top of page

Ru'a Al Haram Mekke Sürdürülebilir Şehir Projesi

LEED Platinum v4 ND
LEED CERTIFIED.png

Mekke Public Investment Fund'un LEED ND Platinum Sertifikalı Yeşil Şehircilik Projesi, "Sıfır Enerji Ekolojik Şehir" olarak 160.000 nüfusa hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır.

Makkah Public Investment Fund'un LEED ND Platinum Sertifikalı Yeşil Şehircilik Projesi uluslararası iş ortağımız konsorsiyum ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Proje için konsorsiyumda yer alınmış, TÜMAŞ, RMJM ve Foster and Partners ile birlikte yeşil şehircilik projesi oluşturulmuştur. Projenin LEED ND Yeşil Kentsel Gelişim normlarında olması sağlanmış ve aşağıdaki puanları hedefleyecek bir yapıda olması gerçekleştirilmiştir. Projeler kentsel ısı adası etkisini azaltacak şekilde hazırlanmış, yeni gelişme bölgesinin %100 yenilenebilir enerji ile enerjilendirilmesi planlanmış, yeni kentsel gelişme bölgesinin yağmur suyu hasadı yapması, yenilenebilir malzeme ile altyapısının yapılması, elektrikli araçlar ile ulaşımı sağlaması, kent içinde bisiklet yolu altyapısının oluşturulması sağlanmıştır. Tüm yeni kent projesinin otopark alanları yer altında planlanmış, kentin optimum yapılaşma yoğunluğunda olması sağlanmıştır.

Bilgiler

Konum
Proje Sahibi
Tasarım
Proje Alanı
Kapalı Alan
Mekke, Suudi Arabistan Krallığı
Makkah Public Investment Fund
ECOBUILD, RMJM, Foster Partners, TÜMAŞ
853.000 m2
526.500 m2

Sektörel Deneyim

Sunulan Diğer Hizmetler

Sürdürülebilir Mimari Tasarım
LEED Sertifikası
LEED Eğitimleri
Bina Enerji Verimliliği ve Modeli
Günışığı Modellemesi
Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı
CFD Rüzgar Mühendisliği
Alan Araştırmaları Fizibilite Raporu
Jeoteknik ve Hidrojeoloji
Sürdürülebilir Şehir Planlama
İklim Değişikliğine Uyumlu Planlama
Şehir Sera Gazı Emisyonu Envanteri
Akıllı Şehirler ve İnovasyon
Akıllı Mobilite Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması
Kentsel Tasarım
Yenilenebilir Enerji
Enerji Verimliliği
Çevre ve Hava Kirliliği Danışmanlığı
Şehir İklimi ve Klimatoloji
Şehir Günışığı Modellemesi
Şehir Su Yönetimi
Kültürel Miras Mimari ve Planlama
Doğal Sistemler ve Ekoloji
Şehir Yaşam Kalitesi
LEED Neighborhood Development Yeşil Kentsel Dönüşüm ve Gelişim
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Planlama ve Sera Gazı Emisyonları

Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı
Görsel Konfor Analizi
Kamaşma Kontrolü
Saydam Bileşen Termal ve Optik Değerleri
Termal Konfor Analizi
Yağmursuyu Akış Modeli

Öne Çıkan Performanslar

sürdürülebilir araziler.png

%45

Enerji Verimliliği

enerji ve atmosfer.png

%100

Su Verimliliği

su_verimliliği.png

%100

Eğimli Araziye Yerleşim ve Ulaşım

iç çevre kalitesi.png

%100

Isı Adası Etkisi Azaltımı

bottom of page