top of page

LEED for Cities Yeşil Şehir Sertifikası

Güncelleme tarihi: 23 Tem 2020


İklim Değişikliğine Dayanıklı Yeşil ve Akıllı Şehirler

LEED Yeşil Şehir Sertifikası şehirlerin yeşil performansını ölçmek ve karşılaştırmak için küresel bir araç olarak tasarlanmıştır.

Şehirlere verilen tek yeşil şehircilik sertifikası olan “LEED for Cities”, şehirdeki insanların yaşam kalitesini yükseltmek için şehir planlanma ve yönetim anlayışını yeşil şehircilik normlarında değiştirmektedir. LEED Yeşil Şehir Sertifikası, şehir genelinde veya ilçe/mahalle düzeyinde sosyal, ekonomik ve çevresel koşulların performansını planlamak, tasarlamak, ölçmek ve yönetmek için bir çerçeve sunmaktadır.

LEED Yeşil Şehir Sertifikası, şehirlerin doğal sistemler, enerji, su, atık, ulaşım ve yaşam kalitesine katkıda bulunan diğer birçok faktör için sorumlu, sürdürülebilir ve yeşil planlar geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu anlamıyla yeşil şehircilik için rehber ve aynı zamanda bir ölçüm aracıdır.

Dünyadaki bir çok önde gelen büyük şehir İklim Değişikliğine Adaptasyon Planı yapmak durumundadır. LEED Yeşil Şehircilik Çerçevesi iklim değişikliğine adaptasyon planları için de en kapsayıcı programa sahiptir.

LEED Yeşil Şehir Sertifikası normlarına uygun şehirler, insanların yaşamayı sevdikleri, sağlıklı ve sürdürülebilir yerler olarak tanımlanmaktadır. Bugün dünya yaşanabilir kentler sıralamasına baktığımızda ilk 5 şehrin yeşil şehircilik normlarını sağladıkları, sürdürülebilir bir planlama anlayışına sahip oldukları ve iklim değişikliğine adaptasyon önlemlerini aldıkları görülmektedir.

LEED Yeşil Şehir Sertifikalı şehirler sürdürülebilirliği ve hatta daha fazlasını içerirler:

  • Yüksek yaşam kalitesi

  • Yüksek sağlık standartları

  • Gelişmiş ekonomi ve refah

  • Toplumsal eşitlik

  • Gelişmiş ve kaliteli ulaşım olanakları,

  • Güvenlik ve yüksek erişim

  • Kaliteli ve yüksek standartta eğitim

  • İklim değişikliğine dayanıklı altyapı sistemleri

  • Yeşil, akıllı ve verimli enerji sistemleri bunlardan bazılarıdır.

LEED Yeşil Şehir Sertifikası Yerel Yönetimlere Neler Sağlıyor?

Yerel yönetimler LEED Yeşil Şehir Sertifikası rehberi eşliğinde mevcut durumlarını değerlendirebiliyorlar. CO2 emisyonlarını ölçüp deklare edebiliyorlar ve gelecek faaliyetlerini şehirlerinin yeşil şehir normuna ulaşması için planlıyorlar.

LEED for Cities rehberleri ile şehrin, iklim değişikliğine adaptasyon ve yeşil şehircilik konusundaki mevcut durumu uluslararası standartlarda değerlendirilebiliyor.

LEED for Cities Rehberleri ile şehrin iklim değişikliğine adaptasyon ve yeşil şehircilik konusundaki eksikleri belirlenebiliyor ve bunlara karşı uluslararası normlarda alınması gereken tedbirler oluşturuluyor.

Şehirdeki uzun vadeli üst ölçekli plan kararları ve yeni planlarda alınması gerekli tedbirler, İklim Değişikliğine Adaptasyon Eylem Planı ve Yeşil Şehircilik kriterlerine göre belirleniyor.

Şehirler CO2 emisyonlarını ölçebiliyorlar ve bu sayede karbon azaltma politikalarını, hangi eylem planı ile buna erişebileceklerini ve hatta şehir için gelecekteki sıfır karbon hedeflerini oluşturuyorlar. Bugün Berlin, Sidney, Chicago gibi bir çok dünya metropolü 2050 yılında karbon sıfır şehir olma hedefini açıklamışlardır.

LEED Yeşil Şehir Sertifikası İçin Danışmanınızı Belirleyin

Yeşil Şehircilik Projeleri, Şehir Emisyonlarının Uluslararası Normlarda Hesaplanması, İklim Değişikliğine Adaptasyon Eylem Planları gibi konularda mutlaka iyi bir danışman firma ile çalışılmalıdır.

ECOBUILD Yeşil Şehircilik ve İklim Değişikliğine Adaptasyon konusunda ülkemizdeki en tecrübeli ve lider firmadır.

Yeşil Şehircilik konusunda uzman danışmanınız olan ECOBUILD ile çalışmaya başlayın.

Uluslararası ve yerel standartları kapsayan deneyimi ile ECOBUILD ülkemizde ve yurt dışındaki projelerde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Şehriniz İçin Mevcut Durum Analizi Çalışması Yapın

Şehirin İklim Değişikliğine Adaptasyon Eylem Planı ve Yeşil Şehircilik ilkelerine uygun planlanması için öncelikle şehrin mevcut durumunun;

Doğal Sistemler, Ekoloji ve İklim

Ulaşım ve Kentsel Arazi Kullanımı

Su Verimliliği

Enerji ve Sera Gazı Emisyonları

Yapı Malzemeleri ve Kaynak Kullanımı

Şehirdeki Yaşam Kalitesi

Tasarımda yenilik ve Bölgesel Öncelikler

Konularında değerlendirme ve öneri raporu yapılmaktadır.

Sürdürülebilir Gelecek İçin Eylem Planınızı Yapın

Mevcut verilerin ışığında, 7 temel konu başlığında şehirde alınması gerekli olan tüm önlemler İklim Değişkiliğine Adaptasyon ve Yeşil Şehircilik Eylem Planı ve Fizibilitesi ile ortaya konulmaktadır.

Söz konusu hedefler ve sağlanan performans şehirde yaşayanların, tüm başlıklarda yaşam kalitesini arttırırken aynı zamanda şehrin konumunu yükseltmekte ve dünyadaki marka değerini oluşturmaktadır.

İklim Değişkiliğine Adaptasyon ve Yeşil Şehircilik Eylem Planı ile şehirin LEED for Cities Yeşil Şehir Sertifikası alması sağlanmakta, şehir dünyaya tanıtılmaktadır.

111 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page