top of page

LEED Sertifikalı Otellerin Sürdürülebilir Turizmdeki Yeri

Güncelleme tarihi: 23 Tem 2020


Turizm Yatırım Dergisi'nde yayınlanan makalemizi paylaşıyoruz.

LEED Sertifikasının amaçları ve diğer detaylarını aktarabilir misiniz? Sertifika programı kim tarafından, ne zaman hayata geçirildi?

Klasik binalara göre daha sağlıklı, çevreye saygılı, işletme giderleri ile daha ekonomik ve karlı olan yüksek performanslı binaları tanımlayan LEED Yeşil Bina Derecelendirme Sistemi, gönüllü bir sertifika sitemidir. LEED sertifikası Amerika Birleşik Devletleri Yeşil Bina Konseyi olan USGBC tarafından 1999 yılından bu yana verilmektedir.

Bugün dünyada en yaygın, güvenilir ve geçerli Yeşil Bina Sertifika Sistemi LEED sertifikasyonudur.

LEED, yeni bina inşasında veya mevcut bina ryenilemesinde uygulanacak belli başlı sürdürülebilir tasarım kriterleri için geliştirilmiş bir puanlama sistemidir. LEED siteminde yapılar, farklı puan ağırlığına sahip aşağıda belirtilen 8 kategoride değerlendirilmektedir:​​

1. Yerleşim Yeri ve Ulaşım - Location and Transportation

2. Sürdürülebilir Araziler - Sustainable Sites

3. Su Verimliliği - Water Efficiency

4. Enerji ve Atmosfer - Energy and Atmosphere

5. Malzemeler ve Kaynaklar - Materials and Resources

6. İç Mekan Kalitesi - Indoor Environmental Quality

7. Tasarımda Yenilikler - Innovation in Design

8. Regional Priority - Bölgesel Öncelik

Firma olarak LEED Sertifikasına yönelik ne tür hizmetlerde bulunuyorsunuz? Bugüne kadar kaç otele LEED Sertifikası konusunda danışmanlık verdiniz?

ECOBUILD olarak LEED’in tüm sertifikasyon tipleri için Danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Yeni Binalar ve Kapsamlı Onarımlar, Mevcut Binalar, Çekirdek-Kabuk Binalar, Hastaneler, Okullar, Oteller ve Konaklama Tesisleri, Veri Merkezleri, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları, Depo ve Dağıtım Merkezleri, Mağazalar ve Mağaza Zincirleri olmak üzere tüm farklı bina sertifikasyon tiplerinde Danışmanlık Hizmeti veriyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 8 otel projesine teklif sunduk. Halen İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı ÜSKÜDAR Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi Konaklama Tesisleri ve Türkiye Belediyeler Birliği Akademisi Otel ve Konaklama Tesisi projelerine danışmanlık hizmetimiz sürmektedir.

Bugüne kadar Türkiye’de toplam kaç otel LEED Sertifikası almaya hak kazandı? Bu sertifikayı almanın otellere sağladığı avantajlar nelerdir?

Bugüne kadar Türkiye’de toplam 23 otel projesi LEED Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Bu oteller İstanbul, Antalya, Bursa ve Muğla illerinde yer almaktadır. Başvuru aşamasında ise 24 otel bulunmaktadır.

Bu sertifikayı almanın otellere sağladığı en büyük avantaj enerji tüketim rakamlarındaki %20-60’lar arasında değişen oranlarda azalma, işletme giderlerinde düşüş, çalışan ve konaklayanlarda memnuniyet artışı, iç ortam çevre kalitesinin yükselmesi ve buna bağlı olarak havalandırma kaynaklı hastalıklarda azalma ve çevreye daha az vermesidir. Sonuç olarak LEED Sertifikası alan tüm binaların standartları ve yaşam kalitesi yükselmektedir.

LEED Sertifikası alabilmek için otellerin hangi şartları yerine getirmiş olması bekleniyor?

LEED Otel ve Konaklama Tesisleri Sertifikasyonu

Otel, tatil köyü ve konaklama tesisleri önemli miktarda su ve enerji tüketimi yapan binalardır. LEED® sertifikalı otellerde ise %40’a varan enerji ve su tasarrufları sağlanmaktadır. LEED® Hospitality - Otel Binaları Sertifika Sistemi, özellikle otel ve turizm tesisi işleten kuruluşlarının ihtiyaçları ve diğer binalara göre hassas olmaları gereken yönleri dikkate alınarak geliştirilmiş bir sertifikasyon sistemidir. LEED® Hospitality - Otel Binaları Sertifikası, özellikle konaklama tesislerinin binalarının uymaları gereken normlarını dikkate almaktadır. Ancak bunun yanında diğer LEED® sertifika sistemlerinde olduğu gibi, binalarda çevreye duyarlılık, malzeme seçimi, enerji ve su tüketimi gibi konularda da diğer LEED® sertifikasyon sistemleriyle benzer standartları uygulamaktadır.

Sürdürülebilir bir turizm adına LEED Sertifikasının önemi nedir?

ECOBUILD, çevreye duyarlı turizm konaklama tesisleri için danışmanlık hizmeti sunmaktadır. S

ürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, “Turizm İşletmelerinin LEED Sertifikası alması çok büyük önem taşımaktadır.

LEED Sertifikası enerji, su, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji verimliliğinin arttırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını ve gerçekleştirilmelerini, tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını kapsamaktadır.

Aynı zamanda bu sertifikasyon; çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesini sağlamaktadır.

Sürdürülebilirlik bugünün doğal kaynaklarını gelecek nesilleri tehlikeye sokmadan tüketmek anlamına gelmektedir. Bu nedenle Turizm Tesisleri gibi enerji tüketimi çok yüksek olan projelerin LEED Sertifikası alarak hizmet kalitelerinden ödün vermeden, işletmelerine ve ülkemiz ekonomisine tasarruf yolu ile katkıda bulunmaları ve çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını sağlayarak diğer sektörlere de örnek teşkil etmeleri gelecek nesiller açısından büyük önem taşımaktadır. Bu dünya hepimizin…

680 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page