top of page

Sürdürülebilir

Bir Gelecek İçin

“Gezegeni korumak için imkansızı başarmanın olağan bir iş haline gelebileceğini herkese göstermeliyiz.” 

-Lisa Jackson

eymir-g%25C3%25B6l%25C3%25BC-1_edited_ed

ODTÜ Ormanı 

Ağaçlandırması

ODTÜ Ormanı öğrenciler eliyle yapılan 

Türkiye'nin en büyük ağaçlandırma projesidir. Ağaçlandırma faaliyetlerine destek sağlanmıştır.

Ağaçlandırma

ECOBUILD, her yıl Türkiye'nde Ankara, Çanakkale ve Mersin bölgelerinde orman geliştirme projelerine destek olmakta, ağaçlandırma kampanyalarına bağış yapmaktadır.

Ayrıca, ağaç dikme kampanyaları yapan sivil toplum kuruluşlarına bağış yaparak ağaç dikilmesini sağlamaktadır.

Deprem Yardımları

ECOBUILD, Türkiye'de 2023 yılında yaşanan deprem sonrasında düzenli olarak deprem yardımları yapmaktadır.

Eğitim Desteği

ECOBUILD her yıl öğrenci ve akademisyenlere yeşil bina eğitim programlarında indirim uygulamakta, bu sayede her yıl 20 öğrencinin ücretsiz yeşil bina eğitimi almasını sağlamaktadır.

 

Doğanın ve çevrenin korunmasına yönelik yeşil bina sektöründe eğitimli uzmanların sayısının artmasını desteklemektedir. Bunun çarpan etkisi yaptığına inanmaktadır.

Farkındalık

ECOBUILD, yeşil bina ve çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak için yeşil bina ve doğanın korunması hakkında kamu ve özel kuruluşlarda ücretsiz seminerler düzenlemektedir.

Çevreci yatırımlar ve ürünler konusunda yapılan ulusal ve Birleşmiş Milletler destekli uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yapmaktadır.

bottom of page