Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi

LEED Gold v3 BD+C

Türkiye'nin ilk LEED Sertifikalı spor konaklama binalarıdır. Yenilenebilir enerji üretimi ile düşük sera gazı emisyonlarına sahiptir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi 10.000 m2 olarak LEED Gold v3 BD+C sertifikalıdır. Bina Türkiye’nin ilk LEED sertifikalı Kamp ve Eğitim Merkezi olma özelliği taşırken A Milli takımımızı da yeşil bina özellikli bir kamp merkezine sahip olma ayrıcalığına sahip kılmaktadır. Mevcut yapı restore edilmiş ve yeniden kullanılmıştır. Malzeme ve kaynaklar olarak yapısal elemanların yeniden kullanılması çevresel etkiyi düşürmüştür. Bina emsallerine göre %40 su, %25 enerji verimlidir. Çevreye %39 daha az karbon salımı yapmaktadır. Yapı kabuğu optimizasyon çalışmaları, saydam bileşen termal ve optik değerleri ve akustik performans değerleri hizmetleri, günışığı hesabı, kamaşma kontrolü ve görsel konfor hesapları, termal konfor değerlendirmesi, mekan yüzeyleri ses yalıtım performansları, yenilenebilir enerji sistemleri, emisyon hesabı hizmetleri verilmiştir.

Bilgiler

Sektörel Deneyim

Sunulan Diğer Hizmetler

Sürdürülebilir Mimari Tasarım
LEED Sertifikası
LEED Eğitimleri
Bina Zarfı ve Cephe Tasarımı
Bina Enerji Verimliliği ve Modeli
Günışığı Modellemesi
Aydınlatma Tasarımı
Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı
Devreye Alma ve Bina Performansı
Bina Akustiği
Yenilenebilir Enerji
Mekanik Tesisat Projeleri
Elektrik Projeleri Mühendisliği
Statik ve Sismik Tasarım
Jeoteknik ve Hidrojeoloji
Mevcut Bina Enerji Verimliliği

Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı
Görsel Konfor Analizi
Kamaşma Kontrolü
Saydam Bileşen Termal ve Optik Değerleri
Termal Konfor Analizi
Yağmursuyu Akış Modeli

Öne Çıkan Performanslar

%25

Enerji Verimliliği

%40

Su Verimliliği

%100

Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri

%39

Sera Gazı Emisyon Azaltımı

1/2

SEKTÖR

LİDERİ

Faaliyet göstermeye başladığımız 2009 yılından bu yana, 150’nin üzerinde kamu ve özel sektör kuruluşuna danışmanlık hizmeti sunduk.