Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu

LEED Silver v3 BD+C

Türkiye'nin ilk, dünyanın ise ilk 10 LEED Sertifikalı futbol stadyumlardan birisidir. Stadyum %23 enerji, %45 su verimlidir. USGBC tarafından en başarılı spor tesisleri yayınına alınmıştır.

Konya Büyükşehir Belediyesi 42.000 kişilik stadyum projesi 250.500 m2 olarak LEED Silver sertifika hedefli olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir.
Bina Türkiye’nin ilk LEED sertifikalı Stadyumu olma özelliği taşımaktadır.
42.000 kişilik stadyum %45 su, %23 enerji verimlidir. Bu çok önemli bir çevresel etki azaltımıdır. Yapı Türkiye'de yer alan diğer stadyumlara LEED sertifikası hedefi doğrultusunda örnek teşkil etmiştir.
Binanın tasarım aşamasından itibaren yapı kabuğu optimizasyon çalışmaları, saydam bileşen termal ve optik değerleri ve akustik performans değerleri hizmetleri, günışığı hesabı, kamaşma kontrolü ve görsel konfor hesapları, termal konfor değerlendirmesi, mekan yüzeyleri ses yalıtım performansları, yenilenebilir enerji sistemleri, emisyon hesabı hizmetleri verilmiştir. Bina Dünya Futbol Federasyonu tarafından, dünya kupası yapılabilecek standart koşullarını ve sürdürülebilir spor tesisi sağlamaktadır.

Bilgiler

Sektörel Deneyim

Sunulan Diğer Hizmetler

LEED Sertifikası
LEED Eğitimleri
Bina Enerji Verimliliği ve Modeli
Günışığı Modellemesi
Aydınlatma Tasarımı
Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı
Devreye Alma ve Bina Performansı
Yenilenebilir Enerji

LEED Sertifikası Danışmanlık Hizmetleri
Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı
Enerji Modeli
Günışığı Aydınlatma Modeli
Termal Konfor Analizi
Devreye Alma
Yağmursuyu Akış Modeli
Peyzaj Tasarımı

Öne Çıkan Performanslar

%45

Su Verimliliği

%23

Enerji Verimliliği

%40

Yerel Malzeme Kullanımı

%40

Sera Gazı Emisyon Azaltımı

1/2

SEKTÖR

LİDERİ

Faaliyet göstermeye başladığımız 2009 yılından bu yana, 150’nin üzerinde kamu ve özel sektör kuruluşuna danışmanlık hizmeti sunduk.