top of page

Akustik
Danışmanlık

Akustik Danışmanlık, bina kullanıcılarının sağlığını, yaşama ve çalışma kalitesini artırmaktadır. Bina yönetmelikleri ve yeşil bina sertifikaları, akustik projeleri gerekli kılmaktadır.

Akustik Danışmanlığı Hizmetleri

Bina Akustiği Danışmanlığı Nedir?

Bina akustiği; binalarda gürültüyü kontrol etmek anlamına gelmektedir. Bu, binada bir alandan diğerine gürültü iletiminin en aza indirilmesini ve mekanların içindeki sesin özelliklerinin kontrol edilmesini içerir. Bina akustiği, yapının maruz kaldığı gürültü ve titreşimi iç mekânda konforun sağlanması için minimize eder.

 

Bina akustiği, binanın kullanıcılarının sağlığı ve verimliliği için tasarım, işletim ve inşaat aşamalarını içeren mühendislik yaklaşımı ile gerçekleştirilir. Bina akustiği çalışmaları, sağlıklı ve konforlu bir iletişim için gereklidir. Bu da bina içindeki verimliliği desteklemektedir. Oteller, konser salonları, kayıt stüdyoları, konferans salonları gibi gürültü kontrolünün, ses kalitesinin ve anlaşılırlığının çok önemli olduğu yerlerde özellikle önem taşır.

 

Akustik Danışman, yapı kabuğuna etki eden gürültüyü ve titreşimi, uzman ekipleri eliyle ve modern ekipmanlarla ölçerek analiz eder. Bu bilimsel veriler doğrultusunda, uygun akustik ortamı ve gürültü kontrolü enstrümanlarını, optimal seviyede tasarlayarak, akustik mühendislik hesaplamaları ve akustik simülasyon yazılımlarıyla çözümleyip raporlar.

 

Yapı kabuğuna etki eden çevresel gürültü ve titreşim (trafik veya kalabalık gibi) iç gürültü seviyelerini ve yapısal titreşimi etkiler. Bu durum bina kullanıcılarının sağlık ve yaşam konforunu negatif yönde etkiler. Akustik danışman, gürültü ve titreşimi kontrol etmek, hafifletmek için bina cephe sistemleri tasarımından, malzeme seçimi ve montajına kadar pek çok konuda detaylı çözüm önerileri sunar.

 

Proje müelliflerine sunulan rapor doğrultusunda, cephe elemanlarının tasarımı, çevresel ses kirliliğinin azaltılması doğrultusunda fiyat performans verileri korunarak optimal bir performansta yapılandırılır.

Akustik Danışmanlık Hizmet Başlıklarımız Nedir?

 •     LEED ve WELL Kriterlerine Uygun Akustik Proje Danışmanlık Hizmetleri

 •     Akustik Tasarım ve Projelendirme Hizmetleri 

 •     Akustik Danışmanlık Hizmetleri 

 •     Akustik Modelleme

 •     Akustik Raporlama

 •     Akustik Strateji Raporu

 •     Yapı Akustiği Danışmanlık Hizmetleri

 •     Bina Akustiği Danışmanlık Hizmetleri

 •     Hacim Akustiği Danışmanlık Hizmetleri

 •     Akustik Malzemelerin Teknik Danışmanlığı

 •     Sistem Detaylarının Hazırlanması

 •     Teknik Şartnamelerin Hazırlanması

 •     Çevresel Gürültü Haritalama ve Raporlama

 •     Elektro-akustik Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri

Akustik Danışmanlık Hizmet Başlıkları

Farkımız Nedir?

Akustik Danışmanlıkta Sektörden Farkımız Nedir?

LEED veya WELL sertifikası gibi uluslararası yeşil bina sertifikası hedefli projelerde uzmanız. 

Alanında tecrübeli ve ulusal ve uluslararası bir çok referansı olan, mimari akustik danışman, inşaat mühendisi ve pek çok teknik personelle birlikte yürüttüğümüz akustik danışmanlık birimimiz, cephe akustiği dışında pek çok akustik danışmanlık faaliyetini de başarıyla yürütmekte olup, yurt içi ve yurt dışı projelere farklılık yaratan katkılar sağlamaktadır.

 

Akustik danışmanlarımız iç mekân akustiği, konser salonları, cephe akustiği ve konferans merkezleri konusunda daima uluslararası standartlarda raporlama yapmış Türkiye’ nin akustik danışmanlık alanında önde gelen teknik insanlarından oluşmaktadır. Mimari ve mühendis kadromuz; iç mekân / oda (hacim) akustiği, cephe akustiği, ses izolasyonu & gürültü kontrolü, titreşim kontrolü & yapısal dinamik, ses-görüntü & entegre iletişim sistemleri, ölçüm, bilgisayarlı-modelleme & analiz, analiz/tasarım programları & ölçüm ekipmanları konusunda akreditedir. 

 

Maliyet ve süre optimum akustik danışmanlık yapmaktayız. Fayda/maliyet gözetilerek yapılacak çalışmada en fazla gürültü kirliliğini en optimal malzemeyle sönümleme güdüleceği için maliyet, deneysel yöntemlere oranla düşük olmaktadır.

 

Proje müelliflerinden, cephe danışmanına, malzeme alımından, montaj ekibine kadar projedeki pek çok çalışana rahatlık ve güven sağlamaktayız.

 

Kanuni yaptırımları ve yönetmelik şartlarını yerine getirmekteyiz. Proje bitiminde oluşacak gürültü kirliliği sorunu en baştan çözmekteyiz. Proje başında önlem alınamadığı taktirde daha sonradan oluşabilecek gürültü kontrolüyle ilişkili istenmeyen verimsiz çözümler ve ek maliyetleri ortadan kaldırmaktayız. Gürültüyle ilişkili sorunların çözümünde yüksek hızda çözüm sunabilmekteyiz.

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe Uygun Akustik Danışmanlık Nedir?

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe Uygun Bina Akustik Projesi: Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin kullanımında insanların maruz kalacağı bina içi ve dışından kaynaklanan gürültülerin kişilere yaratacağı olumsuz etkileri önlemek üzere akustik ve yalıtım değerlerinin incelenmesi sonrasında binanın inşasında kullanılacak malzemelerin belirtildiği projedir. Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereği belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan tüm binalarda akustik proje uygulanması gerekliliktir.

 

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe Uygun Bina Akustik Raporu: Yapı ruhsatlarının alınma aşamasında binaların gürültüye karşı korunması hakkındaki yönetmelik gereği bina akustik raporu bir gerekliliktir. Yapılacak olan binalardaki akustik değerlerin ve yalıtımın değerlendirilmesi için bina projenizi inceleyerek bina akustik raporunuz sertifikalı uzman çalışanlarımız tarafından en kısa sürede ve en uygun şartlarda tarafınıza sunulmaktadır. 

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe Uygun Akustik Danışmanlık

Akustik Ölçüm ve Denetim Hizmetleri

Akustik Ölçüm Hizmetleri

 • Akustik Ölçüm ve Raporlama

 • TS, ISO, EN, ASTM Standartlarına Göre Akustik Ölçümler 

 • TSE Akustik Laboratuvarları’nda Ölçüm Hizmetleri

 • Çevresel Gürültü Ölçümleri

 • Yapı Akustiği Ölçümleri

 • Yalıtım Düzeyi Ölçümleri

 • Ses Basınç Düzeyi Ölçümleri

 • Tesis İçi Gürültü Haritalaması 

 • Yansışım Süresi ve Hacim Akustiği Ölçümleri

 • Akustik Kamera ile Testler

 • Darbe Yalıtım Testleri

 • Titreşim Ölçümleri

 • Odalar Arası Ses Yalıtımı Ölçümleri

 • Duvar, Cephe veya Döşemelerin Ses Yalıtımı Ölçümleri

 • Anons Sistemi Ölçümleri 

 • İşçi Sağlığı Ölçümleri

 • Binalarda Yapısal Titreşim Düzeyi Ölçümleri

 • Makine Ses Gücü Düzeyi Ölçümleri

 • Frekans Analizi

 • Elektroakustik Performans Ölçümleri

Gürültü ve Titreşim Denetimi

 • Akustik Tasarım ve Projelendirme Hizmetleri 

 • Akustik Danışmanlık Hizmetleri 

 • Gürültü ve Titreşim Denetimi

 • Ses Yalıtımı Projeleri

 • Akustik Raporlama

 • Akustik Strateji Raporu

 • Tesis İçi Gürültü Denetimi

 • Gürültü Yönetmeliğine Uygun Akustik Rapor

Akustik Uygulama Kontrollüğü

 • Şantiye Kontrolleri ve Raporlama

 

Akustik Uygulamalar

 • Ses Yalıtımı Uygulamaları

 • Hacim Akustiği Düzenlemeleri 

 • Anahtar Teslim Akustik Uygulamalar

 • Özel Akustik Ürünlerin Tasarım, Üretim ve Montajı

bottom of page