top of page

ABD Kongresi Sonunda Karbon Sıfır ABD Hedefini Koydu

30 Haziran'da, ABD Kongresi, İklim Krizi Komitesi, "İklim Krizini Çözmek: Temiz Enerji Ekonomisi ve Sağlıklı, Dayanıklı ve Adil Amerika için Kongre Eylem Planı" başlıklı bir rapor yayınladı. 500 sayfadan fazla olan belge, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik federal eylem için bir kılavuz olarak ayrıntılı bir politika ve strateji çerçevesi sağlamakta.

Diğer birçok kuruluşun yanı sıra USGBC, ISI, Mimari 2030 ve AIA American Institute of Architects'e, yapılı çevrenin düzenlenmesiyle, küresel ortalama sıcaklığı 1.5 °C derecelik bir artış seviyesinden sanayi öncesi seviyelere getirme hedefini karşılaması için gereken politikalar ve eylemler konusunda danışıldı. Kongre'nin 500 sayfalık planı bir çerçeve sağlamakta ve bir mevzuat değil. Ancak bir sonraki yönetimde federal iklim eylemine rehberlik etmesi muhtemel.

Planın temel unsurları şunları içermete:

  • 2040 yılına kadar elektrik üretiminden net sıfır emisyon elde etmek.

  • 2021 IECC'nin Sıfır Kodlu Yenilenebilir Enerji Ekine (Mimarlık 2030 tarafından geliştirilen ve AIA tarafından IECC'ye sunulan) dayalı bir net sıfır emisyon kodunu derhal benimsemeleri için yargı bölgelerini teşvik etmek ve en geç 2030'a kadar tüm yargı bölgeleri tarafından benimsenmesini zorunlu kılmak.

  • Ticari binalarda masif kereste kullanımını daha da teşvik etmek için ABD Orman Hizmetleri'nin Ahşap Inovasyon Programı için artan fon sağlamak.

  • Mevcut malzemeleri yeniden kullanmak, daha az emisyon yoğun malzemeleri kullanmak ve İnşaat Hesaplamasında Gömülü Karbon (EC3) gibi araçları kullanmak da dahil olmak üzere, yapı sektöründe somutlaşmış karbon emisyonlarını azaltmak için kullanılabilecek stratejileri vurgulamak.

  • Mevcut ve tarihi yapıların yeniden kullanımı ve rehabilitasyonu için vergi kredilerinin genişletilmesi çağrısı yapmak.

  • Konut ve ticari güneş enerjisi üretimi için vergi kredilerinin genişletilmesi ve ticari bina enerji verimliliği iyileştirmeleri için kesintiler.

  • Eyaletlerde, yerel yönetimlerin iklim emisyonlarını azaltma hedeflerinin önemini vurgulamak.

Benzer şekilde, 8 Temmuz'da, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Senatör Bernie Sanders'ın Birlik Görev Gücü, 2030'a kadar yeni binalarda net sıfır emisyonu ve 2035'e kadar elektrik sektöründen CO₂ emisyonlarını ortadan kaldırmaya yönelik iklim hedeflerini açıkladılar. Bunlar, bugüne kadarki en iddialı ABD iklim planları. Ayrıca çevresel adaleti bir odak haline getiren ve genellikle kirlilik ve iklim değişikliğinin en kötü etkilerine maruz kalan marjinal topluluklar için somut faydalar sağlamaktalar.

Her iki iklim planında da ortak olan, ABD'nin net sıfır CO2 emisyonlarına mümkün olan en kısa sürede ve en geç 2050'ye ulaşmasıdır. 2015'te Paris İklim Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana, 2050'nin aşamalı olarak kaldırılma hedefi dünya çapında hükümetler ve endüstri tarafından belirtilmiştir.


Bununla birlikte, daha yakın tarihli olan 2018 IPCC "Özel Raporu: 1.5 °C Küresel Isınma" (IPCC SR15) 'e göre, ortalama küresel sıcaklık artışını endüstri öncesi seviyelerin 1,5 °C ile sınırlama olasılığını %67 oranında sağlamak için, daha hızlı hareket edin demekte. 2020'de, küresel emisyonların müsaade edilebilir kalan karbon bütçesi, bu hedeflere ulaşmaya devam ederken yaklaşık 340 GtCO₂ seviyesinde. Bu bütçeyi aşmamak için, emisyonları 2030 yılına kadar %50 ila %65 oranında azaltmalı ve 2040 yılına kadar fosil yakıt CO₂ emisyonlarını tamamen ortadan kaldırmalıyız (2050 değil). Basitçe ifade etmek gerekirse, acil eylem ABD ve tüm dünya için gereklidir.

Her iki iklim planında da ana hatları çizilen yasama öncelikleri, eğer yürürlüğe konulursa, cesur eyleme ve mimari ve inşaat uygulamalarında gerçek değişimlere dönüşecek olsa da, bunları şimdi hızlandırmamız gerekiyor.


1.5 °C'lik bir karbon bütçesi ve dünya için nasıl tasarlanacağını, planlanacağını ve inşa edileceğini öğrenmek çok önemlidir. Karbon Pozitif Sıfırlama! 1.5 °C Küresel Öğretme-Bu Eylül ayında, ısınmayı 1,5 °C ile sınırlandırmada yüksek olasılık için acil ve uygulanabilir eylemlere adanma fırsatıdır.


72 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page