top of page

LEED Pozitif veya LEED Positive Bina Sertifikası Nedir?

LEED Positive yani LEED Pozitif Nedir? İlk başta söylemek gerekir ise, LEED yeşil bina derecelendirme sisteminin geleceği LEED Positive’dir.

Dünya sağlık, su kıtlığı, hava kalitesi, dayanıklılık (resilience) ve iklim değişikliği açısından 2050'ye kadar şaşırtıcı zorluklarla karşı karşıya. Sayılanlara pandemilerin eklenmesiyle enerji tüketimine ve bina sektörüne büyük etkilerin katıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu sorunları ele almak için, yenileyici ve onarıcı bir dünya inşa etmemiz gerekiyor.

Açıkça söylemek gerekir ise, LEED yeşil bina derecelendirme sisteminin geleceği LEED Positive’dir. Binalar artık çevresel etkilerini azaltmak değil diğer öncül binaların bu güne kadar yaptıkları çevresel etkileri de onarmak zorunda.

LEED Positive, kısa ve uzun vadede, binanın çevreye yaptığı olumsuz etkiyi azaltıcı ve onarıcı bir tasarım vizyonudur. Binalar günümüze kadar çevreye büyük bir etki yapmıştır. Artık insanlığın yeni amacı, yapılan/onarılan yeni binalarda yeşil bina stratejileri ile azaltılmış bir çevresel etki yapmanın ötesinde, geçmişte yapılan etkileri dahi azaltacak stratejileri bina tasarımında uygulayarak çevresel etkiyi onarmaktır. İşte LEED Positive bunu hedefliyor. Binanan düşük çevresel etki yapmasının ötesinde çevredeki yapılmış olan olumsuz etkiyi de yok etmek LEED Positive’nin kullanılma amacıdır.

USGBC, yukarıda sayılan tüm nedenlerle binaların, şehirlerin ve toplumların restorasyon ve onarım araçları haline gelmesini sağlayan bir geleceğe ulaşmak için binaların olumsuz etkilerini azaltmanın ötesine geçmemize yardımcı olacak bir vizyon olan LEED Positive'i 2020 yılında tanıttı.

LEED Pozitif dört unsur içermektedir:

LEED v4.1 ile binaya yeşil bina sertifikası almak

LEED, yeşil bina tasarımı, inşaatı, operasyonları ve performansı için kapsamlı bir çerçeve sunan dünyanın önde gelen yeşil bina programı ve performans yönetim sistemidir. LEED'in bugünkü sürümü olan LEED v4.1, karbon, enerji verimliliği, su tasarrufu, saha seçimi, malzeme seçimi, gün ışığı ve atık azaltma konularını ele almak için bina standartlarında çıtayı yükseltmiştir. Malzeme seçimi, hava kalitesi ve insan sağlığı ve konforuna titizlikle odaklanan proje ekipleri, LEED projesinin en önemli varlığına yani insanlara öncelik vermektedir. USGBC, sistem iyileştirmeleri, yeni uygulamalar ve yeniden oluşturulmuş bir kredi başvuru mimarisi yoluyla basitliği ve kullanıcı kolaylığını artırmak için LEED v4.1’in geliştirilmesine 2 milyar dolara yakın yatırım yapmıştır. Burada yapılan iş çok kritik olmuştur ve LEED Positive'in binalar ve şehirler için sunacağı çerçeve için başlangıç noktası görevi görmektedir.

Arc performans platformunu kullanarak su veya enerji gibi kategorilerde LEED Zero Water, LEED Zero Energy gibi mevcut binaların kazanabileceği performans kategorisi sertifikalarını almak.


Önerilen enerji azaltımları hem yeni hem de mevcut binalar için geçerli olabilirken, azaltımlarını hızlandırmak ve hızla LEED Pozitif hale gelmek için yeni binalara ihtiyaç duyacağız. Bunu başarmanın kanıtlanmış yollarından biri, sertifika seviyelerimiz ve ön koşullarımızdır.

USGBC, enerji ve karbonun ötesinde LEED kredi kategorileri için LEED Pozitif hedefler tanımlamaya başlamıştır. Ayrıca, bütüncül bir derecelendirme sistemi olarak LEED'in ESG, döngüsel ekonomi, sağlık ve zindelik, dayanıklılık ve sosyal eşitlik gibi kavramları destekleyerek dünyanın dört bir yanındaki insanların yaşam standartlarını yükseltmeye nasıl katkıda bulunduğunu LEED Positive daha iyi kanıtlayacaktır.

Mevcut binalar için daha üst düzey enerji hedefleri ortaya koymak

LEED Positive, tüm binaların yenileyici olma yolunda ilerleyecekleri yerden başlayabilecekleri fikrine dayanmaktadır. Birçok bina hala minimum LEED gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Bu projelerin LEED sertifikasyonuna geçişe yardımcı olmak için, Arc platformu aracılığıyla kullanılabilen kategori düzeyi sertifikaları USGBC tarafından tanıtılmıştır. Performans verilerini raporlayarak ve bir performans puanı alarak, bir proje Arc içinde izlenen herhangi bir veya tüm kategoriler için bir kategori sertifikası kazanabilmektedir.


Bir proje, enerji, su, atık, ulaşım ve insan deneyimi kategorilerinde daha yüksek performans puanlarına ulaştığında, LEED sertifikası alabilecektir. Arc Performans Sertifikaları, insanlar ve çevre için daha iyi binalar yaratmak için daha fazla projeye dahil olmaya yardımcı olan, kullanımı kolay bir tamamlayıcıdır. Yeni inşaatlar ve mevcut binalar için karbon, enerji ve diğer LEED kategorilerinde gerekli LEED Net Pozitif Performans sertifikasını almak bir aşamadır.


Bu adımların ötesinde performanslar için LEED Positive Sertifikası alınmaktadır. Bu sertifika çok kısa sürede uluslararası sermayenin çevre hedefleri arasına girecektir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page