top of page

Kocaeli İli İklim Değişikliği Eylem Planı İçin Paydaş Toplantıları Geniş Katılım İle Yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca ECOBUILD'in danışmanlığı ile yürütülmekte olan “Kurumsal Karbon Ayak İzi Envanteri ve Azaltım Eylemleri Planı Hazırlanması” ve “Kocaeli İli İklim Değişikliği Eylem Planı Hazırlanması ve Uyum Stratejilerinin Belirlenmesi” projeleri kapsamında, bir gün 4 oturum süren paydaş toplantıları başarıyla gerçekleşti. Bu bağlamda Kocaeli’deki tüm kamu kurum kuruluşları, ve tüm sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları ve iştiraklerinin görüş ve önerileri alındı.

ECOBUILD'den Murat DOĞRUİklim Değişikliği ve Dünya Şehirleri Konulu sunumu ile toplantıyı başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen toplantılarda Türkiye'de ilk defa aktif elektronik formlar ile toplam 1.250'den fazla soru ve konuya yanıt arandı. Kocaeli ilinin iklime uyum stratejileri için görüşler alındı. Sonuçlar anlık olarak 170 paydaş katılımcı ile paylaşıldı.

Toplantıda açılış konuşması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mesut ÖNEM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği Eylem Planı Hazırlanması ve Uyum stratejilerinin belirlenmesi için çalışmalara ECOBUILD danışmanlığı ile başladı. Bu kapsamda kurumsal karbon ayak izi envanteri ve azaltım eylemleri planının da hazırlanacağı proje için toplantılar yapıldı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 4 oturumu olan tüm gün süren toplantıya paydaş kurumlardan temsilciler yoğun bir taleple katıldı.


Kocaeli İli İklim Değişikliği Eylem Planı Güncelleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında hazırlamış olduğu İklim Değişikliği Eylem Planı sonrasında Paris İklim Anlaşmasının 2021 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesiyle birlikte İklim Değişikliğine yönelik çalışmalarına hız verdi. Buna göre İklim değişikliği ile mücadele kapsamında il çapında ve kurumsal ölçekte sera gazı azaltımına ve iklim değişikliğine uyuma yönelik stratejiler geliştirmek üzere Eylem Planı güncelleme çalışmaları başladı.


Paydaşların Görüş ve Önerileri Son Teknoloji Web Tabanlı Uygulamalar İle Alındı

Toplantıda iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salınımlarının azaltım önlemlerinin görüşülerek ortaya konulması, ilimizin maruz kaldığı iklim risklerinin tespit edilmesi ve iklim değişikliğine uyum stratejilerinin paydaşlarla birlikte değerlendirilmesi sağlanarak bu konuda ilgili tüm paydaşların görüş ve önerilerine başvuruldu.

İnteraktif elektronik formlar ve sonuçlar anlık olarak katılımcılar ile paylaşıldı. Türkiye'de veri çözünürlüğü en yüksek seviyede olan araştırma bu sayede başarı ile yapılmış oldu.


Mesut ÖNEM: “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GELECEĞİMİZİ TEHDİT EDİYOR”

Toplantıda açılış konuşması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mesut ÖNEM Kocaeli ili için iklim değişikliği, alınması gerekli önermeler, uyum stratejilerinin önemli ve paydaş görüşlerinin ifade ettiği anlam bağlamında kapsamlı bir değerlendirme konuşması yaptı:

“İklim Değişikliği geleceğimizi tehdit ediyor, sınır tanımıyor. Dünyamızda insan eliyle meydana gelen iklim değişikliği giderek daha çok bedel ödememize neden oluyor. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı gereken önlemlerin alınması, işbirliğinin güçlendirilmesi ve her kesimde farkındalığın arttırılması için yapılacak çalışmalar büyük önem arz ediyor. Küresel çapta etki eden bu soruna karşı başta yerelde olmak üzere, ulusal ve küresel çalışmaların koordineli olarak yapılması şarttır. 2018 yılında Kocaeli İklim Değişikliği Eylem Planını hazırladık. Ulusal ölçekteki hedef ile aynı paralelde hareket ederek, sera gazı emisyonlarımızı 2030’a kadar artıştan yüzde 21 azaltım oranı olarak belirleyerek azaltım hedefimizi ortaya koyduk.
Toplantıda açılış konuşması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mesut ÖNEM
Sonrasında hazırlanmış olan eylem planımızı güncellemek ve uyum eylem planımızı da hazırlamak üzere öncelikle siz değerli katılımcı, paydaş kurum ve kuruluşlardan sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve raporlanması adına 2021 yılına ilişkin veriler temin edildi ve kurumsal anlamda karbon ayak izimiz hesaplanmış oldu. Yapılacak bu çalışma sonrasında azaltım hedefimizin revize edilmesi planlandı.”

En Kapsamlı Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Eylem Planı

Hazırlanma aşamasındaki Kocaeli İklim Değişikliği Eylem Planı 2022 yılsonu itibarı ile tamamlanacak. Bunun yanı sıra yine eş güdümle yürütülen ve şimdiye kadar hazırlanan en kapsamlı kurumsal karbon ayak izi ve eylem planı olma özelliği taşıyan diğer projede, Büyükşehir Belediyesi ve İştiraklerinin kurumsal karbon ayak izi hesaplanmış oldu. 2022 yılsonu itibarı ile tamamlanacak proje sonrasında bu sera gazı emisyonlarının azaltılması adına yapılacak eylemlerin etkin ve koordineli bir şekilde belirlenmesi ve yürütülmesi sağlanacak.

İklim Plancısı Murat DOĞRU toplantıları tüm gün modere etti.

Hazırlanma aşamasındaki Kocaeli İklim Değişikliği Eylem Planı 2022 yılsonu itibarı ile tamamlanacak. Bunun yanı sıra yine eş güdümle yürütülen ve şimdiye kadar hazırlanan en kapsamlı kurumsal karbon ayak izi ve eylem planı olma özelliği taşıyan diğer projede, Büyükşehir Belediyesi ve İştiraklerinin kurumsal karbon ayak izi hesaplanmış oldu. 2022 yılsonu itibarı ile tamamlanacak proje sonrasında bu sera gazı emisyonlarının azaltılması adına yapılacak eylemlerin etkin ve koordineli bir şekilde belirlenmesi ve yürütülmesi sağlanacak.


Zeynep ÇAKIR toplantıların tam gün sunumunu gerçekleştirdi.

Basın Haberleri:


50 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page