ABD Papua Yeni Gine Büyükelçilik Binası

LEED Gold v4 BD+C

Amerika Birleşik Devletleri, Papua Yeni Gine Port Moresby Büyükelçilik Yönetim Binası LEED Gold Sertifika almıştır. ECOBUILD, ABD Dışişleri Bakanlığı’na yeşil bina danışmanlık hizmeti sunan tek Türk firmasıdır.

ABD Port Moresby Büyükelçilik Binası 6.800 m2 olarak projelendirilmiş ve inşaatı tamamlanmıştır. LEED Gold sertifika almıştır. Bina Yeni Gine’nin ilk LEED Gold sertifikalı binası olma özelliği taşımaktadır. Dünyanın en büyük mimarlık firmalarından olan SEXTON Mimarlık Firmasına Konsept tasarımından itibaren başlayarak binanın yüksek performanslı enerji-su verimli olması konusunda danışmanlık hizmeti sunulmuştur.
Bina için LEED® tasarım ve inşaat aşaması sertifikasyonu danışmanlık hizmetleri sunulmuştur.
Yapı kabuğu optimizasyon çalışmaları, saydam bileşen termal ve optik değerleri ve akustik performans değerleri hizmetleri verilmiştir. Günışığı hesabı, kamaşma kontrolü ve görsel konfor hesapları, termal konfor değerlendirmesi, mekan yüzeyleri ses yalıtım performansları hizmetleri sunulmuştur. Hızla genişleyen Papua Yeni Gine ekonomisi, ABD yatırım ve ticari çıkarlarının artmasına neden olmuştur. Yapı yönelimi ve gölgeleme, yoğun tropikal güneşten gelen güneş ısısı kazanımını azaltmak için optimize edildi. Yerel bina yapımında yaygın olan dış güneş gölge elemanları kullanılmıştır. Geniş pencereler gölgelenmektedir ve ofislerde düşük kamaşma ortamı oluşturmaktadır.

Bilgiler

Sektörel Deneyim

Sunulan Diğer Hizmetler

Sürdürülebilir Mimari Tasarım
LEED Sertifikası
LEED Eğitimleri
Bina Zarfı ve Cephe Tasarımı
Bina Enerji Verimliliği ve Modeli
Günışığı Modellemesi
Aydınlatma Tasarımı
Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı
Devreye Alma ve Bina Performansı
Bina Akustiği
Yenilenebilir Enerji
Mevcut Bina Enerji Verimliliği

Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı
Görsel Konfor Analizi
Kamaşma Kontrolü
Saydam Bileşen Termal ve Optik Değerleri
Termal Konfor Analizi
Yağmursuyu Akış Modeli

Öne Çıkan Performanslar

%36

Enerji Verimliliği

%55

Su Verimliliği

%100

Düşük Emisyonlu Boyalar ve Mobilyalar

%100

Isı Adası Etkisi Azaltımı

1/1
0