Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Binası

LEED Gold v3 BD+C

ETO Binası, su ısıtmak için ısı geri kazanımından sağladığı ısıyı kullanmaktadır. Bina enerji tüketiminin %30'unu PV panellerden yenilenebilir enerji olarak üretmektedir.

Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Binası Eskişehir’de 27.000 m2 olarak projelendirilmiştir ve inşaatı bitmiştir. LEED USGBC NC Gold sertifika almıştır. Bina Eskişehir’in ilk LEED Gold sertifikalı binası olma özelliği taşıması yanında ilk yeşil ticaret odası binasıdır. Konsept tasarımından itibaren başlayarak binanın yüksek performanslı enerji-su verimli olması konusunda danışmanlık hizmeti sunulmuştur. %45 enerji ve %55 su verimli bir bina olarak faaliyet göstermektedir. Yapı kabuğu optimizasyon çalışmaları, saydam bileşen termal ve optik değerleri ve akustik performans değerleri hizmetleri, günışığı hesabı, kamaşma kontrolü ve görsel konfor hesapları, termal konfor değerlendirmesi, mekan yüzeyleri ses yalıtım performansları, yenilenebilir enerji sistemleri, emisyon hesabı hizmetleri verilmiştir.

Bilgiler

Sektörel Deneyim

Sunulan Diğer Hizmetler

Sürdürülebilir Mimari Tasarım
LEED Sertifikası
LEED Eğitimleri
Bina Zarfı ve Cephe Tasarımı
Bina Enerji Verimliliği ve Modeli
Günışığı Modellemesi
Aydınlatma Tasarımı
Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı
Devreye Alma ve Bina Performansı
Bina Akustiği
Yenilenebilir Enerji

Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı
Görsel Konfor Analizi
Kamaşma Kontrolü
Saydam Bileşen Termal ve Optik Değerleri
Termal Konfor Analizi
Yağmursuyu Akış Modeli

Öne Çıkan Performanslar

%45

Enerji Verimliliği

%55

Su Verimliliği

%30

Arttırılmış İç Hava Seviyesi

%30

Yenilenebilir Enerji Üretimi

1/3
0