top of page

Eskişehir Kocakır Ekolojik Şehir Projesi 2. Etap

LEED Gold v4 ND / SÜPERKENT
LEED CERTIFIED.png

Türkiye'nin en büyük 2. sürdürülebilir şehircilik projesidir. Proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın SÜPERKENT Yeşil Şehircilik Standardı oluşturulmuş ve uygulanmıştır. ECOBUILD, Green World Award'da 2 kategoride dünya birincisi seçilmiştir.

Eskişehir ili Kocakır Mevkiinde yer alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait, 836 ha büyüklüğündeki kentsel dönüşüm ve gelişim alanında, LEED Neighborhood Development ve SÜPERKENT standartlarına uygun 85.000 nüfusu olacak yeşil planlama hizmeti sunulmuştur. Planlama hizmetinden önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Türkiye için Sürüdürülebilir Yerleşim Yeri Normu AR-GE’si yapılmış ve bu norm projelerde uygulanmıştır. Proje karbon emisyonları yazılımlarla hesaplanarak gerçekleştirilen ilk imar planıdır. Proje %45 daha az enerji, %50 daha az su tüketmektedir. LEED Neighborhood Development ve çevresel etkinin her boyutta dikkate alınması ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geliştirmiş olduğumuz SÜPERKENT’in ilk uygulamasıdır. Proje diğer yerleşim yerlerine göre %85 daha az karbon emisyonu yapmaktadır. Dünyadaki örneklerinden bir adım ötede, uluslararası normlarda yerleşim yeri sera gazı emisyonlarını hesaplayarak ve kayıt altına alarak bu ekolojik yeşil yerleşimin derecelendirmesi ortaya koyulmuştur. Yapı malzemesinin üretimi aşamasından başlayarak, binaların, altyapıların ve sonrasında tüm kentin inşaatı ve kullanımı aşamasına kadar yaşam döngüsünde çevresel etkilerini hesaplanmıştır. Bu sayede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Türkiye'deki yapı malzemelerinin tamamının çevresel etkisi EPD standardında hesaplanmıştır. Yerleşim yeri planlamasının dünyada çevresel etkiyi dikkate alan en üst uygulamasıdır.
Projenin Ödülleri:
Eskişehir Kocakır Projesi, dünya çapında en başarılı çevre uygulamalarını tanıtmak, ödüllendirmek ve geliştirmek üzere kurulan The Green Organisation (Yeşil Organizasyon) Yeşil Dünya Çevre Ödülleri’nden iki ödül almıştır. ECOBUILD'in danışmanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir’de hayata geçirilmesi planlanan Sürdürülebilirlik Performanslı Kentsel Dönüşüm SüPerKent projesi ile 19 Aralık 2017'de Dubai’de gerçekleştirilen Yeşil Organizasyon - Yeşil Dünya Çevre Ödülleri’nde iki ödüle birden layık görülmüştür. Dubai’deki törende 18 kategoride toplam 53 ödül sahiplerine verilirken, ECOBUILD proje ile “Çevre Geliştirme” kategorisinde altın küre ödülünü kazanmıştır. Proje ayrıca, tüm kategoriler içinde en başarılı projeye verilen “Yeşil Dünya Şampiyonluğu” ödülünü de kazanarak Dubai’den iki ödülle birden dönmüştür.

Bilgiler

Konum
Proje Sahibi
Tasarım
Proje Alanı
Kapalı Alan
Eskişehir, Türkiye
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ECOBUILD
10.160.000 m2
13.716.000 m2

Sektörel Deneyim

Sunulan Diğer Hizmetler

Akıllı Şehirler ve Tasarımda Yenilik
Alan Araştırmaları Fizibilite Raporu
Aydınlatma Tasarımı
Bina Enerji Verimliliği ve Modeli
Bina Zarfı ve Cephe Tasarımı
CFD Rüzgar Mühendisliği
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çevre ve Hava Kirliliği
Dijital İkiz
Doğal Sistemler ve Ekoloji
Ekonomi ve Sosyo Politik Planlama
Elektrik Projeleri Mühendisliği
ENVISION Yeşil Altyapı Sertifikası
EPD Ürün Çevre Beyanı
Günışığı Modellemesi
İDEP İklim Değişikliği Eylem Planı
İklim Dostu Şehir Planlama
Jeoteknik ve Hidrojeoloji

Kentsel Dönüşüm Proje Yönetimi
Kentsel Tasarım
Kültürel Miras Mimari ve Planlama
LEED for CITIES Şehircilik Sertifikası
LEED ND Kentsel Dönüşüm Gelişim
LEED Sertifikası
Mekanik Tesisat Projeleri
Mevcut Bina Enerji Verimliliği
Planlama ve Sera Gazı Emisyonları
RELI İklim Dayanımlı Binalar
RELI Şehir Dayanıklılığı İklim Riski
SITES Çevre Dostu Park Sertifikası
Statik ve Sismik Tasarım
Sürdürülebilir Altyapı Mühendisliği
Sürdürülebilir Mimari Tasarım
Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı
Sürdürülebilir Proje Finansmanı
Sürdürülebilir Şehir Planlama
Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması
Şehir Enerji Verimliliği
Şehir Günışığı Modellemesi
Şehir İklimi ve Klimatoloji
Şehir Sera Gazı Emisyonu Envanteri
Şehir Su Yönetimi
Yenilenebilir Enerji

Öne Çıkan Performanslar

sürdürülebilir araziler.png

%45

Enerji Verimliliği

enerji ve atmosfer.png

%50

Su Verimliliği

su_verimliliği.png

%100

Eğimli Araziye Yerleşim ve Ulaşım

iç çevre kalitesi.png

%94,3

Sera Gazı Emisyonu Azaltımı

bottom of page