top of page

Akıllı Şehir Nedir?

Akıllı Şehir Kavramı

Akıllı şehircilikte temel hedef yeşil şehirciliğe ulaşmaktır. Akıllı şehircilik uygulamaları daha kapsamlı bir yaklaşım olan yeşil şehirciliğin özellikle altyapı ve haberleşme sistemleri gibi alt başlıklarının optimizasyonunu ve dolaylı olarak verimliliğini desteklemektedir. “Akıllı Şehrin“ kavramsallaştırılması, şehrin gelişim düzeyine, değişim ve reform yapmaya ne kadar istekli olduğuna, şehir sakinlerinin kaynak ve arzularına bağlı olarak şehirden şehre ve ülkeden ülkeye değişmektedir.


Akıllı şehircilik uygulamaları ile şehir genelinde veya proje alanlarında çeşitli optimizasyonlar elde edilir. Özellikle, şehir ulaşımında, altyapı sistemlerinde ve haberleşmede yapılan optimizasyonlar, bir çok konu başlığında sürat ve dolaylı olarak daha düşük enerji ve daha az çevresel etkiyi sağlamaktadır. Akıllı sistemler sayesinde şehirde yaşayanların hayatı kolaylaşmakta ve bu sayede insan sağlığı da desteklenmektedir.

 

Akıllı Şehir, Ekosistemde yer alan varlıklara sürdürülebilir, yüksek yaşam standartlı ve kapsayıcı bir gelecek sunmak için fiziksel, dijital ve insani sistemlerin yapılandırılmış bir çevre ile etkin entegrasyonudur.

Akıllı Şehir, çok paydaşlı, belediye odaklı ortaklık temelinde bilgi teknolojileri tabanlı çözümler ile kamu sorunlarını çözme yaklaşımını benimseyen şehirciliktir denilebilir. Şehrin planlamasını, yönetimini, inşasını, akıllı hizmetleri kolaylaştıracak Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi yeni nesil bilgi iletişim teknolojilerinin uygulandığı yeni bir kavram ve yeni bir modeldir.

 

Akıllı Şehir, çok paydaşlı, belediye odaklı ortaklık temelinde bilgi teknolojileri tabanlı çözümler ile kamu sorunlarını çözme yaklaşımını benimseyen şehirciliktir denilebilir. Şehrin planlamasını, yönetimini, inşasını, akıllı hizmetleri kolaylaştıracak Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi yeni nesil bilgi iletişim teknolojilerinin uygulandığı yeni bir kavram ve yeni bir modeldir.


Akıllı Şehirler ve İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesi

Akıllı şehircilik uygulamaları şehirlerin iklim değişikliğine daha dayanıklı hale gelmeleri için kaçınılmazdır. Şehirlerdeki tüm altyapı sistemlerinin akıllı olması, topluma hizmet eden tüm alt başlıklardaki özellikle bilişim teknolojileri kullanan sistemlerin akıllı olarak tasarlanması ve uygulanması gereklidir.


Akıllı şehircilik alanlarındaki araştırmalar dünya teknolojik gelişiminde önemli bir pazar alanı gören öncü araştırma kuruluşlarının çalışma alanları kapsamındadır. ECOCITY, akıllı şehircilik uygulamaları konusunda araştırmalar ve proje uygulamaları gerçekleştirmektedir. Burada temel amaç, paydaşlar arası işbirliği ile hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerçekleştirilen ve gelecekteki problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler elde etmektir.


Akıllı şehirlerin hedefleri nelerdir?

Şehrin mevcut ve gelecek beklenti ve problemlerini şehrin tüm mekânlarında ve sistemlerinde tetikleyici güç hâline getirmek,

Fiziksel, sosyal ve dijital planlamayı birlikte ele alabilmek,

Ortaya çıkan zorlukları sistematik, çevik ve sürdürülebilir bir şekilde öngörmek, tanımlamak ve karşılamak,

Şehir içindeki organizasyonel yapılar arası etkileşimi sağlayarak bütünleşik hizmet sunumu ve yenilik üretme potansiyelini ortaya çıkarmaktır.


Örnek Akıllı şehircilik Uygulama Alanları Nelerdir?

Akıllı şehircilik uygulama alanları, şehirlerin ihtiyaçlarına, teknolojideki gelişmelere ve azalan kaynaklara oranla her geçen gün çoğalmaktadır. Akıllı otoparklar, akıllı sağlık hizmetleri, akıllı tarım, akıllı ulaşım, akıllı devlet, akıllı enerji ya da benzerlerini konuşmak yerine aşağıdaki hedeflerden birine veya daha fazlasına ulaşmak için akıllı şehir girişimlerinin nasıl başlatıldığına bakılabilir.

  • Akıllı Şehirlerde Hizmetlerin verimliliği için kamu kaynaklarının kullanımını optimize etmek ve yüksek düzeyde vatandaş hizmeti sağlamak mümkün olmaktadır.

  • Akıllı Şehirlerde Sürdürülebilirlik ise çevresel etkiye büyük önem vererek şehri büyütmek ve geliştirmek olarak özetlenebilir.

  • Akıllı Şehirlerde Hareket kabiliyeti – vatandaşlar, çalışanlar ve turistlerin şehirde yürüyerek, bisikletle, araçla veya toplu taşımayla (ulaşım araçlarından bağımsız olarak) hareket etmelerini kolaylaştırmak.

  • Akıllı Şehirlerde Emniyet ve güvenlik – gündelik yaşamda ve özel etkinliklerde kamu güvenliğini arttırmanın yanı sıra acil durumlar ve felaketlere karşı en iyi şekilde hazırlanmak.

  • Akıllı Şehirlerde Ekonomik büyüme – işletmeleri, yatırımcıları, vatandaşları ve turistleri çekmek.

  • Akıllı Şehirlerde Şehir itibarı – şehrin imajını ve itibarını sürekli olarak iyileştirmek.

  • Ana hedefleri ne olursa olsun başarılı akıllı şehir projeleri, şehirlerin genel yaşam kalitesini veya akıllı şehir kavramlarından “Yaşanabilirlik” düzeyini iyileştirmek konusunda nihai hedeflerine yaklaştıracaktır.

Akıllı Şehir nasıl gelişir?

Akıllı Şehir, şehirlerin geleceği için statik bir yaklaşım değildir ve devingendir. Yüksek teknoloji ve verinin yenilikçi kullanımının, organizasyonel değişim ile birlikte ele alan, gelecekteki şehirler için daha etkin, etkili ve sürdürülebilir yollarla farklı dinamik şehir vizyonlarının sunulmasına yardımcı olabilecek yönlendirici hususları ele almaktadır.


Farklı bir ifade ile, şehirlerin geleneksel olarak kullandıkları yönetişimi dönüştürmek hedeflenmektedir. Bir şehrin geleneksel yönetişim modeli, genellikle kullanıcı ihtiyaçları etrafında inşa edilmeyen, birlikte işlemeyen veriler olarak çalışan işlevsel yönelimli hizmet sağlayıcılarına dayanmaktadır. Akıllı Şehirlerin, bu veriler arasında yenilik ve işbirliğini teşvik eden yeni işletim modelleri geliştirmeleri ihtiyacı bulunmaktadır. Bu durumda kent sakini ve iş dünyasının, kendi ihtiyaçlarını karşılayan kesintisiz ve bağlantılı bir hizmet almak yerine her bir veri ile ayrı ayrı iletişime geçmek zorunluluğu bulunmaktadır.


Bununla birlikte veri ve uzmanlık, bu sistemler içinde kalmış olup bu durum şehir genelinde işbirliği ve yenilik potansiyelini ve veri ve uzmanlığın şehrin değişim hızını artırma potansiyelini kullanmasını sınırlamaktadır. Akıllı Şehir bu potansiyeli değerlendiren son zamanlarda ülkemizde ve dünyada önem kazanan bir yaklaşım olarak ön plana çıkmaktadır. Daha iyi yaşam alanları oluşturmak ve hayata değer katan şehirler inşa etmek amacıyla Akıllı Şehir alanındaki çalışmalar ivme kazanmıştır.

92 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page