top of page

Corona Virüse Karşı Binalarda Alınması Gereken Önlemler

Güncelleme tarihi: 23 Tem 2020

Salgın Hastalıklara Karşı Binalarda Acilen Gerekli Tedbirler Alınmalıdır COVID-19 ve benzerleri bina kullanıcılarının hayatlarını tehdit etmektedir. Salgın hastalıklar iklim değişikliği etkileri süreceğinden uzun süre devam edecektir. Salgın hastalık sonrası ekonominin yeniden çarklarının dönmesi için binalar ve diğer çalışma ortamları salgın hastalıklara karşı dayanıklı hale getirilmelidir. Çalışma ortamları dayanıklı hale getirilmez ise, salgın hastalık tekraralanabilecek, kısa sürede hassas kurumlar da dahil olarak devlet mekanizmasını olumsuz etkileyebilecektir.

Mutlaka uzman bir danışmanlık firması ile çalışmalısınız. Bu konuda ECOBUILD sizlere hizmet sunmaktadır. Bütüncül planlama ve uygulama yapılmaz ise binalarda pandemi ve enfeksiyon kontrolü mümkün olmamaktadır.


Binalarda Salgın Hastalıklara Karşı Uygulanacak Teknik Rehberler ECOBUILD tarafından uluslararası standartlara uygun olarak, mevcut ve yeni bina/ofislerin yenilenmesi için kullanılmaktadır.

Pandemi ve Enfeksiyon Kontrollü Bina Tasarımı İlk öncelikli olarak Mevcut Binalarda ve sonrasında Yeni Yapılacak Binalarda ve Kapsamlı Yenilemelerde salgın hastalıkların yayılmasına karşı alınması gereken önlemler rehberler eşliğinde ele alınmalıdır.


Rehberde yer alan tedbirler salgın hastalıklara yol açan bakteri ve virüslerin bina içine girme ihtimalini en aza indirmeyi, eğer girmişse bina içinde yayılımını ve bina kullanıcılarına bulaşma riskini ortadan kaldırmayı hedefler. Salgın Hastalıklara Karşı Binalarda Uygulanacak Teknik Rehber, aşağıdaki ana konu başlıklarında 90+ farklı teknik kriteri kontrol etmektedir:

1. Isıtma-Soğutma-Havalandırma-Sıhhi Tesisat Sistemleri 2. Elektrik-Aydınlatma Sistemleri 3. Mimari Tasarım Kriterleri 4. İşletme Aşaması Uygulamaları 5. İnşaat Aşamalarını İlgilendiren Tedbirler 6. WELL ve LEED Standartlarının Uygulanması

Binalarda enfeksiyon dayanımı için mekanik havalandırma sistemlerinde de önlemler alınmalıdır. COVID-19 ve benzeri vektörlere kapalı alanlarda havada 21 gün kadar kalabilmekte, süratle bulaşmakta ve bina/ofis kullanıcılarının tamamını hava yolu ile hastalandırabilmektedir. Bu önlemler ofis ortamında çalışan hassas kurumlar ve işletmeler için hayatidir.

Coronavirüs hastalığı buna somut bir örnek olarak 2019 yılında başlamış, insanlığı tehdit eden önemli bir pandemi olarak dünyada yüzbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Pandemiye, Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan kökenli SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni bir coronavirüsü neden olmuştur. İlerleyen zamanlarda Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik'te yer alan çeşitli ülkelere yayılmış olan salgın, 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir.

İnsan sağlığını korumak için pandemilerin önüne geçilmesi şarttır. Pandemilerin engellenmesi ise sadece sağlık tedbirleri ile mümkün olmamaktadır. Binaların ve hatta şehirlerin tasarım ve planlamaları insanları pandemilerden koruyacak bir şekilde yapılmalıdır.

Corona Virüse Dayanıklı Binalar ve Ofisler Günümüzde insanlar, hayatlarının %90’nından fazlasını binalarda ve kapalı ortamlarda geçirmektedir. Çalışanların ofis ortamları, yaşadıkları konut ortamları, AVM’lerin iç ortamları, karantina merkezleri, hastaneler, eğitim kurumları binaları pandemiye ve enfeksiyona dayanımlı olmaz ise, hastalıkların bulaşma olasılıkları ve dolayısıyla bulaşma hızları artmakta, binalarda iş sağlığı ve güvenliği ortamı dahi oluşamamaktadır. Binalarda gerekli tedbirler alınmaz ise COVID-19 çok kısa sürede tüm bina kullanıcılarına bulaşmaktadır.

Binaların pandemiye uyumlu olması için parçacı, ürün bazlı ve kısmi çözümler sonuç vermemektedir. Binalar pandemiler için mutlaka bütüncül bir yaklaşımla tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir.

ECOBUILD, Pandemi ve Enfeksiyona Dayanımlı Sağlıklı Bina Tasarımı hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak oluşturmaktadır. Binalarda Pandemilerin önüne geçilmesi için, bütüncül ve çok boyutlu bir projelendirme yapmaktadır. Tüm çalışmalar uluslararası normları, WELL Sağlıklı Bina ve LEED gibi Yeşil Bina sertifikasyon şartlarını sağlamakta ve, enerji verimli olmaktadır.

Pandemi ve Enfeksiyona Dayanımlı Sağlıklı Bina tasarımının uluslararası norm ve standartlara uygun tekniklerle hesaplanması, hukuki şartların küresel bazda geçerlilikleri için bir zorunluluktur.


Pandemi ve Enfeksiyona Dayanımlı Sağlıklı Bina Nedir? Binalar kullanıcılarının sağlığına doğrudan etki yaparlar. Bu etkiler 120 civarında hasta bina sendromunu kapsadığı gibi, çok tehlikeli olarak COVID-19 gibi pandemileri de kapsamaktadır. Binalarda bütüncül bakış açısı ile oluşturulmuş tedbirler alınmaz ise, bina kullanıcıları çok kısa süre içinde bulaşıcı hastalığa maruz kalmakta, uzun süren tedavi sürecinde çalışamamakta, sağlık giderleri devlete ve işverenine yük olmakta, hatta COVID-19 gibi pandemilerde ise büyük oranlarda ölebilmektedir. COVID-19 6 ay içinde dünya ekonomisine 6 trilyon zarar vermiştir. COVID-19’u bulaştırmayan bina tasarımı çok boyutlu bir yaklaşım gerektirmektedir. Bozulan iklim hiçbir zaman eski haline dönmeyeceğinden, pandemiler de sürekli olarak, hatta artan oranda insanlığı tehdit etmeye devam edecektir. Dünyada halen bir çok pandemi hayvanlarda da yaşanmaktadır. Bu nedenle COVID-19 ve öncülleri olan SARS ve MERS gibi virüslerin neden olduğu pandemilere geçici salgınlar olarak değerlendirme yapılmamalıdır. Pandemilerin olumsuz etkileri binalarda ve şehirlerde artarak yaşanmaya devam edecektir. İşte bu nedenle binaların, şehirlerin, altyapıların, ekonomi, sosyal sistemler ve ekosistemlerin iklim değişikliğinin beklenen etkilerine karşı dirençlerinin arttırılması gereklidir. Bina projeleri geleneksel yaklaşımlar ile yapılmaya devam etmemelidir. Mevcut geleneksel bir bina tasarım pratiğinin pandemilere karşı dayanımlı olmadığı COVID-19 pandemisi ile kanıtlanmıştır. ECOBUILD, Pandemi ve Enfeksiyona Dayanımlı Sağlıklı Bina Tasarımı hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak oluşturmaktadır.Covid-19 Damlacıklar İçinde Havada 21 Gün Kalabilmektedir COVID-19 Temelde 2 Yol İle Bulaşmaktadır: 1. Bulaş: 5 mikrondan küçük damlacık çekirdekleri ile havadan bulaşır. Damlacıklar 41 saat ile 21 gün süresince havada kalabilir. 2. Bulaş: 10 mikrondan büyük tanecikler 2 metre içindeki eşyaların üzerine yağar. Buralara dokunan kişilerin elleri yoluyla göz, burun ve ağızdan vücuda girer. 3. Bulaş: Gaita ile tuvaletlerden de bulaşma riski halen araştırılmaktadır, yüksek ihtimal dahilindedir.

Bina Tiplerine Göre Farklılaşan Bulaşma Yolları Bulunmaktadır Pandemiler her binada farklı bulaşma yollarına, hızlarına ve senaryolarına sahiptir. Bu nedenle pandemiler için aşağıda sayılan bina tipleri için ayrı teknik gereklilikler sağlanmalıdır: 1. Ofisler 2. İş Merkezleri 3. AVM Alışveriş Merkezleri 4. Konutlar (Alçak Katlı / Yüksek Katlı) 5. Okullar ve Kütüphaneler 6. Hastaneler ve Karantina Merkezleri, Muayenehaneler vb diğer Sağlık Binaları 7. Spor Tesisleri 8. Depolar ve Lojistik Merkezleri 9. Şehirler ve Mahalleler farklı kontrol listeleri ile belirlenmiş tedbirleri proje, inşaat ve işletmede sağlamalıdır.

Pandemilerde Binaların Çevre Koşulları Pandemilere karşı tedbirlerin doğru alınması için pandemiyi oluşturan mikrobiyolojik canlıların stablitelerinin iyi bilinmesi gereklidir.Pandemilerde binaların nasıl korunacağı konusunda yüzey stablitesi önemli yer tutmaktadır. COVID-19 virüsü Sars-CoV-2 bulaşı ve yayılımı sıcaklık ve nemle azalmamaktadır. %60’ın üzerinde alkole ve Ultraviyole Işınıma dayanıksızdır.

Sıcaklığa Dayanıklılık: 70 Co’de 5 dakika 56 Co’de 30 dakika 37 Co’de 2 gün aktif kalır.

Yüzey Stabilitesi: Ahşap yüzey – 2 gün Kıyafet – 2 gün Cam – 4 gün Banknot – 4 gün Paslanmaz çelik – 7 gün Plastik – 7 gün aktif kalır. Pandemi Dayanımlı Bina Tasarımı Temas yoluyla bulaş, özellikle damlacık yoluyla bulaşan hastalıklar için en önemli bulaş yoludur. Ellerin yüzeylerdeki parçacıklarla temas etmesinin ardından ellerin ağız, burun, göz ve yüze temas etmesiyle bulaşıcı parçacıklar üst solunum yolu aracılığıyla vücuda girmektedir. Bu tür bulaşı engellemenin yolu el hijyeninin sağlanması ve yüzeylerin sık temizlenmesidir. COVID-19’un etkeni olan SARS CoV-2, 0.08-0.09 mikron (80-90 nm) çapında olup damlacık ve temas yoluyla bulaşmaktadır. Solunum yolundan örnek alma, entübasyon, solunum sekresyonu aspirasyonu gibi işlemlerin aerosolizasyona yol açma olasılığı nedeniyle bu işlemler sırasında damlacık çekirdeği yoluyla bulaş olasılığı dikkate alınmalıdır. Pandemi ve Enfeksiyon Dayanımı olmayan, vektör kontrolü yapamayan binalar ve şehirlerde yaşayan insanlar gelecek 10 yıl içinde beklenmeyen salgınlar nedeni ile büyük bir risk altındadır. Buna ilave olarak pandemiler şehirlerin enerji, haberleşme ve su temininde de şimdiden tedbir alınması gereken problemler oluşturacaktır. Şehirlerde Pandemilere karşı önlem alınması yerel yönetimlerin öncelikli görev alanıdır.

Bina Kullanıcılarını Koruyucu Mekanik Havalandırma Sistem tasarımı binanın ısıtma, soğutma, havalandırma ve sıhhi tesisat sistemleri virüs ve bakteriler için bina içinde dolaşım yolu oluşturur. Bu nedenle HVAC sistemleri uzman danışmanlar tarafından öncelikli olarak ele alınmalıdır.

Bu sistemlerin tasarımında ve işletmesinde bakteri ve virüs çoğalmasını ve dolaşımını engelleyici tedbirler projelendirilerek alınmaktadır. Enfeksiyona neden olabilen mikroorganizmalar aşağıdaki yollarla yayılabilir;

 • Hapşırma ve öksürme

 • Nefes alma

 • Temas

 • Açık yaralar (hastanelerde)

 • Su damlacıkları (örneğin lejyoner hastalığı)

Bakteri ve virüsler yeni konaklarına ağız, burun, göz mukus membranları yoluyla veya trake, bronşlar, akciğerlere solunum yoluyla giriş yaparlar. Binadaki hava yolu ile bulaşma senaryoları oluşturulması yolu ile farklı statülerdeki kullanıcılar için farklı senaryolar hesaplanmaktadır. Binadaki mekanik sistemlerde alınan tedbirler hava yolu ile bulaşma riskini büyük ölçüde azaltmaktadır.

Koruyucu Mekanik Sistemler Belirtilen yayılma yollarının hava ortamı üzerinden olması nedeniyle, özellikle binanın havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin tasarımı ve işletilmesi salgın hastalıkların bina içinde yayılımını durdurmak için büyük önem taşımaktadır.

Binanın ısıtma, soğutma, havalandırma HVAC sistemleri aşağıdaki başlıklarda belirlenmiş olan mühendislik hizmetleri ve parametreleri belirlenmiş önlemlerle bina içinde mikroorganizma yayılımını durdurabilmektedir.

 • Havalandırma Hava Değişim Oranları ve Enerji Verimliliği

 • Hava Kalitesi Filtrasyon Sistemleri ve Bakım Prosedürü

 • Maruz Kalma Süresi: Hava Değişim Sayısı ve Basınç Farkı Prosedürü

 • Acil Durum Hava Geçiş Blokaj Sistemi Prosedürü

 • Sıcaklık Prosedürü

 • Nem Prosedürü

 • Organizma Canlılığı ve UV Filtrasyon Sistemleri

 • Hava Akış Şekilleri

 • HVAC ve Sıhhi Tesisat Sistemi Sterilizasyon ve Bakım Prosedürü

 • Karantina Odası HVAC tasarımı

 • Acil Durum Eylem Odası HVAC Tasarımı Kriterleri

 • Bina Dışı Pandemi Kontrolü

 • Pandemi Senaryosu İle Uyumlu HVAC Tasarımı

 • Pandemiye Dayanıklı Bina HVAC Sistemleri

 • Koruyucu Havalandırmalar ve Mekanik Sistemler

Koruyucu Mekanik Sistemler başlığı altında aşağıdaki alt başlıklara ilişkin tedbirler projelerimizde yer almaktadır:

 • Arttırılmış Taze Hava Parametreleri

 • Temel Filtrasyon Uygulamaları

 • İleri Seviye Filtrasyon UV, Aktif Karbon, HEPA

 • Havanın Mahal İçinde Dağıtımı Parametreleri

 • Pandemi Kontrollü Isı Geri Kazanım Sistemleri

 • Tüm Havalı Sistemler İklimlendirme + Taze Hava Sistemleri

 • Bina Basınçlandırma Parametreleri

 • HVAC Sistemlerinin Dezenfeksiyon İşlemleri

 • Talep Kontrollü Havalandırma Sistemleri

 • Doğal Havalandırma Tasarımı - Universal Design

 • Hava Kalitesi İzleme Parametreleri

 • Nem Kontrolü Parametreleri

 • Egzoz Havalandırması Parametreleri

 • Su Sistemlerinde vektör Kontrolü

 • Taze Hava Giriş-Egzoz Atış Panjurlarının Konumu ve Mesafesi

 • Bina Çevresi Pandemi ve Enfeksiyon Kontrolü

 • HVAC sistemlerinde ve ofislerde vektör kontrolü için UV lambalı sistemler kullanılması gereklidir. Aynı şekilde bina çıkış havalarının sterilizasyonu gereklidir ve çıkış havasında da UV lambalar kullanılması tavsiye edilmektedir.

Koruyucu Elektrik Sistemleri Koruyucu Elektrik ve Aydınlatma Sistemleri pandemi kontrolünde uygulanmak zorundadır. Güvenlik, görüntüleme, takip etme ve UV dezenfeksiyon konuları gibi başlıklarda çalışma yapılmaktadır.


Binalarda kullanılan elektrik sistemleri Pandemi ve Enfeksiyon Dayanımlı Sağlıklı Bina tasarım ve uygulama aşamaları için önemli özellikler içermelidir. Bu sistemler geleneksel bina tasarım ve işletmesinden farklı olarak bir çok akıllı bina özelliğini de taşımaktadır. Binalarda çalışanların Pandemi ve Enfeksiyon dayanımı, elektrik projeleri ile doğrudan ilgilidir. Binalarda koruyucu sistemler yer almalıdır.

Bina girişlerinde ve toplu bulunulan mahallerde kişilerin beli başlı sağlık değerlerinin görüntüleme sistemleriyle ölçümü ve izlenmesi yapılmaktadır. Ayrıca, iç ortam havasının ultraviyole lambalarıyla, sıcaklık ve neme dayanıklı olan virüslerden dezenfeksiyonu yapılmaktadır.

Pandemi ve Enfeksiyona Dayanımlı Sağlıklı Binalarda Uygulanacak Teknik Rehber’e uygun olarak Koruyucu Elektrik Sistemleri başlığı altında aşağıdaki alt başlıklara ilişkin tedbirler yer almaktadır:

 • Bina Girişlerinde, Çok Kullanıcılı Mekanlarda Termal Güvenlik Görüntüleme Sistemleri

 • Iot Teknolojileriyle Davranış Biçimlerini Takip Etme Sistemleri

 • Ultraviyole Dezenfeksiyon Sistemleri ve Otomasyonu

 • Bina - Ofis Kullanıcılarının Sağlık Durumunu İzleme Tansiyon, Nabız, Aktivite, Ateş, Vb

 • Dokunma Yüzeyi Kullanımlarında Sesli Kontrol Sistemleri-Asansörler, Kapılar, Cihazlar

Koruyucu Mimari Tasarım Binanın mimari tasarımı, birincil olarak damlacık yoluyla bulaşı önlemeye yönelik mekanik ve elektrik sistem tedbirlerinden farklı olarak, temas yoluyla bulaş önleme tedbirlerini de içermektedir.


Mimari tasarım, bina kullanıcılarının sosyalleşme biçimlerini, mahallerdeki kişi yoğunluklarını ve sosyal mesafe kriterlerini belirleyen ana unsurdur. Pandemi ve Enfeksiyona Dayanımlı Sağlıklı Binalarda Koruyucu Mimari Tasarım başlığı altında, aşağıdaki alt başlıklara ilişkin tedbirler uygulanmaktadır:

 • Bina Giriş Sistemleri- Kontrollü ve Steril Giriş Tasarımı

 • Ofislerde Sosyal Mesafeyi Kontrollü Koruyucu Tasarım

 • Ortak Kullanılan Alanların Tasarımı

 • Gün Işığından Yararlanma

 • Anti-Bakteriyel Yapı Malzemeleri

 • Sık Dokunulan Yüzey Sayısının Azaltılması

 • Tuvalet ve Lavabo Gereklilikleri

 • Adaptif Tasarım -Salgın Durumlarında Mekanların Hızlı Adaptasyonu

 • Esnek Tasarım -Birden Fazla Fonksiyona Uyum Sağlayabilme

 • Modüler Bina Sistemleri

 • Iot Teknolojileriyle Mekânsal Analizlerin Yapılması

 • Genel Kullanıma Açık İş İstasyonları ve Bilgisayar Kullanımına İlişkin Tasarım ve Uygulamalar

 • Açılır Pencere / Doğal Havalandırma Tasarımı

 • High-Tech Mimari Tasarımı

 • Acil Durum Eylem Odası Tasarımı

 • Karantina ve Sağlık Odası Tasarımı

Koruyucu İnşaat Süreci Binalarda Pandemi ve Enfeksiyon kontrolü, binanın inşaatının başlamasından itibaren dikkat edilmesi gereken bir konudur. Mevcut Binaların Yenilemesi veya Yeni Binaların inşaatı sırasında yapılan bazı yanlış uygulamalar bina içinde zararlı mikroorganizmalara elverişli bir ortam yaratabilir. İnşaat sırasında gerekli tedbirler alınmadığı taktirde, özellikle inşaat malzemeleri içinde ve havalandırma sistemlerinde uygun ortam bulan zararlı mikroorganizmaların çoğalması ve bina kullanıma açıldıktan sonra bina içine yayılması mümkün olabilmektedir. Pandemi ve Enfeksiyona Dayanımlı Binalarda uygulanacak Teknik uygulamalarda İnşaat Uygulamaları başlığı altında aşağıdaki alt başlıklara ilişkin tedbirler yer almaktır:

 • Pandemi Kontrolü Sertifikalı Müteahhitlik Sistemi Uygulamaları

 • Enfeksiyon Kontrolü Uygulamaları

 • Malzemelerin Nem ve Küften Korunması

 • İnşaat Kirliliğinde Enfeksiyon, Toz ve Nem Yönetimi

 • Hava Parametrelerinin İzlenmesi -Parçacık Kontrolü

 • Yapı Malzemelerinin Bulaştırıcılık Normlarının Oluşturulması Bina Çevresi Pandemi ve Enfeksiyon Kontrolü

WELL Sağlıklı Bina Sertifikası Uygulaması WELL Sağlıklı Bina Sertifikasyon Sistemi kredi başlıkları, Pandemi ve Enfeksiyon Dayanımlı Bina Tasarımı’na doğrudan etki eden konu başlıklarına sahiptir. Uygulanan projelerde WELL Sağlıklı Bina Sertifikasyon Sistemi ile ilgili konu başlıkları sağlanmaktadır. Aşağıda yer alan kredi başlıkları projelerde uygulanmaktadır:

 • W08 El Yıkama

 • FAC Islak Hacimlerde Temizlik Önlemleri

 • A03 Havalandırma Etkinliği

 • A06 Gelişmiş Havalandırma

 • A07 Açılır Pencereler

 • A11 Kirletici Kaynağını Ayırma

 • A12 Hava Filtrasyonu

 • A14 Mikrop ve Küf Kontrolü

 • X09 Temizlik Ürünleri ve Bina Temizleme Protokolleri

 • FAC Islak Hacimlerde Temizlik Önlemleri

 • N10 Yiyecek Hazırlama

 • W01 Temel Su Kalitesi

 • W05 Su Kalitesi Tutarlılığı

 • N01 Meyve ve Sebzeler

 • V11 Fiziksel Aktivite İmkanları

 • M11 Uyku Desteği

 • M01 Zihin Sağlığını Desteklemek

 • M04 Zihin Sağlığı Eğitimi

 • M05 Stres Desteği

 • L01 Işığa Maruz Kalma ve Eğitim

 • C01 Sağlık ve Sağlıklı Yaşam Bilinci

 • CRI Zihin Sağlığı Kriz Desteği

 • C15 Acil Durum Hazırlığı

 • CHR Toplum Sağlığının Dayanıklılığı

LEED v4 Yeşil Bina Derecelendirme Sistemi Ugulaması Yeşil Binalar, sağlık, ekonomi ve çevreyi bir arada değerlendiren sistemlerdir. LEED Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemi ilgili kredi başlıkları Pandemi ve Enfeksiyon Dayanımlı Bina Tasarımı’na doğrudan etki eden konuları kapsamaktadır. Uygulanan projelerde LEED Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemi ilgili konu başlıkları sağlanmaktadır. Aşağıda yer alan kredi başlıkları projelerde uygulanmaktadır:

 • Bütüncül Planlama ve Tasarım

 • Entegre Proje Süreci

 • Arazinin Çevresel Etki Değerlendirmesi

 • Arazi Değerlendirmesi

 • Minimum İç Ortam Hava Kalitesi

 • Gelişmiş İç Ortam Hava Kalitesi Stratejileri

 • Düşük Salımlı Malzemeler

 • İnşaat İç Ortam Hava Kalitesi Yönetim Planı

 • İç Ortam Hava Kalitesi Değerlendirmesi

 • Termal Konfor

 • Bina İç Aydınlatma

 • Gün Işığı

 • Kaliteli Manzara

 • Akustik Performans

 • Temel Devreye Alma ve Doğrulama

 • Gelişmiş Devreye Alma

 • Minimum Enerji Performansı

 • Optimum Enerji Performansı

 • Mobilya ve Tıbbi Mefruşat

 • Esneklik İçin Tasarım

 • İnşaat ve Yıkım Atık Yönetimi

Pandemi ve Enfeksiyona Dayanımlı Sağlıklı Binalar için Bizimle Çalışın ECOBUILD, Pandemi ve Enfeksiyona Dayanımlı Sağlıklı Bina Tasarımı hizmetini uluslararası standartlara uygun olarak oluşturmaktadır. Binalarda Pandemilerin önüne geçilmesi için, bütüncül ve çok boyutlu bir projelendirme yapmaktadır. Tüm çalışmalar uluslararası normları, WELL Sağlıklı Bina ve LEED gibi Yeşil Bina sertifikasyon şartlarını sağlamakta ve, enerji verimli olmaktadır.

ECOBUILD® USGBC üyesidir. Sektöründeki en büyük yeşil malzeme, sağlıklı bina ve yerleşim yeri proje referanslarına sahip olan firmadır. Türkiye ve yurt dışında LEED® AP BD+C, LEED® AP ND, WELL AP, Envision SP Akredite Profesyonel kimliklerine sahip olarak, ulusal-uluslararası proje tecrübesiyle, yeşil bina tasarım, inşaat, sertifikalandırma ve yeşil malzeme üretim süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

ECOBUILD, ISI üyesi ve Envision Yeşil Altyapı Projeleri Denetleyicisi yetkisine sahiptir. Yeşil Şehircilik ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planları ve Şehir Emisyonları Raporlamasında uzmandır. Köprü, otoyol, baraj ve benzeri altyapı projelerinin yeşil altyapı sertifikası alması konusunda denetim ve danışmanlık yetkisine sahip tek Türkiye firmasıdır. WELL AP Akredite Uzman kimlikli olarak sağlıklı binalar konusunda eğitimler ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.

121 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

ความคิดเห็น


bottom of page