YASAL UYARI

ECOBUILD, Yeşil Bina, Yeşil Şehircilik, LEED Sertifikası, LEED Danışmanlığı, LEED Eğitimi, WELL Sertifikası, Yeşil Ürünler, Sağlıklı Binalar, COVID-19'a Dayanımlı Bina Sertifikası, Sürdürülebilir Yaşam gibi çevre ve mühendislik konularında hizmetler sunmaktadır. Bu web sitesine erişim ve sitenin kullanımı, aşağıdaki koşullara, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

Yasal Uyarı

3. Web Sitesinin Kullanılması:


Web sitesinin herhangi bir bölümüne robot veya örümcek gibi otomatik bir mekanizma veya işlem kullanarak erişmeniz ya da onu kopyalamanız ve izlemeniz yasaktır. Web sitesinin ve/veya sizi bu siteye yönlendiren uygulamanın herhangi bir bölümüne bilgisayar korsanlığı veya benzeri başka yol ve araçlarla yetkisiz erişmeye teşebbüs etmemelisiniz. Web sitesini yasadışı amaç veya amaçlarla kullanmanız da yasaktır.
4. İçerik:


Bu sitedeki bilgiler iyi niyetle siteye eklenmiştir ve sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Belirli amaçlar için sadece bu bilgiler temel alınamaz ve bu bilgilerin doğruluğu ya da eksiksiz olması konusunda hiçbir beyanat ya da garanti verilmemiştir. Bu siteye veya bununla bağlantılı herhangi bir siteye erişimden ya da bunların kullanımından kaynaklanan, her türlü kar ve dolaylı, tesadüfi ya da bağlı kayıp da dahil olmak üzere her türlü kayıp, zarar ya da maliyetten Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti. veya bağlı şirketlerin yetkilileri, çalışanları ya da temsilcileri sorumlu tutulamaz. Bu web sitesi aracılığıyla Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti.'ne iletilen bütün yorumlar, öneriler, grafikler, fikirler (ürün ve reklam fikirleri de dahil olmak üzere) ve diğer bilgiler ya da malzemeler, bu koşullar gelecekte değiştirilse ya da iptal edilse bile bu tür iletimlerle ilgili gelecekteki bütün haklar da dahil olmak üzere, Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti.’nin münhasır mülkiyeti olacak ve böyle kalacaktır. Bu durum, bu tür iletimlerinizde her türlü mülkiyet hakkından vazgeçtiğiniz ve Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti.'nin bunları (ya da benzer malzemeleri veya fikirleri) bugün ve gelecekte, size ya da başka bir kişiye önceden bildirimde bulunmadan, tazminat ödemeden ya da başka bir yükümlülük altına girmeden, herhangi bir ortamda kullanmaya ilişkin sınırsız hakkını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Ayrıca, Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti.’nin iletimlerinizi gizli tutma yükümlülüğünün olmadığı anlamına da gelir. Uygun gördüğümüz zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın bu sitede değişiklik ve düzeltme yapma hakkımız saklıdır.
1. Telif Hakkı:


Telif hakkı Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti.'ne aittir, 2020. Her hakkı saklıdır. Bu sitedeki bütün metinlerin, görüntülerin, seslerin, yazılımların ve diğer malzemelerin her türlü telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti. ve bağlı şirketlerine aittir ya da ilgili hak sahibinin izniyle siteye dahil edilmiştir. Bağlı şirketlere yönelik referanslar, Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti.’nin bütün üyelerini kapsayacaktır. Bu siteyi inceleyebilir ve yazıcıdan çıktısını alarak, sabit disk sürücünüze indirerek ya da başka kişilere dağıtarak bazı kısımlarını çoğaltabilirsiniz, ancak bu tür çoğaltmalar kesinlikle ticari olmayan, bilgi amaçlı ve kişisel nedenlerle yapılabilir. Sitenin hiçbir bölümü çoğaltılıp ticari kazanç amacıyla satılamaz ya da dağıtılamaz; ayrıca yazılı çıktı halinde veya başka bir siteye gönderilmesi de dahil olmak üzere elektronik formatta başka herhangi bir çalışmaya, yayına veya siteye eklenemez. Başka hiç kimseye bu konuda lisans ya da hak verilmez.
2. Ticari Markalar:


 • Bu sitede görülen bütün ticari markalar, Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti. ve bağlı olduğu üye kuruluşlara veya şirketlerine aittir ya da bunların lisansı altında kullanılmaktadır.
 • ECOBUILD ve ECOCITY markaları Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti.'ye aittir.
5. Link Uyarıları:


Sitenin çeşitli yerlerinde, bu sitenin belirli bir özelliğiyle bağlantılı olarak başka internet sitelerine otomatik linkler verilebilir. Bu uygulama, Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti.’nin ya da bağlı şirketlerinin söz konusu diğer sitelerle ya da sahipleriyle ilişkide olduğu anlamına gelmez. Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti.’nin söz konusu diğer sitelerin kullanıcı açısından ilgi çekici olabileceğini düşünmesine karşın, Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti., bağlı şirketler*, bunların yetkilileri, çalışanları ve temsilcileri, Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti. veya bağlı şirketler tarafından doğrulanmamış veya onaylanmamış siteler ya da bunların içeriğindeki bilgiler için hiçbir şekilde sorumluluk ya da yükümlülük altında değildir. Başka bir siteye girdiğiniz zaman, “geri” okuna basarak ya da Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti.’nin alan adresini yazarak bu siteye geri dönebilirsiniz. *Bir Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti.'nin ayrı ayrı ya da bir arada, doğrudan veya dolaylı olarak sahip olduğu ya da ihraç edilen sermayenin en az %50’si karşılığında oy hakkına sahip bulunduğu ya da yönetim kurulunun çoğunluğunun atanmasını kontrolünde bulundurduğu bir şirkettir.
6. Kişisel Verilerin Korunması:


Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti. Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti. olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti. ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlarda işlemekteyiz. Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti. tarafından kişisel verilerinizin ne tür yöntemler aracılığıyla ve hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği ve saklandığı hakkında daha detaylı bilgi için Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti. Gizlilik İlkeleri ve Çerezler Hakkında Bildirim'i inceleyebilirsiniz. Kişisel Veri Nedir? Kişisel veri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız ve benzeri bilgiler kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.
Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti., kişisel verilerinizi, Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti. ile doğrudan paylaştığınız hallerde, otomatik yollarla veya üçüncü şahıs platformları gibi başka kaynaklar aracılığıyla toplamaktadır. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve dayanağı nedir? Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti. ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek için Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti. kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.
Bu doğrultuda Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti.; kişisel verilerinizi, her türlü şikâyetinizi değerlendirmek ve işleme almak, ödemelerinizi işleme almak, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, iletişim yöntemlerimizi ve internet sitelerimizin işlevselliğini geliştirmek ve sizin için kişiselleştirilmiş ürünler, iletişim içerikleri ve hedefe yönelik reklamlar ve ayrıca ürün tavsiyeleri sunmak için toplamakta ve işlemektedir.
Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti., kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden, veya sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimizin gerektirdiği hallerde, burada belirtilen amaçlar ve kapsam dahilinde işlemekte ve saklamaktadır. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz? Kişisel verileriniz Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti. hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağımız olan yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla (kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı, bulut vb. hizmetleri sunan şirketlerle) paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti. internet sitelerini ziyaretinize ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti.'in ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri kanunen talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz? Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti.’in yurtiçi/yurtdışı güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine ve Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti. standartlarına uygun olarak saklanmaktadır. Bu kapsamda Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti., kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yasal mevzuat ile belirlenen gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlendiği Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti. tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde;

 • herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
 • kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
 • kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • silme ve düzeltme işlemlerinin, verilerin aktarıldığını üçüncü kişilere bildirilmesi isteme;
 • kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme; ve
 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz?Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11'de yer alan ve yukarıda sayılan haklarınızı https://www.ecobuild.com.tr/leed-sertifikasi-danismanligi-ileti adresindeki iletişim formu aracılığıyla veya Yeşil Binalar İnş. Müh. Enj. Yat. Tic. Dan. Ltd. Şti. +90 312 2212147'yi arayarak kullanabilirsiniz.