top of page

LEED, Binalarda Enerji Eşiklerini Arttırıyor ve Bina Emisyonlarını Hesaba Katıyor

LEED Enerji Eşiklerini Arttırıyor

Yeşil bina yapmak isteyenler için çok önemli bir gelişme yaşanıyor. USGBC, LEED v4'ün enerji gereksinimlerini güncelliyor. Bu çok önemli bir gelişme ve tüm dünyadaki yeşil binaları ilgilendiriyor. LEED, iklim değişikliği ve karbon emisyonlarının büyük resmine odaklanıyor. Bu değişiklikler LEED geliştirme sürecini takip edecek ve 13 Ocak 2023'e kadar kamuya açık bir yorum dönemi açılacak. Bu sayede yaşanacak gelişmeler binaların emisyonlarını düşürmesi anlamında dünya çapında etkili bir yönetmelik olacak. Yeni yönetmelikte enerji verimliliği eşikleri %10 arttırıldı. Ancak sadece bununla sınırlı değil.

Whitman-Walker Health | LEED Gold | Fotoğraf: Eric Laignel Photography

USGBC, LEED artık diyor ki;

 • Artık bu çağda binanızda doğalgaz dahi olsa fosil yakıt kullanmayın.

 • Isıtma, soğutma ve diğer işlemlerde elektrik kullanın. Yani binanızdaki tüm cihazlarınız elektrikli olsun.

 • Kullandığınız elektriğin bir kısmını binanıza entegre (PV, rüzgar vb) sistemlerde üretin.

 • Satın aldığınız elektriğin emisyonlarını bilin, düşük emisyonlu yeşil enerji satın alın.

 • Binanızın enerji verimliliği ve emisyonlarını bir arada düşünün.

Önerilen enerji güncellemesi, enerji performansı ve emisyon azaltımları için eşiği %10 yükseltiyor ve yeni bir sera gazı emisyon metriği ekliyor. Ayrıca, artık bina enerji verimliliği enerji maliyeti veya kaynak enerji metrikleri kullanılarak ölçülebilir hale geliyor. Binalarda elektrifikasyonun kolaylaştırılmasının önündeki engeller azaltılıyor. Açıkça binalarda elektrifikasyon yönlendirmesi yapılıyor. Bu gelişme, kazan veya brülör üreticileri için iyi bir haber sayılmaz. Çünkü artık binalarda elektrifikasyon dönemi yönetmeliklerde girmeye başlamış durumda.


LEED v4'teki bu güncellemeler, çok aileli konut binaları da dahil olmak üzere Bina Tasarımı ve İnşaatı için LEED (BD + C) ve İç Tasarım ve İnşaat için LEED (ID + C) için geçerli olacak. Dünya yeşil bina derecelendirme sistemlerinde mevcut bir liderlik standardı tanımlayan LEED v4.1 iklim değişikliği etki azaltımı için daha etkili hedeflere yönelmiş gözüküyor.

İlk kamuya açık yorum döneminden sonra, LEED Yönlendirme Komitesi yorumları gözden geçirecek ve önerilen yönetmelik dilinde herhangi bir değişiklik gerekip gerekmediğini belirleyecek.


Derecelendirme sistemi yönetmelik dili kesinleştiğinde, değişiklikler bir üye oylamasına açılacak. Burada biz de oy kullanacağız. Oylama tamamlandığında, değişikliklerin yürürlüğe girme tarihleri açıklanacak. Bu değişikliğin yürürlük tarihi, onaylanması halinde oy pusulasının bitiminden 30 gün sonra olacak. Yürürlük tarihinden sonra kayıt yaptıran tüm projeler yeni şartlara uygun tutulacak. Yani eski kayıtlar sorumlu tutulmayacak. Yürürlük tarihinden önce tescil edilen projelerin yeni şartlara uyması gerekmeyecek ancak isterlerse kendilerini güncelleyebilecekler.


Bina Enerji Verimliliği Güncellemelerinden Öne Çıkanlar:

 1. BD+C (Çok Aileli Dahil) ve ID+C'de etkilenen krediler/önkoşullar: Enerji ve Atmosfer ön koşulu Minimum Enerji Performansı: BD+C | Kimlik + C, Enerji ve Atmosfer kredisi Enerji Performansı Optimizasyonu: BD + C | Kimlik + C, Enerji ve Atmosfer kredisi Yıllık Enerji Kullanımı: BD + C: Konutlar / Orta Yükseklik

 2. Hem kredide hem de ön koşulda, daha fazla performansı teşvik etmek için eşikler yükseltilmiştir.

 3. Bu güncelleme ile projeler, bir enerji verimliliği metriği (kaynak enerji veya enerji maliyeti) ve bir sera gazı emisyonları metriği kullanılarak ANSI/ASHRAE/IESNA Standart 90.1–2010'a göre hesaplanan iyileşmeyi gösterecektir. ASHRAE 90.1'in daha yeni sürümlerini kullanan projeler için ek yollar kullanılabilecektir.

Projeler Düşük Emisyonlarından da Puan Alacaklar

Bildiğiniz gibi LEED, bina enerji verimliliğinde önce binanın tüketimlerini baz binaya göre oranlamamızı ister, sonrasında bizi ANSI/ASHRAE/IESNA Standart 90.1–2010'a göre oluşturduğumuz baz binaya göre verimlilik yüzde değerimize göre puan verirdi. Asgari olarak %5 iyileştirme bir önkoşuldu. Yeni sistemde %15 iyileştirme önkoşul, %20 1 puan, %60 iyileştirme ise 9 puan sağlıyor. Diğer puanlar bu aralığa yerleştiriliyor. Peki eski sistemdeki kalan 10 puan nereden gelecek?


Yeni sistemin farkı burada ortaya çıkıyor. Şimdi yeni sistemde sadece bu değil, binanın emisyonları da hesaba katılıyor. Yani LEED sertifikası hedefleyen binalar yeşil enerji, düşük emisyonlu enerji satın almaya yönlendiriliyor. Burada karbon emisyonlarını hesaplayan ve puanlandıran yeni bir puan tablosu karşımıza çıkıyor. Bu puan tablosunda ANSI/ASHRAE/IESNA Standart 90.1–2010'a göre hazırladığımız baz bina modeline göre CO2et iyileştirmelerimiz puanlanıyor. %15 önkoşul, %20 1 puan %85 ise 9 puan almamızı sağlıyor.

Binalarda Elektrifikasyon Dönemi Başlıyor

USGBC, LEED v4 ve v4.1’deki bu değişiklik binalarda elektrifikasyon dönemini açıyor. Bu dönem binaların doğalgaz kullanmamasını, elektrik ile ısıtma ve soğutma işlemlerini yapmasını öneriyor. LEED hedefli projelerdeki ilkeler şöyle özetlenebilir.

 1. Binada hiçbir şekilde fosil yakıt kullanmayınız

 2. Tüm sistemleri elektrikli olarak tasarlayınız

 3. Binaya entegre yenilenebilir enerji sistemleri kullanınız

 4. Binanın satın aldığı elektriğin emisyonunu kontrol ediniz ve düşük emisyonlu yeşil enerji satın alınız

 5. Bina enerji tüketimini hesaplayınız

 6. Binanın enerji tüketimi kaynaklı karbon emisyonlarını hesaplayınız

 7. Önkoşul eşiklerini geçiniş ve puanınızı hesaplayınız.

USGBC, LEED’in bu uygulaması dünya çapında çok ses getireceğe benziyor. Çünkü bu yönetmelik, binaların emisyonlarını azaltmada dünya çapında önemli bir referans yönetmelik olacak. Bizce bir devrim niteliğinde.


Dünyadaki bina sistemleri, bina cihaz üreticileri eve hatta mimari anlayış LEED'in yönetmelikleri ile şekilleniyor. LEED'in binalarda enerji verimliliğini arttırması, elektrifikasyona yönlendirmesi, bina emisyonlarını zorunlu olarak hesaplatması ve Türkiye ortalamasına göre en az %60 azaltacaksın demesi ciddi bir gelişme. Artık binalarda fosil yakıt kullanımı dönemi kapanıyor. Bunun bir sonucu olarak şehirlerde doğalgaz altyapısı ve dağıtımı da sorgulanacak demektir.

Yönetmelik Dili ve İçeriği

Şematik tasarım aşamasından en geç bir enerji performansı hedefi oluşturun. Hedef, kaynak enerji kullanımının metrekare-yılı başına kBtu (metrekare-yıl başına kW) olarak belirlenmelidir.


Tasarım sürecinde verimlilik önlemlerini analiz edin ve tasarım karar vermedeki sonuçları hesaba katın. Verimlilik fırsatlarının enerji simülasyonunu, benzer binalar için geçmiş enerji simülasyonu analizlerini veya benzer binalar için analizlerden yayınlanmış verileri (örneğin, Gelişmiş Enerji Tasarım Kılavuzları) kullanın.


Yük azaltma ve HVAC ile ilgili stratejilere (pasif önlemler kabul edilebilir) odaklanarak tesis için uygun verimlilik önlemlerini analiz edin. Proje potansiyel enerji tasarrufları ve etkilenen tüm sistemlerle ilgili bütünsel proje maliyeti etkileri.


Tablo 1 ve Tablo 2 Notları:

Referans alınan metrik (maliyet, kaynak enerji veya sera gazı emisyonları) için önerilen toplam bina enerjisinin %50'sini aşan düzenlenmemiş enerjiye sahip projeler veya %40'tan fazla restoran alanına sahip projeler, Yeni İnşaat sütunu yerine Core ve Shell sütununu kullanabilir.


Core ve Shell Sağlık projeleri Sağlık Hizmetleri eşiklerini uygulayabilir.

Yenilenebilir Enerji:

Tablo 1 ve Tablo 2 için, EA Credit Renewable Energy'de belgelenen yerinde yenilenebilir enerji, ASHRAE 90.1-2010 Bölüm G2.4 uyarınca önerilen bina performansından çıkarılabilir.


v4 EAc Yenilenebilir Enerji Üretimi için kullanılan metrik, EAc Enerji Performansını Optimize Etmek (maliyet veya kaynak enerji) için kullanılan Tablo 1 metriğiyle eşleşmelidir.


Tablo 2 sera gazı emisyonları metriği için, EA Kredisi Yenilenebilir Enerji'de belgelenen yeni tesis dışı / topluluk yenilenebilir enerjisi, EA Kredi Optimizasyonu Enerji Performansı için önerilen bina performansından çıkarılabilir, ancak EA Ön Koşul Minimum Enerji Performansı için çıkarılamaz. Bütünleştirici Süreç kredisini takip eden proje ekipleri, enerji simülasyonunu gerçekleştirmeden önce bu kredi için temel enerji analizini tamamlamalıdır.


ASHRAE 90.1-2010 Ek G'nin temel bina performansına kıyasla önerilen bina performans derecelendirmesinde yüzde bir iyileşme göstermek için EA Ön Koşul Minimum Enerji Performansı'ndaki kriterleri izleyin Ek G. Puanlar, bir maliyet veya kaynak enerji metriği kullanılarak Tablo 1'de belgelenen puanların toplamı olarak ve sera gazı emisyonlarının bir metriği kullanılarak Tablo 2'de belgelenen noktalar olarak verilir.


Son Sözler

LEED sadece dünyada en fazla kabul gören yeşil bina derecelendirme sistemi değil. Aynı zamanda dünya bina standardını oluşturan en büyük yönetmelik yazan kuruluş. LEED'in yönetmelikleri dünyadaki tüm bina teknolojisini yönelendiriyor. Dünyadaki bina sistemleri, bina cihaz üreticileri eve hatta mimari anlayış LEED'in yönetmelikleri ile şekilleniyor. LEED'in binalarda enerji verimliliğini arttırması, elektrifikasyona yönlendirmesi, bina emisyonlarını zorunlu olarak hesaplatması ve Türkiye ortalamasına göre en az %60 azaltacaksın demesi ciddi bir gelişme. Artık binalarda fosil yakıt kullanımı dönemi kapanıyor. Bunun bir sonucu olarak şehirlerde doğalgaz altyapısı ve dağıtımı da sorgulanacak demektir.


Kaynak:128 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page