İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Tüm dünyada şehirler iklim değişikliğine uyum sağlamak için planlı bir yaklaşım sergilemelidir. İklim Değişikliği Eylem Planı İDEP şehir planlama yaklaşımı ile gerçekleştirilmelidir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI

Hızlı şehirleşme ve artan insan faaliyetleri atmosfere salınan sera gazlarının artmasına neden olmaktadır.

Bu durum küresel ısınma ve iklim değişikliğini doğurmaktadır. İklim Değişikliği Eylem Planı uluslararası normlara uygun olarak hazırlanmalıdır. ECOBUILD, İklim Değişikliği Eylem Planı konusunda ülkemizde danışmanlık hizmeti veren tek firmadır.

 

İklim Değişikliğinin Şehirlere Etkileri 

 • Düzensiz yağışlar ve seller

 • Sıcaklık artışı ve kuraklık

 • Fırtına ve aşırı hava olayları

 • Deniz suyu seviyesinde yükselme

 • Şehirde yaşayan hayvan ve bitki türlerinin yok olması

 • İnsanların ve ekosistemlerin yaşam olanaklarının kalmamasıdır.

Ülkemizde yer alan şehirlerin süratle İklim Değişikliğine Adapte olacak önlemleri alması İklim Değişikliği Eylem Planları yapmaları ve uygulamaları gereklidir. Mevcut politikalar ile iklim değişikliğine adapte olmadan şehirlerde yaşamak zorlaşacak, sel ve kuraklık felaketleri yanında altyapı sistemlerinin yetersizliği nedeni ile yaşam kalitesi düşecektir. İklim Değişikliğine Adaptasyon Eylem Planları dayanıklı altyapılar ve düşük emisyonlu tüketim gibi konu başlıkları yanında, şehirleşmede de yeni bir planlama anlayışı getirmektedir. Bu planlama anlayışı yeşil yapılaşma kriterlerinin şehir planlarında belirlenmesi, iklim değişikliği adaptasyonu için gerekli olan tüm kararların ve  yapılması gereken tüm uygulamaların eyleme dönüştürülmesi anlamına gelmektedir.

Yukarıda özetlenen kararlar, her şehir özelinde proje ekiplerince çalışılmalı ve tüm mekansal ve stratejik planlara yansıtılmalıdır.

 

İklim Değişikliği Eylem Planınızı Yapalım​

ECOBUILD, İklim Değişikliği Eylem Planını, emisyon raporlaması ve azaltım politikasına ilave olarak, şehir genelindeki tüm planlarda yer alan konu başlıklarında yapılması gerekli uygulamaları, tarih hedefleri ile birlikte belirleyen bir plan olarak değerlendirmektedir.

Eylem planında iklim değişikliği senaryoları ve şehirde beklenen iklim değişikliği etkileri ortaya konulmaktadır. Şehrin karbon emisyon projeksiyonu, azaltım ve uyum politikaları tüm sektörler için oluşturulmaktadır.

İl genelinde ortaya çıkabilecek olan risk ve kırılganlıklar analiz edilmekte, iklimsel kırılganlık yanında, sektörel kırılganlıklar; 

 • Halk Sağlığı 

 • Arazi Kullanımı ve Yutak Potansiyeli

 • Ormancılık, Bio-Çeşitlilik, Tarım 

 • Katı ve Sıvı Atıklar 

 • Enerji Üretim ve Dağıtımı 

 • Ulaştırma ve Lojistik

 • Su Kaynakları

 • Kamu Altyapı Hizmetleri

 • Binalar

 • Ticaret, Turizm ve Sosyal Yapı

 • Sanayi Bazında ele alınmaktadır.

 

SEKTÖR

LİDERİ

Faaliyet göstermeye başladığımız 2009 yılından bu yana, 150’nin üzerinde kamu ve özel sektör kuruluşuna danışmanlık hizmeti sunduk.