top of page

LEED Sertifikası Kriterleri

Güncelleme tarihi: 6 Oca

LEED Sertifikası kriterleri çevre, sağlık ve ekonominin sağlandığı konu başlıklarına göre düzenlenmiştir. LEED Sertifikası kriterleri içinde en fazla ağırlık binalardaki küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olan konu başlıklarıdır. Sonrasında sağlık kriterleri gelmektedir.


LEED Sertifikası kategorileri aşağıda özetlenmiştir. LEED Sertifikası kriterleri ECOBUILD’in sunduğu Online LEED Eğitim Programlarında çok daha detaylı bir teknik eğitim olarak aktarılmaktadır.


LEED v4 Yeşil Bina Bina Derecelendirme Sisteminde kriterler ve kategoriler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.


1. Bütünleşik Tasarım:

Ön tasarım aşamasından başlayarak disiplinler arası entegre çalışma ile projenin performans ve maliyet analizlerinin yapılması, ardından hedeflenen yeşil bina stratejilerinin uygulanmasının başından sonuna kadar takip edilmesidir. Bu tasarım kriterleri sayesinde yapılar çok daha enerji ve su verimli olurlar. Bütünleşik tasarım bina yapımında dünyada bir çok ülkede zorunlu hale gelmiştir.

2. Sürdürülebilir Arazi Seçimi ve Ulaşım Planlaması:

Yeşil mahalle alanları içinde yer seçmek, proje sahasının doğru seçiminden kaynaklanacak olan olumsuz çevre etkilerinin önüne geçmek, proje konumunun optimum ulaşım imkanlarını kullanmasını sağlayarak ulaşım için bina kaynaklı karbon emisyon miktarını düşürmek hedeftir. Kentsel arazilerin daha fazla verimli kullanılması sağlanmaktadır.


3. Sürdürülebilir Araziler:

İnşaattan kaynaklanan kirliliğin önlenmesi, tasarımdan önce mevcut saha alanının değerlendirilmesi, doğanın korunması ve yenilenmesi, açık alanların oluşturulması, yağmur sularının doğaya tekrar kazandırılması, ısı adası etkisinin azaltılması ve şehir ekolojisini yok ederken enerji kaybı oluşturan ışık kirliliğini azaltmak hedeftir. Araziler optimum bir yoğunlukta kullanılmaya teşvik edilmektedir.


4. Su Verimliliği:

Bina içinde ve dışındaki su tüketimini azaltıp, alternatif su kaynaklarını kullanarak doğal su kaynaklarını korumak ve su tüketimini ölçerek verimli sistemler konusunda stratejiler belirlemektir. Su kaynakları bu kriterler sayesinde en az %40 oranında tasarruflu kullanılmaktadır. Aynı zamanda işletmede ekonomi de sağlanmaktadır.


5. Malzeme ve Kaynaklar:

Sürdürülebilir yapı malzemeleri hedefi doğrultusunda düşük çevresel etkili hammadde kullanımı, atık azaltımı, malzemelerin tekrar kullanımı ve geri dönüşüm sağlanmasıdır. Sistem sayesinde, ürünler üretimlerinden tüketim sonuna kadar düşük emisyonlu olurlar.


6. Enerji ve Atmosfer:

Yapının çevre hedefleri doğrultusunda temel/ileri test ve devreye alma-doğrulama, yüksek enerji performansı sağlanması, enerji performansının optimize edilmesi, yenilenebilir enerji, bina enerji ölçümü, gelişmiş enerji ölçümü, karbon azaltımı gibi konular hedeflenmektedir. En büyük gider kalemi olan enerjide tasarruf hedefleri proje aşamasında ortaya koyulur. Dolayısıyla tasarımın başarısı inşaat öncesinde değerlendirilir.


7. İç Çevre/Hava Kalitesi:

Bina iç alanında bulunabilecek kanserojenleri azaltmak, iç mekân hava kalitesini sağlamak, bina kullanıcılarına gün ışığı ve manzara sağlamak, iç hava kalitesi, ısıl, aydınlatma, görsel ve akustik konfor sağlamak hedeflerdir. Termal konfor ölçümü bina kullanıcı verimliliğini %15 arttırır.


8. Tasarımda Yenilik:

LEED yeşil bina kredilerinde belirtilmemiş ancak örnek uygulamalar ile pekişmiş, tüm dünyada yeşil bina uygulaması olabilecek farklı fikir ve uygulamaların desteklenmesi için yapılan çalışmalardır.


9. Bölgesel Öncelik:

Tüm dünyada farklı bölge öncelikleri vardır. Bu bölge önceliklerine göre projeler bölgesel sorunlara daha duyarlı olarak yönlendirilmektedir. USGBC tarafından belirlenmiş yaklaşık 20 kredi başlığından projenin bulunduğu yere göre puan alınabilecek krediler proje ekiplerince belirlenmektedir.


LEED Sertifikası kriterleri ECOBUILD’in sunduğu Online LEED Eğitim Programlarında detaylı olarak aktarılmaktadır.

869 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page