Mersin Yenişehir Belediyesi Yeşil Kreş Binası

LEED Gold v4 BD+C

Mersin'de yapılan ilk, LEED Sertifikalı kreş ve kütüphane binasıdır. Proje çocuklara yeşil bina fonksiyonlarını öğretmektedir.

Mersin Yenişehir Belediyesi, Kreş, Oyun Kitaplığı ve Gündüz Bakımevi Projesi 1.200 m2 olarak projelendirilmiştir ve inşaatı tamamlanmıştır. LEED Gold v4 BD+C sertifikalıdır. Bina Mersin'de ilk LEED sertifikalı kreş, kütüphane ve bakım evi merkezi binası olma özelliği taşımaktadır. Bina yeni nesilimiz olacak çocuklarımızın yeşil bina eğitimi almasını da sağlayan bir eğitim merkezi özelliği de taşımaktadır. Binayı kullanan çocuklar binanın her bölgesinde yer alan farklı yeşil bina özellikleri hakkında uygulamalı bilgi almaktadır. Bina tüm projeleri ile birlikte ECOBUILD tarafından yeşil bina olarak tasarlanmış ve sertifikalandırılmıştır. Yapı kabuğu optimizasyon çalışmaları, saydam bileşen termal ve optik değerleri ve akustik performans değerleri hizmetleri, günışığı hesabı, kamaşma kontrolü ve görsel konfor hesapları, termal konfor değerlendirmesi, mekan yüzeyleri ses yalıtım performansları, yenilenebilir enerji sistemleri, emisyon hesabı hizmetleri verilmiştir.

Bilgiler

Sektörel Deneyim

Sunulan Diğer Hizmetler

Sürdürülebilir Mimari Tasarım
LEED Sertifikası
LEED Eğitimleri
Bina Zarfı ve Cephe Tasarımı
Bina Enerji Verimliliği ve Modeli
Günışığı Modellemesi
Aydınlatma Tasarımı
Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı
Devreye Alma ve Bina Performansı
Bina Akustiği
Yenilenebilir Enerji
Mekanik Tesisat Projeleri
Elektrik Projeleri Mühendisliği
Statik ve Sismik Tasarım
Jeoteknik ve Hidrojeoloji

Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı
Görsel Konfor Analizi
Kamaşma Kontrolü
Saydam Bileşen Termal ve Optik Değerleri
Termal Konfor Analizi
Yağmursuyu Akış Modeli

Öne Çıkan Performanslar

%65

Su Verimliliği

%45

Enerji Verimliliği

%90

Sürdürülebilir Malzemeler

%100

İç Hava Kalitesi

1/2

SEKTÖR

LİDERİ

Faaliyet göstermeye başladığımız 2009 yılından bu yana, 150’nin üzerinde kamu ve özel sektör kuruluşuna danışmanlık hizmeti sunduk.