top of page

Eskişehir Kocakır Projesi


ECOBUILD tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için yapılan ilk yeşil şehircilik ve planlama projesi Eskişehir Kocakır Ekolojik Şehir Projesi. 1.016 Ha alanda 120.000 nüfus için planlanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için ECOBUILD tarafından geliştirilmiş olan yeşil şehircilik ve kentsel dönüşüm normu olan Sürdürülebilir Performanslı Kentsel Dönüşüm Normu SÜPERKENT sisteminin ilk uygulandığı projedir. Proje düşük emisyonlu şehircilik için bir model oluşturmaktadır.

Proje öncesinde ECOBUILD tarafından Türkiye'nin Yeşil Planlama ve Kentsel Dönüşüm normu geliştirilmiştir. Proje kapsamında Almanya, Danimarka, Kanada, İngiltere, Singapur ve ABD'ye teknik inceleme gezileri düzenlenmiş, dünyada yer alan yeşil şehircilik uygulama ve normları analiz edilmiştir. Ülkemizin yeşil şehircilik normu olan Sürdürülebilir Performanslı Kentsel Dönüşüm Normu SÜPERKENT tüm yeşil şehircilik standartlarının üzerinde ve özellikle Şehir Sera Gazı Emisyonları'nı planlam sırasında ölçerek baz değerler ile mukayese eden ve düşürmeyi modelleyen bir sistemdir. Bu yönü ile dünyada LEED for Cities gibi sistemlere de öncülük etmiştir. Proje sonrasında USGBC ve BRe ve DGNB gibi yeşil bina ve yerleşim konusunda AR-GE yapan dünya çapında kuruluşlar ECOBUILD'den brifing almıştır. Ülkemizin bilgi birikiminin dünyada ilham kaynağı olduğunu görmek bizleri mutlu etmiştir.

Planlamada şehir emisyonlarının etkisi proje kapsamında ÇŞB yazılım ekibi tarafından ECOBUILD'in sağladığı veriler ile geliştirilmiştir. Planlama aşamasında projedeki tüm kararlar ve tasarım sonuçları yazılım ile sera gazı emisyonları IPCC faktörleri ile uluslararası geçerlilikte ve hassaslıkta ölçülmekte, planlamanın düşük emisyonlu olarak gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Bu sistem dünyada tektir. Ayrıca proje kapsamında tüm dünyada uygulanan ve sera gazı emisyonlarına tahakkuk etmeyen yeşil şehircilik normaları da ihmal edilmeyerek daha üst hedeflerde kullanılmaktadır.

Ayrıca sistem şehir planlamasında arazi kullanımımın ve yutak alanının plan içindeki sera gazı emisyonları hesaplamalarına etkisini de değerlendirmektedir. Örneğim kent tarımında kullanılan bitkilerin her birinin ayrı yutak alanları hesaplamalarda baz alınmıştır. Planlanmış yeşil şehir içinde kullanılan tüm bitkilerin ve toprağın yutak potansiyeli hesaplanmakta ayrıca tüm ağaç türlerinin yaş, tür ve içinde bulundukları toprak yapısına göre EPA-TRACI metodolojisi karbon yutağı potansiyeli hesaplanmakta, bitikilerin kent planlamasındaki sera gazı emisyon envanterine olumlu katkısı proje aşamasında hesaplanabilmektedir. Dünyada hiç bir yeşil şehircilik normunda bu hesaplamalar henüz sisteme dahil edilememiştir.

Sistemin sera gazı emisyonu hesaplama yöntemi PAS2070 veya GHP'den çok daha hassas ve modelleme esaslıdır. Bu anlamı ile şehir sera gazı emisyonu ölçüm metodolojilerinde önder bir konumdadır. Eskişehir Kocakır projesi ECOBUILD'in geliştirdiği Sürdürülebilir Performanslı Kentsel Dönüşüm Normu SÜPERKENT sisteminin değerlendirmelerinde ülkemizdeki diğer yerleşim yerlerine göre %80 daha az sera gazı emisyonu oluşturmaktadır.

Proje, iklim değişikliğine uyum eylem planı modelinde tüm iklim risklerini sıfırlayan bir özelliktedir. Sera Gazı Emisyon Envanteri çıkartılmıştır.

Proje LEED ND sertifikası ve SÜPERKENT Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Proje içinde yer alan tüm yapıların ön projeleri yeşil bina olarak gerçekleştirilmiştir. Tüm binaların enerji modelleri yapılmıştır. Tüm binalarda enerji tasarrufu, su tasarrufu ve çevre kriterleri için yenilikçi teknolojiler kullanılmış, tüm yenilikçi teknolojilerin fizibilitesi yapılmıştır. Tüm binalar ve proje maliyet optimum enerji verimliliği yaklaşımına uygun olarak projelendirilen ve AB direktifine uyan tek projedir.

3.000 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page