Internet Web Toplantısı Temel Kuralları

Bu dosya ECOBUILD Yeşil Binalar Ltd. Şti.'nin İnternet Web Toplantısı Temel Kurallarını belirleyen politika dokümanıdır. İnternet toplantılarından önce lütfen politika dokümanını inceleyiniz.

Pandemi ve Enfeksiyona Dayanımlı Sağlıklı Bina Tasarımı

İnsan sağlığını korumak için pandemilerin önüne geçilmesi şarttır. Pandemilerin engellenmesi ise sadece sağlık tedbirleri ile mümkün olmamaktadır. Binaların ve hatta şehirlerin tasarım ve planlamaları insanları pandemilerden koruyacak bir şekilde yapılmalıdır. Pandemi ve enfeksiyonlara dayanımlı bina tasarımı danışmanlık hizmetleri için lütfen broşürü inceleyiniz.

İklim Değişikliği Eylem Planı

İklim değişikliği; fosil yakıtların kullanımı, enerji tüketimi, şehirdeki arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle atmosfere salınan H2O(b), CO2, CH4, O3, N2O, CFC–11, HFC, PFC, SF6 gibi sera gazlarının birikimlerindeki hızlı artışın dünyadaki doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda yerkürenin ortalama yüzey sıcaklıklarındaki artışı ve sonucunda iklimde oluşan değişikliklerdir. Ülkemizdeki şehirlerin zaman kaybetmeden İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planlarını hazırlamaları ve uygulamaları hayati önem taşımaktadır. ECOBUILD, Şehir Sera Gazı Emisyon Envanteri Raporlarını uluslararası standartlara uygun olarak oluşturmakta, bu raporlarda yer alan sektörel emisyon verileri ışığında Emisyon Azaltım Stratejileri ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planlarını hazırlamaktadır.

Şehirlerin Sera Gazı Emisyonlarının Ölçülmesi ve Envanteri

Sera Gazlarının Envanteri, şehir ölçeğinde veya seçilen sınırlı bir bölge özelinde uluslararası normlara uygun olarak atmosfere salınan veya absorbe edilen sera gazlarının miktarının teknik bir raporla belirlenmesidir. Sera gazları, şehir içi ve ona hizmet eden art bölgesindeki aktivitelerden ve arazi değişiminden kaynaklanmaktadır. Enerji, ulaşım, atık, ticaret, konutlar ve endüstri  şehirdeki başlıca sera gazı emisyon kaynaklarıdır. Şehirler sera gazı emisyonu envanterlerini elde ettiklerinde, buna ilişkin azaltma senaryo ve eylem planlarını da yapabilmektedirler.

LEED for Cities Yeşil Şehircilik Broşürü

LEED Yeşil Şehir Sertifikası şehirlerin yeşil performansını ölçmek ve karşılaştırmak için küresel bir araç olarak tasarlanmıştır. Şehirlere verilen tek yeşil şehircilik sertifikası olan “LEED for Cities”, şehirdeki insanların yaşam kalitesini yükseltmek için şehir planlanma ve yönetim anlayışını yeşil şehircilik normlarında değiştirmektedir. LEED Yeşil Şehir Sertifikası, şehir genelinde veya ilçe/mahalle düzeyinde sosyal, ekonomik ve çevresel koşulların performansını planlamak, tasarlamak, ölçmek ve yönetmek için bir çerçeve sunmaktadır.

LEED Sertifikası Danışmanlığı ve Yeşil Bina Tasarımı

LEED Sertifikası ve Yeşil Bina Tasarımı ile ilgili teknik detaylar yer almaktadır. ECOBUILD LEED AP BD+C ve LEED AP ND akreditedir.2009 yılından günümüze USGBC üyesidir. ECOBUILD, ülkemizde ve dünyada yeşil bina projelerinde önemli başarılar elde etmiştir. Bu nedenlerle ECOBUILD, LEED Sertifikasını sağlayan kuruluş olan USGBC tarafından GREENBUILD EXPO Europe’da ödüllendirilmiş, sadece 3 firmaya verilen “Dünya Yeşil Bina Lideri Ödülü” nü almaya hak kazanmıştır. ECOBUILD, 2020 Yılında USGBC tarafından "LEED for Homes Award" Dünyanın En Başarılı Yeşil Konut Projesi Ödülü'nü almıştır.

LEED Gold Örnek Proje Kuzu Effect Bilgi Dosyası

Örnek Proje Kuzu Effect Bilgi Dosyası içeriğinde projenin kazanımları özetlenmiştir.

LEED Silver Örnek Proje Şişli Belediyesi Kreş Binası Bilgi Dosyası

Örnek Proje Şişli Belediyesi Kreş Binası Bilgi Dosyası içeriğinde projenin kazanımları özetlenmiştir.

LEED Online Eğitim Programı

Türkiye'nin en kapsamlı Online LEED v4-v4.1 Teknik Eğitim programıdır. ECOBUILD, 2009 yılından günümüze, LEED AP kimlikli yeşil bina uzmanı kadrolarıyla, yeşil bina tasarımı ve inşaatı konusunda uzmanlaşmak isteyen profesyonellere ve öğrencilere en kapsamlı ve güncel LEED eğitim programlarını sunmaktadır. ECOBUILD’in sunduğu teknik eğitim programları LEED Green Associate ve sonrasında LEED Akredite Profesyonel yani AP olmak isteyenler için sınava hazırlık niteliğindedir.​ Ülkemizdeki yeşil bina uzmanlarının büyük bir çoğunluğu ECOBUILD’in sunduğu LEED eğitim programlarına katılmış ve başarılı olmuşlardır. Eğitim programları yüksek sınav başarısına sahiptir. Özellikle sınav başarısını etkileyecek detaylar katılımcılara sunulmaktadır. Evinizden eğitim alarak LEED uzmanı olmak sizin elinizde.

LEED Sınıf Eğitim Programları

Türkiye’nin LEED Eğitimi Lideri olan ECOBUILD 2009 yılından günümüze, sınıf eğitimleri olarak LEED AP kimlikli yeşil bina uzmanı kadrolarıyla, yeşil bina tasarımı ve inşaatı konusunda uzmanlaşmak isteyen profesyonellere ve öğrencilere en kapsamlı ve güncel LEED eğitim programlarını sunmaktadır. ECOBUILD’in sunduğu teknik eğitim programları LEED Green Associate ve sonrasında LEED Akredite Profesyonel yani AP olmak isteyenler için faydalı ve sınava hazırlık niteliğindedir. Ülkemizdeki yeşil bina uzmanlarının büyük bir çoğunluğu ECOBUILD’in sunduğu LEED eğitim programlarına katılmış ve başarılı olmuşlardır. LEED Sınıf Eğitim Programları COVID-19 uygulamaları nedeni ile Sağlık Bakanlığı'nın ikinci bir açıklamasına kadar yapılmamaktadır. Online eğitim programlarımız devam etmektedir.

LEED Neighborhood Development Sertifikalı Yeşil Kentsel Dönüşüm

Yeşil Şehirleşme Konusunda Danışmanlık Sunuyoruz. Kentleşme en büyük çevre, sağlık ve ekonomi problemidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı SÜPERKENT ve LEED Neighborhood Development (ND) şehirlerde yaşayan insanların yaşam kalitesini arttırmayı hedeflemektedir. Bu amaca ulaşmak için LEED ND, Akıllı Büyüyen, Yeni Kentleşme Stratejilerini uygulayan ve Yeşil Binalardan oluşan kent parçaları/mahalleler yaratır. LEED ND dünyadaki ve ülkemizdeki tarihi kent merkezleri dahil kentsel yenileme, dönüşüm ve gelişim projeleri için çok önemli bir çevreci tasarım ve uygulama modelidir.
 LEED® ND Derecelendirme Sistemi, ve SÜPERKENT planlama, kentsel gelişme ve yerleşim birimlerinin yeniden planlanmasını sertifikalandırmak üzere oluşturulmuş bir dizi üst kalitede performans standardıdır.  Dünyadaki en yeni imar planlama, çevre ve tarihi koruma, ekolojik yerleşimler oluşturma, enerji ve su verimli şehirlerin tasarlanması kriterlerini içinde barındırır.

WELL Sertifikası Danışmanlığı ve Sağlıklı Yeşil Bina Tasarımı

WELL Sertifikası ve Sağlıklı Yeşil Bina Tasarımı ile ilgili teknik detaylar yer almaktadır. ECOBUILD LEED AP BD+C ve LEED AP ND akreditedir. 2009 yılından günümüze USGBC WELL üyesidir. LEED danışmanı firmada mutlaka LEED ND Akredite Profesyonel kimliğe sahip uzman, ayrıca bünyesinde mutlaka WELL AP Akredite Uzman bulunması gereklidir.

SITES Sertifikası Danışmanlığı ve Yeşil Alan Tasarımı

SITES Sertifikası, kentsel yeşil alanlara, rekreasyon alanlarına yönelik bir sertifikadır. SITES Sertifikası, sel baskını azaltma, iklim değişikliğine uyum, karbon depolama yani karbon yutağı oluşturmak gibi yeşil alanlarda geliştirilebilecek sürdürülebilirlik konularını derecelendiren dünyadaki en geçerli sertifika programıdır. SITES Sertifikası, toprak, su, bitki örtüsü, malzeme ve insan sağlığı alanlarında lider profesyoneller tarafından yıllarca süren araştırma ve geliştirme çalışmaları ile oluşmuştur. Dünyada yeşil alanlara verilen tek sertifika sistemi olan SITES şehir plancıları, mimarlar, peyzaj mimarları ve ilgili mühendislik dallarını ilgilendiren önemli bir uzmanlık alanıdır. 

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı 2020-2023

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı 2020-2023 , ECOBUILD, 2020, Ankara

ECOBUILD Hizmetler Genel Broşürü

Birlikte Yeşil Bir Gelecek Üretiyoruz. ECOBUILD 2009 yılında kurulmuştur. USGBC, ISI ve WELL üyesidir. Yeşil bina ve şehircilik danışmanlığı sektöründeki en büyük referanslara sahip olan firmadır. Türkiye ve yurt dışında LEED® AP BD+C, LEED® AP ND, Envision SP, WELL AP Akredite Profesyonel kimliklerine sahip olarak, ulusal-uluslararası proje tecrübesiyle, LEED Sertifikası, LEED Eğitimi, yeşil bina tasarım, inşaat, sertifikalandırma ve yeşil malzeme üretim süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Broşürde hizmetler ile ilgili genel bilgileri bulacaksınız.

ECOBUILD Company Profile

11 years ago we started with the idea that green building materials, green buildings and green settlements are our future. Our goal was not to become Turkey's largest consulting firms. Our aim was to provide consultancy services in line with our principles for a more sustainable world. First of all, we wanted to present engineering approaches that should be made for a more sustainable world in our country and then in the world, and to obtain measurable results by making building materials, buildings and cities greener. We wanted our consultancy services to be an example for our country and the world, and we wanted the world to apply what we do. We had 20 years of public and university experience and we knew the value of our know-how in our industry. This success story came from the fact that we love nature, the world and people. Today we are still doing our job only and only because we love our world. Love is the greatest power in the world. The idea that enlarges our company is to love what we do with passion. That is why a green business firm in the middle of Anatolia received the USGBC Green Building Leader Award, one of the most important awards in the world.

Nasıl LEED Uzmanı Olacaksınız?

LEED uzmanı olma aşamalarını özetleyen infografik.

LEED Sertifikası Süreci

LEED Sertifikası alma sürecini özetleyen infografik.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefeleri ve Yeşil Bina, Şehir ve Altyapılar

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefelerinin büyük bir kısmının Yeşil Bina, Şehir ve Altyapılar ile gerçekleşebileceğini gösteren Infografik. 

Yeşil Şehircilik

ECOBUILD, Yeşil şehircilik ile ilgili süreci özetleyen infografik.

ECOBUILD Kurumsal Kimlik

ECOBUILD Kurumsal Kimlik dosyasına buradan erişebilirsiniz.

1 / 1

Please reload

SEKTÖR

LİDERİ

Faaliyet göstermeye başladığımız 2009 yılından bu yana, 150’nin üzerinde kamu ve özel sektör kuruluşuna danışmanlık verdik.