TEI Tusaş Motor Sanayi Yeşil Kreş Binası

LEED Platinum v4 BD+C

TEI Uçak Motor Sanayi'nün kampüsü içinde çocuklara ve gençlere yeşil bina kavramını öğretmek için yaptığı LEED Platinum v4 BD+C sertifikalı kreş birimi projesidir.

TEİ Eskişehir Motor Sanayi Kreş ve Sosyal Tesisi Projesi 650 m2 olarak projelendirilmiştir ve inşaatı tamamlanmıştır. LEED USGBC NC Platinum sertifikalıdır. Bina Türkiye’nin ikinci LEED sertifikalı kreş ve bakım evi merkezi binası olma özelliği taşımaktadır. Bina yeni nesilimiz olacak çocuklarımızın yeşil bina eğitimi almasını da sağlayan bir eğitim merkezi özelliği de taşımaktadır. Binayı kullanan çocuklar binanın her bölgesinde yer alan yeşil bina özellikleri hakkında bilgi almaktadır. Yapı kabuğu optimizasyon çalışmaları, saydam bileşen termal ve optik değerleri ve akustik performans değerleri hizmetleri, günışığı hesabı, kamaşma kontrolü ve görsel konfor hesapları, termal konfor değerlendirmesi, mekan yüzeyleri ses yalıtım performansları, yenilenebilir enerji sistemleri, emisyon hesabı hizmetleri verilmiştir.

Bilgiler

Sektörel Deneyim

Sunulan Diğer Hizmetler

Sürdürülebilir Mimari Tasarım
LEED Sertifikası
LEED Eğitimleri
Bina Zarfı ve Cephe Tasarımı
Bina Enerji Verimliliği ve Modeli
Günışığı Modellemesi
Aydınlatma Tasarımı
Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı
Devreye Alma ve Bina Performansı
Bina Akustiği
Yenilenebilir Enerji
CFD Rüzgar Mühendisliği
Alan Araştırmaları Fizibilite Raporu
Mekanik Tesisat Projeleri
Elektrik Projeleri Mühendisliği
Statik ve Sismik Tasarım
Jeoteknik ve Hidrojeoloji

Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı
Görsel Konfor Analizi
Kamaşma Kontrolü
Saydam Bileşen Termal ve Optik Değerleri
Termal Konfor Analizi
Yağmursuyu Akış Modeli

Öne Çıkan Performanslar

%100

Enerji Verimliliği

%100

Su Verimliliği

%100

Düşük Emisyonlu Boyalar ve Mobilyalar

%100

Isı Adası Etkisi Azaltımı

1/2
0