Sur Yapı Antalya

LEED Gold v3 BD+C

Antalya ilinde Yeşil Konut Projesi olarak değerlendirilen proje LEED Gold hedeflidir. Projenin alan araştırmaları ve fizibilite etütleri gerçekleştirilmiştir.

SUR Yapı tarafından yaptırılan proje LEED NC Gold hedefli olarak projelendirilmiş ve inşaatı sürmektedir.
Yeşil Bina LEED Sertifikası Fizibilite etütleri yapılmış, binaya entegre tüm sürdürülebilir performans başlıklarının fizibilite incelemesi raporlanmıştır. Aylık / Yıllık ısıtma-soğutma-aydınlatma enerji ihtiyacı ve tüketimi, yapı kabuğu optimizasyon çalışmaları, saydam bileşen termal ve optik değerleri ve akustik performans değerleri hizmetleri verilmiştir. Günışığı hesabı, kamaşma kontrolü ve görsel konfor hesapları, termal konfor değerlendirmesi, mekan yüzeyleri ses yalıtım performansları, yenilenebilir enerji sistemleri ve emisyon hesabı hizmetleri verilmiştir.

Bilgiler

Sektörel Deneyim

Sunulan Diğer Hizmetler

Sürdürülebilir Mimari Tasarım
LEED Sertifikası
Alan Araştırmaları Fizibilite Raporu
LEED Eğitimleri
Bina Zarfı ve Cephe Tasarımı
Bina Enerji Verimliliği ve Modeli
Günışığı Modellemesi
Aydınlatma Tasarımı
Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı
Devreye Alma ve Bina Performansı
Bina Akustiği
CFD Rüzgar Mühendisliği
Doğal Sistemler ve Ekoloji
Ekonomi ve Sosyo Politik Planlama
Elektrik Projeleri Mühendisliği
Sürdürülebilir Proje Finansmanı

Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı
Görsel Konfor Analizi
Kamaşma Kontrolü
Saydam Bileşen Termal ve Optik Değerleri
Termal Konfor Analizi
Yağmursuyu Akış Modeli

Öne Çıkan Performanslar

%55

Enerji Verimliliği

%51

Su Verimliliği

%52

Atık Azaltımı

ASHRAE 55

Termal Konfor

1/2

SEKTÖR

LİDERİ

Faaliyet göstermeye başladığımız 2009 yılından bu yana, 150’nin üzerinde kamu ve özel sektör kuruluşuna danışmanlık hizmeti sunduk.