Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi

LEED Gold v3 BD+C

Türkiye’nin ilk LEED Gold Sertifikalı Müze Binasıdır. Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, gençlerin bilim ve sürdürülebilirlik konularını bir arada deneyimlediği ilk komplekstir.

Türkiye’nin ilk LEED Gold Sertifikalı Müze Binasıdır. TÜBİTAK ve Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi Projesi 25.500 m2 olarak projelendirilmiştir ve inşaatı tamamlanmıştır. USGBC LEED NC Gold sertifikalıdır.
Bina Türkiye’nin ilk LEED sertifikalı bilim merkezi ve müze binası olma özelliği taşımaktadır. Yapı kabuğu optimizasyon çalışmaları, saydam bileşen termal ve optik değerleri ve akustik performans değerleri hizmetleri, günışığı hesabı, kamaşma kontrolü ve görsel konfor hesapları, termal konfor değerlendirmesi, mekan yüzeyleri ses yalıtım performansları, yenilenebilir enerji sistemleri, emisyon hesabı hizmetleri verilmiştir.
Bina enerji verimli, su verimli ve yenilenebilir enerji ile enerji tüketiminin %30’unu karşılayan bir yapıdır. Arttırılmış iç hava kalitesine sahiptir.

Bilgiler

Sektörel Deneyim

Sunulan Diğer Hizmetler

Sürdürülebilir Mimari Tasarım
LEED Sertifikası
LEED Eğitimleri
Bina Zarfı ve Cephe Tasarımı
Bina Enerji Verimliliği ve Modeli
Günışığı Modellemesi
Aydınlatma Tasarımı
Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı
Devreye Alma ve Bina Performansı
Bina Akustiği
Yenilenebilir Enerji

LEED Sertifikası Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı
Bina Kabuğu Optimizasyonu
Günışığı Modellemesi
Görsel Konfor Analizi
Kamaşma Kontrolü
Saydam Bileşen Termal ve Optik Değerleri
Aydınlatma Tasarımı
Termal Konfor Analizi
Bina Akustiği ve Ses Yalıtımı
Yenilenebilir Enerji Sistemleri Tasarımı
Yağmursuyu Akış Modeli

Öne Çıkan Performanslar

%50

Enerji Verimliliği

%65

Su Verimliliği

%2,5

Çabuk Yenilenebilir Yapı Malzemeleri

%30

Yenilenebilir Enerji Kullanımı

1/2

SEKTÖR

LİDERİ

Faaliyet göstermeye başladığımız 2009 yılından bu yana, 150’nin üzerinde kamu ve özel sektör kuruluşuna danışmanlık hizmeti sunduk.