top of page

ECOPLAN Sürdürülebilir Şehir Planlama ve Projelendirme Yazılımı

SÜPERKENT
LEED CERTIFIED.png

Şehir Planlama ve onun alt başlığı olan Kentsel Dönüşüm'ün en önemli sorunsalı çevresel etkinin planlama kararları ile ne yönde geliştiğinin hesaplanmasıdır. ECOBUILD Sürdürülebilir Şehir Planlama ve Projelendirme Yazılımı sayesinde projelendirme aşamasında tCO2e olarak hesaplamalar yapılabilmektedir.

Şehir Planlama ve onun alt başlığı olan Kentsel Dönüşüm'ün en önemli sorunsalı çevresel etkinin planlama kararları ile ne yönde geliştiğinin proje aşamasında hesaplanmasıdır. ECOBUILD Sürdürülebilir Şehir Planlama ve Projelendirme Yazılımı sayesinde projelendirme aşamasında tCO2e olarak projede alınan tüm kararların çevresel etkisi hesaplamalar ile yapılabilmektedir. Planlama kararları ile aşağıdaki listedeki ortaya çıkan sera gazı emisyon değişimleri yazılım ile anlık olarak ölçülmekte ve planlama aracı olarak kullanılmaktadır:
1. Arazi Değişimi
2. Yutak Alanları ve Bitki Örtüsü
3. Bina Stoğu ve Sabit Enerji Tüketimleri
4. Kentsel Altyapı ve Tüketimleri
5. Kentsel Su Tüketimi
7. Kentsel Enerji Tüketimi
8. Yapı Malzemeleri ve Gömülü Karbon ve Çevresel Etkileri
9. Ulaşım ve Haberleşme
10. Mal ve Hizmet Üretimi
11. Atıklar
12. Atık Su Arıtması
13. Enerji Üretimi
14. Tarım ve Ormancılık
Yazılım sayesinde planlamada konsept ve tasarımda alınan her türlü kararların çevresel etkisi değerlendirilebilmekte ve bu sayede en çevreye duyarlı tasarım yapılabilmektedir.
Yazılım aşağıdaki projelerde ÇŞB tarafından test edilmiş ve uygulanmıştır.
1. Eskişehir Kocakır Projesi 1. Etap
2. Eskişehir Kocakır Projesi 2. Etap
3. İzmir Menemen Riskli Alan 2
4. Karabük Merkez Riskli Alan
5. Manisa Akhisar 3 Numaralı Riskli Alan
6. Kocaeli Gölcük Saraylı Rezerv Yapı Alanı
7. Bursa Gemlik Cihatlı Rezerv Yapı Alanı
Projenin Ödülleri:
Eskişehir Kocakır Projesi, dünya çapında en başarılı çevre uygulamalarını tanıtmak, ödüllendirmek ve geliştirmek üzere kurulan The Green Organisation (Yeşil Organizasyon) Yeşil Dünya Çevre Ödülleri’nden iki ödül almıştır. ECOBUILD'in danışmanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir’de hayata geçirilmesi planlanan Sürdürülebilirlik Performanslı Kentsel Dönüşüm SüPerKent projesi ile 19 Aralık 2017'de Dubai’de gerçekleştirilen Yeşil Organizasyon - Yeşil Dünya Çevre Ödülleri’nde iki ödüle birden layık görülmüştür. Dubai’deki törende 18 kategoride toplam 53 ödül sahiplerine verilirken, ECOBUILD proje ile “Çevre Geliştirme” kategorisinde altın küre ödülünü kazanmıştır. Proje ayrıca, tüm kategoriler içinde en başarılı projeye verilen “Yeşil Dünya Şampiyonluğu” ödülünü de kazanarak Dubai’den iki ödülle birden dönmüştür.

Bilgiler

Konum
Proje Sahibi
Tasarım
Proje Alanı
Kapalı Alan
Türkiye
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ECOBUILD
-
-

Sektörel Deneyim

Sunulan Diğer Hizmetler

Akıllı Şehirler ve Tasarımda Yenilik
Alan Araştırmaları Fizibilite Raporu
Aydınlatma Tasarımı
Bina Enerji Verimliliği ve Modeli
Bina Zarfı ve Cephe Tasarımı
CFD Rüzgar Mühendisliği
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çevre ve Hava Kirliliği
Dijital İkiz
Doğal Sistemler ve Ekoloji
Ekonomi ve Sosyo Politik Planlama
Elektrik Projeleri Mühendisliği
ENVISION Yeşil Altyapı Sertifikası
EPD Ürün Çevre Beyanı
Günışığı Modellemesi
İDEP İklim Değişikliği Eylem Planı
İklim Dostu Şehir Planlama
Jeoteknik ve Hidrojeoloji

Kentsel Dönüşüm Proje Yönetimi
Kentsel Tasarım
Kültürel Miras Mimari ve Planlama
LEED for CITIES Şehircilik Sertifikası
LEED ND Kentsel Dönüşüm Gelişim
LEED Sertifikası
Mekanik Tesisat Projeleri
Mevcut Bina Enerji Verimliliği
Planlama ve Sera Gazı Emisyonları
RELI İklim Dayanımlı Binalar
RELI Şehir Dayanıklılığı İklim Riski
SITES Çevre Dostu Park Sertifikası
Statik ve Sismik Tasarım
Sürdürülebilir Altyapı Mühendisliği
Sürdürülebilir Mimari Tasarım
Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı
Sürdürülebilir Proje Finansmanı
Sürdürülebilir Şehir Planlama
Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması
Şehir Enerji Verimliliği
Şehir Günışığı Modellemesi
Şehir İklimi ve Klimatoloji
Şehir Sera Gazı Emisyonu Envanteri
Şehir Su Yönetimi
Yenilenebilir Enerji
Yazılım Ürünleri
Dijital İkiz

Öne Çıkan Performanslar

sürdürülebilir araziler.png

%100

Şehir Enerji Verimliliği Hesaplamaları

enerji ve atmosfer.png

%100

Su Verimliliği Hesaplamaları

su_verimliliği.png

%100

Arazi Değişim Kararları ve Yutak Alanı

iç çevre kalitesi.png

%100

Şehir Sera Gazı Emisyonu Azaltımı

bottom of page