top of page

SITES Sertifikası ile Çevre Dostu Yeşil Alanlar Parklar


SITES Sertifikası Derecelendirme Sistemi

SITES Sertifikası, kentsel yeşil alanlara yönelik bir sertifikadır. SITES Sertifikası, sel baskını azaltma, iklim değişikliğine uyum, karbon depolama yani karbon yutağı oluşturmak gibi yeşil alanlarda geliştirilebilecek sürdürülebilirlik konularını derecelendiren bir sertifika programıdır. SITES Sertifikası, toprak, su, bitki örtüsü, malzeme ve insan sağlığı alanlarında lider profesyoneller tarafından yıllarca süren araştırma ve geliştirme çalışmaları ile oluşmuştur. Dünyada yeşil alanlara verilen tek sertifika sistemi olan SITES şehir plancıları, mimarlar, peyzaj mimarları ve ilgili mühendislik dallarını ilgilendiren önemli bir uzmanlık alanıdır. Özellikle yerel yönetimlerin şehirlerin yeşil alanlarında yapacakları çevreci uygulamalar, şehrin iklim değişikliğine uyumunu sağlayacak, sera gazı emisyonlarını azaltacak, şehirdeki türleri koruyacak, kenti afetlere dayanıklı hale getirecektir.

ECOBUILD yetkili SITES uzmanları ile SITES Sertifikası konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Lütfen ECOBUILD’in uzmanları ile tanışınız ve tanışınız ve projeniz için danışmanlık hizmeti alınız.

SITES Sertifikası, yeşil alanlar için performans ölçütleri sunarak, her proje alanının kendine özgü koşullarını destekleyerek proje ekiplerini güzel, işlevsel ve sürdürülebilir çalışmalar geliştirirken esnek ve yaratıcı olmaya teşvik eder.

SITES sertifikalı yeşil alanlar veya rekreasyon alanları, su talebini azaltmaya, yağmur suyu akışını filtrelemeye ve azaltmaya, vahşi yaşam habitatını korumaya ve geliştirmeye, enerji tüketimini azaltmaya, hava kalitesini iyileştirmeye, insan sağlığını iyileştirmeye ve kentsel açık alanlarda rekreasyon aktivitelerini arttırmaya yardımcı olur.

SITES Sertifikası bir puan sistemine dayanmaktadır. Bir projenin kazandığı puan sayısı, aldığı sertifikasyon seviyesini belirlemektedir. SITES Sertifikasyon süreci, projelerin performans kriterleri ile karşılaştırılmasını sağlar. Bu süreç, bir projeyi kaydetmek için tasarlanmış basitleştirilmiş bir araç olan SITES Online aracılığıyla gerçekleştirilir. SITES Online, proje belgelerine yardımcı olmak ve projeleri baştan sona takip etmek için tablolar ve çalışma sayfaları sunar. Tüm sertifikasyon işlemleri online olarak gerçekleşir.

SITES Sertifikası dereceleri ve puanları aşağıda sunulmuştur.

• SITES Sertifika, 70-84 puan

• SITES Gümüş, 85-99 puan

• SITES Altın, 100-134 puan

• SITES Platin, 135+ puan

SITES ve LEED Sertifikası Arasındaki Sinerji

SITES ve LEED derecelendirme sistemleri birbirleri için tamamlayıcıdır ve bağımsız olarak veya birlikte kullanılabilirler. Projenizin hem SITES hem de LEED'e Sertifikası almasını istiyorsanız, aralarındaki sinerjiden yararlanabilirsiniz. Bu proje başarısını arttıracaktır. Bir hatırlatma olarak, LEED derecelendirme sistemi proje binanıza ve binanızın bulunduğu araziye uygulanırken, SITES derecelendirme sistemi binanız dışındaki (birkaç istisna dışında) sitenizdeki her şeye uygulanır.

SITES Sertifikasının, LEED BD+C Yeşil Bina Sertifikası ve LEED ND Neighborhood Development Yeşil Şehircilik, Yeşil Kentsel Dönüşüm Sertifikası sistemleriyle (v4/v2009) nasıl etkileşime girdiği ve nasıl sertifika almanın kolaylaştığı konusunda daha fazla bilgi edinmek için LEED-SITES Synergies belgelerini buradan indirebilirsiniz. Ayrıca SITES Gold sertifikası alan bir projenin LEED v4'te Sürdürülebilir Siteler kategorisindeki kredileri otomatik olarak kazandığını da lütfen unutmayın.

Sites Sertifikasına Uygunluk

SITES sertifikası, yeni yeşil alan inşaat projelerinin yanı sıra büyük restorasyonlar içeren mevcut parklar için de geçerlidir. İdeal olarak, ekibin kredi uyumu sağlamak için gerekli belgelere erişebilmesini sağlamak için kayıt son iki yıl içinde yapılmış bir proje için yapılmalıdır. Bir Sites Sertifikası projesi için maksimum boyut yoktur, ancak minimum 185,8 metrekare (veya 2.000 ft2) olarak belirlenmiştir. SITES Sertifikası aşağıdakiler dahil olmak üzere dünya genelinde çeşitli proje türlerine uygulanabilir (binalar ile veya binalar hariç):

• Yeşil alanlar, parklar, rekreasyon alanları, botanik bahçeleri, arboteryumlar

• Yol kenarı yeşil alanları ve meydanlar

• Ticari veya kurumsal kampüsler

• Konut alanlarına ait yeşil alanlar

• Eğitim kampüsleri: Kamu ve özel kampüsler, üniversite ve eğitim kurumları, müze ve hastane kampüsleri

SITES Sertifikası Aşamaları

1. SITES Danışmanı: ECOBUILD yetkili SITES uzmanları ile tanışınız ve projeniz için danışmanlık hizmeti alınız.

2. Kayıt: Projeniz ECOBUILD tarafından kayıt edilsin ve yeşil projeniz için çalışmalara başlayın.

3. Başvuru: ECOBUILD projenizin dokümantasyonunu yapsın ve inceleme için hazırlasın.

4. İnceleme: Projeniz incelensin, inceleme ekibinin soruları var ise ECOBUILD tarafından yanıtlansın ve proje hakkında bilgi verilsin.

5. Sertifika: Final incelemesi sonrasında projeniz sertifikasını alsın.

SITES Sertifikası Yerel Yönetimlere Hangi Kazanımları Sağlıyor?

Yerel yönetimler SITES Sertifikası rehberi eşliğinde mevcut durumlarını değerlendirebiliyorlar, dünyadaki teknolojik gelişime paralel olarak kentlerindeki yeşil alanları üstün normlarda projelendirebiliyorlar. Şehir SITES Sertifikalı yeşil alanlar sayesinde çok büyük kazanımlar elde ediyor.

• Parkların su tüketimi azalıyor, proje sahibinin giderleri düşüyor, doğal su kaynakları korunuyor

• Yağmur suyu akışı düzenleniyor, sel olması engelleniyor, yer altı kaynakları besleniyor

• Yeşil alanlardaki doğal yaşam habitatı korunuyor, geliştiriliyor

• Yeşil alanlardaki enerji tüketimi azalıyor, şehrin karbon emisyonları düşüyor

• Şehir hava kalitesi iyileşiyor, gürültü seviyesi düşüyor

• Şehir spor aktiviteleri artıyor

• Yeşil alanlar insan sağlığını iyileştirmeye katkı sağlıyor

• Kentsel açık alanlarda rekreasyon aktivitelerini artıyor

• SITES Sertifikası rehberleri ile şehrin, iklim değişikliğine uyum ve yeşil şehircilik konusundaki mevcut durumu uluslararası standartlarda değerlendirilebiliyor.

• SITES Sertifikası rehberleri ile şehrin iklim değişikliğine uyum ve yeşil şehircilik konusundaki eksikleri belirlenebiliyor ve bunlara karşı uluslararası normlarda alınması gereken tedbirler oluşturuluyor.

• Şehirdeki uzun vadeli üst ölçekli plan kararları ve yeni planlarda alınması gerekli tedbirler, İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı ve Yeşil Şehircilik kriterlerine göre belirleniyor.

• Şehirler CO2 emisyonlarını ölçebiliyorlar ve bu sayede karbon azaltım politikalarını, hangi eylem planı ile buna erişebileceklerini ve hatta şehir için gelecekteki sıfır karbon hedeflerini oluşturuyorlar. Bugün Berlin, Sidney, Chicago gibi birçok dünya metropolü 2050 yılında karbon sıfır şehir olma hedefini açıklamışlardır.

SITES Çevre Dostu Park Sertifikası İçin Danışmanınızı Belirleyin

• SITES Sertifikası, LEED Sertifikası, Yeşil Şehircilik Projeleri, Şehir Emisyonlarının Uluslararası Normlarda Hesaplanması ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planları gibi konularda mutlaka uzman ve yetkin ve Şehir ve Bölge Planlama Uzmanlığına sahip danışman firma ile çalışılmalıdır. LEED for Cities şehircilik politikaları geliştirilmesi gerekli bir uzmanlık alanıdır.

• ECOBUILD, SITES Sertifikası, Yeşil Şehircilik ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planları, Sera gazı Emisyonu Envanteri konusunda ülkemizdeki en tecrübeli ve lider firmadır.

• SITES Sertifikası ve Yeşil Şehircilik konusunda uzman danışmanınız olan ECOBUILD ile çalışmaya başlayın.

• Uluslararası ve yerel standartları kapsayan deneyimi ile ECOBUILD ülkemizde ve yurt dışındaki projelerde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

20 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page