları Sertifikası özellikle sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları ve diğer binalar göre hassas olmaları gereken yönleri dikkate alınarak geliştirilmiş bir sertifikasyon sistemidir. Sertifika, özellikle hastane binalarının uymaları gereken sağlık normlarını dikkate alır. Ancak bunun yanında diğer LEED® sertifika sistemlerinde olduğu gibi, binalarda malzeme seçimi, enerji ve su tüketimi gibi konularda da diğer LEED® sertifikasyon sistemleriyle benzer standartları taşır. 

LEED Mağazalar ve Şubeler Sertifikasyonu

LEED® Retail Perakende Mağazalar Sertifikası özellikle perakende hizmet sunan mağazalar, mağaza zincirleri olan işletmelerin, mağazalarının LEED® yeşil bina sertifikası alabilmeleri için geliştirilmiş bir sistemdir. Bunlara aşağıdaki kullanımlar örnek olabilir:
• Alışveriş merkezleri
• Banka Şubeleri
• Fast Food Restoran ve Mağazaları
• Giyim Mağazaları vb

ECOBuild, LEED® Data Centers Veri Merkezleri Sertifikası konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. LEED® Data Centers, özellikle sayısal veri merkezleri olan işletmelerin, üniversitelerin ve devlet dairelerinin bu bölümlerinin yeşil bina sertifikası alabilmeleri için geliştirilmiş bir sistemdir.
Veri merkezleri günümüzde enerji tüketimi bakımından önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca bu veri merkezlerinin enerji, ekonomi ve sağlık bakımından çağdaş bir seviyede olmaları gerekmektedir. Veri Merkezleri yeşil ve çevreye duyarlı olduklarını LEED® Data Centers sertifikalarıyla belgelemektedirler. 

Please reload

0