top of page

Enerji Kimlik Belgesi Nedir?

Güncelleme tarihi: 31 Mar 2020

Binalar için düzenlenen, bina genelinde; ısıtma, soğutma, aydınlatma, havalandırma, sıcak su gibi enerji sistemlerinin yıl içerisinde tükettikleri enerjiyi gösteren belgedir. Binada yer alan ve enerji tüketen ısıtma, soğutma, aydınlatma, havalandırma, sıcak su gibi enerji sistemlerinin, ilgili standartlarla, konfor şartlarından ödün vermeden, uygun hesaplamalar sonucunda, asgari olarak enerji tüketim değeri ortaya çıkar ve bu değere göre enerji performans sınıfları belirlenir.Bina enerji performans sınıfları, sistemlerin enerji verimlilikleri ile doğrudan ilişkilidir. “A” sınıfından “G” sınıfına kadar olan sınıflandırma sistemi, binanın enerji performans derecesini belirlemektedir. “A” sınıfı enerjiyi en verimli kullanan binayı tanımlarken, “G” sınıfına gidildikçe enerjiyi daha az verimli kullanan, metrekare başına daha fazla enerji tüketen binalar tanımlanmaktadır.


5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren Enerji Kimlik Belgesi mutlaka alınmalıdır.


Bugün hayatımızda sıklıkla rastladığımız buzdolapları, klimalar, çamaşır makineleri ve hatta araba gibi enerji tüketen ürünlerdeki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Binalarda enerji tüketimi sınıflandırmasını gösteren belgeye Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB ismi verilmektedir.


Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük “C” sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.


Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi değişkenlere bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.


Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu Mudur?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve binalarda Enerji Performans Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Tüm mevcut binaların 31 Aralık 2019'a kadar Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almaları zorunludur.


Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği Gereklilikleri

50 m2 üzerindeki Türkiye’deki bütün binalar Enerji Kimlik Belgesi Almak zorundadır. Ancak, Sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi 2 yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl vb binalar bu yönetmeliğin kapsamı dışında tutulmuştur.


Mevcut Binalar 31 Aralık 2019 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır. Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanma izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanunun yayımı tarihinden 31.12.2019 itibaren 10 yıl içerisinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir.


Yapı ruhsat tarihi 2011 yılından sonra olan inşaatlar, yapı kullanma izin belgesi aşamasında Enerji Kimlik Belgesini Belediyeye sunmak zorundadır.

Yeni Yapılan binalarda, yapı kullanma izin belgesi aşamasında belediyelere Enerji Kimlik Belgesi- EKB vermek zorunludur."Sistemde eski bina veya mevcut bina tabir edilen binalar, yapım yılı 2011 yılı öncesi olan binalardır. 2011 yılından önce yapı ruhsatı almış yani inşasına başlanmış binaların tamamı mevcut bina olup 31 Aralık 2019'a kadar zorunlu enerji kimlik belgesi almalıdır. Enerji Kimlik Belgesi olmayan yapılarda 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren alım, satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak. Belgesi olmayan yeni yapılar ise ruhsat alamayacak. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalardaki konutların alım satımı yapılamayacak ve kiraya verilemeyecek. Mal sahipleri kimlik belgesini vermek zorunda olacak.

70 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page