Site Kullanım Koşulları

Bu web sitesi, sizi bilgilendirmek ve eğlendirmek için hazırlanmış olup, web sitesini kullanırken memnun olacağınızı umuyoruz. Lütfen web sitesine göz gezdiriniz ve sitenin çeşitli farklı özelliklerini kullanınız, fakat web sitesini kullanmanızın aşağıdaki Kullanım Koşullarına tâbi olduğunu lütfen unutmayınız. Bu web sitesini ve Hizmetleri (aşağıda tanımlanmaktadır) kullanmakla bu Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılacaksınız. Bu kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız, sizi bu web sitesine yönlendiren Yeşil Binalar İnşaat Mühendislik Enerji Yatırım Ticaret Danışmanlık Ltd. Şti. uygulamasının kullanımını durdurunuz, kampanyaya katılmayınız ve lütfen bu web sitesini kullanmayınız. Belirli bölümlerin başına kısa özetler koyduğumuzu göreceksiniz. Bu özetler sizi bu sayfaya yönlendiren kampanya ile ilgili koşulların tamamının okunmasının yerini alamaz ve okunmasını gereksiz hale getirmez.

Kullanım Koşulları

3. Web Sitesinin Kullanılması:


Web sitesinin herhangi bir bölümüne robot veya örümcek gibi otomatik bir mekanizma veya işlem kullanarak erişmeniz ya da onu kopyalamanız ve izlemeniz yasaktır. Web sitesinin ve/veya sizi bu siteye yönlendiren uygulamanın herhangi bir bölümüne bilgisayar korsanlığı veya benzeri başka yol ve araçlarla yetkisiz erişmeye teşebbüs etmemelisiniz. Web sitesini yasadışı amaç veya amaçlarla kullanmanız da yasaktır.
7. Kullanıcı İçeriklerinin Mülkiyeti:


Tarafınızca sunulan Kullanıcı İçerikleriniz üzerindeki mülkiyet haklarınızı korumaktasınız, ancak Yeşil Binalar Ltd. Şti.'ne ve web sitesinin diğer kullanıcılarına bu konuda sınırlı haklar vermeniz gerekmektedir. Web sitesini kullanmak ve Hizmetlerden istifade etmek karşılığında, Yeşil Binalar Ltd. Şti.’ne, Kullanıcı İçeriklerinizi (yürürlükteki kanunların izin verdiği sınırlar içerisinde) herhangi bir amaçla kullanma hakkını kapsayan, dünya çapında geçerli, lisans ücretine tâbi olmayan, (alt-lisans verme hakkıyla birlikte) başkalarına devredilebilir bir lisans hakkını münhasır olmamak kaydıyla, daimi geçerli olmak üzere ve ücretsiz veriyorsunuz. Bu lisans hakkı, Kullanıcı İçeriklerinizi işleme, çoğaltma, kopyalama, yeniden düzenleme, uyarlama, bunlardan türev eserler üretme, bunları başka eserlerle birleştirme, kullanıma sunma, senkronize etme, görüntüleme, kamuya arz etme, iletme, yayınlama, yayımlama, dağıtma, alt-lisans verme ve silme hakları dahil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın diğer eser üzerindeki haklarıda kapsayacaktır. Yukarıdaki hükümlere halel gelmeksizin ve bu haklarla sınırlı kalmaksızın, Kullanıcı İçeriklerinizde bir patent hakkınız varsa, Yeşil Binalar Ltd. Şti., Kullanım Koşullarının Yeşil Binalar Ltd. Şti.’ne bu patent tahtında ve kapsamında bir lisans hakkı vermiş sayılmayacağını beyan ve kabul eder. Yeşil Binalar Ltd. Şti. Kullanıcı İçeriklerinizi yeniden düzenlediği, değiştirdiği veya tadil ettiği ya da bunlardan türev eserler yarattığı ya da Kullanıcı İçeriklerinizi başka eserlerle birleştirdiği takdirde, bu değişiklik, düzenleme veya türev eserler üzerindeki tüm hakların münhasıran ve şahsen Yeşil Binalar Ltd. Şti.’e ait olacağını şimdiden kabul ve beyan ediyorsunuz. Kullanıcı İçerikleriniz bir fikir veya öneri içerdiği takdirde, Yeşil Binalar Ltd. Şti.’in veya bir şirketinin veya onun adına / onlar adına hareket eden bir üçüncü şahsın aynı veya benzer fikirler üzerinde daha önce çalışmış olabileceğini ya da çalışıyor olabileceğini kabul ve beyan ediyorsunuz. Fikrinizi ifade etmekle ve sunmakla, fikrinizden bağımsız olarak ve fikrinizi kabullenmeksizin Yeşil Binalar Ltd. Şti.’nin de fikri (veya benzer bir fikri) geliştirmeye devam edebileceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Yeşil Binalar Ltd. Şti. ve/veya şirketlerinin Kullanıcı İçeriklerinizi nasıl kullandıkları da dâhil olmak üzere Kullanıcı İçerikleriniz konusunda ve hakkında Yeşil Binalar Ltd. Şti. ve/veya Yeşil Binalar Ltd. Şti. şirketlerine karşı halen sahip bulunduğunuz ya da ileride sahip olabileceğiniz mutlak ya da şarta bağlı ne olursa olsun her türlü dava haklarından, dava sebeplerinden, tazminat taleplerinden, zarar ve ziyandan, borç ve sorumluluklardan ve talep haklarından Yeşil Binalar Ltd. Şti. ve/veya Yeşil Binalar Ltd. Şti. şirketlerini kayıtsız şartsız ve gayri kabili rücu ibra ediyorsunuz.
4. Kayıt:


Kayıt yaptırmanız istendiği takdirde, Yeşil Binalar Ltd. Şti. sizden isminiz, adresiniz, e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız, doğum tarihiniz ve/veya cinsiyetiniz, vb gibi şahsi veri ve bilgilerinizi isteyecektir. Bu amaçla verdiğiniz bilgiler gerçek ve doğru olmalıdır ve herhangi başka bir kimsenin bilgilerini içermemelidir. Bu kayıt sürecinin bir parçası olarak, sizden bir kullanıcı ismi ve bir şifre seçmeniz istenebilir. Bu durumda, kullanıcı isminiz kullanılarak yapılacak tüm işlemlerden ve şifrenizi güvende tutmaktan sorumlu olacaksınız. Herhangi bir güvenlik ihlâlinden ya da kullanıcı isminizin veya şifrenizin yetkisiz kullanımından haberdar olduğunuz takdirde, bu durumu web sitesindeki ‘Bize Ulaşın’ formunu kullanarak Yeşil Binalar Ltd. Şti.’ye derhal bildirmeniz gerekir. Web sitesine kaydolurken ve web sitesini ve Hizmetleri kullanırken tam, eksiksiz ve doğru bilgiler vermeyi ve tüm bu bilgileri güncel tutmayı kabul ediyorsunuz.
8. Web Sitesinin Diğer Kullanıcılarına Verilen Lisans Hakkı:


Web sitesinin her kullanıcısına , web sitesinin işlevlerinin izin verdiği sınırlar içerisinde ve Kullanım Koşullarında öngörüldüğü gibi, Kullanıcı İçeriklerinize web sitesi kanalıyla ücretsiz erişme hakkını ve bu Kullanıcı İçeriklerinizi işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme haklarını kapsayan, dünya çapında geçerli ve lisans ücretine tâbi olmayan bir lisans hakkını münhasır olmamak kaydıyla veriyorsunuz.
10. Web Sitesinin Coğrafi Kapsamı:


Yeşil Binalar Ltd. Şti., bu web sitesini Türkiye Cumhuriyetinden kontrol etmekte ve işletmektedir. Yeşil Binalar Ltd. Şti., bu web sitesinde bulunan malzemelerin ya da bu web sitesinde tanımlanan Ürünlerin sizin ülkenizde veya yerinizde kullanıma hazır veya uygun olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Bu web sitesinin tüm ziyaretçileri, web sitesinin içeriği ve işletimi konusunda tâbi oldukları tüm yerel kanunlara ve mevzuata uymaktan şahsen sorumlu olacaklardır. Bu konuda önceden Yeşil Binalar Ltd. Şti.’nin yazılı izin ve rızasını almadıkça, bu web sitesine Yeşil Binalar Ltd. Şti.’in işletmediği ve yönetmediği bir web sitesinden bağlanmayacağınızı kabul ediyorsunuz.
9. Rıza ve İzinler:


5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dahil olmak üzere yürürlükteki ve ileride yürürlüğe girebilecek ilgili tüm Türkiye Cumhuriyeti sınai mülkiyet ve veri mahremiyeti kanunları uyarınca (ve dünyanın herhangi bir yerinde halen geçerli ve yürürlükte bulunan ya da ileride yürürlüğe sokulabilecek başka kanunlara göre) Yeşil Binalar Ltd. Şti. ve/veya içerik sağlayıcıların tarafınızca sunulan Kullanıcı İçeriklerinizi bu Kullanım Koşullarına uygun olarak kullanabilmesi için gerekli olabilecek tüm rıza, izin ve onaylarınızı Yeşil Binalar Ltd. Şti.’ne veriyorsunuz. Yürürlükteki kanunların izin verdiği sınırlar içerisinde, dünyanın herhangi bir yerinde halen geçerli ve yürürlükte bulunan ya da ileride yürürlüğe sokulabilecek başka kanunlara göre sahip olabileceğiniz tüm manevi hakların kullanılması hakkını Yeşil Binalar Ltd. Şti.’e devretmiş sayılıyorsunuz.
6. Web Sitesi Malzemeleri, Ürünleri ve Hizmetlerinin Mülkiyeti ve Kullanımı:


Kullanıcı İçerikleri hariç olmak üzere, web sitesinde bulunan tüm malzemelerin fikri mülkiyet hakları Yeşil Binalar Ltd. Şti.’ye aittir ya da Yeşil Binalar Ltd. Şti. bu malzemeleri web sitesinde kullanabilmek için bir üçüncü şahıstan geçerli bir kullanım hakkı almış bulunmaktadır. Yeşil Binalar Ltd. Şti., web sitesinde kullandığı tüm ticari markalar, hizmet işaretleri, grafikler ve logoların da sahibidir ya da bunları kullanmak için geçerli bir kullanım hakkı almış bulunmaktadır. Açıkça aksi ifade edilmedikçe, bu web sitesinin hiçbir bölümü herhangi bir şekilde ve yöntemle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, yüklenemez, ilân edilemez, iletilemez veya dağıtılamaz. Bu web sitesinden yazılımları ya da uygulamalar da dâhil diğer sayısal içerikleri (“Ürünler”) indirdiğiniz takdirde, Yeşil Binalar Ltd. Şti., ürünleri ve bunlarla ilgili tüm dosya, resim ve verileri yürürlükteki hüküm ve koşullara göre tarafınıza lisanslayacaktır. Bu işlemin Ülkenizde yürürlükte bulunan kanunlara ve mevzuata aykırı olmayacağını Yeşil Binalar Ltd. Şti.’a beyan, taahhüt ve garanti ediyorsunuz. Bu web sitesini ziyaret etmenizin bir sonucu olarak karşılaşabileceğiniz virüsler, zararlı içerik ve bileşenler, hatalar ya da her ne olursa olsun başka problemler nedeniyle bilgisayar donanımınız veya yazılımınızda yapılması gerekebilecek tüm servis, onarım veya düzeltme işlerinin masraf ve giderlerinden tamamen kendiniz sorumlu olacaksınız (ve Yeşil Binalar Ltd. Şti.’nin bu konuyla ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır). İndirdiğiniz Ürünlerin size ait olmadığını ve Yeşil Binalar Ltd. Şti.’nin bu ürünlerin mülkiyetini size devretmediğini kabul ve beyan ediyorsunuz. Web sitesinden indirilen ürünlerin mülkiyet hakkını ve bunlarla ilgili tüm fikri mülkiyet haklarını Yeşil Binalar Ltd. Şti. tamamen kendi yeddinde saklı tutmaktadır. Ürünleri tekrar dağıtıma sokmanız, satmanız, kaynak koduna dönüştürmeniz, tersine mühendisliğe tâbi tutmanız, makine kodundan sembolik koda çevirmeniz ya da başka bir yolla, okunabilir bir forma indirgemeniz yasaktır. Kullanıcı İçerikleri: İçerik Sunma: Web sitesinin belirli bazı bölümleri, sizi, tarafınıza ait olan ya da tarafınızca yaratılan yazı ve metinleri, mesajları, fotoğrafları, videoları, ses kayıtlarını, müzikleri (şarkı sözleri de dâhil), grafikleri, şema ve çizimleri, önerileri, fikirleri (ürün ve reklam fikirleri de dâhil), isminiz, resminiz, sesiniz, kullanıcı isminiz, performansınız ve benzeri başka bilgilerinizi ve/veya başka kişilerin ismi, resmi sesi, kullanıcı ismi, performanı ve benzeri başka bilgilerini ve başka malzemeleri veya içerikleri (hepsi birlikte kısaca “Kullanıcı İçerikleri” olarak anılacaklartır) yayımlamanızı, yüklemenizi, siteye koymanızı, göstermenizi veya başka bir yolla iletmenizi isteyebilir ya da size bunları yapma olanağını sunabilir. Yeşil Binalar Ltd. Şti., kullanici içeriklerini gizli olmayan ve tescilsiz veri ve bilgiler olarak kabul edecek olup, tarafinizca sunulan kullanıci içeriklerinde bulunan veri ve bilgileri gizli tutmakla yükümlü olmayacaktir. İçerik Sunma Hakkı: Yeşil Binalar Ltd. Şti. ve/veya içerik sağlayıcıların tarafınızca sunulan Kullanıcı İçeriklerini web sitesinde ve bu Kullanım Koşullarında öngörülen amaçlarla kullanabilmesi için gereken tüm haklara, lisanslara, izinlere ve yetkilere sahip olduğunuzu (ve web sitesini kullandığınız sürece bu haklara, lisanslara, izinleri ve yetkilere sahip olmaya devam edeceğinizi) beyan, kabul ve taahhüt ediyorsunuz. Tarafınızca sunulan Kullanıcı İçeriklerine atıf yapılan ve kimliği anlaşılabilen her gerçek kişiden, onun ismini, kullanıcı ismini, resmini web sitesinde öngörülen tarzda ve ayrıca, web sitesinde bulunan veya web sitesinden alınabilecek Ürünler, Hizmetler veya başka malzemelerde kullanabilmek için gereken rıza, yetki ve/veya izinleri aldığınızı da beyan, kabul ve taahhüt ediyorsunuz. Sunulan İçeriklerin Niteliği: Kullanıcı İçerikleri ilgili olarak: bu haklara doğrudan doğruya kendiniz sahip olmadıkça ya da bu hakları Kullanıcı İçeriklerinde kullanabilmek ve tahsis etmek için ilgili hak sahip(ler)inden gerekli izin ve yetkileri almış olmadıkça: telif , patent , ticari marka, ticari sırlar ya da benzeri başka ayni haklar veya akdi haklar Gizlilik hakkı veya aleniyet hakkı veya gizli bilgiler de dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere üzere üçüncü şahıs haklarına tâbi olan Kullanıcı İçeriklerini web sitesine sunmayacağınızı; Kullanıcı İçerikleri ya da Kullanıcı İçeriklerinin Kullanım Koşullarında belirtildiği ve izin verildiği gibi kullanılmasının herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin haklarına veya yürürlükteki kanunlara tecavüz etmeyeceğini veya bunları ihlâl etmeyeceğini; Türkiye’de ve eğer Türkiye dışında mukim olduğunuz ülkede sahip olmanızın yasadışı olduğu ya da Yeşil Binalar Ltd. Şti.’nin web sitesini veya Hizmetleri sunabilmek için sahip olması veya kullanması yasadışı olan Kullanıcı İçeriklerini sunmayağınızı ve vermeyeceğinizi ve yasadışı olan veya uyuşturucu ticareti, madde bağımlılığı, çocuk pornografisi, fiziksel veya cinsel saldırı ve taciz, takip-taciz, hırsızlık, sahtekârlık ve suç işlemek için komplo kurmak da dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere suç teşkil eden veya yasadışı eylemleri teşvik eden veya bu eylemlere göz yuman ya da bu tip eylemler yapmak niyetiyle ve amacıyla hareket eden; başkalarını kötüleyici ve lekeleyici, tehdit edici, küfürbaz, taciz edici ya da gizlililiği ihlâl edici nitelikte olan; müstehcen, pornografik veya başka bir yolla cinsel içerikli olan; tehlikeli, sorumsuz veya topluma zararlı olan ya da tehlikeli, sorumsuz veya topluma zararlı davranışları teşvik eden veya bu davranışlara göz yuman; virüs, casus yazılım veya benzeri başka zararlı unsurlar içeren ya da başka bir yolla web sitesini, Hizmetleri veya bağlanılan ağı bozan, kesintiye uğratan veya ona zarar veren ya da başka bir yolla bir kimsenin onları kullanmasına veya onlardan istifade etmesine müdahale eden ve zararlı olan ya da herhangi bir reklâm, suça teşvik çağrısı, zincirleme mektup, saadet zinciri, yatırım fırsatı ya da benzeri başka istenmemiş ticari mesaj veya bildirim içeren hukuken yetişkin statüsünde olmayan kişilerin Kullanıcı İçeriklerinde yer alması halinde bu kullanım için bu kişilerin yasalar ile düzenlenmiş koşullara uygun olarak velisi veya yasal vasisinin izni olmayan herhangi bir Kullanıcı İçeriği sunmayacağınızı beyan, kabul ve taahhüt ediyorsunuz. Tarafınızca sunulan Kullanıcı İçeriklerinden ve bunları web sitesinde ilân etmenin veya yayımlamanın sonuçlarından şahsen tarafınızın sorumlu olduğunuzu biliyor ve kabul ediyorsunuz. Kullanıcı İçeriklerini web sitesine yüklediğinizde, bunların kamuya arz edilebileceğini biliyorsunuz ve Yeşil Binalar Ltd. Şti. tarafınızca sunulan Kullanıcı İçeriklerini Kullanım Koşullarına uygun olarak kullanmasından dolayı ve bu nedenle dünyanın herhangi bir yerinde gizliliğinizin ihlâl edildiği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınızın ihlâl edildiği ya da aleniyet hakkınızın kötüye kullanıldığı iddiasıyla herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağınızı şimdiden kabul etmiş sayılıyorsunuz. Yayımlanmış bir patente ya da yayımlanmış bir derdest patent müracaatına konu ve tâbi olan bilgiler ibraz etmek ve vermek istediğinizde, lütfen Yeşil Binalar Ltd. Şti. web sitesinin İletişim veya Bize Ulaşın bölümüne gidiniz. Burası, ürünlerimiz ve markalarımızla ilgili teknik ürün ve teknoloji fikirleri için uygun açık forum alanıdır. Kullanıcı İçerikleriniz bir derdest veya yayımlanmış patente konu veya tâbi ise, bu durumu Yeşil Binalar Ltd. Şti.’ne açıklamalısınız. Yeşil Binalar Ltd. Şti. ve Tarafınızca Sunulan Kullanıcı İçerikleri: Yeşil Binalar Ltd. Şti., tarafınıza ait Kullanıcı İçeriklerini herhangi bir şekilde ve herhangi bir yolla kullanma yükümlülüğü altında olmayıp, Kullanıcı İçeriklerinizi reddettiği takdirde bunun sebeplerini açıklamak ya da sizin Kullanıcı İçeriklerinize ilişkin Yeşil Binalar Ltd. Şti. eylem ve faaliyetlerini herhangi bir şekilde açıklamak zorunda değildir. Yeşil Binalar Ltd. Şti., tarafınızca sunulan Kullanıcı İçeriklerini web sitesinde ve Kullanım Koşullarında belirtildiği ve öngörüldüğü gibi kullanmak karşılığında size herhangi bir bedel veya karşılık ödemekle yükümlü değildir. Yeşil Binalar Ltd. Şti., tarafınızca sunulan Kullanıcı İçeriklerini size atfetmek amacıyla isminizi kullanabilir (ancak bunu yapmaya mecbur olmayacak). Bununla beraber, web sitesini kullanırken, başka kullanıcıların sundukları ve/veya yayımladıkları Kullanıcı İçerikleri ile karşılaşabileceğinizi biliyor ve kabul ediyorsunuz. Yeşil Binalar Ltd. Şti., bu Kullanıcı İçeriklerinden herhangi bir şekilde ve sebeple sorumlu tutulamaz ve bu Kullanıcı İçeriklerinin doğruluğunu, bütünlüğünü, tamlığını veya kalitesini ya da bunlarla ilişkili fikri mülkiyet haklarını herhangi bir şekilde garanti etmez. Bunun yanı sıra, Yeşil Binalar Ltd. Şti., web sitesinde zararlı, yanlış, aldatıcı, yanıltıcı, saldırgan, tehdit edici, başkalarını kötüleyen, yasadışı veya başka bir sebeple sakıncalı Kullanıcı İçeriklerinin görünmeyeceğini garanti edemez. Yukarıdaki hükümlerin genel geçerliliğini sınırlandırmaksızın, Kullanıcı İçeriklerinde bulunan veya ifade edilen bilgiler, malzemeler, fikir ve görüşlerin Yeşil Binalar Ltd. Şti.’ne veya onun bağlı veya ilişkili şirketlerine veya içerik sağlayıcılarına ait olmayabileceğini biliyor ve kabul ediyorsunuz. Yeşil Binalar Ltd. Şti., bu sebeple, Kullanıcı İçerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekte ve bu konuyla ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddetmektedir. Kullanıcı İçerikleri konusunda ve bunlarla ilgili olarak Yeşil Binalar Ltd. Şti.’e karşı sahip olduğunuz veya olabileceğiniz, kanunlardan ya da hakkaniyetten doğan tüm haklarınızdan veya kanun yollarınızdan feragat etmeyi kabul ediyorsunuz ve bunlardan işbu belgeyle feragat etmiş sayılıyorsunuz. Kullanıcı İçeriklerini web sitesine yüklemekle, bunların kamuya arz edilebileceğini biliyorsunuz ve Yeşil Binalar Ltd. Şti.’in tarafınızca sunulan Kullanıcı İçeriklerini bu Kullanım Koşullarına uygun olarak kullanmasından dolayı ve bu nedenle dünyanın herhangi bir yerinde gizliliğinizin ihlâl edildiği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınızın ihlâl edildiği ya da aleniyet hakkınızın kötüye kullanıldığı iddiasıyla herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağınızı kabul ediyorsunuz. Yeşil Binalar Ltd. Şti., Kullanım Koşullarından veya kanunlardan doğan diğer haklarına halel gelmeksizin, bu Kullanım Koşullarına ve/veya Yeşil Binalar Ltd. Şti. Politikalarına aykırı olan veya bunları ihlâl eden Kullanıcı İçeriklerini herhangi bir ön ihbarda bulunmadan ve kendi mutlak ve şahsi takdirine göre web sitesinde yayımlamama ya da bunları web sitesinden kaldırma veya çıkartma haklarını da saklı tutar. Yeşil Binalar Ltd. Şti., Kullanıcı İçeriklerini web sitesine koyan herhangi bir kimsenin kimliğinin açıklanmasını talep eden veya emreden mahkeme kararları veya celplerine kesinlikle uyacak ve bu konularda resmi makam ve otoritelerle işbirliği içinde olacaktır. Bunu yapması kanunen mümkün olduğu takdirde ve oranda, Yeşil Binalar Ltd. Şti., bir Kullanıcı İçeriğinin fikri mülkiyet haklarına veya gizlilik haklarına tecavüz ettiğini iddia eden üçüncü şahıslara ilgili Kullanıcı İçeriklerini veya şahsi veri ve bilgileri ifşa etme hakkını ve/veya herhangi bir kullanıcının kimliğini üçüncü şahıslara açıklama hakkını saklı tutar. Yeşil Binalar Ltd. Şti., bu bilgileri ifşa etmesinin Yeşil Binalar Ltd. Şti.’in ve onun müşterilerinin veya kamunun haklarını ya da mal emniyetini ya da can emniyetini korumak için makul sınırlar içerisinde gerekli olduğuna iyi niyetle inandığı takdirde de bu veri ve bilgileri ifşa edebilir. Yeşil Binalar Ltd. Şti., Kullanıcı İçeriklerini gözden geçirmekle veya izlemekle yükümlü olmamasına rağmen, tamamen kendi şahsi takdirine göre uygun gördüğünde bunu yapma konusundaki hakkını saklı tutar. Bununla beraber Yeşil Binalar Ltd. Şti., bunu yapmayı uygun gördüğü takdirde, herhangi bir sebeple ya da bir sebep olmaksızın veya dermeyan etmeksizin ve bir ön ihbarda bulunmadan, Kullanıcı İçeriklerini tamamen veya kısmen tadil etme, değiştirme, yeniden düzenleme, web sitesinde yayımlamayı reddetme ya da web sitesinden kaldırma ve silme haklarını daima saklı tutar. Siz de Yeşil Binalar Ltd. Şti.’in Kullanıcı İçeriklerini kullanmaya ya da Kullanıcı İçeriklerine cevap vermeye mecbur olmadığını kabul ve beyan ediyorsunuz.
11. Başka Web Sitelerine Bağlantılar:


Konforunuz ve kullanımınız için bu web sitesi, dünyada Yeşil Binalar Ltd. Şti. tarafından yönetilmeyen başka web sitelerine bağlantılar içerebilir. Yeşil Binalar Ltd. Şti.’in bu web siteleri üzerinde herhangi bir kontrolü olmayıp, Yeşil Binalar Ltd. Şti., söz konusu bu web sitelerinin kullanıma hazır olup olmamalarından sorumlu tutulamaz. Yeşil Binalar Ltd. Şti., bağlantı yapılan başka web sitelerinde mevcut olan bilgiler veya içerikleri ya da bu sitelerden alınan ürünleri veya benzeri başka malzemeleri desteklememekte veya onaylamamakta ya da onlara sponsorluk yapmamaktadır ve bunlardan Yeşil Binalar Ltd. Şti. sorumlu değildir. Bağlantı yapılan başka web sitelerinden internet kanalıyla yapılan yayınlardan ya da bu sitelerden alınan başka mesaj ve içeriklerden Yeşil Binalar Ltd. Şti. sorumlu değildir. Bununla beraber, bağlantı yapılan söz konusu web sitelerinden veya bunlar kanalıyla aldığınız içerikleri, bilgileri, ürünleri, mal veya hizmetleri kullanmanızın sebep olduğu veya yol açtığı ya da sebep olduğu veya yol açtığı iddia edilen zarar ve ziyandan doğrudan veya dolaylı olarak Yeşil Binalar Ltd. Şti. sorumlu değildir.
1. Web Sitesinin Mülkiyeti ve İşletilmesi ve Kullanım Koşullarına Bağlılık:


Bu web sitesi, Yeşil Binalar İnşaat Mühendislik Enerji Yatırım Ticaret Danışmanlık Ltd. Şti.’ye aittir. Yeşil Binalar İnşaat Mühendislik Enerji Yatırım Ticaret Danışmanlık Ltd. Şti. (bundan sonra "Yeşil Binalar Ltd. Şti." olarak anılacaktır) ve onun ürün markaları hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen burayı tıklayınız. Bu web sitesini ve Yeşil Binalar İnşaat Mühendislik Enerji Yatırım Ticaret Danışmanlık Ltd. Şti.’nin bu web sitesinde veya bu siteden veya bu site kanalıyla size sunduğu uygulamaları, yazılımları, verileri, eğitimleri, ürünleri, yarışmaları, ödül çekilişlerini ve diğer hizmetleri (hepsi birlikte bundan böyle kısaca “Hizmetler” olarak anılacaktır) şahsen ya da bir şirket adına ve namına kullanmanız sizinle Yeşil Binalar İnşaat Mühendislik Enerji Yatırım Ticaret Danışmanlık Ltd. Şti. arasında kurulan sözleşmenin koşullarına tâbi olacaktır. Bu sözleşme:

  • Gizlilik Politikası;
  • Yasal Uyarı ve
  • Çerez Politikasıyla
(hepsi birlikte kısaca “Yeşil Binalar İnşaat Mühendislik Enerji Yatırım Ticaret Danışmanlık Ltd. Şti. Politikaları” olarak anılacaklartır) birlikte, varsa yürürlükteki ek koşullar da dâhil olmak üzere bu Kullanım Koşullarından oluşmaktadır. Bir tarafta Kullanım Koşulları ile diğer tarafta Kullanım Koşullarında yer alan konulara ilişkin diğer Yeşil Binalar İnşaat Mühendislik Enerji Yatırım Ticaret Danışmanlık Ltd. Şti. Politikaları arasında bir çelişki bulunması halinde, Kullanım Koşulları esas alınacaktır. Zaman zaman bu yayını güncelleyerek Kullanım Koşullarını değiştirebileceğimizi veya gözden geçirebileceğimizi ve bu değişikliklerin veya revizyonların ilân üzerine derhal yürürlüğe gireceğini kabul ediyorsunuz. Güncel Kullanım Koşullarını öğrenebilmek ve takip edebilmek için web sitesini ziyaret ettiğiniz her seferinde bu bölüme de bakınız. Web sitesini kullanmaya devam etmekle, kullandığınız tarih itibariyle yürürlükte bulunan Kullanım Koşullarını kabul ettiğinizi yeniden teyit ve beyan etmiş sayılacaksınız.
2. Ehliyet ve Erişim:


(a) 16 yaşından küçükseniz ya da (b) ikamet ettiğiniz ülkenin kanunları sizin web sitesine erişmenizi veya web sitesini kullanmanızı engelliyorsa ya da yasaklıyorsa bu web sitesini kullanamazsınız ve Kullanım Koşullarını kabul edemezsiniz. 16 yaşınızın üzerinde, fakat 18 yaşından küçükseniz, bu Kullanım Koşullarını ebeveyniniz veya vasinizle birlikte okumanız ve incelemeniz ve her ikinizin de Kullanım Koşullarını tam olarak anladığınızdan emin olmanız gerekir. Bu web sitesinin belirli bölümlerine erişim yetkisi ve/veya belirli Hizmetleri kullanma yetkisi: (i) yaşı 18 ve üzerinde olan kullanıcılarla ve/veya (ii) kayıtlı kullanıcılarla (örneğin, video içeriği konusunda oy kullanmak) sınırlı tutulabilir. Aşağıdaki Kayıt başlıklı bölümü detaylı olarak ve dikkatle inceleyiniz . Web sitesine erişim izni sadece geçici olarak verilmektedir ve Yeşil Binalar Ltd. Şti., bu web sitesini veya onun belirli bölüm ve kısımlarını tarafınıza herhangi bir ihbarda bulunmadan ve kendi şahsi takdirine ve seçimine göre değiştirme ya da kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. Web sitemiz herhangi bir sebeple herhangi bir zamanda veya herhangi bir süre için kullanıma kapandığı takdirde bu sebeple hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Yürürlükteki kanunlara tâbi olarak, bu Kullanım Koşullarına veya ECOBUILD Politikalarına uyulmaması ya da telif haklarına veya başka fikri mülkiyet haklarına tecavüz edilmesi sebebiyle ya da benzeri başka sebeplerle (mükerrer hafif suçlar da dâhil) bu web sitesine ve/veya Hizmetlere erişimi herhangi bir ihbarda bulunmadan durdurma veya askıya alma hakkımızı saklı tutuyoruz. Bir kişinin bu web sitesine veya Hizmetlere erişimini durdurma kararı kesin ve bağlayıcı olacaktır.
5. Verilerin Gizliliği:


Yeşil Binalar Ltd. Şti., gizliliğinizi ciddiye almaktadır ve bu web sitesinde verdiğiniz şahsi veri ve bilgilerinizi Gizlilik Politikasına uygun kullanacak ve koruyacaktır. Hizmetleri kullanmakla, verdiğiniz şahsi veri ve bilgilerinizi yukarıda bahsi geçen Gizlilik Politikasına ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.
12. Web Sitesi İçeriği Hakkında Sorumluluğun Reddi:


Web sitesinde bulunan malzemeler (grafikler, yazılımlar, sayısal içerikler, tavsiyeler veya başka malzemeler) ve web sitesi kanalıyla edinilen malzemeler “olduğu gibi” esasında ve açık ya da zımni herhangi bir garanti verilmeksizin veya herhangi bir koşula tâbi olmaksızın verilmektedir. Yürürlükteki kanunların izin verdiği azami sınırlar içerisinde Yeşil Binalar Ltd. Şti., ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet hakkı ve başkalarının haklarına tecavüz etmeme konuları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere açık veya zımni her türlü garanti ve koşulla ilgili tüm sorumluluğu şimdiden reddettiğini beyan eder. Yeşil Binalar Ltd. Şti., web sitesinde bulunan malzemelerin doğruluğu, dürüstlüğü, güvenilirliği veya benzeri başka konularda herhangi bir garanti vermediği gibi, bu malzemelerin kullanılması veya kullanılmasının sonuçları hakkında herhangi bir beyanda da bulunmamaktadır. Bu web sitesinde bulunan malzemelerde teknik yanlışlar veya tipografik hatalar bulunabilir ve bu malzemeler yanlış olabilir ya da ilgili malzemenin üretildiği tarihten sonra meydana gelen gelişmeler sonucunda yanlış hale gelebilir. Yeşil Binalar Ltd. Şti., bu bilgilerin güncel olup olmadığını kontrol etme veya bunları güncel tutma konularında herhangi bir yükümlülük kabul etmez.
13. Web Sitesinin İşletilmesi Hakkında Sorumluluğun Reddi:


Yeşil Binalar Ltd. Şti., bu web sitesini ve işletmesini sürdürmek için çaba gösterecektir, fakat web sitesinde veya işletmesinde olabilecek kusur ve hataların sonuçlarından sorumlu değildir. Web sitesinin işletmesi konusunda Yeşil Binalar Ltd. Şti., ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet hakkı ve başkalarının haklarına tecavüz etmeme konuları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere açık veya zımni her türlü garanti ve koşulla ilgili tüm sorumluluğu şimdiden ve açıkça reddettiğini beyan eder. Yeşil Binalar Ltd. Şti.: (i) web sitesinin işletmesinin kullanıcının gereksinimlerine uygun olacağı ve bu koşulları karşılayacağı; (ii) web sitesine erişimin kesintisiz, zamanında, güvenli ve virüsler, solucanlar, Truva atları veya benzeri başka zararları unsurlardan âri olacağı ya da her türlü hata veya kusurdan âri olacağı; (iii) web sitesinin kullanılmasından elde edilebilecek sonuçların doğru ve güvenilir olacağı ya da (iv) hata ve kusurların düzeltileceği ve giderileceği konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu web sitesini ziyaret etmeniz sonucunda ve nedeniyle maruz kalabileceğiniz virüsler, zararlı unsurlar, hatalar veya ne olursa olsun başka problemlerden ötürü bilgisayar donanım ve yazılımlarınızda ihtiyaç duyulabilecek servis, onarım veya düzeltme işlemlerinin tüm giderlerinden sorumlu olacaksınız (ve Yeşil Binalar Ltd. Şti.’in bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır).
14. Sorumluluğun Sınırlandırılması:


Yürürlükteki kanunların izin verdiği sınırlar içerisinde, ihmalimizden ya da yanlış beyan veya sır tutma eylemlerimizden kaynaklanan veya bunların neden olduğu ölüm veya bedensel yaralanmalarla ilgili sorumluluklarımızı ya da yürürlükteki kanunlara göre reddedilemez veya sınırlandırılması mümkün olmayandiğersorumluluklarımızı herhangi bir şekilde reddetmiyor ve sınırlandırmıyoruz. Yürürlükteki kanunlara tâbi olarak Yeşil Binalar Ltd. Şti. ve/veya Yeşil Binalar Ltd. Şti. şirketleri ya da onların lisans verenleri veya lisans alanları, (a) web sitesinin ya da web sitesinde bulunan herhangi bir malzemenin kullanılmasından ya da kullanılamamasından ya da (b) web sitesinin herhangi bir kullanıcısının eylem ve davranışlarından kaynaklanabilecek ve sözleşmeye, haksız fiile (ihmal de dâhil) veya başka bir hukuki nedene dayanan, kâr kaybı, şerefiye kaybı, iş fırsatı kaybı, bedensel yaralanma (ölüm de dâhil) ve mal hasarları da dâhil olmak üzere doğrudan, dolaylı, özel, arızi, netice kabilinden veya benzeri başka zararlar için ya da cezai tazminatlar için size karşı ya da başka gerçek veya tüzel kişilere karşı ne olursa olsun hiçbir durum ve koşulda sorumlu tutulmayacaktır. Yeşil Binalar Ltd. Şti. veya onun bir yetkili temsilcisine bu tip zararların olabileceği önceden bildirilmiş olsa bile Yeşil Binalar Ltd. Şti. kesinlikle sorumlu tutulmayacaktır. Bu zararlar, hatalar, ihmaller, iş kesintileri, kusurlar, adem-i ifa durumları, veri kayıpları veya verilerin bozulması, işletme veya iletimdeki gecikmeler, hat kesintileri ve arızaları veya bilgisayar virüsleri, solucanları, truva atları dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri başka zararları unsurların sebep olabileceği zarar ve ziyanları veya yaralanmaları da kapsayacaktır. Yeşil Binalar Ltd. Şti., Kullanıcı İçeriklerinin niteliği ve içeriğinden ya da Kullanıcı İçeriklerinde bulunabilecek hakaret, iftira, ihmal, yalan, müstehcenlik, pornografi, kutsal değerlere küfür ve saygısızlık, tehlike, yasadışı içerikler, fikri mülkiyet haklarına tecavüz, hata ve kusurlar ve yanlış bilgilerden dolayı hiçbir sorumluluk veya mesuliyet üstlenmemektedir. Yürürlükteki kanunlar; netice kabilinden veya arızi zarar ve ziyanlarla ilgili sorumlulukların reddedilmesine veya sınırlandırılmasına ya da belirli bazı garantilerin hariç tutulmasına izin vermeyebilir. Dolayısıyla, yukarıda sayılan sorumluluğun reddi veya sınırlandırılması beyanlarının bazıları sizin için geçerli olmayabilir. Bununla birlikte, Yeşil Binalar Ltd. Şti.’nin size karşı zarar ve ziyanlarla ve dava sebepleriyle ilgili olarak sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal de dâhil) veya başka hukuki nedenlerden kaynaklanan toplam hukuki sorumluluğu sizin web sitesine erişmek karşılığında ödediğiniz ücreti (varsa) hiçbir durumda ve hiçbir sebeple geçmeyecektir.
15. Tazminat Sorumlulukları:


Yeşil Binalar Ltd. Şti.’i, Yeşil Binalar Ltd. Şti. şirketlerini ve onların vekilleri, acenteleri, lisans alanları, külli ve cüz’i haleflerinin her birini, sizin web sitesini kullanmanızdan, tarafınızca sunulan Kullanıcı İçeriklerinin bu Kullanım Koşullarında izin verildiği gibi kullanılmasından ve/veya sizin bu Sözleşme kapsamındaki beyan, garanti, tekeffül veya taahhütlerinizi ihmal etmenizden ya da ihmal ettiğiniz iddialarından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı her türlü ve her cinste tüm tazminat talepleri, dava veya takipler ve bunlarla ilişkili makul hukuki ücretler de dâhil olmak üzere her türlü zarar, ziyan, sorumluluk, masraf, borç ve giderlere karşı savunacağınızı ve onlara tüm bu zararlarını tazmin edeceğinizi kabul ve taahhüt ediyorsunuz.
16. Sona Erme:


Kullanım Koşulları ve Yeşil Binalar Ltd. Şti. Politikaları geçerliliğini koruduğu sürece yürürlükte kalacaktır. Web sitesini kullanmaya son vererek ve web sitesinden aldığınız içeriklerin tümünü imha ederek bu Kullanım Koşullarını iptal edebilir ve sona erdirebilirsiniz. Kullanım Koşullarının hükümlerinden birine uymamanız ya da ihmal etmeniz halinde, web sitesine erişmeniz de dâhil olmak üzere bu Kullanım Koşullarını ve Yeşil Binalar Ltd. Şti.Politikalarını biz de derhal sona erdirebiliriz. Sona Erme halinde, web sitesini kullanmaya devam edemezsiniz ve web sitesinden aldığınız tüm içerikleri imha etmeniz gerekir.
17. Yardım:


Bu web sitesi, sitenin kullanılmasına ilişkin bir Yardım dosyası veya başka talimatlar da verebilir. Bununla birlikte, Yeşil Binalar Ltd. Şti. web sitesinin kullanılması konusunda size herhangi bir destek vermekle yükümlü değildir.
18. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme:


Gerek bu Kullanım Koşulları gerekse Kullanım Koşullarından [sözleşme gereği, (ihmal de dâhil) haksız fiil sonucunda, kanunlara göre veya başka sebeplerle] doğan veya bunlarla ilişkili tüm ihtilâflar, kanunlar ihtilâfı prensiplerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacak ve bu kanunlara uygun olarak yorumlanacak ve uygulanacaktır. Bu Kullanım Koşullarından [sözleşme gereği, (ihmal de dâhil) haksız fiil sonucunda, kanunlara göre veya başka sebeplerle] doğan veya bunlarla ilişkili tüm ihtilâflar, dava ve takiplerde münhasıran ve sadece Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri tek yetkili olacaktır ve Kullanım Koşullarından kaynaklanan ihtilâflar, dava ve takiplerde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri ninsizin üzerinizde yargı yetkisine sahip olacağını da kabul ve beyan ediyorsunuz.
19. Bölünebilirlik:


Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün herhangi bir sebeple yasadışı veya hükümsüz olması ya da ifa edilemez sayılması halinde, o hüküm Kullanım Koşullarından ayrılmış sayılacak ve bu durum Kullanım Koşullarının kalan hükümlerinin geçerliliğini ve ifa kabiliyetini etkilemeyecektir.
20. Feragat:


Yeşil Binalar Ltd. Şti.’nin Kullanım Koşullarının herhangi bir maddesini veya kısmını ifa etmemesi ya da yerine getirmemesi, herhangi bir şahsın geçmiş veya gelecek fiil veya ihmallerinden ötürü Yeşil Binalar Ltd. Şti.’nin Kullanım Koşullarından doğan herhangi bir hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya böyle yorumlanmayacaktır. Yeşil Binalar Ltd. Şti.’nin herhangi bir parayı alması ve tahsil etmesi ya da herhangi bir şahsın Yeşil Binalar Ltd. Şti.’nin eylemlerine dayanması da Kullanım Koşullarının herhangi bir maddesi veya kısmından feragat edildiği anlamına gelmeyecek veya böyle yorumlanmayacaktır. Ancak ve sadece Yeşil Binalar Ltd. Şti.’in bir yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış kesin ve yazılı bir feragat beyanı kanunen geçerli sayılacaktır.
21. Hukuki Etki:


  • Kullanım Koşullarında paragraf başlıkları sadece kolaylık olması için konulmuş olup herhangi bir hukuki veya akdi etkisi bulunmamaktadır.
  • Ziyaret ettiğiniz siteye geri dönmek için, lütfen tarayıcınızda (browser) geri butonuna basınız.
  • Telif hakkı © 2021. Tüm hakları saklıdır.