top of page

Empire State Binası WELL Covid-19 Sertifikasını Aldı

Uluslararası Sağlıklı Bina Enstitüsü (IWBI) bugün, New York metropol alanı ofis ve perakende emlak lideri olan Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT)'in WELL Health-Safety Rating (WELL Covid-19) sertifikasını alan ABD'deki ilk ticari gayrimenkul portföyü olduğunu duyurdu. ESRT’nin portföyü, ikonik Empire State Binası da dahil olmak üzere, toplamda yaklaşık 950.000 m2 kiralanabilir 14 ofis mülkü ve altı bağımsız perakende mülkünden oluşmaktadır.

WELL Covid-19 sertifikası binayı beş kategori altında değerlendirmektedir:

 • Temizlik ve hijyen prosedürleri

 • Acil durum hazırlık programları

 • Sağlık hizmeti

 • Hava ve su kalitesi yönetimi

 • Paydaş katılımı ve iletişim

IWBI Başkanı ve CEO'su Rick Fedrizzi, “Covid-19 salgını, dünyanın her yerindeki şirketlerin, insanların sağlığına ve güvenliğine nasıl katkıda bulunduklarının önemini anlamalarını zorunlu kıldı. Empire State Realty Trust, binalarımızı daha güvenli bir şekilde yeniden açmak için en iyi uygulamaları birleştirmede takdire şayan bir liderlik sergiledi ve New York City'nin virüse karşı direncini artırdı "dedi. "Bu başarıyı, şimdi ve gelecekte insanlara odaklanan mekanlar yaratmaya devam eden Empire State Realty Trust ile kutlamaktan heyecan duyuyoruz."


Empire State Realty Trust, on yıldan fazla bir süredir portföyündeki iç mekan çevre kalitesini iyileştiren önlemler aldı ve uyguladı. Empire State Building Observatory'nin Aralık 2019'da tamamlanan 165 milyon dolarlık yeniden geliştirme çalışmaları kapsamında uygulanan MERV 13 filtrasyonu, artırılmış taze hava beslemesi ve koronavirüsün % 99,92'sini nötralize ettiği kanıtlanmış bipolar iyonizasyon hava arıtma sistemi virüs yüklü damlacıkların doğrudan, dolaylı ve aerosol iletimini engelliyor. Empire State Realty Trust'ın tüm portföyünde sağlık, güvenlik ve iç ortam hava kalitesi protokollerini yükseltmek için benzer önlemler alınmıştır.


Empire State Realty Trust’ın enerji, sürdürülebilirlik ve ESG'den sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Dana Robbins Schneider “ESRT, tüm bina sakinlerimizin sağlık ve güvenliğini sağlamak için kanıta ve bilime dayalı bir yaklaşım uyguladı. On yıldan fazla bir süredir İç Mekan Çevre Kalitesine odaklandık ve Empire State Binası'ndaki yenileme çalışmalarımızla -daha sonra tüm portföyümüzde hayata geçirdiğimiz- birçok sürdürülebilirlik uygulamasına öncülük ettik ve bunları sergiledik, "dedi.

“Çalışan üretkenliğini ve sağlığını iyileştirmek için performans oluşturmanın gücüne inanıyoruz. Uluslararası Sağlıklı Bina Enstitüsü (IWBI)'nün üçüncü taraf onayı, Empire State Binasının ve portföyümüzdeki diğer binaların sağlıklı binaların en katı gerekliliklerini karşıladığını ve aştığını doğruluyor. "


WELL Covid-19 Sertifikası;

 • Ofis çalışanlarının güvenle işe geri dönmelerini sağlar.

 • Çalışanların maruz kalacağı sağlık risk faktörlerini ve dolayısıyla işletmenin sorumluluğunu azaltır.

 • Pandemi gibi acil durumlarda dahi işletme faaliyetlerinin risk oluşturmadan devam etmesini sağlar.

 • Müşterilerin işletmeye güven duymasını ve tercih etmesini sağlar.

 • Pandemiyle ilgili yerel mevzuat gerekliliklerini karşılar.

 • Pandemi dışında doğal afet, yangın, teknolojik tehditler ve insan kaynaklı tehditler gibi acil durumlara karşı da şirketlerin ve işletmelerin gerekli altyapı, politika ve eğitimlerle hazır olmasını sağlar.


Sağlıklı Binalar ile Sağlıklı Bir Ekonomi Sağlanır

Binalar kullanıcılarının sağlığına doğrudan etki yaparlar. Bu etkiler 120 civarında hasta bina sendromunu kapsadığı gibi, çok tehlikeli olarak COVID-19 gibi pandemileri de kapsamaktadır. Binalarda bütüncül bakış açısı ile oluşturulmuş tedbirler alınmaz ise, bina kullanıcıları çok kısa süre içinde bulaşıcı hastalığa maruz kalmakta, uzun süren tedavi sürecinde çalışamamakta, sağlık giderleri devlete ve işverenine yük olmakta, hatta COVID-19 gibi pandemilerde ise büyük oranlarda ölebilmektedir. COVID-19 6 ay içinde dünya ekonomisine 9 trilyon USD zarar vermiştir.

Pandemiler artan oranda insanlığı tehdit etmeye devam edecektir. Ülke ekonomileri ayakta kalmak zorundadır. Bu nedenle COVID-19 ve öncülleri olan SARS ve MERS gibi virüslerin neden olduğu pandemilere karşı şirket ve ülke ekonomilerinin ayakta kalması binaların sağlıklı olması ile sağlanabilecektir. Pandemilerin olumsuz etkileri binalarda ve şehirlerde artarak yaşanmaya devam edecektir.

İşte bu nedenle özellikle ülke ekonomisinde etkili olan binaların, COVID-19 gibi salgınların beklenen etkilerine karşı dirençli olması şarttır. Bina projeleri geleneksel yaklaşımlar ile yapılmaya devam etmemelidir. Mevcut geleneksel bir bina tasarım pratiğinin pandemilere karşı dayanımlı olmadığı COVID-19 pandemisi ile kanıtlanmıştır.


ECOBUILD, WELL COVID-19 Sağlıklı Bina Sertifikası ile Pandemi ve Enfeksiyona Dayanımlı Sağlıklı Bina Tasarımı hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak oluşturmakta ve sertifikalandırmaktadır.


108 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page