top of page

Ağaçlandırmanın Doğaya, Şehirlere ve İnsanlığa Faydası

ECOBUILD, her yıl Türkiye'nin Ankara, Çanakkale ve Mersin bölgelerinde orman projelerine destek olmakta, ağaçlandırma kampanyalarına bağış yapmakta, sivil toplum kuruluşları eliyle her yıl binlerce ağacın dikilmesini sağlamaktadır. Bunun nedeni ağaçların doğaya, şehirlere ve insanlığa çok boyutlu olarak fayda sağlamasıdır. Ağaçların faydaları çoğu zaman unutulmakta, konunun çok boyutlu olduğu aslında şehircilik ve yapı sektörü için de çok önemli olduğu ihmal edilmektedir. Aşağıda Ağaçlandırmanın Doğaya, Şehirlere ve İnsanlığa Faydası konusunda özet bilgiler sunulmuştur:

Ağaçlar Sera Etkisi İle Mücadele Eder 

İklim değişikliğinin en önemli sebebi; yok edilen ormanlar ve fosil yakıt kullanımı sonucunda ortaya çıkan aşırı miktardaki sera gazıdır. Yeryüzüne güneşten gelen ısı toprak tarafından yansıtıldıktan sonra bu gaz kütlelerinin içerisinde sıkışarak atmosferdeki ısının kalıcı olarak artmasına sebep olur. En çok bilinen sera gazı ise karbondioksittir (CO2). Ağaçlar, karbondioksiti emip, içerisindeki karbonu emdikten sonra kalan oksijeni atmosfere bırakırlar. 1.000 metrekarelik ağaçlık alanın emdiği karbon miktarı, arabanızı 10.000 km kullandığınızda yaydığınız karbondioksit miktarına eşittir.


Ağaçlar Havayı Temizler

Ağaçlar atmosferdeki kötü koku ile amonyak, nitrojen dioksit, sülfür dioksit ve ozon gibi havayı kirleten gazları emer; kabuk ve yaprakları yoluyla havadaki partikülleri filtreler.


Ağaçlar Oksijen Üretir

4.000 metrekarelik ağaçlık alan, bir yılda 18 kişiye yetecek kadar oksijen üretir.


Ağaçlar Kenti ve Sokakları Serinletir

Dünyada son 50 yılda ısıyı çeken asfalt yol ve binalar hızla artarken, şehirdeki ısının 14,5 derece arttığı tespit edilmiştir. Ağaçlar, bina ve yollara gölgelik alan yaratarak, şehirlerdeki ısı adalarının oluşumunu önler ve yaprakları yolu ile havaya su buharı püskürterek yoğunluklarına göre şehrin ısısını 12 dereceye kadar serinletebilirler.

 

Ağaçlar Enerji Tasarrufu Yapar

Müstakil bir evin dört yanına doğru biçimde dikim yaparak yaz aylarındaki klima gideri %50 oranında azaltılabilir. Serinlemek için harcadığımız enerjiyi azaltarak, enerji üreten santrallerin sebep olduğu karbon salınımını da azaltmış oluruz.


Ayrıca ağaçlar şehirlerdeki ısı adası etkisini azaltarak tüm şehir bazında %20 civarında enerji tasarrufu sağlarlar.

Ağaçlar Su Tasarrufu Yapar

Suyun az bulunduğu alanlarda, ağaç gölgeleri buharlaşmayı yavaşlatır. Daha yeni ekilmiş bir ağaç bile haftada en fazla 55 litre suya ihtiyaç duyar ve bu suyu yeraltı suyu olarak doğaya geri bırakır.

 

Ağaçlar Erozyonu Önler

Tepe ve dere kıyılarındaki ağaçlar toprağın yüzey akışını azaltır ve toprağı bir arada tutar. Bereketli toprakların okyanuslara karışmasını engeller.


Ağaçlar Ekonomik Fırsatlar Yaratır

Mahalle bostanlarındaki ağaçlarda yetişen meyveler satılarak gelir elde edilebilir. Atık yönetimi ve yeşil alanları konu alan işletmeler kurulabilir, gençler yeşil yaşamı odağına alan işlere yönlendirilebilir.


Ağaçlar Hayvanlar İçin Barınak ve Yuva Görevi Görür

Özellikle meşe ve çınar ağaçları şehirdeki hayvanlar, öncelikle kuş, arı ve karıncalar için mükemmel yuvalar olarak iş görürler. Hayvanalar ağaçlık ortamlarda üreteyebilirler.


Ağaçlar Besin Üretir 

Tek bir elma ağacı ufacık bir toprağa dikilebilir ve yılda 300 kg meyve verir. Ağaçlar, insanlar dışında kuşlar ve diğer hayvanlar için de gıda deposudur.

 

Ağaçlar Hayat Kalitesini Arttırır

İş merkezlerinin yoğun olduğu bölgelerde yeşil alanı fazla olan alanlar diğerlerine göre daha fazla tercih edilir ve yeşil alan arttıkça o bölgeye gelecek firma sayısı artar. İki yönünün arasında ağaç dikili olan caddelerde trafik daha yavaş akar çünkü sürücüler gaza basıp hızlı gitmektense etraflarındaki güzelliklere daha dikkatli bakmak isterler bu da trafik kazalarının azalmasını sağlar.


Ağaçlar Depremde ve Afetlerden Korur

Ağaç kökleri toprağın metrelerce altına uzanır ve toprağı bir arada tutar. Yerleşim yerlerine yakın dikilen ağaçlar toprağı tutarak depremin oluşturacağı hasarı azaltır.


Sürdürülebilir Park tasarımı

SITES Sertifikası Yeşil, Çevreye Duyarlı Yeşil Alanlar İçin Derecelendirme Sistemi

SITES Sertifikası, kentsel yeşil alanlara yönelik bir sertifikadır. SITES Sertifikası, sel baskını azaltma, iklim değişikliğine uyum, karbon depolama yani karbon yutağı oluşturmak gibi yeşil alanlarda geliştirilebilecek sürdürülebilirlik konularını derecelendiren bir sertifika programıdır. SITES Sertifikası, toprak, su, bitki örtüsü, malzeme ve insan sağlığı alanlarında lider profesyoneller tarafından yıllarca süren araştırma ve geliştirme çalışmaları ile oluşmuştur. Dünyada yeşil alanlara verilen tek sertifika sistemi olan SITES şehir plancıları, mimarlar, peyzaj mimarları ve ilgili mühendislik dallarını ilgilendiren önemli bir uzmanlık alanıdır. Özellikle yerel yönetimlerin şehirlerin yeşil alanlarında yapacakları çevreci uygulamalar, şehrin iklim değişikliğine uyumunu sağlayacak, sera gazı emisyonlarını azaltacak, şehirdeki türleri koruyacak, kenti afetlere dayanıklı hale getirecektir.

ECOBUILD yetkili SITES AP uzmanları ile SITES Sertifikası konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Lütfen ECOBUILD’in uzmanları ile tanışınız ve tanışınız ve projeniz için danışmanlık hizmeti alınız.

SITES Sertifikası, yeşil alanlar için performans ölçütleri sunarak, her proje alanının kendine özgü koşullarını destekleyerek proje ekiplerini güzel, işlevsel ve sürdürülebilir çalışmalar geliştirirken esnek ve yaratıcı olmaya teşvik eder. ECO-Blog'dan SITES Sertifikalı Projeler konusunda bilgi alabilirsiniz.

SITES sertifikalı yeşil alanlar veya rekreasyon alanları, su talebini azaltmaya, yağmur suyu akışını filtrelemeye ve azaltmaya, vahşi yaşam habitatını korumaya ve geliştirmeye, enerji tüketimini azaltmaya, hava kalitesini iyileştirmeye, insan sağlığını iyileştirmeye ve kentsel açık alanlarda rekreasyon aktivitelerini arttırmaya yardımcı olur.

SITES Sertifikası bir puan sistemine dayanmaktadır. Bir projenin kazandığı puan sayısı, aldığı sertifikasyon seviyesini belirlemektedir. SITES Sertifikasyon süreci, projelerin performans kriterleri ile karşılaştırılmasını sağlar. Bu süreç, bir projeyi kaydetmek için tasarlanmış basitleştirilmiş bir araç olan SITES Online aracılığıyla gerçekleştirilir. SITES Online, proje belgelerine yardımcı olmak ve projeleri baştan sona takip etmek için tablolar ve çalışma sayfaları sunar. Tüm sertifikasyon işlemleri online olarak gerçekleşir.

SITES Sertifikası dereceleri ve puanları aşağıda sunulmuştur.

SITES Sertifika, 70-84 puan

SITES Gümüş, 85-99 puan

SITES Altın, 100-134 puan

SITES Platin, 135+ puan

SITES ve LEED Sertifikası Arasındaki Sinerji

SITES ve LEED derecelendirme sistemleri birbirleri için tamamlayıcıdır ve bağımsız olarak veya birlikte kullanılabilirler. Projenizin hem SITES hem de LEED'e Sertifikası almasını istiyorsanız, aralarındaki sinerjiden yararlanabilirsiniz. Bu proje başarısını arttıracaktır. Bir hatırlatma olarak, LEED derecelendirme sistemi proje binanıza ve binanızın bulunduğu araziye uygulanırken, SITES derecelendirme sistemi binanız dışındaki (birkaç istisna dışında) sitenizdeki her şeye uygulanır.

SITES Sertifikasının, LEED BD+C Yeşil Bina Sertifikası ve LEED ND Neighborhood Development Yeşil Şehircilik, Yeşil Kentsel Dönüşüm Sertifikası sistemleriyle (v4/v2009) nasıl etkileşime girdiği ve nasıl sertifika almanın kolaylaştığı konusunda daha fazla bilgi edinmek için LEED-SITES Synergies belgelerini buradan indirebilirsiniz. Ayrıca SITES Gold sertifikası alan bir projenin LEED v4'te Sürdürülebilir Siteler kategorisindeki kredileri otomatik olarak kazandığını da lütfen unutmayın.

Sites Sertifikasına Uygunluk

SITES sertifikası, yeni yeşil alan inşaat projelerinin yanı sıra büyük restorasyonlar içeren mevcut parklar için de geçerlidir. İdeal olarak, ekibin kredi uyumu sağlamak için gerekli belgelere erişebilmesini sağlamak için kayıt son iki yıl içinde yapılmış bir proje için yapılmalıdır. Bir SITES Sertifikası projesi için maksimum boyut yoktur, ancak minimum 185,8 metrekare (veya 2.000 ft2) olarak belirlenmiştir. SITES Sertifikası aşağıdakiler dahil olmak üzere dünya genelinde çeşitli proje türlerine uygulanabilir (binalar ile veya binalar hariç):

 • Yeşil alanlar, parklar, rekreasyon alanları, botanik bahçeleri, arboteryumlar

 • Yol kenarı yeşil alanları ve meydanlar

 • Ticari veya kurumsal kampüsler

 • Konut alanlarına ait yeşil alanlar

 • Eğitim kampüsleri: Kamu ve özel kampüsler, üniversite ve eğitim kurumları, müze ve hastane kampüsleri

SITES Sertifikası Aşamaları

SITES Danışmanı: ECOBUILD yetkili SITES uzmanları ile tanışınız ve projeniz için danışmanlık hizmeti alınız.

 • Kayıt: Projeniz ECOBUILD tarafından kayıt edilsin ve yeşil projeniz için çalışmalara başlayın.

 • Başvuru: ECOBUILD projenizin dokümantasyonunu yapsın ve inceleme için hazırlasın.

 • İnceleme: Projeniz incelensin, inceleme ekibinin soruları var ise ECOBUILD tarafından yanıtlansın ve proje hakkında bilgi verilsin.

 • Sertifika: Final incelemesi sonrasında projeniz sertifikasını alsın.

SITES Sertifikası Yerel Yönetimlere ve Proje Sahiplerine Hangi Kazanımları Sağlıyor?

Yerel yönetimler SITES Sertifikası rehberi eşliğinde mevcut durumlarını değerlendirebiliyorlar, dünyadaki teknolojik gelişime paralel olarak kentlerindeki yeşil alanları üstün normlarda projelendirebiliyorlar. Şehir SITES Sertifikalı yeşil alanlar sayesinde çok büyük kazanımlar elde ediyor.

 • Parkların su tüketimi azalıyor, proje sahibinin giderleri düşüyor, doğal su kaynakları korunuyor. Ekonomi, sağlık ve çevre korunuyor.

 • Yağmur suyu akışı düzenleniyor, sel olması engelleniyor, yer altı kaynakları besleniyor

 • Yeşil alanlardaki doğal yaşam habitatı korunuyor, geliştiriliyor

 • Yeşil alanlardaki enerji tüketimi azalıyor, şehrin karbon emisyonları düşüyor

 • Şehir hava kalitesi iyileşiyor, gürültü seviyesi düşüyor

 • Şehir spor aktiviteleri artıyor

 • Yeşil alanlar insan sağlığını iyileştirmeye katkı sağlıyor

 • Kentsel açık alanlarda rekreasyon aktivitelerini artıyor

 • SITES Sertifikası rehberleri ile şehrin, iklim değişikliğine uyum ve yeşil şehircilik konusundaki mevcut durumu uluslararası standartlarda değerlendirilebiliyor.

 • SITES Sertifikası rehberleri ile şehrin iklim değişikliğine uyum ve yeşil şehircilik konusundaki eksikleri belirlenebiliyor ve bunlara karşı uluslararası normlarda alınması gereken tedbirler oluşturuluyor.

 • Şehirdeki uzun vadeli üst ölçekli plan kararları ve yeni planlarda alınması gerekli tedbirler, İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı ve Yeşil Şehircilik kriterlerine göre belirleniyor.

 • Şehirler CO2 emisyonlarını ölçebiliyorlar ve bu sayede karbon azaltım politikalarını, hangi eylem planı ile buna erişebileceklerini ve hatta şehir için gelecekteki sıfır karbon hedeflerini oluşturuyorlar. Bugün Berlin, Sidney, Chicago gibi birçok dünya metropolü 2050 yılında karbon sıfır şehir olma hedefini açıklamışlardır.

SITES Çevre Dostu Park Sertifikası İçin Danışmanınızı Belirleyin

SITES Sertifikası, LEED Sertifikası, Yeşil Şehircilik Projeleri, Şehir Emisyonlarının Uluslararası Normlarda Hesaplanması ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planları gibi konularda mutlaka uzman ve yetkin ve Şehir ve Bölge Planlama Uzmanlığına sahip danışman firma ile çalışılmalıdır. LEED for Cities şehircilik politikaları geliştirilmesi gerekli bir uzmanlık alanıdır.

ECOBUILD, SITES Sertifikası, Yeşil Şehircilik ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planları, Sera gazı Emisyonu Envanteri konusunda ülkemizdeki en tecrübeli ve lider firmadır.

SITES Sertifikası ve Yeşil Şehircilik konusunda uzman danışmanınız olan ECOBUILD ile çalışmaya başlayın.

Uluslararası ve yerel standartları kapsayan deneyimi ile ECOBUILD ülkemizde ve yurt dışındaki projelerde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

13.160 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page