top of page

USGBC Yani ABD Yeşil Binalar Konseyi Nedir?

United States Green Building Council kelimelerinin baş harflerinden oluşan USGBC, Amerika Birleşik Devletleri Yeşil Binalar Konseyi’dir. USGBC, dünyanın en büyük çevre ve bina teknolojisi geliştiricisi kuruluşudur.

USGBC, ABD Yeşil Bina Konseyi, dünya çapında yeşil binalar ve şehirler için en fazla tercih edilen sertifikalandırma veya derecelendirme programı olan LEED sistemi ile, sürdürülebilir ve müreffeh bir geleceğe adanmış bir sivil toplum kuruluşudur. USGBC, dünyada bina teknik yönetmelikleri yayınlayan kuruluşların başında gelmektedir. USGBC, yeşil ve sağlıklı binaları tanımlayan rehberleri ile yeşil bina sektöründe dünyada en fazla tercih edilen ve en kapsayıcı sistem olan LEED Yeşil Bina Derecelendirme Sisteminin tüm binalar ve şehirler için kriterleri tanımlayan teknik ar-ge çalışmalarını yapmaktadır. Aynı zamanda LEED eğitim sistemleri, LEED Akredite Uzmanlıkları için gerekli şartlar, konferans ve fuarlar konusunda çalışmaktadır. USGBC tüzüğüne buradan ulaşabilirsiniz.

USGBC’nin vizyonu, binaların ve toplulukların bir nesil içindeki tüm yaşamın sağlığını ve canlılığını yeniden canlandıracak ve sürdürecek olmasıdır. 2020 Vizyonu dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

USGBC’nin misyonu ise, binaların, mahalle ve şehirlerin tasarım, inşa ve işletilme şekillerini dönüştürerek, yaşam kalitesini artıran çevresel ve sosyal olarak sorumlu, sağlıklı ve müreffeh bir ortam sağlamaktır.

USGBC'nin Başkanı ve CEO'su Mahesh Ramanujam'dır. Taryn Holowka Kıdemli Başkan Yardımcısı, Pazarlama, İletişim ve Savunuculuk Sorumlusudur. Sarah Alexander, Melissa Baker, Kim Heavner, Kıdemli Başkan Yardımcılarıdır. USGBC'nin tüm yöneticilerine buradan ulaşabilirsiniz.

USGBC merkezi, ABD Washington’dadır. USGBC, yeşil binanın ne anlama geldiğini ölçmek ve tanımlamak ve sürdürülebilir binalar geliştirmek için bir yol haritası sağlamak amacıyla LEED'i yaratmıştır. LEED ile bina ve şehirlerde çevresel etkiyi azaltmak için evrensel olarak kabul edilmiş bütünsel bir sistem temeli oluşturmuştur.

USGBC’nin Rehber İlkeleri

Vizyon ve misyonun yanı sıra, USGBC’nin yol gösterici ilkeleri, kuruluşun çalışmalarının dayandığı küresel temeli ve stratejinin büyüdüğü fikir ve hayal gücünün ufuklarını belirlemektedir. Ayrıca USGBC'nin içindeki ve dışındaki çalışmaların başarısını ve bütünlüğünü değerlendirdiği temel olarak hizmet ederler.

Doğayla Geri Dönüşüm İnsanlık

USGBC, insan faaliyetleri ve doğal sistemler arasında bir uyum yaratmaya ve restore etmeye çalışacaktır.

Üçlü Kar Hanesinin Tanıtımı

USGBC, çevresel, sosyal ve ekonomik refah arasında sağlıklı ve dinamik bir dengeyi açıklayan ve güçlendiren sağlam üçlü kar hanesi çözümleri (insanlar, gezegen, kâr) izleyecektir.

Çevre Liderliği

USGBC, daha sağlam üçlü bir temelle belirlenen toplumsal modelleri savunarak hem yenilikçi hem de evrimsel liderliği teşvik edecektir.

Toplumsal Eşitlik

USGBC, tüm topluluklara ve kültürlere saygı duymaya devam edecek, ortaklıklar ve girişimler yoluyla erişimini genişleten fırsatları kucaklayan tamamen kapsayıcı bir hareket olmayı hedefleyecektir.

Temel Dürüstlük

USGBC, küresel çevrenin, ekosistemlerin ve türlerin sağlığını korumak, eski haline getirmek için teknik ve bilimsel verilerin kullanılmasında ihtiyati ilke ile yönlendirilecektir.

USGBC ve LEED’in Gelişimi

1993 yılının Nisan ayında Rick Fedrizzi, David Gottfried ve Mike Italiano, 60 şirketten temsilciler ve Amerikan Mimarlar Enstitüsü'nün kurucu toplantısı için birkaç sivil toplum kuruluşunu bir araya getirdiler. Daha sonra, tüm inşaat endüstrisini kapsayan açık ve dengeli bir koalisyon ve daha sonra LEED olacak yeşil bir bina derecelendirme sistemi için ortak fikirler paylaşıldı.

1993 İlk yıllar

1990'lar, daha iyi binalar oluşturmak için bu sistemleri –insanları ve doğayı göz önünde bulundurarak- optimize etme ihtiyacının giderek daha fazla fark edildiği devletler atarından da görüldü.

LEED’in gelişimi 1993 yılında USGBC'nin kurulmasından üç kişi tarafından büyüdü: David Gottfried, Mike Italiano ve örgütün başkanı, CEO'su ve kurucu başkanı olarak görev yaptı.


1998 LEED v1.0

1998 yılında, USGBC başarıyla LEED v1.0’ı geliştirdi ve 19 projeyi pilot olarak test etmeye başladı. Pilot programın başarısının ardından LEED for New Construction Mart 2000'de halka açıldı.


2001 LEED v2.0 ve Greenbuild

Mart 2001'de, pilot programdan çıkarılan derslerden yararlanan USGBC, LEED 2.0'ı başlattı.Yeni pazar sektörlerine geçişini sürdüren USGBC, ilk ilköğretim okulunun Kasım 2002'de Statesville, NC'deki Üçüncü Dere İlköğretim Okulu olan LEED Gold'a ulaştı. Bu arada, yeşil bina endüstrisindeki heyecan ve talebin bir yansıması olarak USGBC, Greenbuild Uluslararası Konferansı ve Fuarını Austin, Teksas'ta yaklaşık 4.000 katılımcıyla gerçekleştirdi.


2003 Yeşil Bina Patlaması

2003, LEED için bazı önemli gelişmelere sahne oldu. USGBC büyüyen, kar amacı gütmeyen, güç toplayan, personel ve kaynaklar olarak olgunlaştı ve önceki yıl 2002’de LEED v2.1'i piyasaya sürdü. Nisan ayında, Mevcut Binalar için LEED ve Ticari İç Hacimler için LEED pilot testlerine başlarken, Ekim ayında Core ve Shell için LEED piyasaya sürüldü. Kasım ayında, Washington DC'deki National Geographic Society binası, LEED sertifikalı ilk mevcut bina oldu.

2004 yılının Nisan ayında LEED önemli bir kilometre taşına ulaştı: 100 sertifikalı proje.


2009 LEED v2009

USGBC, Nisan 2009'da LEED v2009'u piyasaya sürdü. Selefi LEED v2.2'deki birçok iyileştirme arasında LEED v2009, Çevre Koruma Ajansı'nın TRACI (Kimyasal ve Diğer Çevresel Etkilerin Azaltılması ve Değerlendirilmesi Aracı) ve ağırlıklarına göre krediler için ağırlıklandırmalar başlattı. Bu çerçevede LEED sadece puan veren değil, dünyanın en kapsamlı çevresel etki değerlendirme aracı ile birleştirilmiş, çevresel etkileri ölçülebilir bir derecelendirme sistemi oldu. Bu sistem Ulusal Standartlar Enstitüsü tarafından geliştirilmiştir. Bu ilerleme LEED'i çok daha hassas değerlendirmeler yapan bir sistem haline getirdi ve yeşil binalarda hangi kredilerin (konu başlıklarının) en önemlileri olduğunu gösterdi. İlk kez tahsis edilen kredi değerlerinin arkasında objektif bilimsel çalışmalar vardı. Dünyanın en önde gelen üniversite, akademi, sektör, sermaye, devlet ve bilimsel desteği ile LEED sistemi olgunlaştı.


Aynı yıl, USGBC, 2101 L St. Binası, 2010 yılında 5000. LEED projesini onayladı.

2015 LEED v4

LEED v4, 2015 yılında daha fazla esneklik, performansa dayalı, akıllı şebeke yaklaşımı, malzeme ve kaynaklara vurgu, suya kapsamlı bir yaklaşım ve aerodinamik dokümantasyon da dahil olmak üzere önceki sistemlere göre birçok yeni iyileştirme ile geldi. LEED v4 yeşil binalar için çıtayı yükseltmeye devam etti.

2019 LEED v4.1 ve yeni bir Yaşam Standardı

LEED v4.1 herkes içindir fikri ile geldi. Güncellenmiş referans standartları ile daha kapsayıcı ve projelerin bina performansı izleme yoluyla LEED puanları kazanmasına izin veren bir sistem olarak tanımlandı. Ayrıca, yeni metodolojiler tarafından desteklenen performans sonuçlarını ve performansı sürekli olarak ölçmek için basit bir veriye dayalı yolu entegre ederek performansı artırmaya devam etti. LEED sertifikalı yapılardan alınan dersler, benzersiz pazarlara yönelik çözümler geliştirmek için mevcut binalara, konut projelerine ve şehirlere USGBC’nin daha derinlemesine bakmasını sağladı.


USGBC, LEED yeşil bina sertifikası ile bina sahipleri ve son kullanıcılar, emlak geliştiricileri, tesis yöneticileri, mimarlar, tasarımcılar, mühendisler, genel yükleniciler, taşeronlar, ürün ve bina sistemi üreticileri, devlet kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar dahil olmak üzere çeşitli küresel bir pazara hizmet vermektedir.


USGBC’nin üye organizasyonları, küresel LEED profesyonel kimlik sahipleri ağı ve ABD’deki ve tüm dünyadaki yerel topluluk liderleri ağı, USGBC’nin temel çabalarının kalbidir. Üyeler, USGBC'nin inşa edilmiş çevreyi bir nesil içinde eğitim, sosyal yardım ve savunuculuk yoluyla dönüştürme misyonunu gerçekleştirmek için yerel topluluklar faaliyetler yapmaktadır.

USGBC Girişimleri Nelerdir?

Yeşil Okullar Merkezi: USGBC'deki Yeşil Okullar Merkezi, her öğrencinin bu nesil içinde yeşil bir okula gitme fırsatına sahip olmasını sağlıyor, çünkü yüksek performanslı okullar yüksek performanslı öğrencilere neden oluyor. Merkez, tüm okulların öğrenmek, çalışmak ve oynamak için sürdürülebilir yerlere dönüştürülmesini sağlamak için doğrudan personel, öğretmenler, öğretim üyeleri, öğrenciler, yöneticiler, seçilmiş yetkililer ve topluluklarla birlikte çalışır.


USGBC Üyeliği: USGBC, tek bir cesur vizyona ulaşmak için çalışan topluluk liderleri, profesyoneller, işletmeler ve yenilikçilerden oluşan bir harekettir: herkes için sağlıklı, verimli ve adil binalar ve topluluklar. USGBC üyeleri etki alanlarında bir etki yapar ve daha sürdürülebilir bir inşa ortamı için hareketi ilerletir. Üye kuruluşların çalışanları kaynaklara, eğitime ve programlara özel erişim hakkına sahiptir. ECOBUILD Yeşil Binalar 2009 yılından günümüze USGBC Silver Üye Firmadır.


Education @USGBC: Bilginizi artırmak ve LEED kimlik bilgileri, AIA ve diğerleri için sürekli eğitimi yerine getirmek için sınıfının en iyisi sürdürülebilirlik ve yeşil bina eğitimine erişin. Education @USGBC, LEED v4 web tabanlı referans kılavuzunu içerir; çevrimiçi ve çevrimdışı bileşenlerle dünyanın her yerinden dilediğiniz zaman öğrenme yeteneği; ortaklar tarafından düzenli olarak güncellenen ve yenilenen on dilde içerik; tüm LEED kimlik bilgileri için sürekli eğitim gereksinimlerini karşılama yeteneği; aerodinamik bir CE raporlama deneyimi.


USGBC Savunuculuğu: USGBC'nin savunuculuk çabaları, enerji tasarrufu, yeşil bina ve yaşanabilir toplulukları ilerleten devlet, yerel ve ulusal politikaların alımını hızlandırmak için çalışır. LEED'i Daha İyi Binalar Koalisyonu'na sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için en iyi uygulama olarak referans veren 400'den fazla belediye, 32 eyalet ve 14 federal ajanstan, siyasi savunuculuk ve yeşil bina hareketi arasındaki ortaklık ABD ve global.


Greenbuild International Conference & Expo: Dünyanın en büyük yeşil bina konferansıdır ve yeşil bina endüstrisinin toplanacağı bir yer haline gelmiştir. Greenbuild ABD, Hindistan, Çin, Avrupa ve Meksika'da düzenleniyor ve en yeni, en çığır açan yeşil bina ürünleri, hizmetleri ve teknolojileri hakkında bilgi edinmek için endüstri, hükümet ve sivil toplum kuruluşlarından liderleri bir araya getiriyor. Binlerce kişi her yıl yeşil bina hareketine olan bağlılıklarını yenilemek için Greenbuild'de bir araya geliyor. Konferanslar arasında yükselen konuşmacılar, eşsiz ağ fırsatları, vitrinler, LEED atölyeleri ve her bir yerel pazardaki yeşil bina turları yer alıyor. Geçmiş konuşmacılar şunları içerir: Başkan Bill Clinton, ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, yönetmen James Cameron, kaşif ve yazar Sebastian Junger, Ret. General Colin Powell, Başpiskopos Desmond Tutu, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve eski Başkan Yardımcısı Al Gore, eski ABD Başkanı Barack Obama ve diğerleri.

445 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page