top of page

Neden LEED AP+ Uzmanı Olmalısınız?

Güncelleme tarihi: 8 Kas 2023

LEED Akredite Profesyonel Yeşil Bina Uzmanı Olmak Kariyerinize Neler Katacak?

Yeşil bina hareketi her zamankinden çok daha önemli bir yerde. Günümüzde yeşil bina yapmak tercih değil ve adeta bir zorunluluk haline geldi. İklim değişikliğinin zorlukları, esnek yapılara duyulan ihtiyaç, enerji fiyatlarındaki artış, sosyal eşitliğin aciliyeti ve daha sağlıklı şehirler inşa etme gerekliliği için yeşil bina yapmak kaçınılmaz. Ancak yeşil bina hareketi, hedeflerini ilerletmek için yetenekli, uzman liderler gerektiriyor. Acaba siz de onlardan biri misiniz? Bu yazımızda sizlere LEED AP yani akredite uzman olmanın kariyerinize neler katacağını açıklamaya çalışacağız. LEED Akredite Uzman olmak istiyorsanız bu yazıyı lütfen dikkatlice okuyunuz.

LEED uzmanı olmak birçok farklı alanda kariyer gelişiminize katkı sağlamaktadır. Bina sektörü birçok alt branşta çalışanlara sahiptir. Mimar, iç mimar, mekanik tesisat mühendisi, elektrik tesisat mühendisi, peyzaj mimarı, şehir plancısı, dekoratör, inşaat mühendisi, statik mühendisi, akustik danışman, aydınlatma uzmanı, bina yapı malzemesi uzmanı gibi diğer birçok bina ile ilgili branş yeşil bina konusunu çok iyi anlamak ve mesleğine yansıtmak durumundadır.


Günümüzde nitelikli olarak yapılan tüm yapıların LEED hedefli olarak yapılması bu sektörde giderek daha fazla LEED Akredite Uzman’a yani LEED AP’ye ihtiyaç göstermektedir. Yeşil bina uzmanlığının ilk adımı olan LEED Green Associate veya akredite uzmanlığı olan LEED AP kimlikli bir çalışanın iş alanında çok daha fazla iş imkânı ile karşılaşacağı bir gerçektir.


Neden LEED AP+ Kimlikli Uzman Olmalısınız?

Yeşil bina sertifikaları dünyada süratle gelişmektedir. Özellikle uluslararası kuruluşlar, kredi sağlayıcılar, dünyada borsaya açık olan şirketler yeşil bina sertifikalı yapılarda yer seçmekte, bu yapılara finansman sağlamakta ve müşterilerine de bu yapılarda hizmet sunmaktadırlar. Avrupa Yeşil Mutabakatı özellikle AB bölgesine hizmet sunan şirketler için yeşil binaları zorunlu kılmaktadır. Bina sektöründe hangi branşta olursanız olun, yeşil bina uzmanlığı sizin için vazgeçilmez bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Yapı sektörünün hemen hemen tüm alanlarında LEED uzmanlığına artan oranda ihtiyaç vardır.

Yeşil bina sertifika sistemlerinde dünyada lider olan USGBC’nin LEED sertifikası sistemi aynı zamanda sertifika hedefli binalarda tasarım ve inşaat aşamasında çalışacak, kendisi için akredite uzman kimlikleri de sağlamaktadır. Bu uzmanlara LEED Akredite Uzman LEED AP adı verilmektedir. LEED Tip3 bir sertifikadır ve uzmanlığı bu nedenle oldukça kıymetli bir akreditasyondur.


LEED sertifika sistemlerine özel akredite kimlikli LEED AP’ler, yeşil bina tasarımı, inşaatı ve işletimi konusundaki derinlemesine bilgiye sahip olmak durumundadırlar. Aynı zamanda belirli bir LEED derecelendirme sistemi ve sertifikasyon süreci hakkındaki alt uzmanlığa da sahip olurlar. Alt uzmanlığı olan akredite profesyonellere kısaca LEED AP+ denilmektedir. LEED AP+ uzmanlar, uluslararası geçerliliği olan kimlikleri ile alanlarında uzman olduklarını gösterir ve yeşil bina yapmak isteyen proje ekiplerine ve sürdürülebilirlik odaklı kuruluşlara danışmanlık yaparlar. Bu bina sektöründe günümüzde özellikle aranan bir kariyer imkanıdır.


29.000'den fazla profesyonel, USGBC tarafından LEED AP kimliği yani Akredite Uzmanlık kimliği piyasaya sürüldüğünden bu yana, kariyerlerini ilerletmek için LEED AP+ uzmanlık unvanlarını kazanmıştır. Türkiye’de yer alan uzmanların %90’ı ise ECOBUILD’in sağladığı eğitim programlarına katılarak sınav başarısı elde etmiştir. LEED AP uzmanlığı elde etmenin üç ana temelde bir kişinin kariyerine faydası bulunmaktadır. Sizin de LEED AP olmanız için aşağıdakiler gibi bir çok nedenler bulunmaktadır:


1. Sürdürülebilir Yapılar Konusundaki Yetkinlikler Giderek Daha Fazla Talep Görmektedir.

Günümüzde tüm dünyada, sadece yapı sektöründe değil, tüm sektörlerde sürdürülebilirlik konusundaki beceriler, yetkinlikler, kimlikler önemli oranda talep görmektedir. Bugün dünya çapında sadece enerji verimliliği işlerinde çalışan insanların toplamı 2 milyondan fazladır. Türkiye, AB Yeşil Mutabakatına uyum kapsamında en başta sanayi ve ofis binalarında yeşil bina yatırımlarına süratle yönelmiştir. 2022 yılından itibaren Türkiye’de sanayi sektörü yapılarına teşvik de uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye’de en başta uluslararası kuruluşlar, yurt dışı pazarlar ile bağlantılı firmalar, borsaya açık firmalar, kamunun önde gelen kuruluşları yeni binalarını LEED sertifikalı olarak yapmaktadır.


AB bölgesi yeşil olmayan yatırımlara nerede olursa olsun finansman sağlamamaktadır. Sürdürülebilirlik ile ilgili AB yeşil mutabakatına dayanan son mevzuat, AB kaynaklı finansmanın kullanılacağı tüm projelerin yeşil bina olmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda yeni yapılan projelerin tasarım ve inşaat aşamasında akredite uzmanlara daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. ABD Çalışma Bakanlığı'nın yeşil iş tanımını karşılayan meslekler için öngörüsü önümüzdeki birkaç yıl içinde LEED uzmanlığına olan talebin üstel olarak artacağı şekildedir.


Yapı endüstrisi yeşil stratejiler hakkında bilgili, sürdürülebilirlik metodolojisine hakim personellere ihtiyaç duymakta, konusunda bilgili nitelikli personelleri işe almaktadır. LEED AP kimlikli uzmanlık referansı, yeşil bina ve LEED hakkındaki derinlemesine bilgi sahibi olmak anlamına gelmektedir ve bu kimlik tüm dünyada yeşil bina uzmanlığını belgelemektedir.


2. Sürdürülebilir Binalar Tercih Olmaktan Çıkmış Zorunluluk Olmaya Başlamıştır.

Yeşil binalarda yer seçmek ekonomik, sosyal fayda ve çevre korumaya dayanan üçlü kar hanesine sahiptir. Tüm dünyada bina sahipleri bina giderlerini azaltmaya çalışmakta, sağlığa ve çevreye uyumlu hale getirmeye çalışmaktadırlar. LEED AP+ uzmanlar bu konuda önemli bir iş alanına sahiptirler.


Diğer yandan devletlerin bina ve şehirlerde yeşil politikaları teşvik etmeleri ve hatta zorlamaları bina sektöründe LEED sertifikasını tercih olmaktan çıkartmıştır. Bu durum yeşil bina uzmanlığına duyulan talebi arttırmıştır. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı 200 yatak üstü hastanelerde LEED sertifikası aramaktadır. Yine LEED sertifikası Ticaret Bakanlığı’nın Pazara Giriş Belgeleri Teşfik Programı içindedir. Ülkemizde özellikle yurt dışı bağlantılı olan, AB bölgesine mal veya hizmet sunan, uluslararası finans ve sermaye kuruluşları ile ilişkili olan tüm firmaların binaları LEED sertifikalı olarak yapılmaktadır. Bu durum akredite uzmanlara olan talebi arttırmaktadır. Bu nedenle LEED AP olmak doğru bir karardır.


3. Uluslararası Sürdürülebilir Bina Bilgi Ağı Gelişmektedir.

Yeşil bina uzmanı olmak küresel, güncel ve yapı sektöründeki yüksek teknolojiyi bilmeyi gerektiren bir bilgi ağına dahil olmak demektir. Yapı sektöründeki en son yenilikler, enerji, sağlık ve çevre konusundaki yeni tasarım kriterleri yeşil binalarda uygulanmaktadır. LEED AP referansını kazanan uzmanlar, daha iyi bina oluşturmaya adanmış dünya çapında profesyonellerden oluşan bir ağa katılmaktadırlar. LEED AP kimlikli uzmanlar, yapı sektöründeki en yeni rehberleri uygulamak ve en yeni uygulamaları bilmek durumundadırlar. LEED AP kimlikli uzmanların yeşil bina proje deneyimleri en iyi ve etkileyici binaları içermektedir. Kişisel bilgi seviyesi ve yetkinliğini geliştirmek isteyen profesyoneller için LEED AP kimliği tüm dünyada bina sektöründeki en çok aranan geçerli kimliktir.


USGBC ve GBCI, LEED'in erişimini Çin, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi ve Meksika gibi diğer bölgelere daha da genişletmeye devam etmektedir ve LEED AP kimlikli uzmanlar gitmek ve yaşamak istedikleri her yerde proje ekipleriyle rahatlıkla çalışabilmektedir. LEED AP kimliği uluslararası bir uzman olarak çalışmak için imkan sağlamaktadır. LEED AP’ler her yıl Greenbuild Uluslararası Konferansı ve Fuarı'nda yer alabilmekte, diğer endüstri konferanslarında ve web seminerlerinde bilgilerini paylaşma fırsatları bulmaktadırlar.


Kendinizi İşinizin Gerektirdiği Uzmanlık Alanınızda Özelleştirebilirsiniz

Yeşil bina uzmanlığı yapı sektöründe sürdürülebilirliğe bütüncül olarak bakan bir bakış açısını sağlamaktadır. Bu bakış açısı LEED AP’leri sürdürülebilir bina uzmanlığına taşımaktadır. Sektörde yer alan mimar veya mühendis kimliğine sahip kişilerden farklı olarak bir LEED AP’ler sadece sertifika hedefli yapılar değil, sürdürülebilir yapılar konusunda detaylı teknik bilgi sahibi olmaktadır. Bu durum çok önemli bir uzmanlaşma şansı sağlamaktadır. Dolayısıyla LEED AP’ler sürdürülebilir bina konusunda uzman olarak bir çok projede bir farklı teknik başlıkta danışmanlık yapabilmektedirler. LEED AP'lik yani LEED Akredite Uzmanlığı farklı branşlarda olabilmektedir. Tüm bu alt branşlara ilişkin bilgilere aşağıdaki infografiklerden erişebilirsiniz. Ancak bizim önerimiz, en kapsayıcı ve en çok işinize yarayacak kimlik olan LEED AP BD+C konusunda eğitim almanız ve sınava girmenizdir.


Sistem Nasıl İşliyor ve Nasıl Uzman Olunuyor?

LEED uzmanlığına gide yol haritasını aşağıdaki infografikten inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ilk olarak eğitim almalısınız ve sonrasında LEED Green Associate sınavını geçmelisiniz. LEED Green Associate olmak, LEED AP sınavına girebilmek için bir ön koşuldur. LEED Green Associate sınavını geçtiyseniz muhtemelen bir sonraki adımı atmaya ve bir LEED AP olmaya hazır ve isteklisinizdir. ECOBUILD'in sağladığı eğitim dokümanlarına daha detaylı çalışmalı ve ikinci sınavı da geçmelisiziniz. Türkiye’deki LEED AP uzmanların büyük bir kısmı ECOBUILD’den aldıkları eğitim ile başarılı olmuşlardır. Bu eğitim sayfamızı mutlaka detaylı olarak incelemelisiniz. Burada size yapı sektörü için sürdürülebilirlik hedefinde yepyeni bir ufuk açlıyor.


LEED Green Associte Kimliği, Yeşil Bina Uzmanlığının İlk Adımıdır

LEED Green Associte kimliği, yeşil bina uzmanlığının ilk adımıdır. LEED Green Associate olmak için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki videoda özetlenmiştir. Videoda LEED AP+ Uzmanı olmak isteyenler için yoldaki ilk adım olan LEED Green Associate Yeşil Bina Uzmanlığı Kimliğini nasıl alacağınızı özet olarak sizlerle paylaşıyoruz.


LEED AP+ Kimliği Yeşil Bina Uzmanlığının İkinci Adımıdır

LEED Green Associate kimliğini aldıktan sonra, LEED AP+ Kimliği elde etmek isteyenler yola devam ederek 2. bir sınava girerler. LEED AP+ sınavı yeşil bina uzmanlığının son adımıdır. LEED AP+ olmak için izlenmesi gereken adımları aşağıdaki video özetlemektedir.

LEED Uzmanlık Belgesi Almak İçin

LEED uzmanı olabilmek için mutlaka 18 yaş ve üzerinde olmanız gereklidir. Aşağıda yer alan infografikteki şekilde sınava hazırlanıp, sınavı geçip LEED Green Associate veya LEED AP+ olabiliyorsunuz.


Nasıl LEED Uzmanı Olacağız İnfografiği

İnfografikte LEED uzmanı olmak için hangi yolu takip edeceğiniz özetleniyor. Yan bölümde yer alan infografikte nasıl LEED AP olunabileceği adımlar halinde detaylı olarak anlatılıyor. Burada, aşamalar halinde nasıl uzman olacağınızı görebilirsiniz. Lütfen daha büyük görmek için infografik üzerine tıklayınız.


LEED Green Associate veya LEED AP+ sınavı için zorunlu olmamakla beraber mutlaka eğitim almanız tavsiye edilmektedir. Bu konuda ülkemizdeki en kapsamlı LEED Eğitim Programlarını ECOBUILD vermektedir. Ülkemizdeki yeşil bina uzmanlarının %90'den fazlasının ECOBUILD eğitimlerinden mezun olmasının nedeni, bu eğitimin bir farkındalık eğitimi değil, sınav başarısını hedefleyen, teknik detayı ağırlıklı olan ve tüm sınav soruları örneklerini içeren kapsamlı bir eğitim olmasıdır.


Onaylanan sınav başvurularının 1 yıllık geçerliliği söz konusudur. Eğer kazanamazsanız bir yılda 3 defa sınava girme hakkınız bulunmaktadır. Bu fiyat ve sınav politikaları USGBC veya GBCI tarafından zaman zaman değiştirilebilmektedir.


LEED Uzmanlıkları Branşlarının Kimlikleri Nelerdir?

LEED Uzmanlıkları tek bir kimlik değildir, 2 aşamalıdır. Yukarıdaki şekilden göreceğiniz üzere LEED Green Associate ilk uzmanlıktır. Sonrasında LEED AP+ uzmanlıklarından tercih ettiğiniz birini seçmelisiniz. Ancak bizim önerimiz, en kapsayıcı ve en çok işinize yarayacak kimlik olan LEED AP BD+C konusunda ECOBUILD'den eğitim almanız ve sınava girmenizdir.


LEED Uzmanlıkları Kimlikleri Alt Başlıkları

Aşağıda LEED Uzmanlığı Kimlikleri açıklanmıştır. Resim üzerine tıkarsanız daha büyük pdf olarak şekle ulaşırsınız. Bu pdf sunumda LEED Uzmanlıkları ve diğer LEED Sertifikaları bulunmaktadır.

LEED Green Associate Kimliği

Yeşil Bina Giriş Seviyesi Uzmanı

LEED Green Associate sertifikası, bir profesyonelin yeşil bina ilkelerini ve uygulamalarını kapsamlı bir şekilde anladığını doğrular. Bu uzmanlık, sürdürülebilirlik ve yeşil bina LEED konusunda daha yeni olanlar için idealdir. Sadece LEED sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, yeşil bina konusunu kavramak değil, iklim değişikliğine, insan sağlığına ve enerji tüketimine yapıların etkisi, genel çevre sorunları konusunda farkındalığı arttırmaktadır.


LEED Green Associate sınavı, yeşil bina uygulamalarına ilişkin genel bilgileri ve LEED projelerinde çalışan diğer kişilerin nasıl destekleneceği bilgilerini ölçer. ECOBUILD, LEED Green Associate olmanız için, LEED Green Associate sınavına hazırlanmanıza yardımcı olan aşağıdaki linkte yer alan eğitim paketini önermektedir. ECOBUILD'in sağladığı, LEED Online Eğitim Programına erişin.


LEED Green Associate Kimlik Yenileme Süreci

LEED Green Associate uzmanlık kimliği 2 yıllık döngülerde olan raporlama periyotları boyunca devam etmektedir. Her 2 yıllık periyotta LEED Green Associate'ler çeşitli deneyimlerini kişisel hesaplarında rapor etmektedirler. Bu süreç zor değildir, ancak USGBC kendi kimliğini taşıyan uzmanların bilgilerinin güncel olmasını istemektedir. Eğitimler alabilir, eğitimler verebilir, web toplantılarına katılabilir veya yeşil bina proje deneyimi yapılabilmektedir. 2 yıllık deneyim paylaşımında bir çok opsiyon bulunmaktadır. 15 saat deneyim bildirimi sonrasında 80$ kimlik yenileme ücreti ile kimlik süresi 2 yıl daha uzamaktadır. Bu kimlik yenileme işlemi yapılmaz ise uzmanlık sona ermektedir. Bu nedenle LEED AP+ veya LEED Green Associate'ler ünvanlarını sürdürmek için yaşamları süresince yeşil bina pratiği yapmaya, eğitimi almaya veya vermeye devam etmektedirler.


LEED AP+ Yani LEED AP Uzmanlık Kimliği

LEED AP kimliği, farklı uzmanlık başlıklarında alınan alt uzmanlık branşları olan bir kimliktir. Uzmanlığı olan akredite profesyoneller (LEED AP+'ler) yeşil bina konusunda ileri düzeyde bilgiye ve ayrıca belirli bir LEED derecelendirme sisteminde uzmanlığa sahip profesyonellerdir.


Bilgisayar tabanlı, çoktan seçmeli olan bir sınava girmektedirler. Sınav, 2 saat (yani 120 dakika) sürmektedir ve 100 soru sorulmaktadır. Bu sınava LEED Green Associate sınavını geçen kişiler girebilmektedirler.


LEED AP+ Kimlik Yenileme Süreci

LEED AP+ Uzmanlık Kimliği 2 yıllık döngülerde olan raporlama periyotları boyunca devam etmektedir. Her 2 yıllık periyotta LEED AP+'ler çeşitli deneyimlerini hesaplarında rapor etmektedirler. Bu süreç zor değildir, ancak USGBC kendi kimliğini taşıyan uzmanların bilgilerinin güncel olmasını istemektedir. Eğitimler alınabilmekte, eğitimler verilebilmekte, web toplantılarına katılınabilmekte veya yeşil bina proje deneyimi yapılabilmektedir. Bir çok opsiyon bulunmaktadır. 30 saat deneyim bildirimi sonrasında 80$ kimlik yenileme ücreti ile kimlik süresi 2 yıl daha uzamaktadır. Bu kimlik yenileme işlemi yapılmaz ise uzmanlık sona ermektedir. Bu nedenle LEED AP+'ler ünvanlarını sürdürmek için yaşamları süresince yeşil bina pratiği yapmaya, eğitimi almaya veya vermeye devam etmektedirler.


LEED AP+ Uzmanlıkları

LEED AP+ Kimliği farklı alt uzmanlıklarda alınabilmektedir. LEED AP BD+C veya LEED AP O+M gibi mesleğiniz, çalışma alanınız, ağırlıklı olarak yaptığınız iş bu kimliklerde farklı tercihiniz olabilir. ECOBUILD olarak önerimiz LEED AP BD+C kimliğini edinmenizdir. Çünkü bu kimlik en kapsayıcı uzmanlıktır.


LEED AP BD+C

Bina Tasarımı + İnşaatı Uzmanı

Ticari, konut, eğitim ve sağlık sektörlerine hizmet veren yeşil binaların tasarımı, yeni inşaatı veya esaslı tadilatı aşamalarında uzmanlığa sahip profesyonelleri tanımlamaktadır. En kapsamlı uzmanlıktır ve öncelikle bu uzmanlığı almanızı tavsiye ederiz.


LEED AP O+M

Bina İşletme Operasyonları + Bakımı Uzmanı

Bina sürdürülebilirlik performansını artıran, gelişmiş bakım uygulamalarıyla mevcut binalarda çevresel etkiyi azaltan profesyonelleri tanımlamaktadır.


LEED AP ID+C

Bina İç Tasarım ve İnşaatı Uzmanı

Sağlıklı, sürdürülebilir ve üretken bir çalışma ortamı sunan ticari iç mekanların tasarımı, inşası ve iyileştirilmesinde çalışan profesyonelleri tanımlamaktadır.


LEED AP ND

Mahalle Gelişimi Uzmanı

Kentsel dönüşüm, yenileme ve şehir planlamadaki alanların, planlanması, tasarımı ve geliştirilmesine katılan profesyonelleri tanımlamaktadır.


LEED AP Homes

Konut Binaları Uzmanı

Daha az kaynak kullanan ve daha az atık üreten sağlıklı, dayanıklı evlerin tasarımı ve inşasıyla ilgilenen profesyonelleri tanımlamaktadır.


Sıkça Sorulan Sorular

Eğitim almam gerekli mi?

Evet eğitim almanız gereklidir. USGBC, LEED Green Associate ve LEED AP+ sınavına girecek adayların sınavdan önce eğitim kursları veya gönüllü iş deneyimi yoluyla LEED ve yeşil bina konseptlerini öğrenmesini özellikle önermektedir.


Hangi eğitim programını almalıyım?

Eğer LEED uzmanı olmak istiyorsanız ve sınava girecekseniz "Online LEED Eğitim Programı"nı almalısınız. LEED konusunda bilgi sahibi olmak, bu konuda detaylı bilgi edinmek istiyorsanız ve herhangi bir LEED sınavına girmeyecekseniz, "LEED Temel Kavramlar ve Stratejiler Eğitim Programı"nı almalısınız.


Evden online LEED uzmanlık sınavlarına girebilir miyim?

Evet, evinizden online LEED Green Asoociate ve LEED AP+ Akredite Uzmanlık sınavlarına girebilirsiniz. Dünyanın en önemli akreditasyonlarından birisi için geçici süre ile oluşturulan bu fırsatı kaçırmayınız. Önce ECOBUILD'den eğitim alınız ve sonrasında evinizden sınava katılarak dünya çapında geçerli olan LEED Green Asoociate ve LEED AP+ akreditasyonunu sizde kazanınız.


Sınavlar ne zaman yapılıyor?

LEED uzmanlık sınavı için tarihi siz belirliyorsunuz. Kendinizi sınava hazır hissettiğinizde eğitimde aktarılan şekilde, online sınav merkezine başvuruyor ve isterseniz online istersenizde belirli sınav merkezlerinde sınav gün ve saatini belirliyorsunuz.


Sınavlar nerede yapılıyor?

Eğitimde sınav için gerekli olan hazırlıklar aktarılmaktadır. Eğer arzu ederseniz evinizden de online olarak sınava katılabilirsiniz. Bu imkan COVID-19 nedeni ile geçici bir süre açıktır. Mutlaka bu büyük imkanı kullanınız. Ayrıca istemeniz halinde sınavlar, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yer alan sınav merkezlerinde online olarak da yapılmaktadır.


Staj yapmak zorunlu mu?

Staj yapmanız zorunlu değildir. Bu uygulama 6 yıl önce kaldırılmıştır.


LEED uzmanı olmak için gereklilikler nedir?

LEED Green Associate sınavı tüm bireylere açıktır. USGBC, LEED Green Associate sınavına girecek adayların sınavdan önce eğitim kursları veya gönüllü iş deneyimi yoluyla, LEED ve yeşil bina konseptlerini öğrenmesini özellikle önermektedir.


Meslek sınırlaması bulunuyor mu?

18 yaş üzerinde olmanız gereklidir. Yeşil bina uzmanlığı bir çok farklı branşı ilgilendiren disiplinler arası bir meslektir. Bu nedenle meslek sınırlaması bulunmamaktadır. Öğrenciler de LEED Green Associate veya LEED AP+ uzman olabilmektedir.


ECOBUILD'in sağladığı eğitim materyallerini indirebilir miyim?

Evet, tüm sunumları ve diğer eğitim materyallerini indirebilirsiniz.

Videolara ise 1 ay 24 saat süre ile erişebilirsiniz.

 • LEED v4-v4.1 Eğitim Sunumları:1.200 slayttan oluşmaktadır ve pdf olarak indirilebilmektedir.​

 • Eğitim Kapsam Dosyası İçeriği: Eğitim katılımcıları aşağıda belirtilen gerekli olabilecek tüm pdf dosyaları ücretsiz olarak indirebilmektedir.

 • LEED Green Associate Örnek Sınav Soru Bankaları ve Sınava Faydalı Özet Tablolar

 • LEED İçin Enerji Modellemesi Rehberi

 • LEED BD+C için Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları Kitapçığı

 • LEED Sınavlarının Özellikleri Raporu

 • Yeşil Binaların Pazar Gelişimi Raporu Kitapçığı

 • LEED Yeni Bina Projelerinde Amerika Dışı Projeler İçin Alternatif Yol Haritası Rehberi

 • LEED BD+C Rehber Özeti

 • Kredi Matris Özet Tablosu

 • LEED Değerlendirme Sistemi Seçim Klavuzu

 • LEED Projeleri İçin Minimum Program Gereksinimleri Kitapçığı

 • LEED Green Associate Aday El Kitapçığı

 • Yeşil Bina Teknik Terimler Sözlüğü

 • LEED Projeleri Puan Hesaplama Otomatik Excel Tablosu

 • Sınava Çalışma / Hatırlama Kartları

LEED Green Associate sınav ücreti ne kadardır?

 • Standart: 250$

 • Öğrenciler: 100$

 • USGBC Üyeleri İçin: 200$

Bu sınav ücreti ile bir yıl içinde 3 defa sınava giriş hakkınız vardır.


LEED AP+ sınav ücreti ne kadardır?

 • Standart: 350$

 • USGBC Üyeleri İçin: 250$

Fiyatlar ve politikalar USGBC tarafından değiştirilebilmektedir. Şu an için bu sınav ücreti ile bir yıl içinde 3 defa sınava giriş hakkınız vardır.


Sınava ne kadar çalışmam gerekir?

Bu süre günlük temponuza göre farklılık gösterebilmektedir. Dünya ortalaması olarak, LEED Green Associate ve LEED AP+ sınavı için çalışma süreleri her sınav için 2-3'er hafta olarak gözlemlenmiştir.


Sınav dili nedir?

Sınav dili İngilizcedir. Özenli ve sistematik bir şekilde çalışırsanız, orta seviyedeki İngilizceniz sınavı geçmenizde yeterli olacaktır. Eğitim içeriğinde önerilen şekilde çalışırsanız sınavı başarıyla geçersiniz. Eğitim dili Türkçe'dir. Eğitimde tüm teknik terminoloji İngilizce olarak verilmektedir.


Eğitimde örnek çözümler, soruların çıkma olasılığı olduğu konular sınav başarınız için aktarılmıştır. LEED Green Associate sınav dili olarak İngilizce dışında Arapça, Brezilya Portekizcesi, Çince, Fransızca, Almanca, Japonca, Korece ve İspanyolca seçilebilmektedir. LEED AP+ için sınav dili olarak İngilizce dışında Arapça, Brezilya Portekizcesi, Çince, Fransızca ve İspanyolca seçilebilmektedir.


LEED Green Associate veya LEED AP+ Olunca Hangi İşlerde Çalışabilirim?

LEED Uzmanlığı Neler Sağlar?

LEED uzmanı olmak oldukça değerli bir kimliktir. İş imkanları çok geniştir.

İş başvurularında, inşaat şartnamelerinde, ihale dökümanlarında ve proje personel listelerinde aranılan bir kimliktir. Sizler için aşağıdaki linkte yer alan broşürde hangi işlerde çalışabileceğinizi özetledik. Elbeteki çalışabileceğiniz işler bunlarla sınırlı değil.

Lütfen inceleyiniz:


412 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page