top of page

WELL Health-Safety Sertifikası

Güncelleme tarihi: 29 Oca 2021

WELL Health-Safety Sertifikası, Covid-19 sonrası işe ve sosyal hayata geri dönüş süreçlerinde işletme sahipleri ve yöneticilerini çalışanlarının, ziyaretçilerinin ve müşterilerinin sağlık ve güvenliğine öncelik vermeleri için gerekli adımları atmalarına destek olmak üzere Uluslararası Sağlıklı Bina Enstitüsü (IWBI) tarafından geliştirilmiş bir sertifikasyon sistemidir.

COVID-19 salgını yaşadığımız, çalıştığımız, öğrendiğimiz kısacası zaman geçirdiğimiz tüm mekanlar üzerinde benzeri görülmemiş bir etki yarattı: ofisler, restoranlar, mağazalar, eğlence mekanları, okullar, endüstriyel tesisler, konutların ortak alanları, ibadet yerleri ve her türlü mekan dünya çapında aylarca kapalı kaldı. Bu mekanlar yeniden açılmaya başladıkça, dünyanın dört bir yanındaki insanlar geri dönmenin güvenli olup olmadığını merak ediyorlar.


COVID-19'un etkilerini kontrol altına almak isteyen kuruluşlar, faaliyetlerinin ne zaman ve nasıl yeniden başlayacağı, müşterilerin ve çalışanların güvenliğinin nasıl destekleneceği ve önümüzdeki aylarda işletmelerinde kaçınılmaz değişikliklere nasıl hazırlanacağı konusunda önemli kararlarla karşı karşıyadır. WELL Health-Safety Sertifikası, kuruluşların bu kriz boyunca faaliyet gösterecek kanıta dayalı en iyi uygulamalara ve diğer kritik sağlık ve güvenlik konularında uzun vadeli hazırlıklarına rehberlik etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır


WELL Health-Safety Rating, pandemilerle mücadeleye yönelik en iyi uygulamalara ek olarak, bina işletme ve yönetim uygulamaları yoluyla diğer önemli akut sağlık ve güvenlik tehditlerini azaltmaya da yardımcı olmayı amaçlamaktadır.WELL Health-Safety Rating Kanıta ve Uzmanlığa Dayalıdır

WELL HSR, IWBI’ın COVID-19 ve Diğer Solunum Enfeksiyonlarının Binalarda Yayılımıyla ilgili oluşturduğu Covid-19 Task Force çalışma grubunun ilk çıktılarından biridir. Covid-19 Task Force, Mart 2020’de IWBI'nin pandemiyle ilgili çalışmalarına yön vermek için kurulmuştur ve 600'e yakın halk sağlığı uzmanı, virolog, hükümet yetkilisi, akademisyen, iş lideri, mimar, tasarımcı, inşaat bilimcisi ve emlak uzmanından oluşan bir grubu kapsamaktadır.


WELL Health-Safety Rating Kapsamı

WELL HSR, aşağıda yer alan 5 ana kategori altında toplam 22 strateji içerir. Sertifika almak isteyen projeler bu stratejilerden en az 15 tanesini yerine getirmelidir:

 1. Temizlik ve Hijyen Prosedürleri

 2. Acil Durum Hazırlık Programları

 3. Sağlık Hizmetleri

 4. Hava ve Su Kalitesi Yönetimi

 5. Paydaş Katılımı ve İletişim

WELL HSR stratejileri, WELL Bina Standardı, COVID-19 Task-Force çalışma sonuçları ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) rehberliği, küresel hastalık kontrol ve önleme merkezleri ve acil durum yönetim ajanslarının yanı sıra ASTM International ve ASHRAE gibi tanınmış standart geliştiren organizasyonlar ve önde gelen akademik ve araştırma kurumlarının rehberleri esas alınarak oluşturulmuştur.


Bina İşletmesi ve Yönetiminin Kritik Rolüne Odaklı Bir Sistemdir.

COVID-19 salgını, binaların insanların sağlığını, güvenliğini ve refahını desteklemede oynadığı kritik rolü vurgulamıştır. COVID-19'un yayılımı büyük ölçüde insanların zamanlarının yaklaşık % 90'ını geçirdiği kapalı mekanlarda gerçekleşmektedir. Uzun vadeli tasarım stratejileri bulaşıcı hastalık yayılımı risklerini azaltmak için önemli olmakla birlikte, mevcut binalarda yüksek sağlık ve güvenlik standartlarını karşılamanın acil ihtiyacı, bu sertifikasyon sistemini tesis işletmeleri ve yönetimi kapsamında bina kullanıcılarını akut tehditlerden koruma amacıyla hemen uygulanabilecek stratejilere odaklanmaya itmiştir. Projeler, uzun vadede sürekli olarak yüksek bir sağlık ve güvenlik standardını karşıladıklarından emin olmak için devam eden işletme ve bakım uygulamalarını doğrulayan yıllık bir sertifika yenileme sürecinden geçerler.


WELL Health Safety Sertifikası;

 • Çalışanların maruz kalacağı sağlık risk faktörlerini ve dolayısıyla işletmenin sorumluluğunu azaltır.

 • Pandemi gibi acil durumlarda dahi işletme faaliyetlerinin risk oluşturmadan devam etmesini sağlar.

 • Müşterilerin işletmeye güven duymasını ve tercih etmesini sağlar.

 • Pandemiyle ilgili yerel mevzuat gerekliliklerini karşılar.

 • Pandemi dışında doğal afet, yangın, teknolojik tehditler ve insan kaynaklı tehditler gibi acil durumlara karşı da şirketlerin ve işletmelerin gerekli altyapı, politika ve eğitimlerle hazır olmasını sağlar.


Hangi Binalar WELL Health-Safety Sertifikası Alabilir?

Tüm bina tipleri WELL Health-Safety Sertifikası alabilir. Sertifika başvurusu yapıldığı tarih itibariyle binanın inşaatı tamamlanmış ve bina işletmeye girmiş olmalıdır.

 • Ofisler

 • Spor ve Eğlence Merkezleri

 • Sinemalar

 • Oteller & Konaklama Tesisleri

 • Konutlar

 • Restoranlar

 • Eğitim Yapıları, Kreşler

 • Perakende Mağazalar

 • Endüstriyel Binalar


WELL HEALTH-SAFETY SERTİFİKASYON SÜRECİ

 1. DANIŞMANINIZI BELİRLEYİN: Başarılı bir sertifikasyon süreci için konusunda uzman firmalardan destek alın.

 2. KAYIT: Projenizi WELL Health-Safety Derecelendirme Sistemine kaydedin.

 3. WELL-CHARETTE: Proje paydaşlarıyla bir araya gelerek sertifikasyon için izleyeceğiniz 15 kriteri belirleyin

 4. DOKÜMAN TESLİMİ: Dijital platform üzerinden derecelendirme sistemi kriterlerinin gerektirdiği operasyonel taahhütleri ve tasarım amaçlarını yansıtan belgeleri sağlayın.

 5. DOKÜMAN İNCELEME: Derecelendirme sistemi kriterlerinin amaç ve gereksinimlerini başarılı bir şekilde karşıladığınızdan emin olmak için belgeleri incelemeye gönderin.

 6. SERTİFİKASYON: WELL Health-Safety sertifikanızı kazanın ve başarınızı paylaşın.

 7. SERTİFİKA YENİLEME: Sertifikanızı güncel tutmak için 1 yıl sonra sertifika yenileme başvurusunda bulunun.


WELL Health-Safety Sertifikası İşletmeleri Sağlık ve Güvenlik Konusunda Kısa ve Uzun Vadeli Odaklanma İçin Hazırlar

İşletmelerin hem acil hem de daha uzun vadeli ihtiyaçları karşılamasına yardımcı olmak için, WELL Health-Safety Rating bina operasyonları ve yönetim stratejileri ile azaltılabilecek bir dizi akut sağlık tehdidine yönelir. WELL HSR, kısa ve uzun vadede bir kuruluşun özel endişelerine ve hedeflerine göre özelleştirilebilen kanıta dayalı stratejiler sunar. WELL Health-Safety Rating bulaşıcı hastalıklarla ilişkili potansiyel risklere odaklanmasına ek olarak küf, lejyoner hastalığı ve hava ve su kalitesi kirleticilerini azaltmak için işletme stratejileri içerir. Ayrıca, acil durum planlaması ve operasyonlarının yanı sıra, sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratma konusunda farkındalık ve katılımı sağlamak için paydaş iletişimi ve katılımına odaklanmaktadır. Son olarak, derecelendirme sistemi, kriz durumlarında mental sağlığın korunması, hastalık izni politikaları ve toplum bağışıklığına odaklanan, bina kullanıcı ve çalışan sağlığını destekleyen stratejileri içerir.


İnsan ve toplum sağlığını korumanın en etkili yolu sağlıklı binalar inşa etmektir.

Pandemiler ve iklim değişikliğiyle ilişkili diğer küresel sağlık problemleri artan oranda insanlığı tehdit etmeye devam edecektir. Ülke ekonomileri bu tehditler karşısında ayakta kalmak zorundadır. COVID-19 ve öncülleri olan SARS ve MERS gibi virüslerin neden olduğu pandemilere karşı şirket ve ülke ekonomilerinin ayakta kalması binaların sağlıklı olması ile sağlanabilecektir.

İşte bu nedenle özellikle ülke ekonomisinde etkili olan binaların, COVID-19 gibi salgınların beklenen etkilerine karşı dirençli olması şarttır. Bina projeleri geleneksel yaklaşımlar ile yapılmaya devam etmemelidir. Mevcut geleneksel bir bina tasarım pratiğinin pandemilere karşı dayanımlı olmadığı COVID-19 pandemisi ile kanıtlanmıştır.


ECOBUILD, sağlıklı ve yeşil binalar konusunda uzman kadrosuyla WELL Health-Safety Sertifikası, WELL Sağlıklı Bina Sertifikası, LEED Yeşil Bina Sertifikası ve Pandemi ve Enfeksiyona Dayanımlı Sağlıklı Bina Tasarımı konularında yurtiçinde ve yurtdışında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page