top of page

USGBC, Amerika Yeşil Binalar Konseyi İngilizceden çevrilmiştir. Mike Italiano, David Gottfried ve Rick Fedrizzi tarafından 1993 yılında ortak olarak kurulan ABD Yeşil Bina Konseyi, bina tasarımı, inşaat ve işletme konusunda sürdürülebilirliği teşvik eden, üyelere dayalı, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.

Bu organizasyon dünyanın en geçerli yeşil bina sertifikası olan LEED'in yaratıcısı ve sahibidir.

ABD Yeşil Binalar Konseyi yani USGBC'nin vizyonu, binaların ve toplulukların, bu nesildeki tüm yaşamın sağlığını ve canlılığını yeniden kazanması ve sürdürmesidir. USGBC'nin misyonumu, binaların ve toplulukların, yaşam kalitesini artıran çevresel ve sosyal açıdan sorumlu, sağlıklı ve müreffeh bir ortam sağlaması için tasarlanma, inşa edilme ve işletilme şeklini değiştirmektir. USGBC'nin topluluk ağı, endüstri uzmanları, pazar araştırması yayınları ve LEED profesyonel kimlikli uzmanlardan oluşur. USGBC, sürekli işbirliği yaparak, küresel personelini her gün daha sağlıklı ve daha sağlıklı yaşamaya, çalışmaya yönlendirmek için çalışmaktadır.

Yeşil Bina Sertifikaları ile ilgili çalışmalar 1998 yılında başladı. Bu çalışmalar en başta Avrupa ve ABD’de araştırılmaya ve geliştirilmeye başlandı. Bu çalışmaların ile temeli devletlerin daha düşük enerji tüketen binalar ve oradan varılmak istenilen şehirler hedefi ile halkın daha tasarruflu yapılaşmaya teşviki, doğanın korunması ve ekonominin canlandırılması idi.

USGBC yeşil bina, yeşil şehircilik konusunda dünyanın lideri oldu.Bu sertifika sistemi olan LEED'in başarısı ile paralel olarak gelişti.

LEED Sertifikası ve BREEAM Sertifikası yeşil binalar konusunda ilk ciddi rehber hazırlayan sistemler olarak karşımıza çıktı. Daha Sonra Almanların DGNB sistemi sektörde tanındı. Ancak Bu sistemlerden BREEAM ve DGNB kendi ülke sınırları olan İngiltere ve Almanya’da sınırlı kalır iken USGBC’nin LEED Sertifikası tüm dünyada kabul gördü ve küresel bir yeşil bina tasarım ve derecelendirme aracı haline geldi. LEED Eğitimi, LEED Danışmanlığı, LEED AP Kadroları, LEED Rehberleri ve diğer tüm bileşenleri ile LEED Dünya Yeşil Bina Sertifika Sistemi haline geldi. Tüm diğer ülkelerin kendi çalışmaları da kendi ülke sınırları ile mukim kaldı. Özellikle uluslararası sermayenin LEED sistemini tercih etmesi onu rakipsiz kıldı. Ayrıca şu an yürürlükte olan LEED V4 sertifika sistemi en geçerli ve kapsamlı rehbere sahip olmasının avantajı ile akademik olarak da desteklendi. LEED for Cities Yeşil Şehir Sertifikası, LEED for Neighborhood Development Yeşil Kentsel Gelişim ve Dönüşüm sistemleri LEED’in dünyada gerçek anlamda şehirlerin yeşil olması bazında lider olmasını sağladı.

ECOBUILD, USGBC Üyesi olarak, LEED Sertifikası, LEED Eğitimi, LEED for Cities Yeşil Şehir Sertifikası ve LEED ND Yeşil Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Sertifikası konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

235 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page