OSTİM Teknopark Kampüsü

LEED Platinum v3 BD+C

OSTİM Teknopark Binaları kullanılmış olan bir sanayi arazisini yeniden değerlendirerek çevresel etkisini düşürmektedir. Türkiye'nin LEED Platin hedefli AR-GE binalarındandır.

OSTİM Teknopark Binası 20.750 m2 LEED Platinum v3 BD+C sertifika hedefli olarak projelendirilmiş ve inşa edilmektedir. Bina Türkiye’nin ikinci LEED Platin sertifikalı Teknopark ARGE ve Teknolojik Üretim binası olma özelliği taşıyacaktır. Bina %48 enerji, %54 su verimlidir. Enerjisinin %20’sini yenilenebilir enerjiden sağlamaktadır. Konsept tasarımından itibaren başlayarak binanın yüksek performanslı enerji-su verimli olması konusunda danışmanlık hizmeti sunulmuştur. Yapı kabuğu optimizasyon çalışmaları, saydam bileşen termal ve optik değerleri ve akustik performans değerleri hizmetleri, günışığı hesabı, kamaşma kontrolü ve görsel konfor hesapları, termal konfor değerlendirmesi, mekan yüzeyleri ses yalıtım performansları, yenilenebilir enerji sistemleri, emisyon hesabı hizmetleri verilmiştir.

Bilgiler

Sektörel Deneyim

Sunulan Diğer Hizmetler

Sürdürülebilir Mimari Tasarım
LEED Sertifikası
LEED Eğitimleri
Bina Zarfı ve Cephe Tasarımı
Bina Enerji Verimliliği ve Modeli
Günışığı Modellemesi
Aydınlatma Tasarımı
Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı
Devreye Alma ve Bina Performansı
Bina Akustiği
Yenilenebilir Enerji
COVID-19 Sağlıklı Bina Tasarımı

Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı
Görsel Konfor Analizi
Kamaşma Kontrolü
Saydam Bileşen Termal ve Optik Değerleri
Termal Konfor Analizi
Yağmursuyu Akış Modeli

Öne Çıkan Performanslar

%48

Enerji Verimliliği

%54

Su Verimliliği

%100

Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri

%20

Yenilenebilir Enerji Kullanımı

1/1
0