top of page

Safir Tuz Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Azaltım Eylemleri Planı

GHGP
LEED CERTIFIED.png

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında yapılmış olan Safir Tuz Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Azaltım Eylemleri Planı Türkiye'de yapılmış ve uluslararası geçerliliği olan en kapsamlı firma ölçeğindeki çalışmadır.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında yapılmış olan "Safir Tuz Kurumsal Karbon Ayak İzi ve Azaltım Eylemleri Planı" Türkiye'de yapılmış ve uluslararası geçerliliği olan en kapsamlı firma ölçeğindeki çalışmadır. İklim değişikliği riskleri de firma özelinde kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Firmanın sera gazı emisyonlarını azaltması ve iklim değişikliğine uyumu için projeler geliştirilmiş, projelerin fizibilite ve risk azaltım potansiyeli değerlendirmesi de yapılmıştır.

Çalışma kapsamında kurumun sera gazı emisyon envanteri 2022 yılı için hesaplanmış, raporlanmış ve doğrulatılması süreci desteklenmiştir. Firma ilgili personeline kurumsal sera gazı emisyon envanteri hesaplanması konusunda teknik eğitim verilmiş, ilgili yazılımları kullanarak hesaplama yapabilmeleri sağlanmıştır. Bu sayede kurumun konu ile ilgili kapasitesi de geliştirilmiştir.

Bilgiler

Konum
Proje Sahibi
Tasarım
Proje Alanı
Kapalı Alan
Çankırı, Türkiye
KUZKA Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Safir Tuz
ECOBUILD
Çankırı İl Sınırı
Safir Tuz Yapı Stoğu

Sektörel Deneyim

Sunulan Diğer Hizmetler

Enerji Verimliliği
Yenilenebilir Enerji
Çevre ve Hava Kirliliği
Ekonomi ve Sosyo Politik Planlama
Sürdürülebilir Proje Finansmanı
Alan Araştırmaları Fizibilite Raporu
Eğitim Programları
Sürdürülebilirlik Eğitimleri
Planlama ve Sera Gazı Emisyonları
Kurumsal Karbon Ayak İzi

Kurumsal Karbon Ayak İzi

Öne Çıkan Performanslar

sürdürülebilir araziler.png

%41

Sera Gazı Emisyonu

enerji ve atmosfer.png

%65

Su Verimliliği

su_verimliliği.png

%100

Ulaşım Verimliliği

iç çevre kalitesi.png

%100

Isı Adası Etkisi Azaltımı

bottom of page