Çalık Yedaş SCADA ve Yönetim Binası

LEED Platinum v3 BD+C

Çalık Yedaş Enerji Dağıtım Şirketinin SCADA ve Yönetim Binası akarsudan ısı pompaları ile soğutma enerjisi temin etmektedir. Sürdürülebilir bina %100 yeşil enerji kullanmaktadır.

Çalık Yedaş Enerji Dağıtım Şirketinin SCADA ve Yönetim Binası 5.500 m2 LEED Platinum v3 BD+C sertifika hedefli olarak projelendirilmiştir. Bina Türkiye’nin ilk LEED Platin sertifikalı SCADA ve Yönetim binası olma özelliği taşımaktadır. Bina %76 enerji, %49 su verimlidir. Enerjisinin %100’ünü yenilenebilir enerjiden sağlamaktadır. Konsept tasarımından itibaren başlayarak binanın yüksek performanslı enerji-su verimli olması konusunda danışmanlık hizmeti sunulmuştur. Yapı kabuğu optimizasyon çalışmaları, saydam bileşen termal ve optik değerleri ve akustik performans değerleri hizmetleri, günışığı hesabı, kamaşma kontrolü ve görsel konfor hesapları, termal konfor değerlendirmesi, mekan yüzeyleri ses yalıtım performansları, yenilenebilir enerji sistemleri, emisyon hesabı hizmetleri verilmiştir.

Bilgiler

Sektörel Deneyim

Sunulan Diğer Hizmetler

Sürdürülebilir Mimari Tasarım
LEED Sertifikası
LEED Eğitimleri
Bina Zarfı ve Cephe Tasarımı
Bina Enerji Verimliliği ve Modeli
Günışığı Modellemesi
Aydınlatma Tasarımı
Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı
Devreye Alma ve Bina Performansı
Bina Akustiği
Yenilenebilir Enerji
COVID-19 Sağlıklı Bina Tasarımı

Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı
Görsel Konfor Analizi
Kamaşma Kontrolü
Saydam Bileşen Termal ve Optik Değerleri
Termal Konfor Analizi
Yağmursuyu Akış Modeli

Öne Çıkan Performanslar

%76

Enerji Verimliliği

%49

Su Verimliliği

%100

Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri

%100

Yenilenebilir Enerji Kullanımı

1/1

SEKTÖR

LİDERİ

Faaliyet göstermeye başladığımız 2009 yılından bu yana, 150’nin üzerinde kamu ve özel sektör kuruluşuna danışmanlık hizmeti sunduk.