Pandemi Dayanımlı Bina Tasarımı

Küresel ısınma ve sonucunda ortaya çıkan iklim değişikliği dünya yaşamını yeni bir boyuta geçirmiştir. Binaları ve ofisleri COVID-19'a karşı dayanımlı yapmak bir tercih değil gerekliliktir.

Binalarda Pandemi ve Enfeksiyon Kontrolü

Pandemi ve Enfeksiyona Dayanımlı Bina Tasarımı Nedir?

Küresel ısınma ve sonucunda ortaya çıkan iklim değişikliği dünya yaşamını yeni bir boyuta geçirmiştir. İklim değişikliğinin dünyadaki tehlikeli etkilerinden birisi olan salgın hastalıklar ile dünya 2000’li yılların başında tanışmaya başlamıştır. Buna somut bir örnek olarak Coronavirüs hastalığı 2019 yılında başlamış, insanlığı tehdit eden önemli bir pandemi olarak dünyada yüzbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. 

İnsan sağlığını korumak için pandemilerin önüne geçilmesi şarttır. Pandemilerin engellenmesi ise sadece sağlık tedbirleri ile mümkün olmamaktadır. Binaların ve hatta şehirlerin tasarım ve planlamaları insanları pandemilerden koruyacak bir şekilde yapılmalıdır.

Günümüzde insanlar, hayatlarının %90’nından fazlasını binalarda ve kapalı ortamlarda geçirmektedir. Çalışanların ofis ortamları, konut ortamları, AVM’lerin iç ortamları, karantina merkezleri, hastaneler, eğitim kurumları binaları pandemiye ve enfeksiyona dayanımlı olmaz ise, hastalıkların bulaşma olasılıkları ve dolayısıyla bulaşma hızları artmakta, binalarda iş sağlığı ve güvenliği ortamı dahi oluşamamaktadır.

Binaların pandemiye uyumlu olması için parçacı, ürün bazlı ve kısmi çözümler sonuç vermemektedir. Binalar pandemiler için mutlaka bütüncül bir yaklaşımla tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. ECOBUILD, Pandemi ve Enfeksiyona Dayanımlı Sağlıklı Bina Tasarımı hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak oluşturmaktadır. Binalarda Pandemilerin önüne geçilmesi için, bütüncül ve çok boyutlu bir projelendirme yapmaktadır. Tüm çalışmalar uluslararası normları, WELL Sağlıklı Bina ve LEED gibi Yeşil Bina sertifikasyon şartlarını sağlamakta ve enerji verimli olmaktadır.

Pandemi ve Enfeksiyona Dayanımlı Sağlıklı Bina tasarımının uluslararası norm ve standartlara uygun tekniklerle hesaplanması, hukuki şartların küresel bazda geçerlilikleri için bir zorunluluktur.

Binalarda Pandemi ve Enfeksiyon dayanımı tedbirleri için mutlaka uzman danışmanlardan yararlanılması gereklidir. Ürün bazlı ve parçacı yaklaşımlar kesinlikle sonuç vermemektedir.

Binalar kullanıcılarının sağlığına doğrudan etki yaparlar. Bu etkiler 120 civarında hasta bina sendromunu kapsadığı gibi, çok tehlikeli olarak COVID-19 gibi pandemileri de kapsamaktadır. Binalarda bütüncül bakış açısı ile oluşturulmuş tedbirler alınmaz ise, bina kullanıcıları çok kısa süre içinde bulaşıcı hastalığa maruz kalmakta, uzun süren tedavi sürecinde çalışamamakta, sağlık giderleri devlete ve işverenine yük olmakta, hatta COVID-19 gibi pandemilerde ise büyük oranlarda ölebilmektedir. COVID-19 6 ay içinde dünya ekonomisine 6 trilyon USD zarar vermiştir.

 

Bozulan iklim hiçbir zaman eski haline dönmeyeceğinden, pandemiler de sürekli olarak hatta artan oranda insanlığı tehdit etmeye devam edecektir. Dünyada halen bir çok pandemi hayvanlarda da yaşanmaktadır. Bu nedenle COVID-19 ve öncülleri olan SARS ve MERS gibi vektör virüslerin neden olduğu pandemilere geçici olarak değerlendirme yapılmamalıdır. Pandemilerin olumsuz etkileri binalarda ve şehirlerde artarak yaşanmaya devam edecektir. 

 

İşte bu nedenle binaların, şehirlerin, altyapıların, ekonomi, sosyal sistemler ve ekosistemlerin iklim değişikliğinin beklenen etkilerine karşı dirençlerinin arttırılması gereklidir. Bina projeleri geleneksel yaklaşımlar ile yapılmaya devam etmemelidir. Mevcut geleneksel bir bina tasarım pratiğinin pandemilere karşı dayanımlı olmadığı COVID-19 pandemisi ile kanıtlanmıştır.

 

ECOBUILD, Pandemi ve Enfeksiyona Dayanımlı Sağlıklı Bina Tasarımı hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak oluşturmaktadır.

 

 1. Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Sıhhi Tesisat Sistemleri

 2. Elektrik-Aydınlatma Sistemleri

 3. Mimari Tasarım Kriterleri

 4. İşletme Aşaması Uygulamaları

 5. İnşaat / Renovasyon Aşamalarını İlgilendiren Tedbirler

 6. WELL ve LEED Standartlarının Uygulanması

 

Binalarda Tedbirler Bütüncül Olarak Ele Alınmalıdır

Bilinen Uygulamalar Yetersizdir ve Mimari Tasarım Gereklidir

Salgın hastalıklar devam edecektir. Salgın hastalık sonrası ekonominin yeniden çarklarının dönmesi için binalar ve diğer çalışma ortamları salgın hastalıklara karşı dayanıklı hale getirilmelidir. Çalışma ortamları dayanıklı hale getirilmez ise, salgın hastalık tekraralanabilecek, kısa sürede hassas kurumlar da dahil olarak devlet mekanizmasını olumsuz etkileyebilecektir.

 

Binalarda Salgın Hastalıklara Karşı Uygulanacak Teknik Rehberler ECOBUILD tarafından uluslararası standartlara uygun olarak, mevcut ve yeni bina/ofislerin yenilenmesi için kullanılmaktadır.İlk öncelikli olarak Mevcut Binalarda ve sonrasında Yeni Yapılacak Binalarda ve Kapsamlı Yenilemelerde salgın hastalıkların yayılmasına karşı alınması gereken önlemler rehberler eşliğinde ele alınmalıdır.

ECOBUILD Projelerinde yer alan tedbirler salgın hastalıklara yol açan bakteri ve virüslerin bina içine girme ihtimalini en aza indirmeyi, eğer girmişse bina içinde yayılımını ve bina kullanıcılarına bulaşma riskini ortadan kaldırmayı hedefler. Salgın Hastalıklara Karşı Binalarda Uygulanacak Teknik Rehber, aşağıdaki ana konu başlıklarında 90+ farklı teknik kriteri kontrol etmektedir:

 1. Ofisler

 2. İş Merkezleri 

 3. AVM Alışveriş Merkezleri 

 4. Konutlar (Alçak Katlı / Yüksek Katlı)

 5. Okullar ve Kütüphaneler

 6. Hastaneler ve Karantina Merkezleri, Muayenehaneler  vb diğer Sağlık Binaları

 7. Spor Tesisleri

 8. Depolar

 9. Şehirler ve Mahalleler

 

Salgın Hastalıklara Karşı Binalarda Acilen Gerekli Tedbirler Alınmalıdır

Tedbir alınmaması halinde Coronavirus ve benzerlerine karşı bina çalışanları ve kullanıcıları korunmasızdır. Pandemiler binalarda en başta can kayıplarına, işletmelerin iflasına, ekonomik kayıplara ve hassas kurumlarda telafi edilemeyen kayıplara neden olacaktır.

ECOBUILD, Pandemi ve Enfeksiyona Dayanımlı Sağlıklı Bina Tasarımı hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak oluşturmaktadır. Binalarda Pandemilerin önüne geçilmesi için, bütüncül ve çok boyutlu bir projelendirme yapmaktadır. Tüm çalışmalar uluslararası normları, WELL Sağlıklı Bina ve LEED gibi Yeşil Bina sertifikasyon şartlarını sağlamakta ve, enerji verimli olmaktadır.

Sıkça

Sorulan

Sorular