LEED Yeni Bina Sertifikası - LEED New Construction

LEED Yeni Bina Sertifikası - LEED for New Construction, ofis, iş merkezi, çok katlı konutlar, spor ve kongre merkezi binaları için uygundur. Projelerde tasarım aşamasında, proje paydaşlarıyla yapılan çeşitli atölye çalışmaları ile tasarım sürecine ait LEED ön koşulları ve krediler incelenir. İlk değerlendirme toplantısında tespit edilen hedef doğrultusunda gerekliliklerin sağlanması için proje tasarım ekibi ile koordineli çalışılır. Bu aşamada hedef, daha yüksek seviyede bir LEED sertifikası alabilmek için tüm olanakların araştırılması, süreci olumsuz etkilemeden projelerin mimari, elektrik, mekanik, altyapı, peyzaj konularının LEED sertifikası doğrultusunda geliştirilmesidir. İşverenler, tasarımdan sorumlu tüm taraflar, sahadaki uygulayıcılar ve diğer disiplinlerdeki danışmanlar ile birlikte projeler, saha ve bina LEED kriterleri kapsamında değerlendirilmektedir. Bu sürecin ardından üzerlerinde karara varılmış olan ilgili krediler GBCI incelemesine sunulur. Projenin yapım sürecinde de, LEED AP uzman tasarım sürecinde olduğu gibi süreci kontrol eden ve yönlendiren çalışmalar yapar. Ayrıca inşaat ile ilgili gerekli tüm belgeleri, dökümanları ve projeleri GBCI incelemesine sunar. USGBC tarafından incelemenin tamamlanması ile LEED sertifikası alınır.

LEED Yeşil Şehir Sertifikası - LEED for Cities, şehirlerin yeşil performansını ölçmek ve karşılaştırmak için küresel bir araç olarak tasarlanmıştır. Şehirlere verilen tek yeşil şehircilik sertifikası olan LEED for Cities, şehirdeki insanların yaşam kalitesini yükseltmek için şehir planlanma ve yönetim anlayışını yeşil şehircilik normlarında değiştirmektedir. Şehir genelinde veya ilçe/mahalle düzeyinde sosyal, ekonomik ve çevresel koşulların performansını planlamak, tasarlamak, ölçmek ve yönetmek için bir çerçeve sunmaktadır. Şehirlerin doğal sistemler, enerji, su, atık, ulaşım ve yaşam kalitesine katkıda bulunan diğer birçok faktör için sorumlu, sürdürülebilir ve yeşil planlar geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu anlamıyla yeşil şehircilik için kapsamlı bir rehber ve aynı zamanda ölçüm aracıdır. Şehirler, İklim Değişikliğine Adaptasyon Planı yapmak durumundadır. LEED Yeşil Şehircilik çerçevesi iklim değişikliğine adaptasyon planları için de en kapsayıcı programa sahiptir. LEED Yeşil Şehir Sertifikası normlarına uygun şehirler, insanların yaşamayı sevdikleri, sağlıklı ve sürdürülebilir yerler olarak tanımlanmaktadır.

LEED Yeşil Şehir Sertifikalı şehirler sürdürülebilirliği ve hatta daha fazlasını içerirler: 

 • Yüksek Yaşam Kalitesi

 • Akıllı Şehircilik

 • Yüksek Sağlık Standartları 

 • Gelişmiş Ekonomi ve Refah 

 • Toplumsal Eşitlik 

 • Gelişmiş ve Kaliteli Ulaşım Olanakları 

 • Güvenlik ve Yüksek Erişim 

 • Kaliteli ve Yüksek Standartta Eğitim 

 • İklim Değişikliğine Dayanıklı Altyapı Sistemleri

 • Akıllı, Sürdürülebilir Enerji Sistemleri bunlardan bazılarıdır. ​

LEED Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları Sertifikası - LEED ND

Dünya’nın “Yeşil Şehirciliğe” getirdiği en yeni standartlar LEED Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikasyonudur. Şehircilikteki en önemli konulardan birisi daha sağlıklı, daha enerji verimli ve daha çevreci yerleşim yerleri inşa edilmesidir. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerinde çevre, enerji ve sağlık kriterleri LEED Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikasyonu ile sağlanmaktadır. ECOBUILD, ülkemizde 180.000 nüfuslu Eskişehir Kocakır Yeşil Şehir Projesi'ni gerçekleştiren ilk ve tek danışmanlık firmasıdır. Yeşil şehircilik projeleri için firma kadrosunda LEED AP ND uzmanı bulunması bir zorunluluktur. ECOBUILD, bünyesinde LEED AP ND Akredite Uzman bulunan tek Türkiye firmasıdır.

LEED Mevcut Bina Sertifikası - LEED Operation and Maintenance

Mevcut binaların LEED Mevcut Bina Sertifikası - LEED O+M Sertifikası alması mümkündür. Ekonomik ömrünü tamamlamamış ancak enerji verimliliği, sağlık ve düşük çevresel etki hedefleyen mevcut binalar sertifika alabilmektedir. LEED Mevcut Bina Sertifikası mevcut yapıların yeşil olabilmeleri için restorasyon ve işletmede kapsamlı bir rehberdir.

LEED Çekirdek Kabuk Bina Sertifikası - LEED Core & Shell

LEED Core & Shell, LEED Çekirdek Kabuk Bina Sertifikası binanın büyük oranda kiralandığı, bina dış kabuğu ve temel çekirdek faaliyetleri yapılarak yaygın tabiriyle içi ham olarak kiralanan iş merkezleri için geliştirilmiş bir sertifika sistemidir. Bu sertifika sisteminde kabuk ve çekirdeği inşa edilmiş binaların kullanıcıları olan kiracılara yönelik de farklı standartlar aranmaktadır. Özellikle kiralanacak iş merkezleri için uygun olan bu sertifikasyonda kullanıcıların da sisteme katıldığı bir süreç izlenmektedir.

LEED Okul Binaları Sertifikası - LEED for Schools

LEED for Schools, LEED Okul Sertifikası eğitim kurumları ve okullar için geliştirilmiş bir sertifika sistemidir. Bu sertifika sisteminde okullara yönelik olarak özel standartlar aranmaktadır. Öğrencilerin eğitim ortamları için akustik, gün ışığından yararlanma, sertifikalı sağlıklı okul mobilyası-eşyası seçimi ve buna benzer bir dizi farklı standart LEED for Schools sertifikasyonunda sağlanmaktadır. Bu kriterler sayesinde sağlıklı ve verimli eğitim ortamaları inşa edilmektedir. Eğitim Kurumları, Okullar ve Üniversiteler LEED for Schools sertifikası alarak akademik kadrolara ve öğrencilere sağlıklı, ekonomik ve çevreye duyarlı bir yapı içinde eğitim imkanı sunabilmektedirler. LEED Okul sertifikalı okullarda matematik başarısı %20, okuma başarısı %26, öğrenci ve öğretmenlerde eğitim devamlılığı %2 oranında artmaktadır.

LEED Depo ve Dağıtım Merkezleri Sertifikası - LEED Warehouse & Distribution Centers

LEED Warehouse & Distribution Centers - LEED Depo ve Dağıtım Merkezleri Sertifikası Sistemi, özellikle depo ve dağıtım merkezleri binaları işleten kuruluşlarının ihtiyaçları ve diğer binalara göre daha önde olmaları gereken yönleri dikkate alınarak geliştirilmiş bir sertifikasyon sistemidir. Sistem, özellikle depoların ve dağıtım merkezlerinin binalarının uymaları gereken normlarını dikkate almaktadır. LEED Warehouse & Distribution Centers - Depo ve Dağıtım Merkezleri Sertifikasyonu Sistemi özellikle uluslararası lojistik hizmetleri veren tesisler için gerekli bir sertifikasyondur.

LEED Otel ve Konaklama Tesisleri Sertifikası - LEED for Hospitality

LEED Hospitality - LEED Otel Binaları Sertifikası Sistemi, özellikle otel ve turizm tesisi işleten kuruluşlarının ihtiyaçları ve diğer binalara göre hassas olmaları gereken yönleri dikkate alınarak geliştirilmiş bir sertifikasyon sistemidir. Diğer LEED sertifika sistemlerinde olduğu gibi, binalarda çevreye duyarlılık, malzeme seçimi, enerji ve su tüketimi gibi konularda da diğer LEED sertifikasyon sistemleriyle benzer standartları uygulamaktadır.

LEED Hastane Sertifikası - LEED for Healthcare

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından LEED for Healthcare LEED Hastane Sertifikası 200 ve üzeri yatak sayısına ait yeni yapılan hastanelerde bir zorunluluk haline getirilmiştir. LEED for Healthcare - Hastane Binaları Sertifikası özellikle sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları ve diğer binalar göre hassas olmaları gereken yönleri dikkate alınarak geliştirilmiş bir sertifikasyon sistemidir. Sertifika, özellikle hastane binalarının uymaları gereken sağlık normlarını dikkate alır. Ancak bunun yanında diğer LEED sertifika sistemlerinde olduğu gibi, binalarda malzeme seçimi, enerji ve su tüketimi gibi konularda da diğer LEED sertifikasyon sistemleriyle benzer standartları taşır. 

LEED Mağazalar ve Şubeler Sertifikası - LEED for Retails

LEED Retail, LEED Perakende Mağazalar Sertifikası özellikle perakende hizmet sunan mağazalar, mağaza zincirleri olan işletmelerin, mağazalarının LEED yeşil bina sertifikası alabilmeleri için geliştirilmiş bir sistemdir. Bunlara aşağıdaki kullanımlar örnek olabilir:
• Alışveriş merkezleri
• Banka Şubeleri
• Fast Food Restoran ve Mağazaları
• Giyim Mağazaları 

LEED Data Centers, özellikle sayısal veri merkezleri olan işletmelerin, üniversitelerin ve devlet birimlerinin bu bölümlerinin yeşil bina sertifikası alabilmeleri için geliştirilmiş bir sistemdir.
Veri merkezlerinin günümüzde enerji, ekonomi ve sağlık bakımından çağdaş bir seviyede olmaları gerekmektedir. ECOBUILD, LEED Data Centers, LEED Veri Merkezleri Sertifikası konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

LEED Sıfır Karbon-Enerji-Su-Atık Sertifika Programı, LEED Zero Certification

LEED Sıfır - LEED Zero Sertifikası binalar için sıfır karbon, sıfır enerji sıfır su ve sıfır atık için geliştirilmiş bir sertifika programıdır. LEED Sertifikası almış binalar bu sisteme başvurarak ayrı ayrı olarak; 

 • LEED Sıfır Karbon Sertifikası - LEED Zero Carbon Certification

 • LEED Sıfır Enerji Sertifikası - LEED Zero Energy Certification

 • LEED Sıfır Su Sertifikası - LEED Zero Water Certification

 • LEED Sıfır Atık Sertifikası - LEED Zero Waste Certification

alabilmektedirler. Projenin yönetim sürecinde, özellikle bu hedefte bir sertifika alınması istenmesi halinde LEED Sertifikası hedeflerine ilave mühendislik hizmetleri verilmektedir.

Please reload

Add some more info about this item...

ECOBUILD, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ulusal Enerji Verimliliği Ödülü'nü 13 Ocak 2012'de Ulusal Enerji Verimliliği Forumu'nda almıştır.

ECOBUILD received the National Energy Efficiency Award of the Ministry of Energy and Natural Resources at the National Energy Efficiency Forum on 13 January 2012.

Add some more info about this item...

ECOBUILD, TBMM Binaları ve Kampüsü için yapmış olduğu hizmetleri nedeniyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 2009 yılında, "TBMM Özel Hizmet Ödülü" almıştır.

ECOBUILD, because the services have made to the Parliament Buildings and Campus, the Grand National Assembly of Turkey in 2009, "Parliament Special Service Award" was received.

Please reload