Borusan EnBW Çanakkale Koru Enerji Kontrol Binası

LEED Gold v3 BD+C

Türkiye'nin ilk LEED Sertifikalı enerji kontrol binalarıdır. Borusan EnBW'nin yenilenebilir enerji üretim tesislerinin yeşil kontrol binaları yüksek sürdürülebilirlik hedefleri ile gerçekleştirilmiştir.

Borusan EnBW’nin İzmir, Mersin, Çanakkale ve Bursa’da, 4 farklı şehirde yapmış olduğu Enerji Yönetim Binaları her biri 650 m2 olarak projelendirilmiş ve inşaa edilmiştir.
Binalar LEED Gold v3 BD+C sertifikası almıştır.
Binalar Türkiye’nin ilk LEED Gold sertifikalı enerji yönetim binaları olma özelliği taşımaktadır. Konsept proje tasarımından itibaren başlayarak binaların yüksek performanslı enerji-su verimli olması konusunda danışmanlık hizmeti sunulmuştur. Özellikle şehir dışında olan yapıların LEED Gold seviyesine ulaşması için her klonu başlığında performans göstermesi sağlanmıştır. Binalar otoparklarındaki güneş panellerinden elde ettikleri yenilenebilir enerjiyi kullanmaktadır. Yapı kabuğu optimizasyon çalışmaları, saydam bileşen termal ve optik değerleri ve günışığı hesabı, kamaşma kontrolü ve görsel konfor hesapları, termal konfor değerlendirmesi, mekan yüzeyleri ses yalıtım performansları ve yenilenebilir enerji danışmanlığı hizmetleri verilmiştir.

Bilgiler

Sektörel Deneyim

Sunulan Diğer Hizmetler

Sürdürülebilir Mimari Tasarım
LEED Sertifikası
LEED Eğitimleri
Bina Zarfı ve Cephe Tasarımı
Bina Enerji Verimliliği ve Modeli
Günışığı Modellemesi
Aydınlatma Tasarımı
Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı
Devreye Alma ve Bina Performansı
Bina Akustiği
Yenilenebilir Enerji
CFD Rüzgar Mühendisliği
Alan Araştırmaları Fizibilite Raporu
Mekanik Tesisat Projeleri
Elektrik Projeleri Mühendisliği
Statik ve Sismik Tasarım
Jeoteknik ve Hidrojeoloji

Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı
Görsel Konfor Analizi
Kamaşma Kontrolü
Saydam Bileşen Termal ve Optik Değerleri
Termal Konfor Analizi
Yağmursuyu Akış Modeli

Öne Çıkan Performanslar

%65

Enerji Verimliliği

%55

Su Verimliliği

%100

Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri

%80

Sera Gazı Emisyon Azaltımı

1/2

SEKTÖR

LİDERİ

Faaliyet göstermeye başladığımız 2009 yılından bu yana, 150’nin üzerinde kamu ve özel sektör kuruluşuna danışmanlık hizmeti sunduk.