top of page

Sürdürülebilir Mimari Tasarım

Güncelleme tarihi: 25 Ağu 2020

Sürdürülebilir Mimari Tasarım, dünyanın sonunu getirecek olan küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önüne geçmek, pandemilerle mücadele etmek, doğaya uyumlu yapılaşma için bir tercih değil, bir zorunluluktur.

Dünyamız ve onun içinde yaşattığı 7,7 milyar insan ve ekolojik çeşitliliğin hayatının devam edebilmesi için sürüdürülebilir binalarda ve şehirlerde yaşamak zorundayız. Bu nedenle COVID-19 sonrası dönemin gösterdiği gerçeklik olarak sürdürülebilir binalar nasıl yapılır ve nasıl işletilir noktasında her gün gelişen teknolojiye uygun olarak binalar yeşil bina veya sürüdürülebilir mimari tasarım içinde yapılmalıdır.

Sürdürülebilir Bina veya Yeşil Bina Nedir?

Belirli standartlara uyarak tasarlandığı ve yapıldığı için yaşayanlara ve çevreye standart binaların verdiği zarardan daha az zarar veren tasarım ve inşaat pratiğine sürdürülebilir bina veya yeşil bina denilmektedir. Sürdürülebilir binalar;

 • Araziyi en uygun şekilde değerlendiren,

 • Dönüşebilen ve geri kazanılabilen malzemeleri kullanan,

 • Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen,

 • Fosil yakıtları olabildiğince az tüketen,

 • Gün ışığından maksimum şekilde yararlanan,

 • İç hava kalitesi yüksek olan ve seviyesini denetleyen,

 • Akustik sağlığı olan,

 • Isıtma, soğutma ve aydınlatma giderlerinde tasarruf sağlayan,

 • Su tasarrufu yapan, gri su kullanan, yağmur suyu toplama ve arıtımına önem veren, daha az atık su üreten,

 • Katı atık yönetimi yaparak daha az katı atık üreten,

 • Çatı, duvar, pencere yalıtımını en üst düzeye çıkaran binalara sürdürülebilir veya yeşil binalar diyebiliriz.

Sürdürülebilir Mimari Tasarım Neden Gereklidir?

 • Kaynak Tüketimi ve çevreye verilen zararın önüne geçecek etik ve pratik sürdürülebilir inşaat yapma tekniklerini binanın ve bileşenlerinin yaşamı süresince sunması

 • Yaşam döngüsü maliyet analizi LCC (Life Cycle Cost Assessment) yapıldığında standart bir binaya göre çok daha karlı olması

 • İç Ortam Çevre Kalitesinin (IEQ) yüksek olması:

 1. Binaya Bağlı Hastalıklar (BRI)

 2. Birden Fazla Kimyasala Duyarlılık (MCS)

 3. Hasta Bina Sendromu (SBS)

Yeşil binalar, tasarım aşamasından başlayarak binanın kullanıma açıldığı ana ve binanın işletme süresince geçen tüm sürecin sürüdürülebilir, verimli ve olabildiğince yenilenebilir enerji kullanarak üretilen projeler olarak tanımlanır. Sürdürülebilir binalar; etkin su yönetimi, enerji kullanımı,  etkin ısıtma soğutma, doğal veriler ışığında tasarım, doğal kaynakları maximize ederek yapay ısıtma soğutma sistemleri ve bu sistemlerin maliyet açısından getirdiği yüklerin minimize edildiği yapılardır. ECOBUILD, sürdürülebilir bina tasarım sürecinde yeşil bina kavramına ait bu verileri ölçerek ve bilerek bir tasarım oluşturma yanında, temel tasarım prensipleri gereği tüm bu verileri bina performansını maximuma çıkaran, sağlıklı ve yaşanabilir mekanların üretimi, düşük maliyetli yapılar, uzun vadedeki kullanımı, mekan kalitesi, insan ve çevre üzerindeki etkileri dikkata alan kurgular gerçekleştiri. ECOBUILD, tarafından gerçekleştirilen her bina veya şehircilik projesi sürdürülebilir bina kavramına uygundur.


Sürdürülebilir Mimari Tasarım Süreci

Sürdürülebilir mimari kavramı, yapı tasarım süreçleri için günümüzde kaçınılmaz bir nokta olarak ortaya çıkmaktadır. Binaların dünyadaki sera gazı salımlarının %70’inden sorumlu olduğu bilinmektedir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele için sürdürülebilir bina ve şehircilik projeleri gerçekleştirmek insanoğlu için bir tercih değil zorunluluktur.

Binaların enerji verimli olması sürdürülebilir mimari tasarımda tek amaç değildir. Sürdürülebilir mimari prensipleri enerji ve su tüketimi tasarruflarının ötesinde, pandami ve enfeksiyonlara dayanımlı, iklim değişikliğine dirençli, iç çevre kalitesi yüksek, doğayı koruyan ve yenileyen, insan ve doğanın sağlığını dikkate alan binaları tanımlamaktadır.

Yeşil binalar iç çevre kaliteleri nedeni ile bir çok fonksiyonları ile insan sağlığını korumakta, dünya ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

Sürdürülebilir mimari’nin hedefi üst ölçekten alt ölçeğe kadar inen tasarım sürecinde, yerel malzeme, altyapı, iklim, teknoloji, doğal kaynaklar gibi içinde bulunduğu bağlamsal verileri kullanarak, uzun vadede gelecek nesiller için kendi kendine yetebilen binalar tasarlamaktır. Bu tasarımlar yeşil binalardan, sıfır enerji binalar, net pozitif enerji binalar, sıfır karbon binalar seviyesine kadar uzanabilmektedir.


ECOBUILD sürdürülebilir binalar, etkin enerji kullanan ve düşük maliyetli yapılar tasarlamanın yanında, sürdürülebilir mimariyi bunların ötesinde değerlendirerek doğanın sunduklarını sadece insanlar için kullananan bir tasarım anlayışını değil, aynı zamanda doğa için de kendini yenileyen, esnek ve yeniden üreten bir tasarım anlayışına sahiptir. Bu sayede sürdürülebilir binalar sadece insan hedefli değil doğa hedefli olarak ele alınmaktadır.


LEED v3 Silver
İzmir Adnan Menderes Hava Limanı

Sürdürülebilir mimari’nin sadece yakın çevresi ile ilişkili olmadığı, herhangi bir döneme ya da zamana hizmet etmediği ve gelecek nesiller için de kullanılabilir olması gerektiği artık kaçınılmaz bir sonuçtur. ECOBUILD bu anlayışı sürdürülebilir mimari’de her ölçekte ve tasarımın her evresinde ele almakta, kültürel mirasa da saygılı tasarımı gerçekleştirmektedir. Proje alanının doğal verilerini Etik, Ekolojik, Ekonomik değerler arasındaki dengeyi kurarak değerlendiriyoruz. ECOBUILD’in sürdürülebilir mimari’deki insan ve doğa merkezli tasarım anlayışı her zaman doğanın verilerini en iyi şekilde kullanarak demokratik, esnek, uzun vadeli ve sosyal sorumluluk ilkeleri ile eşleşen bir düşünce anlayışıyla ortaya çıkmaktadır.


Sürdürülebilir Mimaride Liderlik

ECOBUILD’in sürdürülebilir mimari tasarım süreci, entegre tasarım ile gerçekleşmektedir. Entegre sürdürülebilir mimari tasarım sürecine mimarlar, yeşil bina uzmanları, şehir plancıları, peyzaj mimarları, iç mimarlar, mekanik ve elektrik proje grupları, akustik uzmanlar, iş verenlerimiz ve projenin diğer paydaşları katılmaktadır. Sürdürülebilir mimari için projenin ilk aşamasından başlayarak, tasarım, proje geliştirme, proje yönetim, finansal organizasyon, iş birliği ve iş veren talepleri ile kesin ve mutlak bir zaman yönetimini öngören katılımcı bir çalışma süreci oluşturulmaktadır. Sürdürülebilir tasarım yaklaşımı entegre düşünme prensibine dayanmaktadır.


Entegre tasarım sürecinin her aşamasında sürdürülebilir mimari’yi destekleyen prensipler tasarım sürecinin evrelerinde düşünülerek, irdelenerek ve uygulanarak çözülmektedir. Sürdürülebilir mimari’nin uzun vadede, kalıcı, yenilikçi, inovatif, doğa için kendini var eden ve içinde bulunduğu doğal döngüye zarar vermeyecek şekilde konumlanması hedeftir.


Havalimanı su gerektirmeyen bitkilendirmeye sahip.
Adnan Menderes Havalimanı'nın cephesi kuşlara duyarlı.

Sürdürülebilir Bina Tasarımı ve Danışmanlığı

ECOBUILD sürdürülebilir mimari tasarım yanında, yeşil bina, altyapı, şehircilik sertifikasyon sistemleri konusunda da akredite olarak danışmanlık yapmaktadır. ECOBUILD, dünyadaki tüm sertifika sistemlerinin oluşmasına katkı vererek ve onların çok önemli rehberler olduğunu bilerek, tüm yeşil bina sertifikasyon sistemlerine uygun teknik tasarım seviyesinde gerçekleştirmektedir. Bu tecrübe işverenler için çok önemli zaman ve para tasarrufları ve sayısız avantajlar sağlamaktadır. Sürdürülebilir mimari tasarımlarda uygulamakta olduğumuz sistemler:

 1. LEED

 2. WELL

 3. WELL COVID-19 Healthy Building

 4. BREEAM

 5. DGNB

 6. Passive House

 7. Envision

 8. SITES

 9. TRUE

 10. ParkSmart

 11. RELI

 12. PEER

ECOBUILD sürdürülebilirlik prensipleriyle üretilen 20 yıllık bir proje geçmişine sahip, 70’dan fazla sürdürülebilir projenin gerçekleşmesini sağlamıştır.


ECOBUILD, sürdürülebilir mimari tasarım konusunda dünyada saygınlık kazanmıştır.

Dünyanın en büyük yeşil bina ve çevre kuruluşu olan USGBC - ABD Yeşil Binalar Konseyi jürisi tarafından, 2020 yılında ECOBUILD’in gerçekleştirdiği Ankara'da Park Mozaik Yeşil Konut Projesi “LEED Yılın Projesi Ödülü” ile ödüllendirilmiştir. Dünyada sadece ECOBUILD'in aldığı “LEED Project of the Year” sadece ECOBUILD için değil Türkiye konut sektörü için de anlamlı bir ödüldür. Onlarca farklı kriter ile verilen USGBC LEED Yılın Projesi Ödülü, dünya çapında önemli projeler ile yarışmıştır. ECOBUILD’in yürütmüş olduğu projelerdeki başarı, LEED Sertifikasının gelişimine verdiği katkı, yüzlerce yeşil bina uzmanının eğitimi, yine yüzlerce yeşil yapı malzemesinin oluşmasını sağlaması ailesi olarak gördüğü siz paydaşlarından aldığı güçle olmuştur.

ECOBUILD olarak yaptığımız birçok projemiz sıfır su tüketimi seviyesinde, bir çok projemiz ise TS 825 standardına göre %85 daha enerji verimli. Sürdürülebilir binalar sera gazı salımları diğer binalar göre yaşam döngüsü içinde %70 oranında daha az olabiliyor. Sıfır su, atık ve enerji binalarda ise bu oran %99'a varabiliyor.

ECOBUILD, 2018 yılında USGBC - ABD Yeşil Binalar Konseyi tarafından, projelerinde göstermiş olduğu üstün başarılar nedeni ile “Yeşil Bina Lideri Ödülü” ile ödüllendirilmiştir. Avrupa’da sadece 3 firmanın aldığı, etik değerlerin en üst düzeyde tutulduğu ve her kararın seçim ve oylama ile alındığı bir dünya çevre merkezi olan USGBC'den bu ödüle sahip olmak oldukça zorlu bir süreçtir. Bu ödül sadece ECOBUILD için değil Türkiye için de anlamlı bir ödüldür. Onlarca farklı kriter ile verilen USGBC Yeşil Bina Lideri ödülü, çok çalışma, yaptığı işi sevme, sürekli ar-ge iyi bir çevreci olma, projelerdeki başarı ve en önemlisi tüm bunları güçlü/kaliteli bir şirket yapısı ile kurumsallaştırılma ile elde edilebilmektedir. 


Sürdürülebilir Mimari Tasarım İçin ECOBUILD ile Tanışın

ECOBUILD’in sosyal medya sayfalarını USGBC dahil dünyadaki tüm çevre liderleri olarak 35.000 takipçi takip etmektedir. ECOBUILD sadece Türkiye’de değil dünyada yeşil bina hareketine büyük bir ivme kazandırmıştır. ECOBUILD, ABD Dışişleri Bakanlığı Denizaşırı İnşaatlar Birimine Yeşil Bina konusunda danışmanlık hizmeti sunan tek Türk firmasıdır. 2009 yılından bu yana yürütmüş olduğu projelerdeki başarı, LEED Sertifikasının gelişimine verdiği katkı, yüzlerce yeşil bina uzmanının eğitimi, yine yüzlerce yeşil yapı malzemesinin oluşmasını sağlaması ECOBUILD’in ailesi olarak gördüğü siz paydaşlarından aldığı güçle olmuştur.


1.440 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Коментари


bottom of page