• Murat DOĞRU, LEED AP BD+C, Envision SP

Binalarda Enerji Kimlik Belgesi ve Yeşil Binalar


Enerji verimliliği konusunda ECOBUILD'in görüşü alınıyor. Yeşil binalar enerji kimlik belgesindeki enerji verimliliği çalışmasının çok daha üzerinde bir detayda modelleme çalışması ile yüksek performansa sahip olurlar. Ancak, binalarda enerji verimliliği çalışmalarının ilk adımı da enerji verilerinin bir kimliğe bağlanmasıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, binaların enerji kullanımı, verimi, yalıtımı ve sera gazı salınımına ilişkin bilgileri içeren ve 2020’den itibaren başlatılacak olan Bina Enerji Kimlik Kartı uygulamasına ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor. 1 Ocak 2011’den sonra yapı ruhsatı alan yeni binalar için Enerji Kimlik Belgesi alınması şartı getirmişti. 2 Mayıs 2016’da yürürlüğe girmesi öngörülen düzenlemede süre uzatımına gidilerek, zorunlu uygulama tarihi 1 Ocak 2020’ye ertelenmişti. Bu tarihten itibaren Kimlik Belgesi olmayan binalara cezai yaptırım uygulanacak ve bu binaların alım, satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak.

#enerjikimlikbelgesi #BinaEnerjiModeli #BinaEnerjiVerimliliği #LEEDDanışmanı #YeşilBina #LeedSertifikası #LeedUzmanı #LEEDSertifikası

68 görüntüleme

SEKTÖR

LİDERİ

Faaliyet göstermeye başladığımız 2009 yılından bu yana, 150’nin üzerinde kamu ve özel sektör kuruluşuna danışmanlık hizmeti sunduk.