top of page

Okyanus ve Kriyosferin İnsanlar İçin Önemi ve Türkiye’de Yaşanan Göçmen Akımı

Güncelleme tarihi: 5 Ağu 2022

Gruplar halinden ülkemize gelen milyonlarca göçmenin buraya gelmelerinin nedeni emin olun sadece savaş değil, Okyanus ve Kriyosferin iklim değişikliği ile etkilenmesi. Böylesi bir gidişle Türkiye nüfusu 30 yıl içinde 300 milyona erişebilir. (güçlü bir veri olasılığı) Türkiye’de yaşanan göçmen akımı iklim değişikliğinin önemli bir sonucu. Dünyadaki tüm insanlar doğrudan veya dolaylı olarak okyanusa ve kriyosfere bağımlı, ancak belki şaşıracaksınız ama Türkiye bunun başında geliyor. Okyanus ve Kriyosferin bizim için önemini biliyor muyuz? ECO-Blog’da sizler için yazdık.


Dünyadaki tüm insanlar doğrudan veya dolaylı olarak okyanusa ve kriyosfere bağımlıdır. Küresel okyanus, Dünya yüzeyinin %71'ini kaplar ve Dünya suyunun yaklaşık %97'sini içerir.

Kriyosfer, Dünya sisteminin donmuş su bileşenlerini ifade eder. Dünya kara alanının yaklaşık %10'u buzullar veya buz tabakaları ile kaplıdır. Okyanus ve kriyosfer, benzersiz yaşam alanlarını destekler ve küresel su, enerji ve karbon değişimi yoluyla iklim sisteminin diğer bileşenleri ile birbirine bağlıdır.


Okyanusun ve kriyosferin mevcut ve geçmişteki insan faaliyetleri kaynaklı sera gazı emisyonlarına ve devam eden küresel ısınmaya karşı öngörülen tepkileri, dönüşü mümkün olmayan binlerce yıllık değişiklikleri, ani değişimleri ve geri döndürülemezliği içerir.

Kıyı ortamları, Küçük Ada Devletleri yani SIDS dahil küçük adalar, kutup bölgeleri ve yüksek dağlar ile yakın ilişki içinde olan insan toplulukları, özellikle deniz seviyesinin yükselmesi, küçülen kriyosfer gibi okyanus ve kriyosfer değişikliğine maruz kalmaktadır.

Kriyosfer, gezegenin donmuş kısımlarını içerir. Genellikle bilinmeyen bir terminolojidir.

Kriyosfer Nedir?

Kriyosfer, gezegenin donmuş kısımlarını içerir. Karada kar ve buz, buzullar, permafrost ve deniz buzu içerir. Bu donmuş yüzeyler, gelen güneş radyasyonunu uzaya geri yansıtarak Dünya'nın ikliminin korunmasına yardımcı olur.


İnsanlar tarafından atmosfere eklenen artan sera gazları nedeniyle dünya ısınırken, kar ve buzlar erimektedir. Denizde bu durum, buzun altındaki karanlık okyanusu ve karada aşağıdaki karanlık bitki örtüsünü daha fazla ortaya çıkarır. Bu karanlık yüzeyler daha sonra daha fazla erimeye neden olan güneş radyasyonunu emer. Bu, iklim değişikliğinin etkilerini şiddetlendiren olumlu (bizim için olumsuz) bir geri bildirim döngüsü yaratır.


Tüm Dünya Yaşamını Etkiledi

Kıyıdan uzaktaki diğer topluluklar da aşırı hava olayları gibi okyanustaki değişikliklere maruz kalmaktadır. Bugün, Kuzey Kutbu bölgesinde, %10'u Yerli olan yaklaşık 4 milyon insan kalıcı olarak yaşamaktadır. Ancak, kuzey kutbu alçak kıyı bölgesi şu anda yaklaşık 680 milyon kişiye (dünya nüfusunun yaklaşık %9'u) ev sahipliği yapıyor ve 2050 yılına kadar nüfusun bir milyardan fazla kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. ABÖS 65 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Yerli halklar da dahil olmak üzere yaklaşık 670 milyon insan (2010 dünya nüfusunun yaklaşık %10'u), Antarktika hariç tüm kıtalarda yüksek dağlık bölgelerde yaşıyor. Yüksek dağlık bölgelerde nüfusun 2050 yılına kadar 740 ila 840 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir (tahmini küresel nüfusun yaklaşık %8,4-8,7'si).

Dünya buzullarının erimesi Türkiyedeki canlı türlerini yok ediyor.

Doğal ve antropojenik karbondioksit (CO2) ve ısının alınması ve yeniden dağıtılması ve ekosistem desteği gibi iklim sistemi içindeki rollerine ek olarak, okyanus ve/veya kriyosfer tarafından insanlara sağlanan hizmetler arasında gıda ve su temini yer almaktadır. Okyanusun ve kriyosferin durumu, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde (SDG'ler) yansıtılan sürdürülebilirliğin her yönü ile etkileşime girmektedir. Bu nedenle bizler için hayatidir.


Son on yılda, küresel ısınma, buz tabakaları ve buzullardan kaynaklanan kütle kaybı, kar örtüsünde azalma ve Arktik deniz buzu kapsamı ve kalınlığında azalma ile kriyosferin geniş çapta küçülmesine yol açmıştır. Permafrost sıcaklığı çok artmıştır.


Kriyosferik ve ilgili hidrolojik değişiklikler, daha önce buzla kaplı arazinin görünümü, kar örtüsündeki değişiklikler ve sürekli donun çözülmesi yoluyla yüksek dağ ve kutup bölgelerindeki karasal ve tatlı su türlerini ve ekosistemleri etkilemiştir. Bu değişiklikler mevsimsel faaliyetlerin değişmesine, ekolojik, kültürel ve ekonomik açıdan önemli bitki ve hayvan türlerinin bolluğu ve dağılımına, ekolojik bozulmalara ve ekosistem işleyişine katkıda bulunmuştur.

Anadolu'da yer alan buzul ve karlar %90 oranında eridi.

Yaklaşık 1950'den bu yana, çeşitli gruplardaki birçok deniz türü, okyanus ısınması, deniz buzu değişimi ve oksijen kaybı gibi biyojeokimyasal değişikliklere tepki olarak coğrafi aralıkta ve mevsimsel faaliyetlerde habitatlarında değişikliklere uğramıştır. Bu, ekosistemlerin tür kompozisyonunda, bolluğunda ve biyokütle üretiminde ekvatordan kutuplara doğru kaymalara neden olmuştur. Türler arasındaki değişen etkileşimler, ekosistem yapısı ve işleyişi üzerinde kademeli etkilere neden olmuştur. Bazı deniz ekosistemlerinde türler hem balıkçılığın hem de iklim değişikliklerinden etkilenmiştir.


Kıyı ekosistemleri, okyanus ve kara üzerindeki insan faaliyetlerinden kaynaklanan olumsuz etkilerle birlikte yoğun deniz ısı dalgaları, asitlenme, oksijen kaybı, tuzluluk müdahalesi ve deniz seviyesinin yükselmesi dahil olmak üzere okyanus ısınmasından etkilenmiştir. Habitat alanı ve biyoçeşitliliğin yanı sıra ekosistem işleyişi ve hizmetleri üzerinde etkiler halihazırda gözlemlenmiştir.

20. yüzyılın ortalarından bu yana, Kuzey Kutbu ve yüksek dağlık bölgelerdeki küçülen kriyosfer, gıda güvenliği, su kaynakları, su kalitesi, geçim kaynakları, sağlık ve refah, altyapı, ulaşım, turizm ve rekreasyon üzerinde ağırlıklı olarak olumsuz etkilere yol açmıştır. Özellikle yerli halklar için insan toplumlarının kültürü etkilenmiştir. Maliyetler ve faydalar, nüfuslar ve bölgeler arasında eşit olmayan bir şekilde dağılmıştır.


Okyanustaki değişiklikler, bölgesel olarak farklı sonuçlarla deniz ekosistemlerini ve ekosistem hizmetlerini etkilemiş ve yönetişimlerini imkansız kılmıştır. Balıkçılık, yerel kültürler ve geçim kaynakları, turizm ve rekreasyon yoluyla gıda güvenliği için olumsuz etkiler ortaya çıkmıştır. Ekosistem hizmetleri üzerindeki etkilerin sağlık ve esenlik, yerli halklar ve balıkçılığa bağımlı yerel topluluklar için olumsuz sonuçları vardır.

Dünya iklim değişikliğinin etkilerini 40 yıl önce gördü. Politikasını, ekonomisini, insan kaynaklarını ve göç politikasını oluşturdu. Türkiye ise son 20 yılda sadece izlemeyi, dünyadan Türkiye'ye yağan fonları amaç dışı ve bilinçsizce harcamayı etmeyi tercih etti.

Küresel ölçekte buzul kütlesi kaybı, permafrost erimesi ve kar örtüsü ve Arktik deniz buzu boyutundaki düşüşün, yüzey hava sıcaklığındaki artışlar nedeniyle yakın vadede (2031-2050) devam etmesi ve bunun nehirler için kaçınılmaz sonuçlarla birlikte devam etmesi bekleniyor. Seller ve yerel tehlikeler artacak. Grönland ve Antarktika Buz Levhalarının 21. yüzyıl ve sonrasında artan oranda kütle kaybedeceği tahmin ediliyor. ABD ise, tüm bunlar yaşanırken buzlar eriyince açığa çıkan yerleşim alanları ve petrol kaynakları için Grönland’ı Danimarka’dan 200 milyar dolara satın almak istiyor.


Bu kriyosferik değişikliklerin oranları ve büyüklüklerinin, yüksek bir sera gazı emisyonu senaryosunda 21. yüzyılın ikinci yarısında daha da artacağı tahmin edilmekte. Önümüzdeki on yıllarda sera gazı emisyonlarındaki güçlü bir azalma olmaz ise 2050'den sonra daha fazla değişikliğin yaşanacağı tahmin edilmekte.


Deniz seviyesi artan bir oranda yükselmeye devam ediyor. Tarihsel olarak nadir görülen (yakın geçmişte yüzyılda bir kez) aşırı deniz seviyesi olaylarının 2050 yılına kadar tüm RCP senaryolarında, özellikle tropik bölgelerde birçok yerde sıklıkla (en az yılda bir kez) meydana geleceği tahmin edilmekte. Yüksek su seviyelerinin artan sıklığı, maruziyete bağlı olarak birçok yerde ciddi etkilere sahip olacak. Tüm RCP senaryolarında deniz seviyesindeki yükselmenin 2100'ün ötesinde devam etmesi öngörülmekte. Yüksek emisyon senaryosu (RCP8.5) için, Antarktika Buz Levhası'nın daha büyük katkısı nedeniyle 2100'e kadar küresel deniz seviyesinin yükselmesine ilişkin tahminler AR5'tekinden daha yüksek. RCP8.5 kapsamında önümüzdeki yüzyıllarda, deniz seviyesi artışının yılda birkaç santimetreyi aşarak çok metrelik artışla sonuçlanması öngörülürken, RCP iyimser senaryolarında deniz seviyesi artışının yaklaşık 44m’yi bulabileceği, kötümser senaryolarında artışın 70m’yi geçebileceği öngörülmektedir. Aşırı deniz seviyeleri ve kıyı tehlikeleri, tropikal siklon yoğunluğu ve yağışta öngörülen artışlarla daha da kötüleşecektir. Dalgalarda ve gelgitlerde öngörülen değişiklikler, bu tehlikeleri artırıp artırmadıklarına veya iyileştirdiklerine göre yerel olarak değişecektir.

Türkiye iklim değişikliği gündemini tartışamadan çölleşti.

Türkiye Ne Zaman Uyanacak?

Gelecekteki kara kriyosfer değişiklikleri, yüksek dağ ve kutup bölgelerindeki karasal ve tatlı su ekosistemlerini, ekosistem yapısında ve işleyişinde değişikliklere ve nihai olarak küresel olarak benzersiz biyoçeşitliliğin kaybına yol açan tür dağılımlarında büyük değişikliklerle değiştirmeye devam edecektir. Orman yangınının bu yüzyılın geri kalanında çoğu tundra ve kuzey bölgelerinde ve ayrıca bazı dağ bölgelerinde önemli ölçüde artması beklenmektedir. Türkiye’de bir çok çöl hayvanı ve bitkisi istilacı tür olarak yaşamaya başlamıştır. Örneğin kanguru faresi, leopar, çeşitli sürüngenler, türüne rastlanmayan papağanlar Anadolu’yu yaşam alanı olarak seçmiştir. Anadolu’nun orta yerinde Ankara’da hatırı sayılır bir papağan popülasyonu vardır. Oysa onların yaşam alanı 400 km Türkiye’nin güneyindeydi. Türkiye’de kamu kurumları son 20 yılda adeta süreci izleyici olarak davranmış, belki de eğitim seviyesindeki düşüklük nedeni ile öğrenmeye gayret etmiştir.


Deniz hayvanı topluluklarının küresel biyokütlesinde, üretimlerinde ve balıkçılığın yakalama potansiyelinde bir azalma yaşanmaktadır. Tüm emisyon senaryoları altında okyanus ekosistemlerinde 21. yüzyılda yüzeyden derin deniz tabanına doğru tür kompozisyonunda bir değişim öngörülmektedir. Düşüşün oranı ve büyüklüğünün en yüksek tropik bölgelerde olacağı, kutup bölgelerinde etkilerin çeşitlilik göstereceği ve yüksek emisyon senaryoları için artacağı tahmin edilmektedir. Okyanus asitlenmesi, oksijen kaybı ve azalan deniz buzu boyutu ile iklimsel olmayan insan faaliyetleri, ısınmanın neden olduğu bu ekosistem etkilerini şiddetlendirecektir.


Kıyı ekosistemlerinin biyoçeşitlilik yapısı ve işlevi üzerinde ciddi riskler vardır. 21. yüzyıl ve sonrasındaki düşük emisyon senaryolarına kıyasla yüksek sıcaklıklarda daha yüksek emisyonların olacağı tahmin edilmektedir. Öngörülen ekosistem tepkileri, türlerin habitat ve çeşitlilik kayıplarını ve ekosistem işlevlerinin bozulmasını içermektedir. Organizmaların ve ekosistemlerin uyum sağlama kapasitesi, daha düşük emisyon senaryolarında daha yüksektir. Dolayısıyla ne olursa olsun emisyonlar canlı hayatının varlığı için düşmelidir.

Deniz otu çayırları ve yosun ormanları gibi hassas ekosistemler için, iklimle ilgili diğer tehlikelerle birlikte küresel ısınmanın sanayi öncesi sıcaklığın 2oC üzerinde olması durumunda yüksek riskler vardır. Ilık su mercanları zaten yüksek risk altındadır ve küresel ısınma 1.5oC ile sınırlı olsa bile türlerinin yok olabileceği öngörülmektedir.


Karadaki gelecekteki kriyosfer değişikliklerinin, su kaynaklarını ve yüksek dağlık alanlarda ve bunların mansabında hidroelektrik ve sulu tarım gibi kullanımları, ayrıca tüm tarımsal geçim kaynaklarını etkileyeceği tahmin edilmektedir. Sel, çığ, toprak kayması ve zemin istikrarsızlığındaki değişikliklerin altyapı, kültür, turizm ve rekreasyonel varlıklar için riski artıracağı tahmin edilmektedir.


İklim değişikliğine bağlı olarak balık dağılımındaki gelecekteki değişimler ve balık nüfusu ve balıkçılık potansiyelindeki azalmalar, deniz kaynaklarına bağımlı toplulukların gelirlerini, geçim kaynaklarını ve gıda güvenliğini etkilemiştir. Deniz ekosistemlerinin uzun vadeli kaybı ve bozulması, okyanusun insan kimliği ve refahı için önemli olan kültürel, rekreasyonel ve içsel değerlerdeki rolünü tehlikeye atmıştır.


Okyanus ısınması ve asitlenmenin yanı sıra artan ortalama ve aşırı deniz seviyesinin, alçak kıyı bölgelerindeki insan toplulukları için riskleri daha da artıracağı tahmin edilmektedir. Hızlı arazi yükselmesi olmayan Arktik insan topluluklarında ve kentsel atol adalarında, uyum kapasitesi sınırlarına ulaşma dahil olmak üzere, düşük emisyon senaryosu (RCP2.6) altında bile risklerin orta ila yüksek olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek emisyon senaryosu (RCP8.5) kapsamında, delta bölgelerinin ve kaynak açısından zengin kıyı kentlerinin, mevcut adaptasyon altında 2050'den sonra orta ila yüksek risk seviyeleri yaşayacağı tahmin edilmektedir.


Okyanus ve kriyosferdeki iklimle ilgili değişikliklerin etkileri, yerelden küresele kadar uyum tepkileri geliştirmek ve uygulamak için mevcut yönetişim çabalarına giderek daha fazla zorluk çıkartmaktadır.


Okyanus ve kriyosferle ilgili ekosistemler tarafından sağlanan geniş kapsamlı hizmetler ve seçenekler, koruma, restorasyon, yenilenebilir kaynak kullanımının ihtiyati ekosistem tabanlı yönetimi ve kirliliğin ve diğer stres faktörlerinin azaltılması ile desteklenebilir. Entegre kentsel su yönetimi (EKSY) ve ekosisteme dayalı uyum yaklaşımları, yerel olarak iklim risklerini azaltır ve birden fazla toplumsal fayda sağlar. Bununla birlikte, bu tür eylemler için ekolojik, finansal, kurumsal ve yönetişim kısıtlamaları Türkiye’de mevcuttur. Türkiye IWMP yani EKSY’leri yeni yapmaya başlamıştır. Uygulamasında ise yüksek ekonomik ve siyasi riskler nedeni ile finansman sağlama imkansızlığı vardır.


Okyanusta ve kriyosferde iklimle ilgili değişikliklere etkili yanıtlar uygulamak için temel uygulama, mekansal ölçekler ve planlama için yönetim otoriteleri arasında yoğun işbirliği ve koordinasyonu içerir. Eğitim ve iklim okuryazarlığı, izleme ve tahmin, mevcut tüm bilgi kaynaklarının kullanımı, veri, bilgi ve bilginin paylaşımı, finans, sosyal kırılganlık ve eşitliğin ele alınması ve kurumsal destek de esastır. Bu tür yatırımlar, kapasite geliştirme, sosyal öğrenme ve bağlama özel adaptasyona katılımın yanı sıra kısa vadeli riskleri azaltmada ve uzun vadeli dayanıklılık ve sürdürülebilirlik oluşturmada ödünlerin müzakere edilmesini ve ortak faydaların gerçekleştirilmesini sağlar.

Türkiye iklim değişikliği nedenli göçün dünyadaki merkezi oldu.

Göç Dalgaları Ardı Ardına Gelecek

İklim direncini ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, kritik olarak, koordineli, sürekli ve giderek daha iddialı uyum eylemleriyle birlikte acil ve iddialı emisyon azaltımlarına bağlıdır. Türkiye bu konuda AB ve ABD’nin 40 yıl kadar gerisindedir. Türkiye, iklim değişikliğinin göç baskısının kendi nüfusuna ilave 200 milyon göçmeni getirebileceğini yeni algılamıştır. Bu algı kamu yöneticilerinde başlasa da, geniş toplum kesimlerinde (onlara göre inandırıcı olmadığından) henüz yankı bulmamıştır. AB ülkeleri Türkiye’ye, “Buffer Country” yastık ülke ismi vermiştir. Artan göç ile Türkiye nüfusunun 300 milyonu geçtiği, AB yardımları ile göçmenleri barındırdığı bir ülke olmaya adayız. Biz çevre uzmanları, plancılar bunu BM raporlarından, IPCC raporlarından algılıyoruz. Türkiye’ye gelen artan göç coğrafyamızın ekolojik çeşitliliğini, gıda, enerji ve mal temini için yok edecektir.


İngiltere Devletler Birliği, iklim değişikliği meselesini Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi’ne sunduğu belgede iklim değişikliğinin güvenlik meselelerine potansiyel etkilerini şu şekilde ifade etmektedir. (United Kingdom (2007). Energy, Security and Climate. United Nations Security Council Open Debate: UK Concept Paper.)

Sınır Anlaşmazlıkları

Uluslararası barış ve güvenliğe ilişkin tehditlerin önemli bir kısmı sınır veya toprak anlaşmazlıkları üzerinedir. İklim değişikliği nedeniyle buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi önümüzdeki yüzyılda gezegenimiz fiziki yapısında değişime neden olacaktır. Bu doğrultuda odaklanılması gereken meseleler küçük ada devletlerinin tamamen ortadan kalkması, kıyı şeritlerinin yapısının değişmesi ve yeni deniz yolculuğu rotalarının oluşmasıdır.


Enerji Tedariki

Kıt enerji kaynakları, tedarik güvenliği enerji ve çatışma riski arasındaki ilişkiyi belirlemektedir. İklim değişikliğinin bu ilişkiyi karmaşıklaştırması beklenmektedir. Temel mesele güvenliği sağlarken enerji ihtiyaçları ile iklim değişikliğini de göz önüne almaktır. Bu süreçte kimi ülkeler salınımlarını azaltmak için enerji kaynaklarında değişikliğe gidecektir. Birtakım ülkeler ise iklim değişikliğinin fiziki etkilerinden dolayı enerji tedarik türlerini değiştirmek zorunda kalacaktır. Yavaş ve yönetimi mümkün olan değişikliklerin çatışmaya ve anlaşmazlıklara yol açması muhtemel değildir. Ancak ani değişimlerde bu durumun tersi söz konusudur.


Diğer Kaynak Kıtlıkları

İklim değişikliği temel doğal kaynakları (tatlı su, ekilebilir araziler, tarım ürünleri, balık stokları vb.) daha kıt hale getirmektedir. Değişimlerin ani gerçekleştiği durumda kaynak kıtlığı insan yaşamını doğrudan etkilemektedir. Artan kıtlıklar ülkelerin kendi içerisinde ve birbirleri arasında çatışmalara neden olma potansiyeline sahiptir. Bu durum tatlı su örneğinde görülebilmektedir. Dünyanın belirli bölgelerinde nüfus sürekli artıyor iken tatlı su % 20-30 oranlarında azalmaktadır. Bu durum suya yönelik güvenlik endişelerini beraberinde getirmektedir.


Sosyal Gerilimler

Birtakım devletler iklim değişikliğini gelişmelerinin önündeki en önemli engel olarak görmektedir. Özellikle az gelişmiş ülkelerde iklim değişikliği yoksulluğun azaltılmasının önündeki engellerden biri olmaktadır. Bu durum az gelişmiş ülkelerde gelişmenin sekteye uğramasına, eşitsizliklerin artmasına ve nihai olarak sosyal gerilimlerin artmasına neden olmaktadır.


İnsani Krizler

İklim değişikliği ani hava olayları nedeniyle insani krizlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu tür olayların sınıraşan güvenlik meselelerini ortaya çıkarabileceği ifade edilmektedir. Ayrıca hükümetler yaşanan doğal afetlerin sosyal etkileri ile başa çıkmak zorunda kalkmaktadır.


Göç

Mevcut tahminler iklim değişikliği nedeniyle önemli bölgelerin yaşanılamaz hale geleceğini göstermektedir. Deniz seviyesinin yükselmesi, tatlı su miktarının azalması ve tarımsal kapasitenin düşmesi kırsal alanlardan kentlere ve uluslararası zorunlu göçlere neden olmaktadır. Göç doğrudan anlaşmazlık ve çatışmaların ortaya çıkmasına neden olmamaktadır. Ancak göçün nüfusu arttırması ve etnik yapıyı değiştirmesi gerilimlere yol açmaktadır. Özellikle kaynak kıtlıklarının yaşandığı bölgelerde güvenlik endişeleri ortaya çıkmaktadır. İlerleyen bölümde küresel iklim değişikliğinin güvenlik kapsamında meydana getireceği zorunlu göçlere bağlı olarak ortaya çıkan iklim mültecileri kavramı incelenmektedir.


Dünya Bankası, iklim değişikliğinin Güney Asya, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde göç üzerindeki etkilerini analiz ettiği ve ilk kez 2018'de yayımladığı "Dip Dalgası" (Groundswell) raporunu Kuzey Afrika, Doğu Asya ve Pasifik, Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgelerini de kapsayacak şekilde 13.09.2021’de güncelledi.

Rapora göre, iklim değişikliği söz konusu 6 bölgede giderek daha etkili bir göç sebebi olmaya başladı.İklim değişikliğinin su kaynakları, tarımsal verimlilik, deniz seviyesindeki yükselişteki etkisi giderek artarken, bu durum bazı bölgelerin yaşanabilirliğini azalttı.

İklim değişikliğinin yoksul ve savunmasız bölgeleri en sert şekilde vuracağına ve kalkınma kazanımlarını tehdit edeceğine işaret edilen rapora göre, iklim değişikliği 2050'ye kadar 6 bölgeden 216 milyondan fazla insanı iç göçe zorlayacak. Göçün odağı AB coğrafyası olacak. Bu durumda Türkiye yastık ülke olarak AB’ye geçecek göçmenleri topraklarında tutmaya çalışacak. ABD, Meksika sınırına göç dalgasını önlemek için duvar ördü. Türkiye ise henüz göçmen tehlikesini tam algılamadı ve sınır güvenliğini sağlamadı.

Geldiğimiz noktada Türkiye'nin bilinçsizliğine sadece şaşırmıyor üzülüyoruz. Bu topraklar dünyadaki endemik türlerin %12'sini yaşatıyor. Şimdi hepsi yok olmak üzere. Çok ama çok acı bir gerçek bu.

216 milyon göçmen rakamı bölgelerin aynı dönem için öngörülen nüfusunun %3'üne karşılık geliyor. Sahra Altı Afrika'da 85,7 milyon iklim göçmeninin ortaya çıkabileceği ve bu rakamın bölgenin toplam nüfusunun %4,2'sini oluşturduğu hesaplanıyor. Kurak alanları ve kıyı şeridi hali hazırda iklim değişikliğinden etkilenen Sahra Altı Afrika, en kırılgan bölge olarak öne çıkıyor.


Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde 48,4 milyon (%2,5), Güney Asya'da 40,5 milyon (%1,8), Kuzey Afrika'da 19,3 milyon (%9), Latin Amerika'da 17,1 milyon (%2,6) ve Doğu Avrupa ve Orta Asya'da 5,1 milyon (%2,3) insanın iklim değişikliği nedeniyle iç göçe mecbur kalabileceği hesaplanıyor.


Nüfusuna oranla en yüksek iç göçün yaşanabileceği Kuzey Afrika bölgesinde ise su kıtlığı ve deniz seviyesinin yükselmesinin bu bölgeler ve Nil Deltası'nda yaşayan insanları etkileyebileceği öngörülüyor. Türkiye’nin AB kıyısı konumu, Müslüman ülke olması ve dil bilmeden bile vatandaş olunabilecek kadar “kural kolaylığı” (diğer anlamda kuralsızlığı) onu göçmenlerin ilgi odağı yapıyor.


Türkiye’nin güney illeri Kahire iklim kuşağının kuraklığını yaşamaya başlarken, diğer yandan gölleri, akarsuları ve yer altı su kaynakları kururken, kıt kaynakları ve düşük ekonomik gelişmişliği sayıları onlarca milyonu bulan göçmenleri yaşatmayı başarabilir mi? Cevap sizde.115 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page