ENVISION Sertifikalı

Yeşil Altyapı Projeleri

Altyapı projelerinin, çevreye duyarlı, ekonomik, sağlıklı, katılımcı olmasını hedefleyen Envision™ derecelendirme sistemi gönüllü bir sertifikasyon sistemidir.

ENVISION Yeşil Altyapı Sertifikası

Nedir?

Altyapı projelerinin, çevreye duyarlı, ekonomik, sağlıklı ve katılımcı olmasını hedefleyen Envision™ derecelendirme sistemi dünyada en geçerli olan yeşil altyapı sertifikasyonudur.

Envision™ Dünyada en geçerli olan Yeşil Altyapı Sertifikasyon Sistemidir. İş merkezi, konut ve benzeri bina inşaatları dışında toplumun ihtiyaçları için birçok altyapı projesi inşaa edilmek zorundadır. Bu altyapıların başlıcaları, yol, köprü, demiryolu, baraj, boru hattı, tünel, kentsel ulaşım ve metro gibi altyapılardır. Altyapı projelerinin, çevreye duyarlı, ekonomik, sağlıklı, katılımcı olmasını hedefleyen Envision™ derecelendirme sistemi gönüllü bir sertifikasyon sistemidir. ECOBUILD, Envision™ Denetleyici yetkisine sahiptir. 

 

Hangi Projeler Envision Sertifikası Alabilir?

Binalara verilen LEED® Yeşil Bina Sertifikasyonu gibi Envision™ Sertifikası yeşil hedefi olan;

  • Yol Projeleri,

  • Köprüler,

  • Demiryolu Hatları ve İstasyonları,

  • Metro ve Hafif raylı Sistemler,

  • Boru Hattı Projeleri,

  • Tüneller,

  • Her Türlü Enerji Üretim Tesisleri

  • Fabrika Üretim Tesisleri

gibi altyapı projelerini yeşil performansına göre sertifikalayan bir sistemdir.
 

Envision™ Yeşil Altyapı Sertifikası, ISI-Institute for Sustainable Infrastructure ve Harvard University Zofnass Program tarafından geliştirilmiştir ve ISI tarafından verilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri İnşaat Mühendisleri Odası, Amerika Mühendislik Firmaları Konseyi ve APWA tarafından kurulmuş olan ISI-Institute for Sustainable Infrastructure, Washington merkezli bir kuruluşdur. 2012 Nisan itibariyle Envision™ 2.0 sertifikasyon süreci başlamıştır.
 

ECOBUILD, Envision™ Yeşil Altyapı Sertifikasyonu Yetkili Sağlayıcısı olarak her türlü altyapı projesinin sertifikalanması konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Envision™ Projelerde Aşağıdaki Konuları İnceler.

Hayat Kalitesi

Hayat Kalitesi boyutu inşa edilen altyapının insanların hayat kalitesini nasıl etkilediğini ölçen Envision™ boyutudur. Bu kategoride altyapı projesinin çevresindeki topluma gelişme ve büyüme açısından nasıl etki ettiği incelenir. Bunun yanında projenin çevresindeki topluma en düşük negatif etkiyi yapması hedeflenir. Altyapı projeleri toplutaşım hatlarına yakın olmalı, toplutaşım ile etkileşime girmelidir. Hayat Kalitesi boyutu altyapı projelerinde yerel işgücünün kullanılmasını inceler. 

Altyapı Projelerinde Liderlik

Liderlik boyutu, inşa edilen altyapının diğer sistemlerle olan sinerjisinin nasıl oluştuğunu ölçen Envision™ boyutudur. Bu kategoride, altyapı projesinin çevresindeki toplumda yer alan tüm paydaşların katılımıyla gerçekleşmesi, uzun vadeli izleme ve bakım planlarının olması, projenin faydalı ömrünün uzatılması ve altyapıların sürdürülebilirlik yönetim sistemi konuları incelenmektedir.

Kaynak Kullanımı

Kaynak Kullanımı boyutu, doğal kaynakların altyapı inşaatları ve işletmesinde kullanım performansını ölçen Envision™ boyutudur. Bu kategoride, altyapı projesinde kullanılan malzemelerin yaşam döngüsü analizi LCA, yerel malzemelerin kullanımı, sürdürülebilir malzemelerin kullanımı, taze su ve içme suyu kullanımı konuları incelenmektedir. ​

Doğal Hayat

Doğal Hayat boyutu, doğal hayatın korunmasını hedefleyen ve projelerin ve altyapı inşaatlarının doğal hayatı koruma performansını ölçen Envision™ boyutudur. Bu kategoride, altyapı inşaatlarının hassas coğrafi bölgelere, tarımsal üretim alanlarına, rekreasyon alanlarına, biyolojik çeşitliliğe, toprak kaynaklarına, sulak alanlara ve yüzey suyuna, yağmur suyuna ve su kirliliğine olan yaklaşımı incelenmektedir. ​

İklim ve Risk

İklim ve Risk boyutu, altyapı projelerinin iklim değişikliğine karşı olan hassassiyeti ve gelecekteki iklim değişikliğinden kaynaklanan altyapı risklerini yöneten ve performansını ölçen Envision™ boyutudur. Bu kategoride, altyapı projesinin sera gazları salınımı azaltımı, hava kirleticileri salınımı azaltımı, ısı adası etkisi yönetimi, uzun vadeli iklim adaptasyonu konularına olan yaklaşımı incelenmektedir. ​

ENVISION Sertifikası

Konu Başlıkları Nelerdir?

Envision Yeşil Altyapı Derecelendirme Sistemi, projeleri 5 ana boyutta yer alan konu başlıkları ile değerlendirmektedir. 

Sıkça

Sorulan

Sorular