top of page

Yeşil Enerji ve Yeşil Enerji Sertifikası Nedir?

Yeşil Enerji Sertifikası alan şirketler, kullandıkları enerjinin yenilenebilir kaynaklarından sağlandığını ispat ederler. Standardize edilmiş yeşil enerji sertifikaları elektriğin kaynağını belgeler, takip eder ve şeffaf bir şekilde raporlanmasını sağlar. Bu sertifikalar hem bir güvence hem de kalite sembolüdür.

Kullandığımız enerji kurumumuzun emisyonlarını oluşturur. Yeşil enerji kullanmak kurumumuzun emisyonlarını azaltır. Enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları olarak ikiye ayrılır. Petrol, kömür, doğal gaz gibi fosil yakıtlar, yenilenemez enerji kaynaklarıdır, yani enerji için kullanıldıklarında tükenirler. Yeşil enerji ise, güneş, rüzgâr ve su gibi doğal kaynaklardan elde edilen enerjilerdir, tükenmezler. Yeşil enerji, yenilenebilir enerjidir ve yenilenebilir kaynaklardan alınan yeşil enerji sertifikaları ile kanıtlanır.


Yeşil Enerji Sertifikası Nedir?

Yeşil enerji sertifikası, bir şirketin elektrik kullanımının yenilenebilir kaynaklardan geldiğini kanıtlayan belgedir. Yeşil Enerji Sertifikası, kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan olduğunu uluslararası geçerliliğe sahip, şeffaf ve takip edilebilir bir şekilde belgeler.

Yeşil enerji sertifikasının geçerli olması için, elektrik üreticilerinin I-REC veya Gold Standard ya da VCS gibi uluslararası yenilenebilir enerji sertifika sistemlerine üye olması gerekir. I-REC, Gold Standard veya VCS gibi uluslararası yenilenebilir enerji sertifika sistemleri, üretilen elektriği belgeler ve elektriğin kaynağının yenilenebilir kaynaklardan geldiğini kanıtlar. Yeşil enerji sertifikalarının farklı türleri vardır.

Kaç Tür Yeşil Enerji Sertifikası Vardır?

  1. Karbon Azaltım Sertifikası

  2. Yenilenebilir Enerji Sertifikası

Yenilenebilir Enerji Sertifikası / I-REC Sertifikası Nedir?

I-REC, 2015 yılında kurulmuş, yenilenebilir enerji sertifikalarının standartlarını belirlemek ve yeşil enerji sertifikalarının doğruluğunu denetlemek için faaliyet gösteren bir uluslararası organizasyondur. Aynı zamanda, I-REC uluslararası bir Yenilebilir Enerji Sertifikasına verilen isimdir. I-REC, tüketicilerin bilinçli ve güvenilir bir seçim yapmasına katkıda bulunmayı amaçlar. Belirli işlemleri yerine getiren tesisler, I-REC tarafından oluşturulan veri-tabanına kaydolurlar ve üretimleri karşılığında yenilenebilir enerji sertifikalarını elde ederler. I-REC sistemine kayıtlı olan bu santraller, onlara verilen yeşil enerji sertifikalarını satabilirler.


Karbon Azaltım Sertifikası Nedir?

Gold Standard, karbon azaltım projeleri için uluslararası geçerliliği olan bir sertifika programıdır. Dünyada 80’den fazla sivil toplum örgütü tarafından desteklenen ve birçok projenin gelişmesine katkıda bulunan program, Gold Standard Foundation tarafından yürütülür. Gold Standard Sertifikası, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin fiili olarak CO2 emisyonlarını düşürdüğünü ve yerel halkın bundan yararlandığını kanıtlamak için kullanılır. Gold Standart Sertifikası, üretilen yeşil enerjinin kalitesini ve kanıtlanabilirliğini şeffaf bir şekilde belgeler.


Gold Standard sertifikası almak için CO2 emisyonlarında fiili düşüş sağlamak veya emisyon azaltımına katkı sağlamak gerekir. Gold Standard sertifikası, yerel yenilenebilir enerji üreticilerini destekler, yerel halkın projeye katılımını gerekli kılar. Gold Standard Sertifika sisteminin operasyonel süreçleri, yeşil enerji üreten santraller tarafından üstlenilir.


Yeşil Enerji Sertifika Sistemleri Nasıl İşler?

Güneş enerjisi, hidroelektrik ve rüzgâr enerjisi üreten santraller, elektrik satışının yanısıra ‘Yeşil Enerji Hakkı’ satışı da yapabilirler. Santraller, bu satış için I-REC veya Gold Standard kurumlarının uluslararası yenilenebilir enerji sertifika sistemine üye olurlar. Bu sistemlere kayıtlı santrallerin ürettikleri elektrik, uluslararası standartlara uygun olarak şeffaf bir şekilde takibe alınır. Bu sistem üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesini ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlar. Yenilenebilir enerji tesislerinde (güneş, rüzgâr, hidroelektrik) üretilen her 1 birim MWh elektrik karşılığında, bir sertifika oluşturulur. Bu santrallerde üretilen elektrik raporlanabilir, kanıtlanabilir elektrik kaynağıdır. Böylece, I-REC veya Gold Standard sistemine kayıtlı santraller sadece elektrik üretip satmakla kalmaz, aynı zamanda ‘Yeşil Enerji Hakkı’ satışına da hak kazanırlar. Peki ‘Yeşil Hakkı’ nedir ve nasıl elde edilir?


Yeşil Hakkı Nedir?

Yeşil Hakkı, yenilenebilir kaynaklardan üretilen, I-REC veya Gold Standard sertifikası bulunan elektiriğin satışına verilen isimdir. Yeşil Enerji Sertifikası almak, bu santrallerden üretilen enerjinin ‘hakkını’ satın almak demektir. I-REC ve Gold Standard sertifika sisteminin önemli bir özelliği de ‘yeşil hakkı’ satışının takip edilebilir olmasıdır. Dolayısıyla, bir şirket aracılığı ile santrallerin temiz kaynaklardan ürettiği enerjinin ‘yeşil hakkını’ satın aldığında, bu enerjiyi üreten santraller bu enerjiyi başka alıcılara satamaz. Böylelikle bir tesis ’dan yeşil enerji sertifikası aldığında, bu hakkı kendine özel (münhasır) almış olduğunu kanıtlar.

Kısacası, Yeşil Enerji Sertifikası alan kullanıcılar, satın aldıkları elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini, karbon ayak izlerini azalttıklarını ve sürdürülebilir enerji kullandıklarını kanıtlarlar. Yeşil Enerji Sertifikası uluslararası alanda geçerlidir ve geriye dönük izlenebilir, şeffaf bir şekilde raporlanabilir. Ayrıca, Yeşil Enerji Sertifikası almak isteyen şirketler hangi tür (hidroelektrik, rüzgâr, güneş) yenilenebilir enerjiyi satın almak istediklerini özgürce seçebilirler.


Basitçe Yeşil Enerji Sertifikası:

Bu karmaşık sistemi gözümüzde canlandırmak için şöyle düşünebiliriz. Bir top havuzu hayal edelim. Bu top havuzunun içinde farklı renkte toplar olduğunu düşünelim. Yeşil toplar, yenilenebilir kaynaklar kullanan (rüzgâr, güneş ve hidroelektrik) enerji santrallerinde üretilmiş olsun. Bu yeşil enerjiyi temsil eden topları üreten santrallerin ürettikleri topların hangileri olduğunu ayrıştırmak için bir etiketleme sistemi (I-REC sistemi ve Gold Standard) kullandıklarını var sayalım. Böylece her santralin yeşil topu kayıtlı ve etiketli olsun. Bu etiketli yeşil topları üretenlerin, ihtiyacı olan şirketlere ‘yeşil hakkı’ adı altında istedikleri miktarda yeşil top devrettiklerini düşünelim. Sonuç olarak bu yeşil etiketli topların kullanım hakkını satın alan şirketler, Yeşil Enerji Sertifikası almış olurlar. Yeşil enerji üretimi yapamasa da sertifika sahibi olan bu şirketler sosyal sorumluluklarını yerine getirmiş, uluslararası geçerliliği olan sertifikalar ile sürdürülebilirlik çalışmalarını kanıtlamış ve yerel yeşil enerji üreticilerine destek vermiş olur.


Yeşil Enerji Sertifikası Hakkında Yanlış Bilinenler

Yeşil Enerji Sertifikası şebeke veya kullanılan enerjinin kaynağını değiştirmez.

Yeşil Enerji Sertifikası, yalnızca şirketlerin kullandıkları elektriğin belli bir oranının veya tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından geldiğini kanıtlamak için kullanılan bir sistemdir.


Yeşil Enerji Sertifikaları elektrik tedarikinden bağımsızdır, sadece kullanılan elektriğin kaynağını belirlemek için kullanılır. Yeşil Enerji Sertifikası alırken, şebeke değiştirmek veya şirketin/tesisin tükettiği elektrik kaynağını değiştirmek gerekmez. Kısacası, Yeşil Enerji Sertifikası almak tüketilen enerjinin kaynağını veya cinsini değiştirmez.


Yeşil Enerji Sertifikaları Nasıl Alınır?

Yeşil Enerji sertifikası alan şirketler, kullandıkları elektriğin belli bir oranının veya tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından geldiğini kanıtlamak için ilk önce ’ya başvurular. , söz konusu şirketin temsilcisi olarak, yenilenebilir enerji üreten santrallerle anlaşma yapar ve istenilen türde ve miktarda yeşil enerji hakkı satın alır. Bu hak sayesinde müşterileri ‘Yenilenebilir Enerji Sertifikası’ satın alır ve tükettikleri enerjinin tamamı veya bir kısmının ‘Yenilenebilir Enerji’ kaynaklı olduğunu ispat edebilirler. Bu süreçte bütün operasyonel işleri üstlenir ve takibini yapar.


Yeşil Enerji Sertifikası Alma Süreci 5 Adımda Nasıl Gerçekleşir?

  1. Tüketim Analizi: Kurumun elektrik tüketimi incelenir ve tüketime bağlı olarak yeşil enerji ihtiyacı belirlenir.

  2. Yeşil Enerji Oranı: Kurumun belirlediği oranda yeşil enerji tedarik hakkı sunulur. Kurumlar %10 ila %100 arasında talep ettikleri yeşil enerji oranını belirleyebilirler.

  3. Sertifika Tipi Belirlenir: Kurumlar, yeşil enerji alım protokollerinde belirtildiği üzere Yenilenebilir Enerji Sertifikası ya da Karbon Azaltım Sertifikası seçeneklerinden birini belirler. Bu süreçte ,satıcı kurum ile beraber çalışır ve en uygun enerji sertifika sistemini belirlemelerini sağlamak için danışmanlık verir.

  4. Sözleşme İmza Süreci: Satıcı kurum, alıcı kurumun tüketim analizi, istenilen yeşil enerji oranı ve sertifika tipine bağlı olarak bir teklif hazırlar. Teklif üzerinde anlaşıldığı takdirde sözleşme imzalanır.

  5. Raporlama Yapılması: Seçilen sertifika tipine bağlı olarak satıcı kurum, müşterilerine önce sertifika tedarik belgesini, çeyrek dönem sonlarında itfa bildirimlerini ve yıl sonunda ise itfa sertifikasını paylaşır, bu süreçleri yönetir ve raporlar.

Yeşil Enerji Sertifikası Almanın Şirketinize Sağlayacağı Faydalar Nelerdir?

Yeşil Enerji Sertifikası alan şirketler, kullandıkları enerjinin yenilenebilir kaynaklarından sağlandığını ispat ederler. Standardize edilmiş yeşil enerji sertifikaları elektriğin kaynağını belgeler, takip eder ve şeffaf bir şekilde raporlanmasını sağlar. Bu sertifikalar hem bir güvence hem de kalite sembolüdür. Şirketler bu sertifikaları, şirketinin sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi raporlamalarında kullanabilirler. Türkiye’de I-REC sertifikaları, yenilenebilir elektriğin kaynağını kanıtlamak için kullanılır. Uluslararası standartlara uymaları gereken şirketlerin yeşil enerji sertifikaları almaları önem arz eder. Özellikle sürdürülebilirlik faaliyetlerinin büyük şirketler için bir gereksinim olmaya başladığı son yıllarda Yeşil Enerji Sertifikaları değer kazanmıştır.


Yeşil Enerji Sertifikası Almanız İçin 10 Neden

Yeşil enerji satın alan firmalar;

1. Üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kullanıldığını şeffaf bir şekilde kanıtlar.

2. Yurtdışına ithal edilen ürünlere uygulanan karbon salım vergilerinden muaf olmayı sağlar.

3. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten yerel yatırımcılara destek olmaya yarar.

4. Türkiye’nin yenilenebilir enerji stratejilerinin artmasına destek sağlar. Yeşil enerjiye ve üreticilerine talebi artırarak, yeşil enerji sektörünün pazar payının büyümesine yardımcı olur.

5. Karbon ayak izini azaltmaya yarar ve karbon ayak izi raporlamalarında kullanılabilir. Yeşil Enerji Sertifikaları, geleceğe dönük tüketim ve geçmiş tüketimin karşılığı için alınabilir.

6. Birleşmiş Milletler ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini’ destekler.

7. Yeşil Enerji Sertifika alım süreci hızlıdır ve kurumsal sürdürülebilirlik standartlarına ulaşmaya yarar.

8. Türkiye’de tüketilen toplam enerjinin içindeki Yenilenebilir Enerji payını artırmaya ve dolayısıyla elektrik üretiminden kaynaklı sera gazı salımını azaltmaya yarar.

9. Yeşil Enerji Sertifikaları ticari fayda sağlar; sürdürülebilirlik kotalarını doldurmaya yarar ve özellikle sürdürülebilirlik hedefleri olan uluslararası şirketlerce tercih edilirler.

10. Yeşil Enerji Sertifikaları alan şirketler bankaların yeşil fonlarına başvurabilir ve ön koşulu yeşil enerji olan kredileri almaya hak kazanırlar.
828 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Σχόλια


bottom of page